Importfelter for herbariedatabasen (mose)
ved UNM - Botanisk museum, Oslo

Importfilen bør være i Excel-format med feltavgrenser (f.eks. TAB). Filen kan sendes pr. e-post til Siri Rui.


Felttyper:

An - Alfanumerisk, n tegn (bokstaver, siffer, etc.). Antall tegn angitt for hvert felt er maksimumsantallet - m.a.o. kan feltene godt være kortere enn angitt nedenfor.
Fritekst - Maks 64.000 tegn, linjeskift bør unngås!
A + tall angir antall tillatte tegn per felt. (Mellomrom teller også).


Feltene:

 • Artsnavn - A60, hele navnet i én streng (f.eks. Amanita vaginata var. alba; tillatte verdier for intraspesifikk rang: ssp./var./f.)
 • Fylke - A35
 • Kommune - A35
 • Lokalitet - A50. Benytt helst navn som finnes på M711-kart! Skill ut økologi (felt under)
 • Økologi - Fritekst (begrens bruken til ren økologi; annen informasjon plasseres i kommentarfeltet)
 • [Vert - A40. Bruk det latinske artsnavnet på verten!] Kun for sopp!Feltet kan sløyfes helt.
 • UTM: Første 100x100 km bokstavsett - A2
 • UTM: Annen 100x100 km bokstavsett - A2 (brukes kun når det refereres til mer enn én 100x100 km rute)
 • UTM: Første øst/vest tallsett - A4
 • UTM: Annen øst/vest tallsett - A4 (brukes kun hvis nødvendig, dvs. fra-til data)
 • UTM: Første nord/syd tallsett - A4
 • UTM: Annen nord/syd tallsett - A4 (brukes kun hvis nødvendig, dvs. fra-til data)
 • Kartblad - A8 (4 sifre + blank + en-tre romertall)
 • Kartdatum - A1 (Tillatte verdier: E/W/? (EU50/WGS84/ukjent)
 • Usikkerhet - A1 (Tillatte verdier: C/G/[blank] (Ca./GPS-måling (dvs. ca. 100 m)/ingen)
 • Høyde over havet -1 - A4 (første eller eneste). Høydeangivelse kun i meter.
 • Høyde over havet -2 - A4 (annen, hvis benyttet, dvs. fra-til data)
 • Usikkerhet - A1 (tillatte verdier: C/[blank] (= ca./ingen)
 • Dato - A8 (YYYYMMDD, f.eks. 20010213)
 • Innsamler (leg.) - A60: Etternavn, Fornavn. Flere innsamlere adskilles med semikolon (;)
 • Samlernummer - A10
 • Bekrefter (conf.) - A60: Etternavn, Fornavn. Flere bekreftere adskilles med semikolon (;)
 • Revisjonsdato - A8 (YYYYMMDD, f.eks. 20010213)
 • Bestemmer (det.) - A60: Etternavn, Fornavn. Flere bestemmere adskilles med semikolon (;)
 • Revisjonsdato - A8 (YYYYMMDD, f.eks. 20010213)
  NB: Alle personnavn kan også deles i 2 felt: Fornavn (A30) + Etternavn (A30)
 • Kommentar - Fritekst (kommentarer/merknader som ikke kan plasseres i noen av de andre feltene)
 • Kilde - A1. Brukes til å skille observasjoner fra belegg. Feltet settes åpent for belegg. P brukes for prosjektobservasjoner uten belegg, n for øvrige notater uten belegg. Kun for sopp! Feltet kan sløyfes helt hvis bare belegg overføres.


  Oppdatert 18.04.2005