Årgang/volume 47 (1989)

{short description of image}{short description of image}{short description of image}{short description of image}

(red.) "Flora i förvandling". Svensk Botanisk Tidskrift Vol. 82, hefte 6 (2) 96 (Bokmeldinger)
(red.) Botanikk og lyrikk (3): 156
(red.) Botanikk og lyrikk (4): 191-192
(red.) Crouch. H.J. 1989. Blyttia 47(3): 121-124 (4): 174 (Korreksjon)
(red.) Doktordisputaser i botanikk i 1988 (1): 28 (Småstykker)
(red.) Fondet til dr. philos. Thekla Resvolls minne (1): 28 (Småstykker)
(red.) Fra redaksjonen (1): 11
(red.) Fra redaksjonen (2): 49
(red.) Fra redaksjonen (3): 97
(red.) Fra redaksjonen (4): 161
(red.) Norsk Botanisk Forening: (2): 57-71
(red.) Ny komité for norske plantenavn (3): 124 (Småstykker)
(red.) Stort jubileum! (1): 34 (Småstykker)
(red.) Universitetseksamener i botanikk i 1988 - hovedfag (1): 22 (Småstykker)
(red.) Ønskediktet (2): 50
(red.) Årsmelding 1988 for Fondet til dr. philos. Thekla Resvolls minne (3): 158 (Småstykker)
Aarnes, H.:Bradbeer, J.W. 1988. Seed Dormancy and germination (4): 182 (Bokmeldinger)
Alm, T. & Elven, R.: Gulaks, Anthoxanthum odoratum s. lat., i Nord-Norge (Anthoxanthum odoratum s.lat. in northern Norway) (3): 115-119
Alm, T., Edvardsen, H. & Elven, R.: Vaid (lsatis tinctoria) på Nordlandskysten - utbredelse og økologi (Isatis tinctoria on the coast of Nordland, Northern Norway - distribution and ecology) (1): 3-12
Bjørnstad, O.N.: Jacobs, M. The Tropical Rainforest - A First Encounter. (3): 134 (Bokmeldinger)
Børja, D. & Gáper, J.: Mykorrhiza. Spesialutgave av: Karstenia 28(1), 1988. (4): 176 (Bokmeldinger)
Conradi, E.: "Tyskerplanten" - Senecio nemorensis ssp. fuchsii (1): 36 (Småstykker)
Conradi, E.: Finnros (2): 53-54 (Småstykker)
Conradi, E.: Mer sibirstorkenebb! (1): 21 (Småstykker)
Crouch, H.J.: Phyllodoce caerulea (L.) Bab f. albiflora Hiit. in Norway (Hvitblomstret form av blålyng, Phyllodoce caerulea, i Norge) (3): 121-124
Dahl, E.: Nunatakk-teorien - hvilket grunnlag har den? (The nunatak-theory - What is the evidence?) (3): 125-133
Dahl, E.: Nunatakk-teorien 11 - Endemismeproblemet (The nunatak theory 11 - The problem of endemism) (4): 163-172
Danielsen, A.: Amorphophallus titanum - en kjempekala på Tøyen (3): 159-160 (Småstykker)
Danielsen, A.: M. N. Blytt - et hundreårsminne (2): 54-55 (Småstykker)
Eckblad, F.-E.: Dowe, A. Räuberische Pilze. (2): 83 (Bokmeldinger)
Elven, R.: Sibirstjerna - arten som overlevde til tross for fredning (Aster sibiricus L. in Norway) (2): 51-53
Eriksen, J.E.: Lokalitet med søstermarihand (Dactylorhiza sambucina) gått tapt i Bø (3): 114 (Småstykker)
Fægri, K.: Gresspollen ettersøkes (1): 12 (Etterlysning)
Gjærevoll, O.: Fylkesblomster i Norge. (3): 103-108 (Småstykker)
Gjærum, H.B.: Rosenrot-rusten, Puccinia umbilici, gjenfunnet i Sør-Norge (Puccinia umbilici on Sedum rosea rediscovered in South Norway) (4): 189-190
Halvorsen, R.: "- med helsing 1a Seljord skule" - Om en annen måte å samle inn lokalitetsangivelser (1): 35-36 (Brev fra leserne)
Halvorsen, R.: Froskebitt (Hydrocharis morsus-ranae) i Skien, Telemark (Hydrocharis morsus-ranae in Skien, Telemark) (1): 45-48
Handeland, S.: Lungeurt - ei vrien slekt på frammarsj i Noreg (Pulmonaria - a genus in expansion in Norway) (1): 37-44
Heide, O.M.: Skre, O. 1989. Blyttia 47(3): 135-142 (4): 188 (Korreksjon)
Høiland, K.: Det er da også forbudt! (3): 114 (Småstykker)
Iversen, J.I.: Utbredelsen av strandmalurt, Artemisia maritima L., i Norge (The distribution of Artemisia maritima in Norway) (3): 99-101
Jahren, I.: Bittergrønn (Chimaphila umbellata) funnet i Hurum (4): 162 (Floristiske notiser)
Johnsen, J.I.: Kjempesoleie (Ranunculus lingua) med naturlig forekomst på Jæren? (Ranunculus lingua with a natural occurrence in Jæren, South-West Norway?) (1): 13-15
Kristensen, T.: Cicerbita plumieri funnet i Lyngdal, Vest-Agder (Cicerbita plumieri found in Lyngdal, Vest-Agder) (4): 173-174
Lye, K.A.: Geranium sibiricum L. i Noreg (Geranium sibiricum L. in Norway) (1): 17-21
Lye, K.A.: Strandkarse, Lepidium latifolium L., en havstrandplante i Norge (Lepidium latifolium L. a sea-shore species in Norway) (3): 109-113
Løkken, S.: Forsøk på tyding av plantenamnet skjefte (3): 101-102 (Småstykker)
Løkken, S.: Men rådyr tåler barlind! (4): 178 (Småstykker)
Laane, M.M.: Lysebraate, I. A. 1988. Jomfru Maria og blomstene, legedom og legender. (3): 134 (Bokmeldinger)
Laane, M.M.: Sekksporesoppen mosebeger (Neottiella) - et velegnet materiale for cytologiske studier (The Ascomycete Neottiella - a suitable material for cytological studies) (2): 90-96
Marker, E.: Kraft, J. 1987. Falsterbohalvöns flora. (1): 2 (Bokmeldinger)
Nordal, I. & Wischmann, F.: Bittergrønn, Chimaphila umbellata, i Norge (Chimaphila umbellata in Norway) (4): 183-188
Nordal, I.: "Noahs Arks annet under" - om innavl i plantepopulasjoner (3): 155-156 (Diskusjon)
Nordal, I.: Atlas Florae Europaeae. Vol. 1. (2): 55-56 (Bokmeldinger)
Nordal, I.: Danielsen, A. Se Norges Blomsterdal. (1): 27 (Bokmeldinger)
Nordal, I.: Gjør-det-selv-tips: Dyrk din egen kokos og kiwi - loquat og litchi! (1): 28 (Småstykker)
Nordal, I.: Rauh, W. 1988. Tropische Hochgebirgspflanzen. (3): 98 (Bokmeldinger)
Rognes, K.: Populasjonsgenetisk analyse og overvintringsteori. (3): 154-155 (Diskusjon)
Salvesen, P.H.: Sammenliknende dyrkingsforsøk med sørvestskyende planter. Del 2. Forsøk i kontrollert klima (Comparative cultivation experiments with south-west-coast avoiding plant species. Part 2. Controlled environment) (3): 143-153
Schwencke, H.: Barlindforgiftning hos hest (4): 178 (Småstykker)
Skogen, A.: En forekomst av strandkål, Crambe maritima, i Hordaland (Crambe maritima in Hordaland, Western Norway) (4): 179-181
Skre, O.: Kuldetilpasning og vekstavgrensing hos fjellplanter - Ein litteraturstudie (Adaption to cold conditions and restriction on growth in mountain plants - A literature survey) (3): 135-142
Stabbetorp, O.E.: En morfologisk analyse av lyssiv (Juncus effusus) og knappsiv (J. conglomeratus) ved hjelp av numeriske metoder (A morphological analysis of Juncus effusus and J. conglomeratus) (2): 72-83
Stabbetorp, O.E.: Enda et funn av strandkarse (3): 158 (Småstykker)
Stabbetorp, O.E.: Ny lokalavdeling i Østfold (4): 172 (Småstykker)
Sundheim, L.: Hess, W.M. & al. (eds.) 1988. Experimental and Conceptual Plant Pathology. Vol. 1-3. (4): 177 (Bokmeldinger)
Sunding, P.: Naturaliserte Solidago-(gullris-)arter i Norge (American species of goldenrod, Solidago, naturalized in Norway) (1): 23-27
Sæbø, S.: Stemsrud, K. D. Trevirkets oppbygning - vedanatomi (4): 181-182 (Bokmeldinger)
Thélin, I.: Japansk drivtang (Sargassum muticum) er kommet til Norge - Hvilke følger kan det få? (The "japweed" (Sargassum muticum) has arrived in Norway - What consequences can be expected?) (1): 29-34
Wesenberg, J.: Bohlin, A. & Geijer, M. 1989. Halle- och Hunnebergs flora. (3): 120 (Bokmeldinger)
Wischmann, F.: Elleve orkidéarter totalfredet i Norge (4): 175 (Småstykker)
Wischmann, F.: Finnes huldregresset - Cinna latifolia - i Aust-Agder? (1): 15 (Etterlysning)
Wischmann, F.: Finnes stormarihånd (Dactylorhiza praetermissa) i Norge? (4): 175 (Småstykker)
Wrånes, E.: Nye funn av japansk drivtang (Sargassum muticum) på Sørlandet (1): 16 (Floristiske notiser)
Ødegård, K.: Om kalsium og calmodulin - en revolusjon i plantefysiologien (Calcium and Calmodulin - a survey) (2): 84-89
Økland, R.H.: Mogensen, G. S. (red.) 1987. Illustrated Moss Flora of Arctic North America and Greenland. 3. (3): 98 (Bokmeldinger)


Blyttias hjemmeside
Sist oppdatert 12.12.2001 JW