Årgang/volume 49 (1991)

{short description of image} {short description of image} {short description of image} {short description of image}

Redaktør: Klaus Høiland, Botanisk hage og museum, Trondheimsvn. 23 B, 0562 Oslo.
Redaksjonssekretær: Einar Timdal.
Manuskripter sendes redaktøren.
Redaksjonskomité: Eli Fremstad, Per Sunding, Reidar Elven, Jan Rueness, Trond Schumacher, Tor Tønsberg, Finn Wischmann.
1991 UNIVERSITETSFORLAGET
OSLO


(anon.) Doktordisputaser 43 (Småstykker)
(anon.) Norsk Botanisk Forening 93
(red.) Si det med sopp! Eller om sopp og sensur 158 (Småstykker)
Aarnes, H. Emes, M.J. (ed.): Compartmentation of plant metabolism in non-photosynthetic tissues 158 (Bokanmeldelser)
Aarnes, H. Sachs, T: Pattern formation in plant tissues 157 (Bokanmeldelser)
Alm, T. Nyserot (Veratrum album ssp. virescens) - litt om utbredelse, økologi og kulturhistorie (Veratrum album ssp. virescens in Norway - notes on distribution, ecology and etnobotany)49
Befring, O.J. Bidrag til Jølstrafloraen 128 (Småstykker)
Befring, O.J. Sjeldne soppfunn, særleg i Jølster 144 (Småstykker)
Bjørnstad, O. Ryvarden, L. (red): En Jord - En sjanse 111 (Bokanmeldelser)
Conradi, E. Forslag om å registrere norske orkideer i norske haver 40 (Småstykker)
Dahl, E. Nunatakkteorien III - amfiatlanter og disjunkter (The nunatac theory III - amphiatlants and disjuncts)17
Danielsen, A. Et enestående botanisk verv 166 (Småstykker)
Eckblad, F.-E. Henrik Høyer og de første tulipaner i Norge (Henrik Høyer and the first tulips in Norway)145
Eckblad, F.-E. Thekla Resvoll og Hanna Resvoll-Holmsen, to glemte? - pionerer i norsk botanikk (Thekla Resvoll and Hanna Resvoll-Holmsen, two forgotten? - pioneers in Norwegian botany)3
Fægri, K. Nedkvitne, K.: Selja i norsk natur og tradisjon 33 (Bokanmeldelser)
Gjærum, H.R. Rust- og sotsopper på Svalbard (Rust and smut fungi on Svalbard)167
Hafsten, U. Granskogens historie i Norge under opprulling (The history of spruce forest in Norway under exposure)171
Handeland, S. Nokre store artar av slirekne, Polygonum L. s.l., i Noreg (Some large species of knotweeds, Polygonum L. s.l., in Norway)183
Hanssen, E.W. Sjeldne og truete plantearter i Nedre Eiker kommune 90 (Småstykker)
Haugan, R. Aall, C. (red.): Miljøårboka 1990 110 (Bokanmeldelser)
Høiland, K. Balle, O. (sammenstilling): Vegetasjonskartlegging i Norge 48 (Bokanmeldelser)
Høiland, K. Forsvarets karttjeneste/Statens kartverk: Navneregister for kart i 1:50.000 over Norge, Serie M711 (topografisk hovedkartserie). Bind I, sør for 61', 1990 156 (Bokanmeldelser)
Høiland, K. Hva skal til for å godta et nyfunn? 41 (Småstykker)
Høiland, K. Reumaux, R, R. Henry & R Moënne-Loccoz: Atlas der Cortinaires Pars I. 15 (Bokanmeldelser)
Høiland, K. Tompkins, R & Chr. Bird: Plantenes hemmelige liv 45 (Bokanmeldelser)
Håpnes, A. Om lapprosa (Rhododendron lapponicum L.) si sørgrense i Noreg 59 (Småstykker)
Johansen, K. Ny lokalitet for svartkurle - Nigritella nigra i Tromsø 182 (Småstykker)
Johnsen, J.I. Juncus anceps, en ny art i den norske flora (Juncus anceps, a new rush in the Norwegian flora)151
Langangen, A. Nyborgtjern på Hadeland, en kransalgesjø som bør vernes (Nyborgtjern, a Chara-lake of protective value)11
Lundberg, A. Plantegeografiske registreringar på Vestlandet (Phytogeographical studies in Western Norway)129
Moe, D. Buksbom - Buxus sempervirens - og et eksisterende renessansehageanlegg på Fana herregård, Store Milde, Bergen (Box - Buxus sempervirens - and an existing Renaissance garden at Bergen, western Norway)121
Nordal, I. Sæd såes, sperm spredes - filologisk forvirring med botanisk bakgrunn 90 (Småstykker)
Nordal, I. Økland, J.: Lakes and Snails. Environment and Gastropoda in 1.500 Norwegian lakes, ponds and rivers 2 (Bokanmeldelser)
Ouren, T. Krypmure, Potentilla reptans, en standhaftig ballastplante i Norge (Creeping Cinquefoil, Potentilla reptans, - an enduring ballast-plant in Norway)191
Skogen, A. Kystarve, Cerastium diffusum, biologi og klimakrav med bakgrunn i en forekomst ved Saltstraumen i Nordland (Cerastium diffusum, biology and climatical demands prompted by a new locality at Saltstraumen, Northern Norway)115
Sunding, P. Minneord Per Størmer 1907-1991 113 (Småstykker)
Såstad, S.M. Gynodioiki i en populasjon av fjellsmelle, Silene acaulis, ved Ny-Ålesund, Svalbard (Gynodioecy in a Silene acaulis population, Ny-Ålesund, Svalbard)161
Timdal, E. Foucard, T: Svensk skorplavsflora 195 (Bokanmeldelser)
Wesenberg, J. Mascher, JW: Ångermanlands flora 155 (Bokanmeldelser)
Wischmann, F. De små detaljer - morfologiske skillekarakterer for kritiske arter (The small details - discriminating characters in critical taxa)35
Wischmann, F. Dobbeltorkidé 60 (Småstykker)
Wischmann, F. Klinting, K..: Min første bok om trær 110 (Bokanmeldelser)
Wischmann, F. Nøyaktige lokalitetsangivelser 42 (Småstykker)
Økland, R.H. Endringer i CO2-konsentrasjonen i atmosfæren i framtida - hva vil skje med skogs- og myrvegetasjonen? (Changes in atmospheric CO2-concentrations in the future - potential effects on forest and mire vegetation)61


Blyttias hjemmeside
Sist oppdatert 03.12.2004 JW