Årgang/volume 50 (1992)


Redaktør: Klaus Høiland, Botanisk hage og museum, 0562 Oslo.
Redaksjonssekretær: Einar Timdal.
Manuskripter sendes redaktøren.
Redaksjonskomité: Eli Fremstad, Per Sunding, Reidar Elven, Jan Rueness, Trond Schumacher, Tor Tønsberg og Finn Wischmann.
1992 UNIVERSITETSFORLAGET
OSLO


Berg, R. Y.: Sporevariasjon i skandinaviske populasjoner av Cystopteris fragilis (Spore variation in scandinavian populations of Cystopteris fragilis) 143
Borgen, L.:
Torkelsen, A.E.: I den grønne gryte 120 (Bokanmeldelser)
Borgen, L.: Ekholm, D., K. Karlsson og E. Werner: Vilda och förvildade träd och buskar i Sverige. En fältflora 140 (Bokanmeldelser)
Borgen, L.: Hämet-Ahti, L., A. Palmén, R Alanka og P. M. A. Tigerstedt: Suomen puu- ja pensaskasvio. Finlands vedväxter 162 (Bokanmeldelser)
Bronger, C.: Rødsmelle, Silene armeria L., i Norge (Silene armeria L. in Norway) 1
Båtvik
, J. I. I. og S. T. Båtvik: Moeslund, B. et al.: Danske vandplanter. Miljønyt nr 2 181 (Bokanmeldelser)
Dahl, E.: Nunatakkteori. IV. Hvor fantes isfrie områder og hva slags planter kunne leve på dem (The nunatac theory IV. Which areas remained unglaciated during the Pleistocene glacial ages and which plants were able to survive) 23
Danielsen, A.: Jonsell, B. (red.): Bergianska botanister. Bergianska stiftelsen och dess professorer under första seklet. 52 (Bokanmeldelser)
Eckblad, F.-E.:Søterot, Gentiana purpurea og Linné (Gentiana purpurea and Linné) 13
Eek, J.-O.:
"Orkidé-kommunen" Nedre Eiker 177 (Småstykker)
Ervik, F.: Nytt funn av Phyllitis scolopendrium (hjortetunge) i Mandal 142 (Småstykker)
Fægri, K.:Pestrot, Petasites hybridus - en klosterplante p.p (Butterburr, Petasites hybridus, - a monastery plant p.p.) 115
Fægri, K.: Martin Flor - en litt miskjent norsk botaniker (Martin Flor - a Norwegian botanist) 159
Gauslaa
, Y., J. Anonby, G. Gaarder og T. Tønsberg: Huldrestry, Usnea longissima, en sjelden urskogslav på Vestlandet (Usnea longissima, a rare ancient forest lichen in western Norway) 105
Handeland, S.:
Forvilla artar av pestrot - Petasites L. (Garden escapes of Petasites L. in Norway) 163
Høiland
, K.:Økland,R.H.: Vegetation ecology: theory, methods and applications with reference to Fennoscandia 11 (Bokanmeldelser)
Høiland, K.: Schumacher, T. og K.M. Jenssen: Arctic and Alpine Fungi - 4. Discomycetes from the Dovre mountains, Central South Norway 161 (Bokanmeldelser)
Høiland, K.: Brandrud, T. E., H. Lindström, H. Marklund, J. Melot og S. Muskos: Cortinarius, Flora Photographica, del 2 162 (Bokanmeldelser)
Høiland, K.: Dissing, H., L. Hansen, L. Olson og U. Søchting: Introduktion til svampe 3. udgave 168 (Bokanmeldelser)
Johansen, K.: Stor forekomst av marisko (Cypripedium calceolus) oppdaget i Bodø kommune 12 (Småstykker)
Jørgensen, P. M.: Forvillete krypende mjølker i Norge (New Zealand willowherbs in Norway) 21
Klaveness, D.:
Ferskvannsalgene i Norge: en forskningsoppgave "for leg og lærd" (The freshwater algae in Norway: a task both for amateurs and professionals) 121
Langangen, A.:
Holetjern i Vestre Toten, kransalgene som ble borte (Lake Holetjern, the disappearence of Charophytes) 53
Langangen
, A.:Grønnalgen Sphaeroplea annulina (Roth) Agardh i Norge (Sphaeroplea annulina (Roth) Agardh in Norway) 101
Lauritzen, E. M.:
Spredning av økologisk kunnskap gjennom muséene 45 (Småstykker)
Lundberg, A.:Havstrand og nasjonale naturvernstrategiar (Sea shores and Norwegian strategies for conservation of nature) 37
Lye, K. A. og N. Skaarer:
Kvitsmyle, Aira caryophyllea L., ny for Norge (Silvery hair-grass, Aira caryophyllea new to Norway) 77
Naturvernforb
. i Buskerud: Orkidédagene i Buskerud 1992 20 (Småstykker)
Pedersen, A., K. A. Lye & T. Berg: Nye norske bjørnebær (Some Rubus-species new to Norway) 59
(red.)
Norsk botanisk forening 87
(red.)
Den svenske rödlistan klar! 19 (Småstykker)
(red.) Hovedekskursjon 1992 20 (Småstykker)
(red.) Fondet til dr. philos Thekla Resvolls minne 35 (Småstykker)
(red.) Doktordisputaser 35 (Småstykker)
(red.) Hovedfagseksamener 36 (Småstykker)
Tønsberg, T.:Holien, H. & Hilmo, O.: Contributions to the lichen flora of Norway, primarily from the central and northern counties. Gunnera 65: 1-38 11 (Bokanmeldelser)
Vetlesen, V.: På jakt etter orkidéenes opprinnelse (Tracing the origin of the orchids) 47
Wesenberg
, J. og K. B. Haraldsen: Flaskehalser og langdistansespredning (Bottlenecks and long distance dispersal) 169
Wischmann
, F.: Søteroten og Linné en beriktigelse 58 (Småstykker)
Økland , R. H.:Bjarnson, Á.H.: Vegetation on lava fields in the Hekla area, Iceland. 17 (Bokanmeldelser)


Blyttias hjemmeside
Sist oppdatert 19.12.2005 JW