Årgang/volume 51 (1993)


Redaktør: Klaus Høiland, Botanisk hage og museum, Trondheimsvn. 23 B, 0562 Oslo.
Redaksjonssekretær: Einar Timdal.
Manuskripter sendes redaktøren.
Redaksjonskomité: Eli Fremstad. Per Sunding, Reidar Elven, Jan Rueness, Trond Schumacher, Tor Tønsberg og Finn Wischmann.
1993 UNIVERSITETSFORLAGET
OSLO


Aas, O. og G. Gaarder: Pelskjuke, Inonotus hispidus, i Noreg (Inonotus hispidus in Norway) 171
Alm, T. og C. Jensen:
Tromsøpalmen (Heracleum laciniatum auct. scand.) - noen kommentarer til artens innkomst og ekspansjon i Nord-Norge (Heracleum laciniatum auct. scand. - notes on its introduction and expansion in Northern Norway) 61
(anon.)
Svensk Botanisk Tidskrift, temanummer: Den svenska taigan 150 (Bokanmeldelser)
Berg, R. Y.: Oppdagelse og utbredelse av sudetlok (Cystopteris sudetica) i Norge (Discovery and distribution of Cystopteris sudetica in Norway) 91
Berg, T.:
Pedersen, A. og Schou, J. C.: Nordiske brombær (Rubus sect. Rubus, sect. Corylifolii og sect. Caesii) 174 (Bokanmeldelser)
Bujakiewiez, A. M.: General remarks on macrofungi occurring in boreal and temperate grey alder forests 99
Danielsen, A.:
Minneord Professor Ulf Hafsten 1922-1992 41 (Småstykker)
Egeland, I. L.: Pedagog og god venn 90 (Småstykker)
Fremstad, E. og J. Paal: Plantetradisjoner på Kamtsjatka - og i Norge (Ethnobotany in Kamchatka - and in Norway) 29
Fægri
, K.: Hvorledes kom vasspesten til Norge? (How did Elodea canadensis come to Norway?) 23
Fægri
, K.: Overvintringssymposium. i Bergen 70 (Småstykker)
Gjærum, H. B.: Parasittsopper på hvitveis (Fungal parasites on white anemone (Anemone nemorosa)) 111
Gulden, G.:
Calocybe civilis (Fr.) Gulden comb. nov., an agaric new to Norway 115
Gulden, G., K. Høiland, L. Ryvarden, T. Schumacher og A.-E. Torkelsen:
Finn-Egil Eckblad 70 år 12. august 1993 89 (Småstykker)
Holm, L. og K. Holm: Two new northern pyrenomycetes 121
Høiland
, K.: Axel Blytt 150 år! 51 (Småstykker)
Høiland, K.: Mossberg, B., Stenberg, L. og Ericsson, S.: Den nordiska floran 21 (Bokanmeldelser)
Høiland, K., E. Østbye, K. Østbye og K. M. Olsen: Vinterforråd etter fjellrotte, Microtus oeconomus (Pall.), på Hardangervidda (A winter reserve of the root vole, Microtus oeconomus (Pall.), in Hardangervidda, S Norway) 17
Johansen, K.:
Epipactis helleborine var. rosea, tidligere funnet i Norge 130 (Småstykker)
Josephsen, J. O.: Misteltein, Viscum album L., i Norge (Viscum album L. in Norway) 1
Jørgensen, P. M.:
En rar orkidé uten klorofyll 15 (Småstykker)
Kreisel, H.: A key to Vascellum (Gasteromycetidae) with some floristic notes 125
Kristiansen, R. og T. Schumacher: Nye operculate begersopper i Norges flora (New operculate discomycetes from Norway) 131
Langangen
, A.: Ferskvannsformen av rødalgen Asteropytis ornata funnet i Norge (The red alga Asteropytis ornata, found in freshwater in Norway) 25
Lange, M.:
Classifications in the Calvatia group 141
Nordal
, I.: Ove Arbo Høeg og Helga Hjort: Barkebåt og kongleku 124 (Bokanmeldelser)
Pedersen, O. og V. Røren: Rødsmelle funnet igjen i Risør 42 (Småstykker)
(red.) Norsk Botanisk Forening 75
(red.)
BIO Biologenes interesseorganisasjon 28 (Småstykker)
(red.) Doktordisputaser 43 (Småstykker)
(red.) Hovedfagseksamener 43 (Småstykker)
Ryvarden, L.: Nordlig aniskjuke (Haploporus odorus) og lappkjuke (Amylocystis lapponica), to taiga-arter i Norge (Haploporus odorus and Amylocystis lapponica, two taigaspecies in Norway) 145
Ryvarden
, L.: Nasjonalatlas for Norge - Hovedtema 5 Miljø - Naturvernområder 16 (Bokanmeldelser)
Ryvarden, L.: Lid, D.T.: Mine vakreste tegninger 39 (Bokanmeldelser)
Røren, V.: Bleikfiol, Viola persicifolia, i Norge (Viola persicifolia in Norway) 43
Skifte, O. og K. Høiland:
Cortinarius subgen. Dermocybe on Bear Island 151
Solheim
, H.: Lophophacidium hyperboreum, granas snøskyttesopp, i Norge (Lophophacidium hyperboreum, the snow blight of spruce, in Norway) 155
Torkelsen
, A.-E.: Nye funn av blomkålsopp i Norge - og er den vanligere enn vi tror? (New records of Sparassis crispa in Norway) 159
Watling
, R.: Nordic elements in the Mycota of Scotland - similarities in the fungal flora of Scotland and Norway 165
Wold, O.:
En ny forekomst av kvitstarr, Carex bicolor, i Sør-Norge - og litt om økologi og utbredelse (A new locality for Carex bicolor in southern Norway: - and some notes on distribution and ecology) 53


Blyttias hjemmeside
Sist oppdatert 19.12.2005 JW