Årgang/volume 53 (1995)


Redaktør: Klaus Høiland, Botanisk hage og museum, Trondheimsvn. 23 B, 0562 Oslo.
Redaksjonssekretær: Einar Timdal.
Manuskripter sendes redaktøren.
Redaksjonskomité: Eli Fremstad, Per Sunding, Reidar Elven, Jan Rueness, Trond Schumacher, Tor Tønsberg og Finn Wischmann.
1995 UNIVERSITETSFORLAGET
OSLO


Per M. Jørgensen & Tore Ouren: Ussurisennep, en ny norsk adventivplante Sisymbrium luteum (Maxim.) O.E. Schultz, a new introduction to the Norwegian flora 11
Reidar Haugan, Håkon Holien & Knut Rydgren: Liaheia, Brønnøy kommune, Nordland, en oseanisk granskog med verdens nordligste forekomst av rund porelav, Sticta fuliginosa (Dicks.) Ach. Liaheia, northern Norway, an oceanic spruce forest with the northernmost locality for Sticta fuliginosa in the World 15
Pertti Uotila: Ceratophyllum submersum - vorteblad - funnet i Norge Ceratophyllum submersum found in Norway 25
Klaus Høiland: Om soppenes moderne system - og om deres opprinnelse og tidlige evolusjon The origin and early evolution of fungi 27
Finn-Egil Eckblad: Søren Christian Sommerfelt, et 200 års minne Søren Christian Sommerfelt, borne 200 years ago 43
Jan Wesenberg: Blærestarr, Carex rhynchophysa, funnet på Gran Østås, Hadeland Carex rhunchophysa found at Gran, Oppland, Southeast Norway 71
Dagfinn Moe, Kari Loe Hjelle, Mons Kvamme & Luvia Wick: Achillea moschata og Artemisia genipi: To planter fra Alpene benyttet i medisin og brennevinsindustri. Achillea moschata and Artemisia genipi Two plants from the Alps used for medicine and hard liquor production 75
Solbjørg Engen: Demografiske studier av kubjelle, Pulsatilla pratensis, i Norge. Demographic studies on Pulsatilla pratensis in Norway 79
Norsk Botanisk Forening: Årsberetning 97
Per Jonas Nordhagen: Rolf Nordhagen i familiært perspektiv 117
Bengt Jonsell: Rolf Nordhagen och botaniken i Sverige. Rolf Nordhagen and Botany in Sweden 119
Knut Fægri: Rolf Nordhagen - fra plantegoegraf til vegetasjonshistoriker. Den som sår vind... 127
Rolf Y. Berg: Professor Rolf Nordhagens bidrag til spredningsbiologi og plantemorfologi. Professor Rolf Nordhagens contributions to dispersal biology and plant morphology 133
Knut Fægri: Rolf Nordhagen - lærer og inspirator. Noen inntrykk fra hans Bergenstid 149
Finn-Egil Eckblad: Rolf Nordhagen, Botanisk hage og museum, noen glimt og indiskresjoner 153
Knut Fægri: Folkenavn og folketro - en tur i fremmed terreng 159
Eli Fremstad & Reidar Elven: Galium pumilum Murray subsp. pumulium (parkmaure), ny for Norge. Galium pumilum subsp. pumilum, new to Norway 161
Bjørn Rørslett: Vasspest, Elodea canadensis Michx, funnet på Vestlandet. Canadian pondweed, Elodea canadensis Michx, new to West Norway 169
Bjørn Moe & Magne Sætersdal: Kongsbregne, Osmunda regalis, bregnen som har ført en bortgjemt tilværelse i Hordaland. Osmunda regalis, an under-recorded fern in Hordland county, western Norway 177
Anders Often & Finn Wischmann: Trillingstarr - Carex tenuiflora Wahlenb. - i Sør-Norge. Carex tenuiflora Wahlenb. in southern Norway 191

Småstykker
Olav Gjærevoll 1916-1994 (Asbjørn Moen) 1
Publikasjonsliste [Olav Gjærevoll] (Inger Gjærevoll) 3
Doktordisputaser 13
Nye lokaliteter for kvitstarr, Carex bicolor, i Hedmark (Reidar Haugan) 14
«Ugras i språkets hage» (Svein Imsland) 59
Dr. Erling Christophersen, 17. april 1898 - 9. november 1994 (Anders Danielsen) 61
Trykte botaniske arbeider av Erling Christophersen (Peter Kleppa & Anders Danielsen) 62
Ny hybrid - mellem storkonvall og krans- konvall: Polygonatum multiflorum x verticillatum (Finn Wischmann) 64
Professor Georg Hygen 1908 - 1994 (Ola M. Heide) 65
Georg Hygens biologiske publikasjoner (Stein Sæbø) 66
Ny hyllemarihåndvariant fra Telemark (Finn Wischmann) 68
Verdens nordligste forekomst av lind Tilia cordata (Theis Braanaas) 92
Erling Christophersen - et tillegg (Per M. Jørgensen) 148
Plantefunn i Telemark (Jan Erik Eriksen) 151
Arets grønne park (red.) 190
«Er det tromsøpalmen De mener?» (Anders Often) 197
Kartlegging av storsopper i Norge (Volkmar Timmermann) 198

Bokanmeldelser
Hildur Krog, Haavard Østhagen & Tor Tønsberg: Lavflora, norske busk- og bladlav. 2. utgave. (Hans Chr. Gjerlaug) 69
Örjan Nilsson: Kystflora (Knut Fægri) 73
Finn-Egil Eckblad: Sopp i Norge før i tiden (Klaus Høiland) 96
Johannes Lid & Dagny Tande Lid: Norsk Flora. 6 utgåve (Dag Olav Øvstedal) 157
J. Jalas & J. Suominen (red.): Atlas Florae Europaeae. Distribution of vascular plants in Europe. 10. Cruciferae (Sisymbrium to Aubrieta) (Liv Borgen) 166
V. Vetlesen (red.): Botaniske ark (Liv Borgen) 167

Artikkelforfattere
Berg, Rolf Y. 133
Eckblad, Finn-Egil 43,153
Elven, Reidar 161
Engen, Solbjørg 79
Fægri, Knut 127, 149, 159
Fremstad, Eli 161
Haugan, Reidar 15
Hjelle, Kari Loe 75
Høiland, Klaus 27
Holien, Håkon 15
Jonsell, Bengt 119
Jørgensen, Per M. 11
Kvamme, Mons 75
Moe, Bjørn 177
Moe, Dagfinn 75
Nordhagen, Per Jonas 117
Often, Anders 191
Ouren, Tore 11
Rørslett, Bjørn 169
Rydgren, Knut 15
Sætersdal, Magne 177
Uotila, Pertti 25
Wesenberg, Jan 71
Wick, Luvia 75
Wischmann, Finn 191


Blyttias hjemmeside
Sist oppdatert 12.11.2007 JW