Årgang/volume 54 (1996)


Redaksjon: Klaus Høiland (redaktør), Botanisk hage og museum, Trondheimsveien 23 B, 0562 Oslo.
Einar Timdal. (redaksjonssekretær), Jan Wesenberg og Finn Wischmann (redaksjonsmedlemmer).
Manuskripter sendes redaktøren.
Faglig råd: Reidar Elven, Eli Fremstad, Trond Grøstad, Tor Harald Melseth, Jan Rueness, Trond Schumacher, Per Sunding, Tor Tønsberg.
E-mail: Blyttia@toyen.uio.no
1996 UNIVERSITETSFORLAGET
OSLO


Even W. Hanssen: Rød skogfrue, Cephalanthera rubra, i Norge. The Red helleborine, Cephalanthera rubra, in Norway 13
Anders Langangen: Sjeldne og truete kransalger i Norge. Rare and threatened charophytes in Norway 23
Anders Langangen: Kransalgesjøer i Trøndelag - spesielt den verneverdige Skjersjøen i Hølonda. Chara-lakes in Trøndelag, with special attention to Lake Skjersjøen in Hølonda 31
Anders Langangen & John Inge Johnsen: Kransalgen Chara polyacantha R. Br. funnet i Rogaland. The charophyte Chara polyacantha found in Rogaland county 43
Mary Holmedal Losvik: Gjenfunn av engarter i Hordaland og Sogn. Refinds of grassland species in Hordaland and Sogn 47
Eli Fremstad og Reidar Elven: Fremmede planter i Norge. Platanlønn (Acer pseudoplatanus L.). Alien plants in Norway. Sycamore (Acer pseudoplatanus L.) 61
Norsk Botanisk Forening: Årsberetning 1995 81
Reidar Elven & Eli Fremstad: Fremmede planter i Norge. Vårpengeurt, Thlaspi caerulescens. Alien plants in Norway. Alpine penny-cress, Thlaspi caerulescens 115
Reidar Elven: Luzula forsteri (Sm.) DC. - ny for Norge. Luzula forsteri (Sm.) DC. - new to Norway 129
Marit Mjelde og Hanne Edvardsen: Nye funn av kransalgen Tolypella canadensis i Nord-Norge. The charophyte Tolypella canadensis - new localities in northern Norway 133
Trond Grøstad og Tor H. Melseth: Noen spennende plantedunn fra Citadelløya ved Stavern. Some interesting plants from the islet Citadelløya, South Norway 139
Erlend Rolstad og Jørund Rolstad: Utbredelse av huldrestry, Usnea longissima, i Nordmarka, Oslo. The distribution of Usnea longissima in Nordmarka, southeastern Norway 145
Håkon Holien & Tor Tønsberg: Boreal regnskog i Norge - habitat for trøndelagselementets lavarter. Boreal rain forest in Norway - the habitat for lichen species belonging to the Trøndelag phytogeographical element 157
Anders Langangen & Per Arvid Åsen: Kransalgen Chara baltica Bruz. gjenfunnet i Gillsvannet i Kristiansand. The charophyte Chara baltica Bruz. refound in lake Gillsvannet by Kristiansand 181
Torbjørn Alm: Bruk av skjørbuksurt (Cochlearia officinalis) i Nord-Norge. Use of Scurvy Grass (Cochlearia officinalis) in northern Norway 185
Dagfinn Moe: En del eldre norske navn brukt på arter innen slekten Cochlearia (skjørbuksurt). Some old Norwegian names for species of Cochlearia 193

Småstykker
Professor Tore Ouren 1918-1995 (Anders Danielsen og Anders Lundberg) 1
Publikasjoner av Tore Ouren 1944-1995 (Anders Lundberg) 3
Fra redaksjonen 5,41
Fugletelg (Gymnocárpium dryópteris) med utsikt ned over Blåisen (Wenche Eide & Jorun Nyléhn) 6
Nordens eldste gran? (Jørund Rolstad, Erlend Rolstad & Rune Groven) 7
Doktordisputaser 11
Kjempehøymol - Rumex hydrolapatum Hudson - funnet i Kristiansand (Anders Often) 12
Gratulerer - Rolf Berg 70 år (Liv Borgen og Inger Nordal) 36
Redaktøren vil med dette slutte seg til gratulantenes rekker! (Klaus Høiland) 38
Potamogeton compressus L. - bendeltjønnaks - funnet i Trøndelag (Marit Mjelde) 79
Skammekroken 114, 180
Miranda Bødtker (Dagfinn Moe) 155

Bokanmeldelser
Exkursionsflora für Kreta (Per Sunding) 9
A. Hohenester & W. Welss: Exkursionsflora für die Kanarischen Inseln (Per Sunding) 9
I. Schönfelder & P. Schönfelder: Mittelmeer- und. Kanarenflora (Per Sunding) 9
I. Schönfelder & P. Schönfelder: Wild flowers of the Mediterranean (Per Sunding) 9
M. Blarney & C. Grey-Wilson: Mediterranean wild flowers (Per Sunding) 9
R. Vieira: Flora da Madeira o intresse das plantas endémicas macaronésicas (Per Sunding) 9
J. Press & M.J. Short (red.): Flora of Madeira (Per Sunding)9
Knut Nedkvitne og Johannes Gjerdåker: Alm i norsk natur og tradisjon (Anders Danielsen) 60
Jens H. Petersen: Svamperiget (Klaus Høiland) 106
R. Aanderaa, J. Rolstad & S. Søgnen: Biologisk mangfold i skog (Rune H. Økland) 107
Inger Lagset Egeland og Steinar Myhr: Norske sopper (Klaus Høiland) 109
Edward Duyker og Per Tangbrand: Daniel Solander. Collected correspondence 1753-1782 (Knut Fægri) 110
Jan Økland og Karen Anna Økland: Vann og vassdrag 1. Ressurser og problemer (Gunnar Halvorsen) 151
Knut Solbraa: Veien til et bærekraftig skogbruk (Harald Korsmo) 178

Artikkelforfattere
Berg, Rolf Y. 133
Alm, Torbjørn 185
Edvardsen, Hanne 133
Elven, Reidar 61,115,129
Fremstad, Eli 61,115
Grøstad, Trond 139
Hanssen, Even W. 13
Holien, Håkon 155
Johnsen, John Inge 43
Langangen, Anders 23,31,43,181
Losvik, Mary Holmedal 47
Melseth, Tor H. 139
Mjelde, Marit 133
Moe, Dagfinn 193
Rolstad, Erlend 145
Rolstad, Jørund 145
Tønsberg, Tor 155
Åsen, Per Arvid 181


Blyttias hjemmeside
Sist oppdatert 12.11.2007 JW