Årgang/volume 545 (1997)


Redaksjon: Klaus Høiland (redaktør), Botanisk hage og museum, Trondheimsveien 23 B, 0562 Oslo.
Einar Timdal (redaksjonssekretær), Jan Wesenberg og Finn Wischmann (redaksjonsmedlemmer).
Manuskripter sendes redaktøren.
Faglig råd: Reidar Elven, Eli Fremstad, Trond Grøstad, Tor Harald Melseth, Jan Rueness, Trond Schumacher, Per Sunding, Tor Tønsberg.
E-mail: Blyttia@toyen.uio.no
1997 UNIVERSITETSFORLAGET
OSLO


Eli Fremstad & Reidar Elven: Fremmede planter i Norge. De store Fallopia-artene. Alian plants in Norway. The large Fallopia species 3
Yngvar Gauslaa & Mikael Ohlson: Et historisk perspektiv på kontinuitet og forekomst av epifyttiske laver i norske skoger. Continuity and epiphytic lichens in Norwegian forests - a historical perspective 15
Asbjørn Solås, Øystein Røsok, Rune Aanderaa & Bård Bredesen: Nord-Europas største kjente forekomst av ulvelav, Letharia vulpina, finnes i Skjåk i Oppland. The largest known population of Letharia vulpina is in Skjåk in Oppland, Norway 29
Anders Langangen: Kransalgen Nitella translucens (Pers.) Ag. funnet i Hanangervannet, Farsund kommune. The charophyte Nitella translucens (Pers.) Ag. found in lake Hanagervannet, Farsund 35
Torbjørn Alm, Inger Greve Alsos & Kari Anne Bråthen: Dunkjempe, Plantago media, på Måsøya i Finnmark - ny nordgrense. Plantago media at Måsøy in Finnmark - new northern limit 39
Dag Klaveness: Botanisk fenologi på ville planter i Norge - de tidligere norske fenologiske observasjons-seriene og mulighetene for nye serier. Plant phenology of Norway - past, present and a future? 53
Anders Often: Har sørberg- og tørrbakkefloraen i Kongsvinger-trakten innvandret fra Värmland langs mylonittsonen? Has the xerophytic flora of the Kongsvinger area immigrated from Värmland along the mylonite zone? 61
Ann Norderhaug, Bernt Bakkevik & Arnfinn Skogen: Søstermarihand, Dactylorhiza sambucina, en truet art i Norge? Dactylorhiza sambucina, a threatened species in Norway 73
Norsk Botanisk Forening: Årsberetning 96
Eli Fremstad: Fremmede planter i Norge. Rynkerose - Rosa rugosa. Alien plants in Norway. Japanese Rose - Rosa rugosa 115
Anne Cathrine Marstein: Epifyttiske alger på tarestilker fra Vega - et område med varierende tettheter av kråkeboller. Epiphytic algae on kelp stipes from Vega - an area with varying densities of sea urchins 123
Bård Bredesen, Reidar Haugan, Rune Aanderaa, Irene Lindblad, Bjørn Økland & Øystein Røsok: Vedlevende sopp som indikatorarter på kontinuitet i østnorske granskoger. Wood-inhabiting fungi as indicators on ecological continuity within spruce forests of southeastern Norway 131
Anders Often: Skrotemark i Oslo med to nye korgplanter: Senecio inaequidens DC. og Solidago rugosa Mill. Senecio inaequidens DC. and Solidago rugosa Mill. found as ruderats in Oslo, Norway 141
Torbjørn Alm & Anders Often: Botaniske fabeldyr - eller finnes de i Finnmark? Enigmatic plant records - or species that may occur in Finnmark 147
Pål C. Evensen, Jan Olav Ryan, Klaus Høiland & Sissel Irene Brubak: Akkumulering av metaller i sopp, en sammenlikning av en forurenset og en ikke-forurenset lokalitet. Accumulations of metals in Bacidiomycetes, a comparison of a polluted and a non-polluted locality in Norway 177
Geir Hardeng: Vern og forvaltning av lokalt verneverdige plantearter. Protection and management of plant species with a local conservation value 183
Anders Often. & Torbjørn Alm: Russehøymol - Rumex confertus Willd. - i Norge og tilgrensende strøk av Russland. Rumex confertus Willd. in Norway and adjacent areas of Russia 189
Even W. Hanssen: Måsapresten Hans Strøm - et to hundre års minne. The moss-vicar Hans Strøm, a 200 year memorial 201

Småstykker
Fra redaksjonen 27
«Levende fortidsminner» på Citadelløya ved Stavern (Bernt Løjtnant) 34
Doktordisputaser 34
Operasjon Villmark 34
Skammekroken 47,60,122,146
Nytt funn av norsk timian, Thymus praecox ssp. arcticus (Johan Hagen) 48
Går Blyttia mot undergangen - eller mot nye høyder? (Odd Stabbetorp) 51
Silkeselje (Salix caprea ssp. sericea) i Telemark, ny sørgrense (Jan Erik Eriksen) 71
«Der siges at stamme fra Lørenskoven» - en merkelig innsamling av klokkesøte (Anders Often) 87
Boreal regnskog i Norge - habitat for trøndelagselementets lavarter (Håkon Holien & Tor Tønsberg) 90
Taglstarr Carex appropinquata - rik forekomst funnet i Vf Larvik (Brunlanes), UTMED50 NL 593,383 (Jan Wesenberg) 130

Bokanmeldelser
Exkursionsflora für Kreta (Per Sunding) 9
Knut Fægri & Anders Danielsen (red.): The southeastern element. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. Vol III (Klaus Høiland) 44
Knut Fægri: Krydder. På kjøkkenet og i verdenshistorien (Klaus Høiland) 45
Bo Nylén: Fjällflora (Klaus Høiland) 70
J. Jalas, J. Suominen & R. Lampinen (red.): Altlas Florae Europaeae. Distribution of vascular plants of Europe. 11. Cruciferae (Ricotia to Raphanus) (Anders Often) 92
Ove Arbo Høeg: Eineren i norsk natur og tradisjon (Anders Danielsen) 94
Per Magnus Jørgensen: Rhododendron i Det norske arboret på Milde (Elin Conradi) 94
Finn-Egil Eckblad: Mykologiens historie i Norge (Klaus Høiland) 188
Kristina Warenberg, Öje Danell, Eldar Gaare & Mauri Nieminen: Flora i reinbeiteland (Torbjørn Alm) 200
Elin Conradi: Min villhave (Per M. Jørgensen) 204

Artikkelforfattere
Alm, Torbjørn 39, 147, 189
Alsos, Inger Greve 39
Bakkevik, Bernt 73
Bråthen, Kari Anne 39
Bredesen, Bård 29, 131
Brubak, Sissel Irene 177
Elven, Reidar 3
Evensen, Pål C. 177
Fremstad, Eli 3, 115
Gauslaa, Yngvar 15
Hanssen, Even W. 201
Hardeng, Geir 183
Haugan, Reidar 131
Høiland, Klaus 177
Klaveness, Dag 53
Langangen, Anders 35
Lindblad, Irene 131
Marstein, Anne Cathrine 123
Norderhaug, Ann 73
Often, Anders 61, 141, 147, 189
Ohlson, Mikael 15
Røsok, Øystein 29, 131
Ryan, Jan Olav 177
Skogen, Arnfinn 73
Solås, Asbjørn 29
Økland, Bjørn 131
Aanderaa, Rune 29, 131


Blyttias hjemmeside
Sist oppdatert 12.11.2007 JW