{short description of image} BLYTTIA
Tidsskrift for Norsk Botanisk Forening
Etablert 1943
ISSN 0006-5269

[sortert etter forfatternavn og artikkeltittel] [sortert etter stofftype]

Blyttia 58, 2000 - årsregister
Årgangen sortert etter forfatternavn og artikkeltittel

(red.) Bonnevieprisen til Knut Fægri sr. (2): 69 (NORSK BOTANISK FORENING)

(red.) Dobbeltheftevarsel (1): 7 (NORSK BOTANISK FORENING)

(red.) Ekskursjonsreferater (3-4): 138-144, 180-184, 215-216 (NORSK BOTANISK FORENING)

(red.) Hovedekskursjon 2001 (3-4): 198 (NORSK BOTANISK FORENING)

(red.) NBF inviterer til lokalfloraseminar (2): 136 (NORSK BOTANISK FORENING)

(red.) Norge rundt – ekskursjoner høsten 2000 (2):66-69 (NORSK BOTANISK FORENING)

(red.) Norge rundt – ekskursjoner våren 2000 (1): 2-4 (NORSK BOTANISK FORENING)

(red.) Nytt hovedstyre i NBF (1): 5-6 (NORSK BOTANISK FORENING)

(red.) Vellykket lokalfloraseminar som ga mersmak (3-4): 178-179 (NORSK BOTANISK FORENING)

(red.) Årsmeldinger 1999 og ekskursjonsreferater sommeren–høsten 1999 (2): 70-79 (NORSK BOTANISK FORENING)

(red.) Årsmeldinger 1999 og ekskursjonsreferater sommeren–høsten 1999 (forts.) (2): 126-135 (NORSK BOTANISK FORENING)

Ahti, T., Jørgensen, P.M., Kristinsson, H., Moberg, R., Søchting, U. & Thor, G. (red.) 1999. Nordic lichen flora, Vol. 1. (anmeldt av Reidar Haugan) (2): 83-84 (BØKER)

Alm, Torbjørn & Mikko Piirainen: Krigsspredte arter i Sør-Varanger, Finnmark: knollerteknapp Lathyrus linifolius (3-4): 174-177 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Alm, Torbjørn, Anders Often og Mikko Piirainen: Krigsspredde arter i Sør- Varanger, Finnmark: stor gjeldkarve Pimpinella major (2): 120-124 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Alm, Torbjørn, Inger Greve Alsos, Kari Anne Bråthen, Lennart Nilsen & Gunn-Anne Sommersel: Dunhavre Avenula pubescens i Finnmark – utbredelse og økologi (3-4): 166-173 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Alm, Torbjørn, Mikko Piirainen og Anders Often: Krigsspredte arter i Sør-Varanger, Finnmark: Vadderot Phyteuma spicatum og svartvadderot P. nigrum (1): 46-54 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Alm, Torbjørn: Anmeldelse av Jonsell, B. (red.) 2000: Flora Nordica 1. Lycopodiaceae – Polygonaceae (3-4): 204-205 (BØKER)

Alm, Torbjørn: Anmeldelse av Moe, D., Salvesen, P.H. & Øvstedal, D.O. (red.) 2000: Historiske hager (3-4): 209 (BØKER)

Alsos, Inger Greve: se Torbjørn Alm, Inger Greve Alsos, Kari Anne Bråthen, Lennart Nilsen & Gunn-Anne Sommersel: Dunhavre Avenula pubescens i Finnmark – utbredelse og økologi (3-4): 166-173 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Befring, Olaf J. 13.7.1915 – 20.5.2000. Minneord (Dagfinn Moe) (3-4): 145-146 (NORSK BOTANISK FORENING)

Berg, Rolf Y.: Oppdagelse og innsamling av den sjeldne russeburkne Diplazium sibiricum i Norge (2): 93-110 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Brosø, Birgit og Arve Elvebakk: Levende værstasjoner – en bioklimatologisk studie fra Svalbard (1): 35-45 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Bryn, Anders: Anmeldelse av Norderhaug, A., Rustad, I., Hauge, L. & Kvamme, M. (red.) 1999: Skjøtselsboka for kulturlandskap og gamle norske kulturmarker (3-4): 205-206 (BØKER)

Bråthen, Kari Anne: se Torbjørn Alm, Inger Greve Alsos, Kari Anne Bråthen, Lennart Nilsen & Gunn-Anne Sommersel: Dunhavre Avenula pubescens i Finnmark – utbredelse og økologi (3-4): 166-173 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Danielsen, Anders: Anmeldelse av Nord, E. & Wasberg, G.C.: Magiske Mølen (1): 8-9 (BØKER)

Eckblad, Finn-Egil 12.8.1923 – 14.7.2000. Minneord (Gro Gulden & Klaus Høiland) (3-4): 147-152 (NORSK BOTANISK FORENING)

Elvebakk, Arve: se Birgit Brosø og Arve Elvebakk: Levende værstasjoner – en bioklimatologisk studie fra Svalbard (1): 35-45 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Elven, Reidar og Eli Fremstad 2000: Fremmede arter i Norge. Flerårige arter av slekten lupin Lupinus L. Blyttia 58(1): 10-22. (2): 125 (RETTELSE – ERRATUM)

Elven, Reidar og Eli Fremstad: Fremmede planter i Norge. Flerårige arter av slekten lupin Lupinus L. (1): 10-22 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Elven, Reidar og Heidi Solstad: Finnstjerneblom Stellaria fennica (Murb.) Perfil. i Norge (2): 111-113 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Engås, Arne: Årets fugl 2000 – linerla (2): 136 (NORSK BOTANISK FORENING)

Fadnes, Per, Anders Haug og Arne Vatten: Stor forekomst av havburkne Asplenium marinum registrert på Huglohammaren i Stord kommune (1): 22-24 (FLORISTISK SMÅGODT)

Fadnes, Per: se Haug, Anders & Per Fadnes: Kuriøst funn av hjortetunge Asplenium scolopendrium på Stord (3-4): 160-161 (FLORISTISK SMÅGODT)

Fremstad, E. (red.) 1999. Planter i Trondheim gjennom tusen år (Anmeldt av Anders Often) (2): 80-81 (BØKER)

Fremstad, Eli: Gråselje Salix cinerea L. i Nord-Trøndelag (2): 117-119 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Fremstad, Eli: Russehøymol Rumex confertus Willd. i Trøndelag (1): 25 (FLORISTISK SMÅGODT)

Fremstad, Eli: se Reidar Elven og Eli Fremstad 2000: Fremmede arter i Norge. Flerårige arter av slekten lupin Lupinus L. Blyttia 58(1): 10-22. (2): 125 (RETTELSE – ERRATUM)

Fremstad, Eli: se Reidar Elven og Eli Fremstad: Fremmede planter i Norge. Flerårige arter av slekten lupin Lupinus L. (1): 10-22 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Fröberg, Lars: Insamling av några umbellater [skjermplanter] för Flora Nordica (2): 135 (NORSK BOTANISK FORENING)

Gauslaa, Yngvar: se Line Nybakken, Yngvar Gauslaa & Knut Asbjørn Solhaug: Lys- og varmefølsomhet til brune og bleke populasjoner av bladlaven lungenever Lobaria pulmonaria (3-4): 185-191 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Gjerstad, Joar Asbj.: Blålister (1): 34 (INNI GRANSKAUEN)

Gjærevoll, I. 1999: Norges fylkesblomster (Anmeldt av Roger Halvorsen) (3-4): 208 (BØKER)

Grøstad, Trond og Roger Halvorsen: Buesøtgras Glyceria declinata Bréb funnet på to nye lokaliteter i Larvik kommune, Vestfold (2): 114-116 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Grøstad, Trond: Beiskeblom Picris hieracioides L. ssp. villarsii (Jordan) Nyman funnet som ny art for Vestfold i Borre kommune, Horten (2): 85-87 (FLORISTISK SMÅGODT)

Grøstad, Trond: Funn av giftkjeks Conium maculatum L. på Østerøya, Sandefjord kommune i Vestfold (3-4): 161-162 (FLORISTISK SMÅGODT)

Grøstad, Trond: Funn av hvitrot Laserpitium latifolium og en masseforekomst av skogmarihand Dactylorhiza fuchsii i Brunlanes, Larvik kommune i Vestfold (2): 87, 116 (FLORISTISK SMÅGODT)

Grøstad, Trond: se Roger Halvorsen & Trond Grøstad: Tagetes minuta L., en ny art for norsk flora (3-4): 162-163 (FLORISTISK SMÅGODT)

Grøstad, Trond: se Roger Halvorsen, Tor H. Melseth og Trond Grøstad: Musesvingel Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel. – en nykomling fra plenfrø- og grasfrøblandinger i Norge (1): 55-58 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Grøstad, Trond: se Roger Halvorsen, Trond Grøstad & Tor H. Melseth: Løkrapp Poa bulbosa: Et mølle- og ballastfenomen eller spontan på noen av sine forekomster? (3-4): 192-194 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Gulden, Gro: Finn-Egil Eckblad 12.8.1923 – 14.7.2000. Minneord (Gro Gulden & Klaus Høiland) (3-4): 147-152 (NORSK BOTANISK FORENING)

Gaarder, Geir: se Kristian Hassel, Geir Gaarder og Jarle I. Holten: Torntvibladmose Scapania nimbosa utdødd i Norge? (1): 22-25 (FLORISTISK SMÅGODT)

Halvorsen, Gunnar: Anmeldelse av Økland, J. & Økland, K.A. 1999. Vann og vassdrag 4. Innvandring og geografisk fordeling (2): 81-83 (BØKER)

Halvorsen, Roger & Trond Grøstad: Tagetes minuta L., en ny art for norsk flora (3-4): 162-163 (FLORISTISK SMÅGODT)

Halvorsen, Roger, Tor H. Melseth og Trond Grøstad: Musesvingel Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel. – en nykomling fra plenfrø- og grasfrøblandinger i Norge (1): 55-58 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Halvorsen, Roger, Trond Grøstad & Tor H. Melseth: Løkrapp Poa bulbosa: Et mølle- og ballastfenomen eller spontan på noen av sine forekomster? (3-4): 192-194 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Halvorsen, Roger: Anmeldelse av Gjærevoll, I. 1999: Norges fylkesblomster (Roger Halvorsen) (3-4): 208 (BØKER)

Halvorsen, Roger: Plantenavnet amur i søndre deler av Telemark og tradisjoner knytta til denne planta (3-4): 199-203 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Halvorsen, Roger: se Trond Grøstad og Roger Halvorsen: Buesøtgras Glyceria declinata Bréb funnet på to nye lokaliteter i Larvik kommune, Vestfold (2): 114-116 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Halvorsen, Roger: Tre låglandslokalitetar av bergebrur Saxifraga cotyledon i Aust-Agder og Telemark (1): 59-61 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Hassel, Kristian, Geir Gaarder og Jarle I. Holten: Torntvibladmose Scapania nimbosa utdødd i Norge? (1): 22-25 (FLORISTISK SMÅGODT)

Haug, Anders & Per Fadnes: Kuriøst funn av hjortetunge Asplenium scolopendrium på Stord (3-4): 160-161 (FLORISTISK SMÅGODT)

Haug, Anders: se Per Fadnes, Anders Haug og Arne Vatten: Stor forekomst av havburkne Asplenium marinum registrert på Huglohammaren i Stord kommune (1): 22-24 (FLORISTISK SMÅGODT)

Haugan, Reidar: Anmeldelse av Ahti, T., Jørgensen, P.M., Kristinsson, H., Moberg, R., Søchting, U. & Thor, G. (red.) 1999. Nordic lichen flora, Vol. 1. (2): 83-84 (BØKER)

Holien, Håkon: Finnmarkspors Ledum palustre ny for Trøndelag fra Snåsa (2): 84-85 (FLORISTISK SMÅGODT)

Holtan, Dag: se John Bjarne Jordal og Dag Holtan: Vokssoppen Hygrocybe calyptriformis (Berk. & Broome) Fayod funnet i Norge (2): 88-92 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Holten, Jarle I.: se Kristian Hassel, Geir Gaarder og Jarle I. Holten: Torntvibladmose Scapania nimbosa utdødd i Norge? (1): 22-25 (FLORISTISK SMÅGODT)

Høiland, Klaus: "De skjulte rapportene" – hva gjør vi? (3-4): 213-214 (INNI GRANSKAUEN)

Høiland, Klaus: Finn-Egil Eckblad 12.8.1923 – 14.7.2000. Minneord (Gro Gulden & Klaus Høiland) (3-4): 147-152 (NORSK BOTANISK FORENING)

Høiland, Klaus: Sjeldent fjott! (1): 33-34 (INNI GRANSKAUEN)

Høiland, Klaus: Stutum har ordet (3-4): 212-213 (INNI GRANSKAUEN)

Høiland, Klaus: Verdikommisjonen (2): 87 (ANNONSE)

Jonsell, B. (red.) 2000: Flora Nordica 1. Lycopodiaceae – Polygonaceae (Anmeldt av Torbjørn Alm) (3-4): 204-205 (BØKER)

Jonsell, Bengt: Anmeldelse av Nordal, I. & Razzhivin, V.Yu. (red.) 1999: The Species Concept in the High North – A Panarctic Flora Initiative (Bengt Jonsell) (3-4): 206-207 (BØKER)

Jordal, John Bjarne og Dag Holtan: Vokssoppen Hygrocybe calyptriformis (Berk. & Broome) Fayod funnet i Norge (2): 88-92 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Kildebo, Arne: flueblom Ophrys insectifera (1): ii (BLYTTIAGALLERIET)

Leknes, Ingvar Leiv: Bladgallar hos Salix-artar (3-4): 195-198 (SKOLERINGSSTOFF)

Leknes, Ingvar Leiv: Maurspreiing av frø (1): 31-32 (SKOLERINGSSTOFF)

Løfall, Bjørn Petter: Kyststeinlav Xanthoparmelia tinctina, en oversett art i Norge (3-4): 153-160 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Melseth, Tor H.: se Roger Halvorsen, Tor H. Melseth og Trond Grøstad: Musesvingel Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel. – en nykomling fra plenfrø- og grasfrøblandinger i Norge (1): 55-58 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Melseth, Tor H.: se Roger Halvorsen, Trond Grøstad & Tor H. Melseth: Løkrapp Poa bulbosa: Et mølle- og ballastfenomen eller spontan på noen av sine forekomster? (3-4): 192-194 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Moe, D., Salvesen, P.H. & Øvstedal, D.O. (red.) 2000: Historiske hager (Anmeldt av Torbjørn Alm) (3-4): 209 (BØKER)

Moe, Dagfinn: Olaf J. Befring 13.7.1915 – 20.5.2000. Minneord (3-4): 145-146 (NORSK BOTANISK FORENING)

Nedkvitne, K. & Gjerdåker, J.: Hegg og hassel i norsk natur og tradisjon (Anmeldt av Anders Danielsen) (1): 8-9 (BØKER)

Nilsen, Lennart: se Torbjørn Alm, Inger Greve Alsos, Kari Anne Bråthen, Lennart Nilsen & Gunn-Anne Sommersel: Dunhavre Avenula pubescens i Finnmark – utbredelse og økologi (3-4): 166-173 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Nord, E. & Wasberg, G.C.: Magiske Mølen (Anmeldt av Anders Danielsen) (1): 8-9 (BØKER)

Nordal, I. & Razzhivin, V.Yu. (red.) 1999: The Species Concept in the High North – A Panarctic Flora Initiative (Anmeldt av Bengt Jonsell) (3-4): 206-207 (BØKER)

Norderhaug, A., Rustad, I., Hauge, L. & Kvamme, M. (red.) 1999: Skjøtselsboka for kulturlandskap og gamle norske kulturmarker (Anmeldt av Anders Bryn) (3-4): 205-206 (BØKER)

Nybakken, Line, Yngvar Gauslaa & Knut Asbjørn Solhaug: Lys- og varmefølsomhet til brune og bleke populasjoner av bladlaven lungenever Lobaria pulmonaria (3-4): 185-191 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Often, Anders: Anmeldelse av Fremstad, E. (red.) 1999. Planter i Trondheim gjennom tusen år (2): 80-81 (BØKER)

Often, Anders: Lundalm med korkribber Ulmus minor cf. var. suberosa på Kjørbo i Bærum (3-4): 164-165 (FLORISTISK SMÅGODT)

Often, Anders: se Torbjørn Alm, Anders Often og Mikko Piirainen: Krigsspredde arter i Sør- Varanger, Finnmark: stor gjeldkarve Pimpinella major (2): 120-124 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Often, Anders: se Torbjørn Alm, Mikko Piirainen og Anders Often: Krigsspredte arter i Sør-Varanger, Finnmark: Vadderot Phyteuma spicatum og svartvadderot P. nigrum (1): 46-54 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Often, Anders: Vanlig hunderot Ballota nigra ssp. nigra finnes fortsatt på Akershus festning, Oslo (3-4): 163-164 (FLORISTISK SMÅGODT)

Pedersen, Aage: skogranke Clematis alpina ssp. sibirica (2): ii (BLYTTIAGALLERIET)

Piirainen, Mikko: se Torbjørn Alm & Mikko Piirainen: Krigsspredte arter i Sør-Varanger, Finnmark: knollerteknapp Lathyrus linifolius (3-4): 174-177 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Piirainen, Mikko: se Torbjørn Alm, Anders Often og Mikko Piirainen: Krigsspredde arter i Sør- Varanger, Finnmark: stor gjeldkarve Pimpinella major (2): 120-124 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Piirainen, Mikko: se Torbjørn Alm, Mikko Piirainen og Anders Often: Krigsspredte arter i Sør-Varanger, Finnmark: Vadderot Phyteuma spicatum og svartvadderot P. nigrum (1): 46-54 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Rich, T.C.G. & Jermy, A.C. (red.) 1998: Plant Crib 1998 (Anmeldt av Jan Wesenberg) (3-4): 210-211 (BØKER)

Røed, Henning: Spreke 100-åringer og en yppete 5-åring (1): 7 (NORSK BOTANISK FORENING)

Schwenke, Hans: rødflangre Epipactis atrorubens, huldreblom Epipogium aphyllum, strandmarihand Dactylorhiza purpurella (1): iii (BLYTTIAGALLERIET)

Solhaug, Knut Asbjørn: se Nybakken, Line, Yngvar Gauslaa & Knut Asbjørn Solhaug: Lys- og varmefølsomhet til brune og bleke populasjoner av bladlaven lungenever Lobaria pulmonaria (3-4): 185-191 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Solstad, Heidi: se Reidar Elven og Heidi Solstad: Finnstjerneblom Stellaria fennica (Murb.) Perfil. i Norge (2): 111-113 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Sommersel, Gunn-Anne: se Torbjørn Alm, Inger Greve Alsos, Kari Anne Bråthen, Lennart Nilsen & Gunn-Anne Sommersel: Dunhavre Avenula pubescens i Finnmark – utbredelse og økologi (3-4): 166-173 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Sætra, Hartvig: Men obskurantismen var ikkje død (1): 62-63 (INNI GRANSKAUEN)

Vatten, Arne: se Per Fadnes, Anders Haug og Arne Vatten: Stor forekomst av havburkne Asplenium marinum registrert på Huglohammaren i Stord kommune (1): 22-24 (FLORISTISK SMÅGODT)

Vevle, Odd: Ellenbergs økologiske faktortal: ny utgåve – nettversjon (1): 64 (INTERNETT)

Værnes, Kjell: huldreblom Epipogium aphyllum, bittergrønn Chimaphila umbellata, huldrenøkkel Botrychium matricariifolium, norne Callypso bulbosa (2): iii (BLYTTIAGALLERIET)

Wesenberg, Jan: Anmeldelse av Rich, T.C.G. & Jermy, A.C. (red.) 1998: Plant Crib 1998 (3-4): 210-211 (BØKER)

Wesenberg, Jan: Åkermåne-artene (3-4): 198 (DE SMÅ DETALJER)

Wilmann, Bodil: Hvorfor mangler Kragerø-lokaliteten av bergfrue Saxifraga cotyledon i flora-atlaset for fjellplanter? (3-4): 211 (INNI GRANSKAUEN)

Wischmann, Finn: Detaljer i dystarr-gruppen (1): 28-30 (DE SMÅ DETALJER 10)

Wischmann, Finn: Rettelse (Wischmann, Blyttia 4/1999) (1): 30 (DE SMÅ DETALJER 10)

Økland, J. & Økland, K.A. 1999. Vann og vassdrag 4. Innvandring og geografisk fordeling (Anmeldt av Gunnar Halvorsen) (2): 81-83 (BØKER)Blyttia 58, 2000 - årsregister
Årgangen sortert etter stofftype

[BLYTTIAGALLERIET] [NORSK BOTANISK FORENING] [BØKER] [NORGES BOTANISKE ANNALER] [FLORISTISK SMÅGODT] [ANNONSER] [DE SMÅ DETALJER] [SKOLERINGSSTOFF] [INNI GRANSKAUEN] [INTERNETT]

BLYTTIAGALLERIET

Arne Kildebo: flueblom Ophrys insectifera (1): ii

Hans Schwenke: rødflangre Epipactis atrorubens, huldreblom Epipogium aphyllum, strandmarihand Dactylorhiza purpurella (1): iii

Aage Pedersen: skogranke Clematis alpina ssp. sibirica (2): ii

Kjell Værnes: huldreblom Epipogium aphyllum, bittergrønn Chimaphila umbellata, huldrenøkkel Botrychium matricariifolium, norne Callypso bulbosa (2): iii

Sven Oftedal: dynemarihand Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata var. dunensis, Sola-marihand Dactylorhiza sp., brudespore Gymnadenia conopsea, klokkesøte Gentiana pneumonanthe, jærtistel Serratula tinctoria (3-4): ii-iii

NORSK BOTANISK FORENING

(red.) Norge rundt – ekskursjoner våren 2000 (1): 2-4

(red.) Dobbeltheftevarsel (1): 7

(red.) Nytt hovedstyre i NBF (1): 5-6

Henning Røed: Spreke 100-åringer og en yppete 5-åring (1): 7

(red.) Norge rundt – ekskursjoner høsten 2000 (2):66-69

(red.) Bonnevieprisen til Knut Fægri sr. (2): 69

(red.) Årsmeldinger 1999 og ekskursjonsreferater sommeren–høsten 1999 (2): 70-79, 126-135

Lars Fröberg: Insamling av några umbellater [skjermplanter] för Flora Nordica (2): 135

(red.) NBF inviterer til lokalfloraseminar (2): 136

Arne Engås, NOF: Årets fugl 2000 – linerla (2): 136

(red.) Ekskursjonsreferater (3-4): 138-144, 180-184, 215-216

Dagfinn Moe: Olaf J. Befring 13.7.1915 – 20.5.2000. Minneord (3-4): 145-146

Gro Gulden & Klaus Høiland: Finn-Egil Eckblad 12.8.1923 – 14.7.2000. Minneord (3-4): 147-152

(red.) Vellykket lokalfloraseminar som ga mersmak (3-4): 178-179

(red.) Hovedekskursjon 2001 (3-4): 198

Mats Nettelbladt: Småannonse (3-4): 198

BØKER

Nord, E. & Wasberg, G.C.: Magiske Mølen (Anmeldt av Anders Danielsen) (1): 8-9

Nedkvitne, K. & Gjerdåker, J.: Hegg og hassel i norsk natur og tradisjon (Anmeldt av Anders Danielsen) (1): 8-9

Fremstad, E. (red.) 1999. Planter i Trondheim gjennom tusen år (Anmeldt av Anders Often) (2): 80-81

Økland, J. & Økland, K.A. 1999. Vann og vassdrag 4. Innvandring og geografisk fordeling (Anmeldt av Gunnar Halvorsen) (2): 81-83

Ahti, T., Jørgensen, P.M., Kristinsson, H., Moberg, R., Søchting, U. & Thor, G. (red.) 1999. Nordic lichen flora, Vol. 1. (Anmeldt av Reidar Haugan) (2): 83-84

Jonsell, B. (red.) 2000: Flora Nordica 1. Lycopodiaceae – Polygonaceae (Anmeldt av Torbjørn Alm) (3-4): 204-205

Norderhaug, A., Rustad, I., Hauge, L. & Kvamme, M. (red.) 1999: Skjøtselsboka for kulturlandskap og gamle norske kulturmarker (Anmeldt av Anders Bryn) (3-4): 205-206

Nordal, I. & Razzhivin, V.Yu. (red.) 1999: The Species Concept in the High North – A Panarctic Flora Initiative (Anmeldt av Bengt Jonsell) (3-4): 206-207

Gjærevoll, I. 1999: Norges fylkesblomster (Anmeldt av Roger Halvorsen) (3-4): 208

Moe, D., Salvesen, P.H. & Øvstedal, D.O. (red.) 2000: Historiske hager (Anmeldt av Torbjørn Alm) (3-4): 209

Rich, T.C.G. & Jermy, A.C. (red.) 1998: Plant Crib 1998 (Anmeldt av Jan Wesenberg) (3-4): 210-211

NORGES BOTANISKE ANNALER

Reidar Elven og Eli Fremstad: Fremmede planter i Norge. Flerårige arter av slekten lupin Lupinus L. (1): 10-22

Birgit Brosø og Arve Elvebakk: Levende værstasjoner – en bioklimatologisk studie fra Svalbard (1): 35-45

Torbjørn Alm, Mikko Piirainen og Anders Often: Krigsspredte arter i Sør-Varanger, Finnmark: Vadderot Phyteuma spicatum og svartvadderot P. nigrum (1): 46-54

Roger Halvorsen, Tor H. Melseth og Trond Grøstad: Musesvingel Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel. – en nykomling fra plenfrø- og grasfrøblandinger i Norge (1): 55-58

Roger Halvorsen: Tre låglandslokalitetar av bergebrur Saxifraga cotyledon i Aust-Agder og Telemark (1): 59-61

John Bjarne Jordal og Dag Holtan: Vokssoppen Hygrocybe calyptriformis (Berk. & Broome) Fayod funnet i Norge (2): 88-92

Rolf Y. Berg: Oppdagelse og innsamling av den sjeldne russeburkne Diplazium sibiricum i Norge (2): 93-110

Reidar Elven og Heidi Solstad: Finnstjerneblom Stellaria fennica (Murb.) Perfil. i Norge (2): 111-113

Trond Grøstad og Roger Halvorsen: Buesøtgras Glyceria declinata Bréb funnet på to nye lokaliteter i Larvik kommune, Vestfold (2): 114-116

Eli Fremstad: Gråselje Salix cinerea L. i Nord-Trøndelag (2): 117-119

Torbjørn Alm, Anders Often og Mikko Piirainen: Krigsspredde arter i Sør- Varanger, Finnmark: stor gjeldkarve Pimpinella major (2): 120-124

Reidar Elven og Eli Fremstad 2000: Fremmede arter i Norge. Flerårige arter av slekten lupin Lupinus L. Blyttia 58(1): 10-22. RETTELSE/ERRATUM. (2): 125

Bjørn Petter Løfall: Kyststeinlav Xanthoparmelia tinctina, en oversett art i Norge (3-4): 153-160

Torbjørn Alm, Inger Greve Alsos, Kari Anne Bråthen, Lennart Nilsen & Gunn-Anne Sommersel: Dunhavre Avenula pubescens i Finnmark – utbredelse og økologi (3-4): 166-173

Torbjørn Alm & Mikko Piirainen: Krigsspredte arter i Sør-Varanger, Finnmark: knollerteknapp Lathyrus linifolius (3-4): 174-177

Line Nybakken, Yngvar Gauslaa & Knut Asbjørn Solhaug: Lys- og varmefølsomhet til brune og bleke populasjoner av bladlaven lungenever Lobaria pulmonaria (3-4): 185-191

Roger Halvorsen, Trond Grøstad & Tor H. Melseth: Løkrapp Poa bulbosa: Et mølle- og ballastfenomen eller spontan på noen av sine forekomster? (3-4): 192-194

Roger Halvorsen: Plantenavnet amur i søndre deler av Telemark og tradisjoner knytta til denne planta (3-4): 199-203

FLORISTISK SMÅGODT

Kristian Hassel, Geir Gaarder og Jarle I. Holten: Torntvibladmose Scapania nimbosa utdødd i Norge? (1): 22-25

Per Fadnes, Anders Haug og Arne Vatten: Stor forekomst av havburkne Asplenium marinum registrert på Huglohammaren i Stord kommune (1): 22-24

Eli Fremstad: Russehøymol Rumex confertus Willd. i Trøndelag (1): 25

Håkon Holien: Finnmarkspors Ledum palustre ny for Trøndelag fra Snåsa (2): 84-85

Trond Grøstad: Beiskeblom Picris hieracioides L. ssp. villarsii (Jordan) Nyman funnet som ny art for Vestfold i Borre kommune, Horten (2): 85-87

Trond Grøstad: Funn av hvitrot Laserpitium latifolium og en masseforekomst av skogmarihand Dactylorhiza fuchsii i Brunlanes, Larvik kommune i Vestfold (2): 87, 116

Anders Haug & Per Fadnes: Kuriøst funn av hjortetunge Asplenium scolopendrium på Stord (3-4): 160-161

Trond Grøstad: Funn av giftkjeks Conium maculatum L. på Østerøya, Sandefjord kommune i Vestfold (3-4): 161-162

Roger Halvorsen & Trond Grøstad: Tagetes minuta L., en ny art for norsk flora (3-4): 162-163

Anders Often: Vanlig hunderot Ballota nigra ssp. nigra finnes fortsatt på Akershus festning, Oslo (3-4): 163-164

Anders Often: Lundalm med korkribber Ulmus minor cf. var. suberosa på Kjørbo i Bærum (3-4): 164-165

ANNONSER

Tapir (1): 26

Flora Nordica er kommet! (1): 27

Fagbokforlaget (3-4): 165

DE SMÅ DETALJER

Finn Wischmann: Detaljer i dystarr-gruppen (1): 28-30

Finn Wischmann: Rettelse (Wischmann, Blyttia 4/1999) (1): 30

Jan Wesenberg: Åkermåne-artene (3-4): 198

SKOLERINGSSTOFF

Ingvar Leiv Leknes: Maurspreiing av frø (1): 31-32

Ingvar Leiv Leknes: Bladgallar hos Salix-artar (3-4): 195-198

INNI GRANSKAUEN

Klaus Høiland: Sjeldent fjott! (1): 33-34

Joar Asbj. Gjerstad: Blålister (1): 34

Hartvig Sætra: Men obskurantismen var ikkje død (1): 62-63

Klaus Høiland: Verdikommisjonen (2): 87

Bodil Wilmann: Hvorfor mangler Kragerø-lokaliteten av bergfrue Saxifraga cotyledon i flora-atlaset for fjellplanter? (3-4): 211

Klaus Høiland: Stutum har ordet (3-4): 212-213

Klaus Høiland: "De skjulte rapportene" – hva gjør vi? (3-4): 213-214

INTERNETT

Odd Vevle: Ellenbergs økologiske faktortal: ny utgåve – nettversjon (1): 64


Blyttias hovedside
Sist oppdatert 03.05.2001 JW