{short description of image} BLYTTIA
Tidsskrift for Norsk Botanisk Forening
Etablert 1943
ISSN 0006-5269

[sortert etter forfatternavn og artikkeltittel] [sortert etter stofftype]

Blyttia 59, 2001 - årsregister
Årgangen sortert etter forfatternavn og artikkeltittel

(red.) Eget hefte om Martin Vahl fra Bergens Museum (2): 100 (BØKER)

(red.) Ekskursjonsreferater (1): 3 – 6 (NORSK BOTANISK FORENING)

(red.) Flora Nordica bind 2 – Skandinavisk botanikkforeningsmøte – Norsk artsdatabank (3): 137 (NORSK BOTANISK FORENING)

(red.) Foreløpig varsel: Flora Nordica bind 2 kommer i sommer! (2): 67 (NORSK BOTANISK FORENING)

(red.) Hovedekskursjonen 2001 (1): 50 (NORSK BOTANISK FORENING)

(red.) Hovedekskursjonen 2001 (2): 66 (NORSK BOTANISK FORENING)

(red.) NBF oppretter plantebildearkiv på Internett (4): 185 (NORSK BOTANISK FORENING)

(red.) Norge rundt – ekskursjonsliste høsten 2001 (2): 66 – 68 (NORSK BOTANISK FORENING)

(red.) Norge rundt – ekskursjonsliste våren 2001 (1): 2 – 3 (NORSK BOTANISK FORENING)

(red.) Villblomstenes dag (4): 185 (NORSK BOTANISK FORENING)

(red.) Årsmeldinger og ekskursjonsreferater (2): 68 – 76, 108 – 120 (NORSK BOTANISK FORENING)

Alm, Torbjørn, Anders Often & Mikko Piirainen: Krigsspredte arter i Sør-Varanger, Finnmark: flatsiv Juncus compressus, knappsiv Juncus conglomeratus og lyssiv Juncus effusus (1): 7 – 14 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Alm, Torbjørn, Anders Often & Mikko Piirainen: Krigsspredte arter i Sør-Varanger, Finnmark: hvitfrytle Luzula luzuloides – med noen kommentarer til øvrige nordnorske forekomster (3): 147 – 151 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Alm, Torbjørn & Mikko Piirainen: Krigsspredte arter i Sør-Varanger, Finnmark: storengkall Rhinanthus serotinus (2): 104 – 107 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Alm, Torbjørn: se Piirainen, Mikko & Torbjørn Alm: Syvhornmarikåpe Alchemilla heptagona Juz. og månemarikåpe A. semilunaris Alechin i Sør-Varanger, Finnmark – to nye arter for Norge (3): 152 – 161 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Andersen, Tom: se Mjelde, Marit, Eli-Anne Lindstrøm & Tom Andersen: Vann-nett Hydrodictyon reticulatum (L.) Lagerheim – en mulig problemalge i Norge? (2): 90 – 95 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Bakkevig, Sverre: Er det snart slutt på at plantene vokser? (1): 64 (INNI GRANSKAUEN)

Bergseth, Siri, Hege B. Gehrken, Helene Mathisen, Bodil B. Rekkedal, Kjetil Røberg & Klaus Høiland: Gulltråd Piloderma croceum, en lovende modellart for studium av økologi og populasjonsstruktur til en mykorrhizasopp i barskog (3): 122 – 126 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Blom, Hans H., Geir Gaarder, Kristian Hassel & Tommy Prestø: Mer om grønnsko Buxbaumia viridis i Norge – hvor godt kjenner vi dens økologi og utbredelse? (1): 44 – 50 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Bruun, Finn Roar: Havresekker og naturvern (2): 80 (INNI GRANSKAUEN)

Båtvik, J. Ingar I.: Rød skogfrue Cephalanthera rubra (L.) L.C.M.Rich. endelig påvist i Østfold (1): 37 – 39 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Elmer: Slanger og ormer og andre dyr (4): 196 (INNI GRANSKAUEN)

Elven, Reidar, Kjell Tore Hansen & Snorre Winger Steen: Islandsstarr Carex krausei ny for Svalbard, og litt om arktisk hårstarr Carex capillaris ssp. fuscidula (4): 186 – 189 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Engan, Gunnar: Dvergmarinøkkel Botrychium simplex funnet to steder i Hvaler i Østfold (4): 177 – 181 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Galten, Leif: Ulvåberget – en beskjeden oase i den østerdalske sandsteinørkenen (4): 170 – 176 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Gehrken, Hege B.: se Bergseth, Siri, Hege B. Gehrken, Helene Mathisen, Bodil B. Rekkedal, Kjetil Røberg & Klaus Høiland: Gulltråd Piloderma croceum, en lovende modellart for studium av økologi og populasjonsstruktur til en mykorrhizasopp i barskog (3): 122 – 126 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Grimstad, Karl J.: se Holtan, Dag & Karl J. Grimstad: Fagerrogn Sorbus meinichii (Lindeb.) T. Hedl. funnen på Sunnmøre (3): 163 (FLORISTISK SMÅGODT)

Grimstad, Karl J.: se Holtan, Dag & Karl J. Grimstad: På jakt etter kvitkurle Leucorchis albida L. ssp. albida på Sunnmøre (1): 22 – 30 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Grøstad, Trond: "Bare en då" – En masseforekomst av dundå Galeopsis ladanum L. funnet i Borre kommune, Vestfold (1): 43 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Grøstad, Trond: Rødlistearten sprøarve Myosoton aquaticum (L.) Moench funnet i Sandefjord og Larvik kommuner, Vestfold (3): 164 – 165 (FLORISTISK SMÅGODT)

Grøstad, Trond: Stautstarr Carex acutiformis Ehrh. funnet som ny for Vestfold i Brunlanes, Larvik kommune (1): 51 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Gaarder, Geir: se Blom, Hans H., Geir Gaarder, Kristian Hassel & Tommy Prestø: Mer om grønnsko Buxbaumia viridis i Norge – hvor godt kjenner vi dens økologi og utbredelse? (1): 44 – 50 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Gaarder, Geir: se Jordal, John Bjarne & Geir Gaarder: På jakt etter stivsildre i Geirangerfjella (Stranda kommune, Møre og Romsdal) (2): 77 – 79 (FLORISTISK SMÅGODT)

Gaarder, Geir: se Langangen, Anders, Geir Gaarder & John Bjarne Jordal: Kransalgen grønnkrans Chara baltica Bruzelius funnet på Smøla i Møre og Romsdal (2): 101 – 103 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Gaarder, Geir: se Langangen, Anders, Geir Gaarder & John Bjarne Jordal: Plantegeografisk viktig funn av kransalgen hårkrans Chara canescens Lois. i Møre og Romsdal (3): 162 – 163 (FLORISTISK SMÅGODT)

Halvorsen, Roger: Masseopptreden av ormetunge Ophioglossum vulgatum L. sommeren 2001 ved Langesundfjorden i Telemark (4): 191 – 192 (FLORISTISK SMÅGODT)

Halvorsen, Roger: Prikkstarr Carex punctata Gaudin – ein ny art for Telemark (3): 128 – 131 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Halvorsen, Roger: se Isaksen, Svein & Roger Halvorsen: Gaffelullurt Logfia minima (Sm.) Dumort. funnet på ny lokalitet i Kragerø, Telemark (3): 134 – 136 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Hansen, Kjell Tore: se Elven, Reidar, Kjell Tore Hansen & Snorre Winger Steen: Islandsstarr Carex krausei ny for Svalbard, og litt om arktisk hårstarr Carex capillaris ssp. fuscidula (4): 186 – 189 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Hanssen, Even W. & Arne Pedersen: Funn av nålkapselmosen gulnål Phaeoceros carolinianus i Telemark (1): 50 – 51 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Hanssen, Even Woldstad: Bjarne Matiesen 1912–2001 (3): 143 – 144 (NORSK BOTANISK FORENING)

Hanssen, Even Woldstad: Søstermarihand reddet på Raje – den hjelper at NBF engasjerer seg (3): 146 (INNI GRANSKAUEN)

Hassel, Kristian: se Blom, Hans H., Geir Gaarder, Kristian Hassel & Tommy Prestø: Mer om grønnsko Buxbaumia viridis i Norge – hvor godt kjenner vi dens økologi og utbredelse? (1): 44 – 50 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Hestmark, Geir: Frans Emil Wielgolaski 70 år (3): 138 – 142 (NORSK BOTANISK FORENING)

Holtan, Dag: Barlinda Taxus baccata L. i Møre og Romsdal – på veg ut? (4): 197 – 205 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Holtan, Dag: Kranshinnelav Leptogium burgessii (L.) Mont. funnen i Møre og Romsdal (3): 165 – 166 (FLORISTISK SMÅGODT)

Holtan, Dag & Karl J. Grimstad: Fagerrogn Sorbus meinichii (Lindeb.) T. Hedl. funnen på Sunnmøre (3): 163 (FLORISTISK SMÅGODT)

Holtan, Dag & Karl J. Grimstad: På jakt etter kvitkurle Leucorchis albida L. ssp. albida på Sunnmøre (1): 22 – 30 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Høiland, Klaus (3): x-xi (BLYTTIAGALLERIET)

Høiland, Klaus: "Finserapp" – et foreløpig mysterium på gyngende grunn (2): 81 – 84 (FLORISTISK SMÅGODT)

Høiland, Klaus: Cry Wolf (4): 190 – 191 (INNI GRANSKAUEN)

Høiland, Klaus: Houdret, J. 2000. Hagens eget apotek. (3): 131 – 132 (BØKER)

Høiland, Klaus: Paint it black (2): 88 – 89 (INNI GRANSKAUEN)

Høiland, Klaus: Picton, M. 2000. Magiske urter. (3): 132 – 133 (BØKER)

Høiland, Klaus: Trollmannens læregutt (3): 145 – 146 (INNI GRANSKAUEN)

Høiland, Klaus: Å selge bukken før havresekken er skutt (1): 40 – 41 (INNI GRANSKAUEN)

Høiland, Klaus: se Bergseth, Siri, Hege B. Gehrken, Helene Mathisen, Bodil B. Rekkedal, Kjetil Røberg & Klaus Høiland: Gulltråd Piloderma croceum, en lovende modellart for studium av økologi og populasjonsstruktur til en mykorrhizasopp i barskog (3): 122 – 126 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Isaksen, Svein & Roger Halvorsen: Gaffelullurt Logfia minima (Sm.) Dumort. funnet på ny lokalitet i Kragerø, Telemark (3): 134 – 136 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Jordal, John Bjarne & Geir Gaarder: På jakt etter stivsildre i Geirangerfjella (Stranda kommune, Møre og Romsdal) (2): 77 – 79 (FLORISTISK SMÅGODT)

Jordal, John Bjarne: se Langangen, Anders, Geir Gaarder & John Bjarne Jordal: Kransalgen grønnkrans Chara baltica Bruzelius funnet på Smøla i Møre og Romsdal (2): 101 – 103 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Jordal, John Bjarne: se Langangen, Anders, Geir Gaarder & John Bjarne Jordal: Plantegeografisk viktig funn av kransalgen hårkrans Chara canescens Lois. i Møre og Romsdal (3): 162 – 163 (FLORISTISK SMÅGODT)

Jørgensen, Per M.: Mer gult i Bergen: Hieracium amplexicaule L. (1): 42 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Jørgensen, Per M.: Om svartknoppurtens historie i norsk flora (2): 99 – 100 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Jørgensen, Per M.: Sandhall, Å. & Swenson, U. 2000: Växter från varma länder. Kanariöarna, Madeira och Medelhavsområdet (1): 63 (BØKER)

Jørgensen, Per Magnus: Korsmo, E., Vidme, T. & Fykse, H. 2000. Korsmos ugrasplansjer. (4): 193 (BØKER)

Kanz, Birgit: Heisiv Juncus squarrosus: nyfunn på Svalbard og kommentarer til artens økologi og forekomst (4): 182 – 185 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Langangen, Anders, Geir Gaarder & John Bjarne Jordal: Kransalgen grønnkrans Chara baltica Bruzelius funnet på Smøla i Møre og Romsdal (2): 101 – 103 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Langangen, Anders, Geir Gaarder & John Bjarne Jordal: Plantegeografisk viktig funn av kransalgen hårkrans Chara canescens Lois. i Møre og Romsdal (3): 162 – 163 (FLORISTISK SMÅGODT)

Leknes, Ingvar Leiv: Brunrot, kvefs og humler (4): 206 – 207 (SKOLERINGSSTOFF)

Lindstrøm, Eli-Anne: se Mjelde, Marit, Eli-Anne Lindstrøm & Tom Andersen: Vann-nett Hydrodictyon reticulatum (L.) Lagerheim – en mulig problemalge i Norge? (2): 90 – 95 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Lund, Leidulf (4): xiv – xv (BLYTTIAGALLERIET)

Mathisen, Helene: se Bergseth, Siri, Hege B. Gehrken, Helene Mathisen, Bodil B. Rekkedal, Kjetil Røberg & Klaus Høiland: Gulltråd Piloderma croceum, en lovende modellart for studium av økologi og populasjonsstruktur til en mykorrhizasopp i barskog (3): 122 – 126 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Mjelde, Marit, Eli-Anne Lindstrøm & Tom Andersen: Vann-nett Hydrodictyon reticulatum (L.) Lagerheim – en mulig problemalge i Norge? (2): 90 – 95 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Moe, Dagfinn: Den tyske lege og botaniker Dr. Fritz Schäfer og et Herbarium Spitzbergense fra 1921 (4): 194 – 196 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Nettelbladt, Mats: Vegkantfloraer (1): 60 – 62 (BØKER)

Odland, Arvid: Nordlig krossevjeblom Elatine orthosperma: nyfunn på Voss og kommentarer til artens økologi og vurdering av mulige skjøtselstiltak (1): 15 – 21 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Often, Anders & Ellen Svalheim: Strandbete Beta vulgaris ssp. maritima funnet i Tvedestrand kommune (4): 192 (FLORISTISK SMÅGODT)

Often, Anders: se Alm, Torbjørn, Anders Often & Mikko Piirainen: Krigsspredte arter i Sør-Varanger, Finnmark: flatsiv Juncus compressus, knappsiv Juncus conglomeratus og lyssiv Juncus effusus (1): 7 – 14 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Often, Anders: se Alm, Torbjørn, Anders Often & Mikko Piirainen: Krigsspredte arter i Sør-Varanger, Finnmark: hvitfrytle Luzula luzuloides – med noen kommentarer til øvrige nordnorske forekomster (3): 147 – 151 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Pedersen, Arne: se Hanssen, Even W. & Arne Pedersen: Funn av nålkapselmosen gulnål Phaeoceros carolinianus i Telemark (1): 50 – 51 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Piirainen, Mikko & Torbjørn Alm: Syvhornmarikåpe Alchemilla heptagona Juz. og månemarikåpe A. semilunaris Alechin i Sør-Varanger, Finnmark – to nye arter for Norge (3): 152 – 161 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Piirainen, Mikko: se Alm, Torbjørn & Mikko Piirainen: Krigsspredte arter i Sør-Varanger, Finnmark: storengkall Rhinanthus serotinus (2): 104 – 107 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Piirainen, Mikko: se Alm, Torbjørn, Anders Often & Mikko Piirainen: Krigsspredte arter i Sør-Varanger, Finnmark: flatsiv Juncus compressus, knappsiv Juncus conglomeratus og lyssiv Juncus effusus (1): 7 – 14 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Piirainen, Mikko: se Alm, Torbjørn, Anders Often & Mikko Piirainen: Krigsspredte arter i Sør-Varanger, Finnmark: hvitfrytle Luzula luzuloides – med noen kommentarer til øvrige nordnorske forekomster (3): 147 – 151 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Prestø, Tommy: se Blom, Hans H., Geir Gaarder, Kristian Hassel & Tommy Prestø: Mer om grønnsko Buxbaumia viridis i Norge – hvor godt kjenner vi dens økologi og utbredelse? (1): 44 – 50 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Rekkedal, Bodil B.: se Bergseth, Siri, Hege B. Gehrken, Helene Mathisen, Bodil B. Rekkedal, Kjetil Røberg & Klaus Høiland: Gulltråd Piloderma croceum, en lovende modellart for studium av økologi og populasjonsstruktur til en mykorrhizasopp i barskog (3): 122 – 126 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Ruden, Øystein (2): vi-vii (BLYTTIAGALLERIET)

Røberg, Kjetil: se Bergseth, Siri, Hege B. Gehrken, Helene Mathisen, Bodil B. Rekkedal, Kjetil Røberg & Klaus Høiland: Gulltråd Piloderma croceum, en lovende modellart for studium av økologi og populasjonsstruktur til en mykorrhizasopp i barskog (3): 122 – 126 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Sandaas, Kjell: se Wesenberg, Jan, Finn Wischmann & Kjell Sandaas: Transplantasjon av stautstarr Carex acutiformis til 11 nye lokaliteter i Oslo SØ – resultater etter 12 år (1): 52 – 58 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Skrede, Steinar: Sannsynlig lokalitet for stormarihand Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó på Stadlandet (1): 32 – 36 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Steen, Snorre Winger: se Elven, Reidar, Kjell Tore Hansen & Snorre Winger Steen: Islandsstarr Carex krausei ny for Svalbard, og litt om arktisk hårstarr Carex capillaris ssp. fuscidula (4): 186 – 189 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Sunding, Per: Norges nasjonalblomst, – røsslyng eller bergfrue? (1): 30 – 31 (INNI GRANSKAUEN)

Svalheim, Ellen: se Often, Anders & Ellen Svalheim: Strandbete Beta vulgaris ssp. maritima funnet i Tvedestrand kommune (4): 192 (FLORISTISK SMÅGODT)

Værnes, Kjell (1): ii-iii (BLYTTIAGALLERIET)

Wesenberg, Jan: Hvordan planter ordner livet sitt – generasjonsvekslinga (2): 96 – 98 (SKOLERINGSSTOFF)

Wesenberg, Jan: Mer puggefritt om generasjonsvekslinga (3): 167 – 168 (SKOLERINGSSTOFF)

Wesenberg, Jan, Finn Wischmann & Kjell Sandaas: Transplantasjon av stautstarr Carex acutiformis til 11 nye lokaliteter i Oslo SØ – resultater etter 12 år (1): 52 – 58 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Wischmann, Finn: Stanksopp Phallus impudicus i Numedal (1): 37 – 39 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Wischmann, Finn: Tre flerhodete og en énhodet ull: Dusk-, bred- og "små"-myrull, og sveltull Eriophorum angustifolium, latifolium, gracile og alpinum (2): 84 – 87 (DE SMÅ DETALJER)

Wischmann, Finn: se Wesenberg, Jan, Finn Wischmann & Kjell Sandaas: Transplantasjon av stautstarr Carex acutiformis til 11 nye lokaliteter i Oslo SØ – resultater etter 12 år (1): 52 – 58 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Øyen, Bernt-Håvard: Vestamerikansk hemlokk – gjøkungen blant innførte bartrær i Vest-Norge? (4): 208 – 216 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Åsen, Per Arvid: Rektor Halvor Vegard Hauge in memoriam (1): 59 – 60 (NORSK BOTANISK FORENING)[BLYTTIAGALLERIET] [BØKER] [DE SMÅ DETALJER] [FLORISTISK SMÅGODT] [INNI GRANSKAUEN] [NORGES BOTANISKE ANNALER] [NORSK BOTANISK FORENING] [SKOLERINGSSTOFF]

BLYTTIAGALLERIET

BØKER

DE SMÅ DETALJER 11

FLORISTISK SMÅGODT

INNI GRANSKAUEN

NORGES BOTANISKE ANNALER

NORSK BOTANISK FORENING

SKOLERINGSSTOFF

Blyttia 58, 2000 - årsregister
Årgangen sortert etter stofftype

[BLYTTIAGALLERIET] [BØKER] [DE SMÅ DETALJER] [FLORISTISK SMÅGODT] [INNI GRANSKAUEN] [NORGES BOTANISKE ANNALER] [NORSK BOTANISK FORENING] [SKOLERINGSSTOFF]

BLYTTIAGALLERIET

Kjell Værnes: huldrenøkkel Botrychium matricariifolium, høstmarinøkkel B. multifidum, håndmarinøkkel B. lanceolatum, dvergmarinøkkel B. simplex (1): ii-iii

Øystein Ruden: snylterot-arter Orobanche spp. (2): vi-vii

Klaus Høiland: krypjonsokkoll Ajuga reptans, vanlig jonsokkoll x krypjonsokkoll A. pyramidalis x reptans (3) x-xi

Leidulf Lund: polarflokk Polemonium boreale, myrsildre Saxifraga hirculus, polarblindurt Silene uralensis ssp. arctica, polarjonsokblom S. involucrata ssp. involucrata, arktisløvetann Taraxacum arcticum, polarreverumpe Alopecurus borealis, stivsildre Saxifraga hieraciifolia, svartbakkestjerne Erigeron humilis, ullmyrklegg Pedicularis lanata ssp. dasyantha, fjellsolblom Arnica angustifolia (4): xiv – xv

BØKER

Mats Nettelbladt:Vegkantfloraer (1): 60 – 62

Per M. Jørgensen:Sandhall, Å. & Swenson, U. 2000. Växter från varma länder. Kanariöarna, Madeira och Medelhavsområdet (1): 63

(red.) Eget hefte om Martin Vahl fra Bergens Museum (2): 100

Klaus Høiland:Houdret, J. 2000. Hagens eget apotek. (3): 131 - 132

Klaus Høiland:Picton, M. 2000. Magiske urter. (3): 132 - 133

Per Magnus Jørgensen: Korsmo, E., Vidme, T. & Fykse, H. 2000. Korsmos ugrasplansjer. (4): 193

DE SMÅ DETALJER

Finn Wischmann: Tre flerhodete og en énhodet ull: Dusk-, bred- og "små"-myrull, og sveltull Eriophorum angustifolium, latifolium, gracile og alpinum (2): 84 – 87

FLORISTISK SMÅGODT

J. Ingar I. Båtvik: Rød skogfrue Cephalanthera rubra (L.) L.C.M.Rich. endelig påvist i Østfold (1): 37 – 39

Finn Wischmann: Stanksopp Phallus impudicus i Numedal (1): 37 – 39

Per M. Jørgensen: Mer gult i Bergen: Hieracium amplexicaule L. (1): 42

Trond Grøstad: "Bare en då" – En masseforekomst av dundå Galeopsis ladanum L. funnet i Borre kommune, Vestfold (1): 43

Even W. Hanssen & Arne Pedersen: Funn av nålkapselmosen gulnål Phaeoceros carolinianus i Telemark (1): 50 – 51

Trond Grøstad: Stautstarr Carex acutiformis Ehrh. funnet som ny for Vestfold i Brunlanes, Larvik kommune (1): 51

John Bjarne Jordal & Geir Gaarder: På jakt etter stivsildre i Geirangerfjella (Stranda kommune, Møre og Romsdal) (2): 77 – 79

Klaus Høiland: "Finserapp" – et foreløpig mysterium på gyngende grunn (2): 81 – 84

Anders Langangen, Geir Gaarder & John Bjarne Jordal: Plantegeografisk viktig funn av kransalgen hårkrans Chara canescens Lois. i Møre og Romsdal (3): 162 – 163

Dag Holtan & Karl J. Grimstad: Fagerrogn Sorbus meinichii (Lindeb.) T. Hedl. funnen på Sunnmøre (3): 163

Trond Grøstad: Rødlistearten sprøarve Myosoton aquaticum (L.) Moench funnet i Sandefjord og Larvik kommuner, Vestfold (3): 164 – 165

Dag Holtan: Kranshinnelav Leptogium burgessii (L.) Mont. funnen i Møre og Romsdal (3): 165 – 166

Roger Halvorsen: Masseopptreden av ormetunge Ophioglossum vulgatum L. sommeren 2001 ved Langesundfjorden i Telemark (4): 191 – 192

Anders Often & Ellen Svalheim: Strandbete Beta vulgaris ssp. maritima funnet i Tvedestrand kommune (4): 192

INNI GRANSKAUEN

Per Sunding: Norges nasjonalblomst, – røsslyng eller bergfrue? (1): 30 – 31

Klaus Høiland: Å selge bukken før havresekken er skutt (1): 40 – 41

Sverre Bakkevig: Er det snart slutt på at plantene vokser? (1): 64

Finn Roar Bruun: Havresekker og naturvern (2): 80

Klaus Høiland: Paint it black (2): 88 – 89

Klaus Høiland: Trollmannens læregutt (3): 145 – 146

Even Woldstad Hanssen: Søstermarihand reddet på Raje – den hjelper at NBF engasjerer seg (3): 146

Klaus Høiland: Cry Wolf (4): 190 – 191

Elmer: Slanger og ormer og andre dyr (4): 196

NORGES BOTANISKE ANNALER

Torbjørn Alm, Anders Often & Mikko Piirainen: Krigsspredte arter i Sør-Varanger, Finnmark: flatsiv Juncus compressus, knappsiv Juncus conglomeratus og lyssiv Juncus effusus (1): 7 – 14

Arvid Odland: Nordlig krossevjeblom Elatine orthosperma: nyfunn på Voss og kommentarer til artens økologi og vurdering av mulige skjøtselstiltak (1): 15 – 21

Dag Holtan & Karl J. Grimstad: På jakt etter kvitkurle Leucorchis albida L. ssp. albida på Sunnmøre (1): 22 – 30

Steinar Skrede: Sannsynlig lokalitet for stormarihand Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó på Stadlandet (1): 32 – 36

Hans H. Blom, Geir Gaarder, Kristian Hassel & Tommy Prestø: Mer om grønnsko Buxbaumia viridis i Norge – hvor godt kjenner vi dens økologi og utbredelse? (1): 44 – 50

Jan Wesenberg, Finn Wischmann & Kjell Sandaas: Transplantasjon av stautstarr Carex acutiformis til 11 nye lokaliteter i Oslo SØ – resultater etter 12 år (1): 52 – 58

Marit Mjelde, Eli-Anne Lindstrøm & Tom Andersen: Vann-nett Hydrodictyon reticulatum (L.) Lagerheim – en mulig problemalge i Norge? (2): 90 – 95

Per M. Jørgensen: Om svartknoppurtens historie i norsk flora (2): 99 – 100

Anders Langangen, Geir Gaarder & John Bjarne Jordal: Kransalgen grønnkrans Chara baltica Bruzelius funnet på Smøla i Møre og Romsdal (2): 101 – 103

Torbjørn Alm & Mikko Piirainen: Krigsspredte arter i Sør-Varanger, Finnmark: storengkall Rhinanthus serotinus (2): 104 – 107

Siri Bergseth, Hege B. Gehrken, Helene Mathisen, Bodil B. Rekkedal, Kjetil Røberg & Klaus Høiland: Gulltråd Piloderma croceum, en lovende modellart for studium av økologi og populasjonsstruktur til en mykorrhizasopp i barskog (3): 122 – 126

Roger Halvorsen: Prikkstarr Carex punctata Gaudin – ein ny art for Telemark (3): 128 – 131

Svein Isaksen & Roger Halvorsen: Gaffelullurt Logfia minima (Sm.) Dumort. funnet på ny lokalitet i Kragerø, Telemark (3): 134 – 136

Torbjørn Alm, Anders Often & Mikko Piirainen: Krigsspredte arter i Sør-Varanger, Finnmark: hvitfrytle Luzula luzuloides – med noen kommentarer til øvrige nordnorske forekomster (3): 147 – 151

Mikko Piirainen & Torbjørn Alm: Syvhornmarikåpe Alchemilla heptagona Juz. og månemarikåpe A. semilunaris Alechin i Sør-Varanger, Finnmark – to nye arter for Norge (3): 152 – 161

Leif Galten: Ulvåberget – en beskjeden oase i den østerdalske sandsteinørkenen (4): 170 – 176

Gunnar Engan: Dvergmarinøkkel Botrychium simplex funnet to steder i Hvaler i Østfold (4): 177 – 181

Birgit Kanz: Heisiv Juncus squarrosus: nyfunn på Svalbard og kommentarer til artens økologi og forekomst (4): 182 – 185

Reidar Elven, Kjell Tore Hansen & Snorre Winger Steen: Islandsstarr Carex krausei ny for Svalbard, og litt om arktisk hårstarr Carex capillaris ssp. fuscidula (4): 186 – 189

Dagfinn Moe: Den tyske lege og botaniker Dr. Fritz Schäfer og et Herbarium Spitzbergense fra 1921 (4): 194 – 196

Dag Holtan: Barlinda Taxus baccata L. i Møre og Romsdal – på veg ut? (4): 197 – 205

Bernt-Håvard Øyen: Vestamerikansk hemlokk – gjøkungen blant innførte bartrær i Vest-Norge? (4): 208 – 216

NORSK BOTANISK FORENING

(red.) Norge rundt – ekskursjonsliste våren 2001 (1): 2 – 3

(red.) Ekskursjonsreferater (1): 3 – 6

(red.) Hovedekskursjonen 2001 (1): 50

Per Arvid Åsen:Rektor Halvor Vegard Hauge in memoriam (1): 59 – 60

(red.) Hovedekskursjonen 2001 (2): 66

(red.) Norge rundt – ekskursjonsliste høsten 2001 (2): 66 – 68

(red.) Foreløpig varsel: Flora Nordica bind 2 kommer i sommer! (2): 67

(red.) Årsmeldinger og ekskursjonsreferater (2): 68 – 76, 108 – 120

(red.) Flora Nordica bind 2 – Skandinavisk botanikkforeningsmøte – Norsk artsdatabank (3): 137

Geir Hestmark: Frans Emil Wielgolaski 70 år (3): 138 – 142

Even Woldstad Hanssen: Bjarne Matiesen 1912–2001 (3): 143 – 144

(red.) NBF oppretter plantebildearkiv på Internett (4): 185

(red.) Villblomstenes dag (4): 185

SKOLERINGSSTOFF

Jan Wesenberg: Hvordan planter ordner livet sitt – generasjonsvekslinga (2): 96 – 98

Jan Wesenberg: Mer puggefritt om generasjonsvekslinga (3): 167 – 168

Ingvar Leiv Leknes: Brunrot, kvefs og humler (4): 206 – 207


Blyttias hovedside
Sist oppdatert 05.01.2002 JW