Årgang/volume 60 (2002)

(red.) Floravokterne (1) 33 (NORSK BOTANISK FORENING)

(red.) IMC7 – Den 7. Internasjonale Mykologiske Kongress i Oslo 2002 (2) vii (NORSK BOTANISK FORENING)

(red.) Lokalfloraseminar 2002! (2) 125 (NORSK BOTANISK FORENING)

(red.) Plantepresser (2) 125 (NORSK BOTANISK FORENING)

(red.) Villblomstenes dag – kjøp t-skjorta! (3) 159 (NORSK BOTANISK FORENING)

(red.) Villblomstenes dag 2002 (1) 33 (NORSK BOTANISK FORENING)

(red.) Villblomstenes dag 2002 (4) 186 – 188 (NORSK BOTANISK FORENING)

(red.) Årsmeldinger og ekskursjonsreferater 2001 (2) 66 – 80, 98 – 102, 128 – 144 (NORSK BOTANISK FORENING)

Alm, Torbjørn: Bukkehornkløver Trigonella foenum-graecum i folketradisjonen i Norge (4) 213 – 224 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Alm, Torbjørn: Johannesbrødtre Ceratonia siliqua i folketradisjonen i Norge (3) 172 – 181 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Alm, Torbjørn: Jonsell, B. (red.) 2001. Flora Nordica Vol. 2 (1) 59 – 60 (BØKER)

Bjureke, Kristina, Marit Eriksen og Shivcharn S. Dhillion: Arbuskulær mykorrhiza – skjult symbiose hos engplanter (1) 37 – 44 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Brun, Ingrid: En spinkel tråd blir et stort nøste (Soltvedt, B.D. 2002. Maria vandrer over bergene. Marianavn i gamle blomstertradisjoner.) (4) 190 (BØKER)

Bryn, Anders: Godbok om trær og kulturhistorie (Skard, O. 2002. Trær. Røtter i kulturhistorien.) (4) 212 (BØKER)

Dhillion, Shivcharn S.: se Bjureke, Kristina, Marit Eriksen og Shivcharn S. Dhillion: Arbuskulær mykorrhiza – skjult symbiose hos engplanter (1) 37 – 44 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Eide, Sonja: Purpurkarse Braya purpurascens (2) vi(BLYTTIAGALLERIET)

Elvebakk, Arve: se Elven, Reidar og Arve Elvebakk: Sibirstarr Carex bigelowii ssp. arctisibirica på Svalbard og noe om stivstarr-komplekset C. bigelowii coll. (1) 50 – 58 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Elven, Reidar og Arve Elvebakk: Sibirstarr Carex bigelowii ssp. arctisibirica på Svalbard og noe om stivstarr-komplekset C. bigelowii coll. (1) 50 – 58 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Elven, Reidar: se Grøstad, Trond, Roger Halvorsen og Reidar Elven: Fremmede planter i Norge. Praktvindlene Ipomoea L. (1) 15 – 30 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Eriksen, Marit: se Bjureke, Kristina, Marit Eriksen og Shivcharn S. Dhillion: Arbuskulær mykorrhiza – skjult symbiose hos engplanter (1) 37 – 44 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Fremstad, E. & Moen, A. 2001. Truete vegetasjonstyper i Norge. Anmeldt av Arvid Odland. (1) 61 – 62 (BØKER)

Fægri, Knut snr. 17.07.1909–10.12.2002 (1) 2 – 4 (MINNEORD): av Moe, Dagfinn

Fægri, Knut snr. Bibliographica Fægriana (1) 4 – 13 (MINNEORD): av Moe, Dagfinn

Galten, Leif & Arne Jakobsen: Forollhogna nasjonalpark – møte mellom Trøndelag og Østlandet (3) 163 – 171 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Galten, Leif & Finn Wischmann: Huldreblom Epipogium aphyllum funnet i Engerdal (3) x (FLORISTISK SMÅGODT)

Galten, Leif: "Beretning om en botanisk Reise i Omegnen af Fæmunsøen" – gjenfangster og nye funn i den gamle mesters fotspor (2) 81 – 95 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Galten, Leif: Åkerbæret Rubus arcticus – statusrapport fra Engerdal (4) 209 – 211 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Grøstad, Trond & Roger Halvorsen: Sjeldenheter på ny skrotemark i Horten (4) 203 – 208 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Grøstad, Trond, Roger Halvorsen og Reidar Elven: Fremmede planter i Norge. Praktvindlene Ipomoea L. (1) 15 – 30 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Grøstad, Trond: Nyfunn av dunmjølke Epilobium parviflorum Schreb. i Sandefjord (Sandar) kommune (1) 34 – 35 (FLORISTISK SMÅGODT)

Grøstad, Trond: Rettelse: Feil UTM i Blyttia 1/2002: Grøstad, T. 2002. Nyfunn av dunmjølke Epilobium parviflorum Schreb. i Sandefjord (Sandar) kommune. Blyttia 60: 34-35. (2) 125 (FLORISTISK SMÅGODT)

Grøstad, Trond: se Halvorsen, Roger og Trond Grøstad: Kinnhalvøya i Brunlanes, Larvik i Vestfold og et funn av flytegro Luronium natans (L.) Rafin (2) 117 – 121 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Gulden, Gro: se Hanssen, Even W. & Gro Gulden: Hydnellum auratile (Britzelm.) Maas Geest. – en ny jordboende piggsopp i Norge (4) 191 – 194 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Gaarder, Geir: se Jordal, John Bjarne & Geir Gaarder: Hygrocybe vitellina (Fr.) P.Karst. (sensu Boertmann 1990) – en oseanisk sopp (4) 195 – 202 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Halvorsen, Gunnar: Økland, J. 2001. Våre innsjøer og elver (3) 148 + 181 (BØKER)

Halvorsen, Roger og Trond Grøstad: Kinnhalvøya i Brunlanes, Larvik i Vestfold og et funn av flytegro Luronium natans (L.) Rafin (2) 117 – 121 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Halvorsen, Roger: se Grøstad, Trond & Roger Halvorsen: Sjeldenheter på ny skrotemark i Horten (4) 203 – 208 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Halvorsen, Roger: se Grøstad, Trond, Roger Halvorsen og Reidar Elven: Fremmede planter i Norge. Praktvindlene Ipomoea L. (1) 15 – 30 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Halvorsen, Roger: Sivlilje Sisyrinchium montanum E. Greene på dens gamle forekomst ved Langesundfjorden (1) 45 – 49 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Hanssen, Even W. & Gro Gulden: Hydnellum auratile (Britzelm.) Maas Geest. – en ny jordboende piggsopp i Norge (4) 191 – 194 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Hassel, Kristian: Skjoldblad Hydrocotyle vulgaris funnet i Solund kommune i Sogn og Fjordane (2) 123 (FLORISTISK SMÅGODT)

Høiland, Klaus: Et møte med havburkne Asplenium maritimum (1) ii – iii (BLYTTIAGALLERIET)

Høiland, Klaus: Latterliggjøring av botanikk i smakløshetens navn (1) 32 – 33 (INNI GRANSKAUEN)

Høiland, Klaus: Monsanto lurer under senga di! (3) 146 (INNI GRANSKAUEN)

Høiland, Klaus: Surt, surere, surest (4) 188 – 189 (INNI GRANSKAUEN)

Høiland, Klaus: Vekk me'n! (2) 144 (INNI GRANSKAUEN)

Jakobsen, Arne: se Galten, Leif & Arne Jakobsen: Forollhogna nasjonalpark – møte mellom Trøndelag og Østlandet (3) 163 – 171 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Johnsen, John Inge: Nylen, B. 2001. Sopp i Norden og Europa (2) 95 – 97 (BØKER)

Jordal, John Bjarne & Geir Gaarder: Hygrocybe vitellina (Fr.) P.Karst. (sensu Boertmann 1990) – en oseanisk sopp (4) 195 – 202 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Jørgensen, Per M.: Ambrosia, gudenæring eller farlig ugress? (3) 160 – 162 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Klaveness, Dag: Azolla – vannplante på vidvanke? (3) 156 – 159 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Klaveness, Dag: Throndsen, J. & Eikrem, W. 2001. Marine mikroalger i farger (1) 63 (BØKER)

Leknes, Ingvar Leiv: Tettegras – insektfangande plante (2) 126 – 127 (SKOLERINGSSTOFF)

Lote, Styrk: Mi Jærstrand (4) xiv – xv (BLYTTIAGALLERIET)

Løken, Astri 23.01.1940 – 06.04.2002 (2) vii (MINNEORD): av Nettelbladt, Mats

Moe, Dagfinn: Bibliographica Fægriana (1) 4 – 13 (MINNEORD)

Moe, Dagfinn: Professor dr. philos., dr. h. c. Knut Fægri snr. 17.07.1909–10.12.2002 (1) 2 – 4 (MINNEORD)

Nelson, E.C. 2000. Sea Beans and Nickar Nuts. Anmeldt av Per Sunding. (1) 64 (BØKER)

Nettelbladt, Mats: Astri Løken 23.01.1940 – 06.04.2002 (2) vii (MINNEORD)

Nylen, B. 2001. Sopp i Norden og Europa. Anmeldt av John Inge Johnsen. (2) 95 – 97 (BØKER)

Odland, Arvid: Fremstad, E. & Moen, A. 2001. Truete vegetasjonstyper i Norge (1) 61 – 62 (BØKER)

Often, Anders: Bittergrønn Chimaphila umbellata finnes fortsatt i Hedmark (1) 30 – 31 (FLORISTISK SMÅGODT)

Often, Anders: Hester i vinterkrig nær Litsa-fronten, Kola (3) 182 – 183 (FLORISTISK SMÅGODT)

Often, Anders: Isolert nordgrense for bunkestarr Carex elata på Nes, Ringsaker (1) 36 (FLORISTISK SMÅGODT)

Often, Anders: Klåved Myricaria germanica i lavfuruskog (2) 122 – 123 (FLORISTISK SMÅGODT)

Often, Anders: Solblom – den møkka som tar overhånd (3) 183 – 184 (FLORISTISK SMÅGODT)

Often, Anders: Vanlige arter er også sjeldne noen steder: burota Artemisia vulgaris på Blikkberget (1) 35 – 36 (FLORISTISK SMÅGODT)

Often, Anders: Vingersjøens nordøstende: våtmarker med 6 rødlistede karplanter (3) 149 – 155 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Pedersen, Oddvar: Karplanteherbariene – hva har samlet seg der? (2) 103 – 116 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Skard, O. 2002. Trær. Røtter i kulturhistorien. Anmeldt av Anders Bryn. (4) 212 (BØKER)

Soltvedt, B.D. 2002. Maria vandrer over bergene. Marianavn i gamle blomstertradisjoner. Anmeldt av Ingrid Brun. (4) 190 (BØKER)

Sunding, Per: Nelson, E.C. 2000. Sea Beans and Nickar Nuts (1) 64 (BØKER)

Throndsen, J. & Eikrem, W. 2001. Marine mikroalger i farger. Anmeldt av Dag Klaveness. (1) 63 (BØKER)

Wischmann, Finn: Hjertesukk om flangrer i herbariet (2) 125 (FLORISTISK SMÅGODT)

Wischmann, Finn: se Galten, Leif & Finn Wischmann: Huldreblom Epipogium aphyllum funnet i Engerdal (3) x (FLORISTISK SMÅGODT)

Økland, J. 2001. Våre innsjøer og elver. Anmeldt av Gunnar Halvorsen. (3) 148 + 181 (BØKER)

Åsen, Per Arvid: Sivlilje Sisyrinchium montanum Greene på Nes Verk, Tvedestrand og ved Ubergsvannet, Vegårshei – et apropos til artikkelen om forekomsten ved Langesundsfjorden (Halvorsen 2002) (2) 124 – 125 (FLORISTISK SMÅGODT)