{short description of image}{short description of image}

Kommuneblomster

Nord-Trøndelag

Se egen side om kommuneblomster i Trøndelagsfylkene vedlikeholdt av NBF-Trøndelagsavdelinga.

Sør-Trøndelag

Se egen side om kommuneblomster i Trøndelagsfylkene vedlikeholdt av NBF-Trøndelagsavdelinga.

Hordaland

NBF Vestlandsavdelingen har etter henvendelse fra Hageselskapet i Hordaland kommet med et forslag til kommuneblomster for kommunene i Hordaland (i brev datert 20.12.2005):

Askøy: markjordbær Fragaria vesca
Austevoll: vårmarihånd Orchis mascula
Austrheim: purpurlyng Erica cinerea
Bergen: fjellmarikåpe Alchemilla alpina
Bømlo: solblom Arnica montana
Eidfjord: molte Rubus chamaemorus
Etne: engkarse Cardamine pratensis
Fedje: Dvergbjørk Betula nana
Fitjar: røsslyng Calluna vulgaris
Fjell: havburkne Asplenium marinum
Fusa: kongsbregne Osmunda regalis
Granvin: mørk kongslys Verbascum nigrum
Jondal: norsk malurt Artemisia norvegica
Kvam: hvit skogfrue Cephalanthera longifolia
Kvinnherad: bergfrue Saxifraga cotyledon
Lindås: vivendel Lonicera periclymenum
Masfjorden: rome Narthecium ossifragum
Meland: svartknoppurt Centaurea nigra
Modalen: rosenrot Rhodiola rosea
Odda: søterot Gentiana purpurea
Os: ramsløk Allium ursinum
Osterøy: einer Juniperus communis
Radøy: jordnøtt Conopodium majus
Samnanger: gulsildre Saxifraga aizoides
Stord: kristtorn Ilex aquifolium
Sund: klokkelyng Erica tetralix
Sveio: fagerrogn Sorbus meinichii
Tysnes: bergflette Hedera helix
Ullensvang: rødsildre Saxifraga oppositifolia
Ulvik: reinrose Dryas octopetala
Vaksdal: revebjelle Digitalis purpurea
Voss: fjellkvann Angelica archangelica ssp. archangelica
Øygarden: hjortetunge Asplenium scolopendrium

Vest-Agder

Samtlige kommuner i Agderfylkene har valgt sine kommuneblomster. Disse er presentert i en brosjyre på 36 sider i 1/3 A4-format, utgitt av Blomstrende Sørland (et samarbeidsprosjekt mellom begge Agderfylkene, samtlige kommuner og Hageselskapets avdelinger i fylkene) i 1997.

Audnedal: liljekonvall Convallaria majalis
Farsund: gyvel Cytisus scoparia
Flekkefjord: revebjelle Digitalis purpurea
Hægebostad: molte Rubus chamaemorus
Kristiansand: hvitpestrot Petasites alba
Kvinesdal: hvitveis Anemone nemorosa
Lindesnes: røsslyng Calluna vulgaris
Lyngdal: kristtorn Ilex aquifolia
Mandal: liblomst (=kusymre) Primula vulgaris
Marnardal: skogstjerne Trientalis europaea
Sirdal: rypebær Arctostaphylos alpina
Songdalen: geitrams Epilobium angustifolium
Søgne: strandnellik Armeria maritima
Vennesla: linnea Linnaea borealis
Åseral: greplyng Loiseleuria procumbens

Aust-Agder

Samtlige kommuner i Agderfylkene har valgt sine kommuneblomster. Disse er presentert i en brosjyre på 36 sider i 1/3 A4-format, utgitt av Blomstrende Sørland (et samarbeidsprosjekt mellom begge Agderfylkene, samtlige kommuner og Hageselskapets avdelinger i fylkene) i 1997.

Arendal: villtulipan Tulipa sylvestris
Birkenes: liljekonvall Convallaria majalis
Bygland: hassel Corylus avellana
Bykle: søterot Gentiana purpurea
Evje og Hornnes: furu Pinus sylvestris
Froland: perleevigblomst Anaphalis margaritacea
Gjerstad: rogn Sorbus aucuparia
Grimstad: sol og måne (=stemorsblomst) Viola tricolor
Iveland: hvit nøkkerose Nymphaea alba
Lillesand: nyperose Rosa sp.
Risør: bjørnebær Rubus sp.
Tvedestrand: murtorskemunn Cymbalaria muralis
Valle: bergbruske (=bergfrue) Saxifraga cotyledon
Vegårshei: hvit nøkkerose Nymphaea alba
Åmli: tyttebær Vaccinium vitis-idaea

Telemark

Drangedal: tyttebær Vaccinium vitis-idaea, vedtatt i kommunestyret 16.06.2004

Oppland

Lom: issoleie Ranunculus glacialis, vedtatt i formannskapet 08.06.2004 (se lenke)
Nordre Land: skjeggklokke Campanula barbata, vedtatt i kommunestyret 18.12.2007
Skjåk: lapprose Rhododendron lapponicum, vedtatt i kommunestyret 24.06.2004
Vågå: vianvang (=bergfrue) Saxifraga cotyledon, vedtatt i formannskapet 17.06.2004 (se kommunens sider)

Akershus

Aurskog-Høland: tyttebær Vaccinium vitis-idaea, vedtatt av formannskapet 29.01.1996, i bruk i mange sammenhenger i kommunen
Bærum: gulveis Anemone ranunculoides, omtalt som kommuneblomst på kommunens nettsted

Østfold

Østfold har vedtatt kommuneblomster. Følgende liste basert på en pen brosjyre i 4xA4 utgitt av Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavdelingen, i 1992. Kontakt: Fylkesmannen i Østfold, Postboks 325, 1502 Moss (besøksadresse: Dronningens gt. 1, telefon: 09254100, faks 09253832). I forhold til denne er vi klar over (og har oppdatert i forhold til) følgende endringer: (1) Spydeberg har valgt en annen kommuneblomst enn den som sto i Fylkesmannens opprinnelige liste; (2) Fredrikstad har etter sammenslåingen med Borge, Kråkerøy, Onsøy og Rolvsøy fått ny kommuneblomst. Opplysningene nedenfor skulle være riktige.

Aremark: jåblom Parnassia palustris
Askim: enghumleblom Geum rivale
Eidsberg: linnea Linnaea borealis
Fredrikstad: nattfiol Platanthera bifolia
Halden: klokkesøte Gentiana pneumonanthe
Hobøl: bekkeblom Caltha palustris
Hvaler: strandmalurt Artemisia maritima
Marker: rødkløver Trifolium pratense
Moss: blåveis Hepatica nobilis
Rakkestad: engtjæreblom Lychnis viscaria
Rygge: kubjelle Pulsatilla pratensis
Rømskog: skogstjerne Trientalis europaea
Råde: marianøkleblom Primula veris
Sarpsborg: prestekrage Leucanthemum vulgare
Skiptvedt: nyresildre Saxifraga granulata
Spydeberg: nikkebrønsle Bidens cernua
Trøgstad: soldogg Drosera rotundifolia
Våler: kattehale Lythrum salicaria


Sist oppdatert 14.10.2009 JW
Opp til NBFs hjemmeside