Natur i Østfold
ISSN 0800-0352

Lagerbeholdning og bestilling

Østfold-natur og Østfold-ornitologen, se nedenfor

 

 
 
 
 
 
 
 
2009:1-2
2010:1-2
2014:1-2
 
 
 
 
 
 
 

 


Forside pdf
Bakside pdf
Natur i Østfold nr. 1-2, 27. årgang (2008)
3
ØIVIND JOHANSEN: Nytt supplement til Onsøy-floraen pdf
13
PER-ARNE JOHANSEN: Ornitologiske observasjoner i Østfold t.o.m 2006. – nytt fra den lokale
rapport og sjeldenhetskomiteen (LRSK) pdf
53
INGVAR SPIKKELAND, ROALD OPSAHL & JAN PETTER VAALER: Fuglefaunaen i Øymarksjøen, Marker 2007 pdf
61
GEIR HARDENG & INGVAR SPIKKELAND: Virvelløse dyr i ferskvann i Østfold: Artsmangfold og Norsk Rødliste pdf
75
GEIR HARDENG: "Norrlandsgränsen" – Limes norrlandicus – og øvre marin grense - viktige
naturgeografiske skillelinjer i Østfold og SØ-Norge pdf
100
GEIR HARDENG: Torvmoser Sphagnum i Østfold pdf
103
BJØRN PETTER LØFALL: Rødlistede skorpelav i Østfold – en oversikt pdf
122
ØIVIND LÅGBU: Hvitryggspettens biotopkrav. En paraplyart i det skandinaviske skogslandskapet? pdf
130
BJØRN PETTER LØFALL: Østfold Botaniske Forening – Årsmelding 2007 pdf
132
BJØRN PETTER LØFALL & SOLVEIG VATNE GUSTAVSEN: Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2007 pdf
138
ØIVIND LÅGBU: Årsmelding for NOF avdeling Østfold for styreåret 2007 pdf
140
JAN INGAR I. BÅTVIK: Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2007 pdf
151 Til forfattere pdf
   
 

Forside pdf
Bakside pdf
Natur i Østfold nr. 1-2, 26. årgang (2007)
3 MAGNE PETTERSEN & TOMAS AARVAK: Forekomst av tundragås Anser albifrons og dverggås Anser erythropus i
Østfold pdf
14 THOR JAN OLSEN: Snylteveps i Østfold – en lite kjent insektgruppe pdf
17 GEIR HARDENG & OTTAR KROHN: Bestandsutvikling og forvaltning av hvitryggspett i Østfold pdf
27 TORMOD KLEMSDAL: Utviklingen av landformene og løsmassene i og omkring Kalnesgropa pdf
58 ROY KRISTIANSEN: Mineraler i gamle kvarts- og feltspatbrudd i Hvaler og Kråkerøy pdf
69 PER-ARNE JOHANSEN: Ornitologiske observasjoner i Østfold t.o.m 2005. – nytt fra den lokale
rapport og sjeldenhetskomiteen (LRSK) pdf
92 BJØRN PETTER LØFALL: Østfold Botaniske Forening – Årsmelding 2006 pdf
94 JAN INGAR I. BÅTVIK: Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2006 pdf
98 ØIVIND LÅGBU: Årsberetning for NOF avdeling Østfold for styreåret 2006 pdf
100 JAN INGAR I. BÅTVIK: Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2006 pdf
110 GEIR HARDENG: INNHOLD Natur i Østfold 1999–2006 pdf
113 Til forfattere pdf
   
   
 

Forside pdf
Bakside pdf
Natur i Østfold nr. 1-2, 25. årgang (2006)
3 OVE BERGERSEN: Nye øyenstikkere observert i Østfold 2006 pdf
7 OLA M. WERGELAND KROG & KARI-ANNE GJETRANG: En meitemarkgåte II pdf
9 BJØRN PETTER LØFALL: Østfold Botaniske Forening - Årsmelding 2004 pdf
11 Turreferater for Østfold Botaniske Forening (ØBF) 2004 pdf
17 JAN INGAR I. BÅTVIK: Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2005 pdf
27 JAN INGAR I. BÅTVIK: Nils Hagbart Orderud (1931-2006) til minne pdf
32 Turreferater for Østfold Botaniske Forening (ØBF) 2005 pdf
37 BJØRN PETTER LØFALL: Østfold Botaniske Forening - Årsmelding 2005 pdf
39 OLA M. WERGELAND KROG: Botanisk turguide for Bohuslän anbefales pdf
42 GEIR HARDENG: Morten Viker – en allsidig ornitolog fyller 50 pdf
45 INGVAR SPIKKELAND, JAN. G. ANDERSEN, OTTAR ANDERSEN, ANN KRISTIN HALVORSRUD, FINN LINDBLAD, STEIN VIDAR LUND, ROALD OPSAHL & JAN PETTER VAALER: Fiskefaunaen i Marker pdf
57 TORMOD KLEMSDAL: Åslandskapet omkring Linnekleppen pdf
83 PER-ARNE JOHANSEN: Ornitologiske observasjoner i Østfold t.o.m. 31.12.2004, - nytt fra den lokale rapport og sjeldenhetskomiteen (LRSK) pdf
104 NICHOLAS CLARKE (SEKRETÆR): Årsberetning for NOF avdeling Østfold for styreåret 2005 pdf
107 Til forfattere pdf

Forside pdf
Bakside pdf
Natur i Østfold nr. 1-2, 24. årgang (2005)
3 KJELL SANDAAS OG JØRN ENERUD: Flat dammusling - ny art for Østfold pdf
9 BJØRN PETTER LØFALL & ODDVAR PEDERSEN: Karplantefloraen i Østfoldkommunene – en kunnskapsoversikt basert på materiale belagt ved museumssamlingene pdf
37 JAN INGAR I. BÅTVIK: Hvor mange norske arter finnes egentlig, og hvor mange av disse tror vi forekommer i Østfold? pdf
48 MAGNE PETTERSEN: Forekomst av dvergsvane Cygnus columbianus bewickii i Østfold pdf
55 KETIL W. ANDERSEN, BJØRN ARILD HAUGLIN & JAN INGAR I. BÅTVIK: Biomanipulering ved utfisking av karpefisk i Tunevannet pdf
65 JAN INGAR I. BÅTVIK: Øsfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2004 pdf
75 Årsberetning for NOF avdeling Østfold for styreåret 2004 pdf
78 Turreferater for Østfold Botaniske Forening (ØBF) 2003 pdf
83 Til forfattere pdf
Forside pdf
Bakside pdf
Natur i Østfold nr. 1-2, 23. årgang (2004)
3 JAN INGAR I. BÅTVIK: Smånøkkel Androsace septentrionalis L. historikk og utbredelse i Østfold samt omtale av forekomst i Norden pdf
7 BJØRN PETTER LØFALL: Tillegg til Østfolds makrolavfl ora. Lav i Østfold 12 pdf
11 INGVAR SPIKKELAND: Timiansnyltetråd Cuscuta epithymum funnet i Marker pdf
14 GEIR HARDENG: Beinfunn og observasjoner av villsvin i Østfold pdf
18 OLA M. WERGELAND KROG: Vinterfunn av padder og frosk pdf
21 J. INGAR I. BÅTVIK: Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2003 pdf
29 EVA SPARRE-STOKKE KRAFT, IDA KIRKERØD & JAN INGAR I.BÅTVIK: Dvergmus Micromys minutus, en ny art i Norge, kan den trives i Østfold? pdf
34 CHRISTER A. JAKOBSEN: Akerøya Ornitologiske Stasjon - for nye og gamle skådere pdf
43 SVERRE GULBRANDSEN, TONE JOHANSEN & JAN INGAR I. BÅTVIK: Apollosommerfugl Parnassius apollo, økologi og forekomst i Østfoldpdf
47 PER-ARNE JOHANSEN: Ornitologiske observasjoner i Østfold t.o.m. 31.12.2003, nytt fra den lokale rapport og sjeldenhetskomiteen (LRSK) pdf
71 STEIN BJERKE, LARS OSCAR SVENSEN & JAN INGAR I. BÅTVIK: Edelkrepsen Astacus astacus i Haldenvassdraget, sykdom, men er nå på vei tilbakepdf
79 SIMEN RØINE JOHANSEN, ENDRE STENSRUD & JAN INGAR I. BÅTVIK: Svalerødbekken i Halden, liten, men viktig for sjøørret Salmo trutta pdf
83 Østfold Botaniske Forening - Årsmelding 2003 pdf
85 Årsberetning for NOF avdeling Østfold for styreåret 2003 pdf
88 Natur i Østfold retter pdf
91 Til forfattere pdf
{short description of image} Forside pdf
Bakside pdf
Natur i Østfold nr. 1-2, 22. årgang (2003)
3 GUNNAR BJAR: Fredning av natur i Østfold pdf
16 THOR JAN OLSEN: Bøensætre i Aremark, et verdifullt kulturlandskap med rikt insektliv pdf
19 MAGNE PETTERSEN: Forekomst av storlire Puffinus gravis, grålire Puffinus griseus og havlire Puffinus puffinus i Østfold pdf
27 INGVAR SPIKKELAND: Der det er vann er det liv. Ferskvann og våtmark i Østfold pdf
34 MAGNE PETTERSEN & STEIN ENGEBRETSEN: Østfold neste stopp? – Gulnebblire Calonectris diomedea pdf
39 J. INGAR I. BÅTVIK: Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2002 pdf
47 BJØRN HARALD LARSEN: Vårrastende sangsvaner i Indre Østfold – viktige lokaliteter, regulerende faktorer og habitatbruk pdf
59 GEIR HARDENG: Myr - mer enn ”vass-sjuk” mark pdf
65 BJØRN PETTER LØFALL: Nye busk- og bladlavarter fra Østfold. Lav i Østfold 11 pdf
69 GEIR HARDENG: Nye lokaliteter for finnmarkspors Ledum palustre i Østfold pdf
71 PER-ARNE JOHANSEN: Ornitologiske observasjoner i Østfold t.o.m. 31.12.2002, - nytt fra den lokale rapport og sjeldenhetskomiteen (LRSK) pdf
93 Turreferater fra Østfold Botaniske Forening (ØBF) 2002 pdf
98 Østfold Botaniske Forening - Årsmelding 2002 pdf
99 GEIR HARDENG: Østfoldnatur i eldre bildekunst pdf
104 J. INGAR I. BÅTVIK: Levende frynsepølseorm Priapulus caudatus studert og fotografert utenfor Fredrikstad pdf
107 Til forfattere
{short description of image} Forside pdf
Bakside pdf
Natur i Østfold nr. 1-2, 21. årgang (2002)
3 MAGNE PETTERSEN OG PATRICK SIMENSEN: Hvitvingesvartterne Chlidonias leucopterus påtruffet i Østfold pdf
7 TORMOD KLEMSDAL: Landformene i Østfold pdf
32 INGVAR SPIKKELAND: Nytt funn av huldreblom Epigonium aphyllum i Marker pdf
35 STEIN ENGEBRETSEN & MAGNE PETTERSEN: Østfold neste stopp? – Østsanger Phylloscopus trochiloides pdf
44 J.INGAR I.BÅTVIK: Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2001 pdf
51 BJØRN PETTER LØFALL: Ospa, en nøkkelart i skogslandskapet pdf
53 INGVAR SPIKKELAND: Tentakkelsnegl Bithynia tentaculata (L.) påvist i Store Le, Østfold pdf
57 PER-ARNE JOHANSEN: Ornitologiske observasjoner i Østfold t.o.m. 31.12.2001, - nytt fra den lokale rapport og sjeldenhetskomiteen (LRSK)pdf
73 BJØRN PETTER LØFALL: Busk- og bladlav på Akerøya, Hvaler. Lav i Østfold 10 pdf
79 Til forfattere pdf
{short description of image}
Forside pdf
Bakside pdf
Natur i Østfold nr. 1-2, 20. årgang (2001)
3 STEIN ENGEBRETSEN OG MAGNE PETTERSEN: Østfold neste stopp ? - Sitronerle Motacilla citreola pdf
8 RUNAR JÅBEKK, MANDAL RG: Fargemerking av Gråhegre pdf
9 J. INGAR I. BÅTVIK: Kristen Klaveness (1917-2001) til minne, samt en kort oppsummering av hans botaniske publikasjoner i Norge pdf
13 J. INGAR I. BÅTVIK: Kvitnos Lagenorhynchus albirostris strandet i Råde pdf
17 GEIR HARDENG: Stromatolitt på Kråkerøy, en underlig geologisk dannelse pdf
20 BJØRN PETTER LØFALL: Supplement til Østfolds busk- og bladlavflora. Lav i Østfold 9 pdf
33 MAGNE PETTERSEN: Forekomst av islom, Gavia immer og gulnebblom G. adamsii i Østfold pdf
38 J. INGAR I. BÅTVIK: Strandbete Beta vulgaris L. ssp. maritima (L.) Arc. er trolig borte fra Østfold i dag på grunn av barfrost pdf
43 PER-ARNE JOHANSEN: Ornitologiske observasjoner i Østfold t.o.m. 31.12.2000, nytt fra den lokale rapport og sjeldenhetskomiteen (LRSK) pdf
63 J.INGAR I.BÅTVIK: Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2000 pdf
71 J. INGAR I. BÅTVIK: Slettsnok Coronella austriaca oppdaget i Råde samt artens status i Østfold med enkelte justeringer av tidligere opplysninger pdf
79 STEIN ENGEBRETSEN & MAGNE PETTERSEN: Østfold neste stopp? – Polarlomvi Uria lomvia pdf
85 Østfold Botaniske Forening - Årsmelding 2001 pdf
86 Turreferater for Østfold Botaniske Forening (ØBF) 2001 pdf
90 OLA M. WERGELAND KROG: En meitemarkgåte pdf
92 GEIR HARDENG: ”Natur i Østfold” 20 år pdf
93 Til forfattere pdf
{short description of image}
Forside pdf
Bakside pdf
Natur i Østfold nr. 2, 19. årgang (2000)
123 NILS ORDERUD: Klåved Myricaria germanica, ny karplante for Østfold pdf
127 LENNART FLØSETH: Sivhauk Circus aeruginosus - en rovfugl som ekspanderer i Østfold pdf
137 PER-ARNE JOHANSEN: Ornitologiske observasjoner i Østfold t.o.m. 31.12.1999, - nytt fra den lokale rapport og sjeldenhetskomiteen (LRSK) pdf
154 PER-ARNE JOHANSEN: Nytt fra LRSK Østfold pdf
156 Halden Soppforening – turerreferater 2000 pdf
157 NILS ORDERUD & GEIR HARDENG: Nytt om finnmarkspors Ledum palustre i Østfold pdf
160 ØIVIND LÅGBU: Med grålire på kloss hold pdf
161 TOMAS AARVAK & MAGNE PETTERSEN: Første sikre funn av islandsrødstilk Tringa totanus robusta i Østfold pdf
163 J. INGAR I. BÅTVIK: Østfold ringmerkegruppes aktivitet for 1999 pdf
171 VIGGO REE: Tilbakeblikk: 150 år gamle opplysninger om dyrelivet i Mossedistriktet i intervju med Carl Schøyen pdf
175 STEIN ENGEBRETSEN & MAGNE PETTERSEN: Østfold neste stopp? - Svartehavsmåke Larus melanocephalus pdf
181 STEIN ENGEBRETSEN & MAGNE PETTERSEN: Østfold neste stopp? - Damsnipe Tringa stagnatilis pdf
186 Østfold Botaniske Forening – ekskursjoner 2000 pdf
193 MORTEN VIKER: Flygefisken Cypsilurus heterurus i Oslofjorden pdf
199 SVEIN ÅSTRØM: Østfold Botaniske Forening - Årsmelding 2000 pdf
201 Til forfattere pdf

{short description of image}
Forside pdf
Bakside pdf
Natur i Østfold nr. 1, 19. årgang (2000)
3 MARIT ERIKSEN: Bakkesøte - har den en framtid i Østfold? pdf
10 HANS OLSVIK: Øyenstikkervisitt i Østfold 7.-11. juli 1999 pdf
17 J. INGAR I. BÅTVIK: Gamle bevarte herbarier, og Østfolds eldste herbariebelegg pdf
29 BJØRN PETTER LØFALL: Nye busk- og bladlav 1999. Lav i Østfold 8 pdf
34 J. INGAR I. BÅTVIK: Demonstrasjonsåker med gamle ugress på Tomb i Råde pdf
43 ARVE DYRESEN: Nattsangere i Østfold 1999 pdf
57 LENNART FLØSETH: Ulvetreff i grenseland pdf
61 JØRN ENGER & J. INGAR I. BÅTVIK: Rød nøkkerose i Stordammen ved Fredrikstad pdf
65 GEIR HARDENG: Ornitologen Johan Andreas Thome og botanikeren Elling Ryan -150 års jubileum pdf
70 J.INGAR I.BÅTVIK: Hagestanksopp Mutinus ravenelii i Østfold, utbredelse og økologi pdf
77 Turreferater Østfold Botaniske Forening 1999 pdf
81 ÅGE STEN FREDRIKSEN & PER-ARNE JOHANSEN: Storskarven Phalacrocorax carbo sinensis i Øra naturreservat 1999 pdf
84 J. INGAR I. BÅTVIK: Østfold ringmerkegruppes aktivitet for 1998 pdf
91 DAN BENDIXEN: På spor etter Fantomet pdf
97 Årsberetning for NOF avdeling Østfold for 1999 pdf
99 BJØRN PETTER LØFALL & OLA WERGELAND KROG: Sykkeltur i Rømskog og Årjäng, Sverige 25-27. juni 1999 pdf
102 BJØRN FROSTAD: Virksomheten ved Akerøya Ornitologiske Stasjon 1998 pdf
106 BJØRN FROSTAD: Virksomheten ved Akerøya Ornitologiske Stasjon 1999 pdf
110 MAGNE HUSBY, STEINAR STUEFLOTTEN & PER INGE VÆRNESBRANDEN: Norsk Hekkefugltaksering - noen resultater fra de fem første årene pdf
113 DAN BENDIXEN: Kråketing pdf
115 Østfold Botaniske Forening - Årsmelding 1999 pdf
116 GRO REIERSEN O. AASE & THOR JAN OLSEN: Østfolds glassvinger (Lepidoptera) pdf
121 Til forfattere pdf

{short description of image}
Forside pdf
Bakside pdf
Natur i Østfold nr. 2, 18. årgang (1999)
89 MORTEN VIKER: Vannspissmus Neomys fodiens i Østfold pdf
93 ROY KRISTIANSEN: Miniatyrbegersopper i Østfold pdf
109 DAN BENDIXEN: Eløya i april - et turnotat pdf
111 GEIR HARDENG: Lokale fuglenavn i Østfold pdf
122 MORTEN VIKER: Øramåkene med ny ”transportteknikk” pdf
123 J. INGAR I. BÅTVIK: Stripedelfin Stenella coeruleoalba funnet i Kråkstadfjorden i Råde, fjerde funn i Norge pdf
130 BJØRN PETTER LØFALL, INGVAR SPIKKELAND & OLA M. WERGELAND KROG: Olavsstake Moneses uniflora i Østfold - en barskogsart i tilbake-gang pdf
137 PER-OTTO SUTHER: Fugleglimt fra Indre Østfold - hekkesesongen 1999 pdf
139 PER-ARNE JOHANSEN & MORTEN VIKER: Ornitologiske observasjoner i Østfold t.o.m. 31.12.1998, - nytt fra den lokale rapport og sjeldenhetskomiteen (LRSK) pdf
159 Til forfattere pdf
{short description of image}
Forside pdf
Bakside pdf
Natur i Østfold nr. 1, 18. årgang (1999)
3 BJØRN PETTER LØFALL: Junkerbregne Polystichum braunii ny art for Østfold pdf
7 ÅGE STEN FREDRIKSEN & PER-ARNE JOHANSEN: Hekkefunn av dvergterne Sterna albifrons i Norge pdf
11 J. INGAR I. BÅTVIK: Krypmure Potentilla reptans L. klassisk ballastplante hos oss, men med rike kulturtradisjoner i Europa pdf
21 ÅGE STEN FREDRIKSEN & PER-ARNE JOHANSEN: Storskarv Phalacrocorax carbo ny hekkefugl i Østfold pdf
25 BJØRN PETTER LØFALL: Nye busk- og bladlav 1998. Lav i Østfold 7 pdf
28 INGVAR SPIKKELAND & LEIV BAKKE: Slettsnok Coronella austriaca i Marker, Østfold pdf
31 OLA M. WERGELAND KROG: Myskemaure Galium triflorum i Østfold pdf
34 Redaksjonelt - meldinger - opprop mm.
35 BJØRN FROSTAD & MORTEN VIKER: Ornitologiske observasjoner i Østfold t.o.m. 1997 -nytt fra den lokale rapport og sjeldenhetskomiteen (LRSK) -del 2 pdf
58 BJØRN FROSTAD: LRSK rapporteringsguide fra 1. januar 1999
65 ARVE DYRESEN: Nattsangerregistreringer i Østfold 1996 pdf
77 OLA M. WERGELAND KROG: Karminspinner Tyria jacobaeae, ny lokalitet og uvanlig verts-plante pdf
79 GEIR HARDENG: Litteratur om Østfoldnaturen 1998 pdf
82 TOR SØRLIE, (REFERENT): Norsk Ornitologisk Forening, avd. Østfold - årsmøte 1999
84 PER-ARNE JOHANSEN: Skagentur 1998 pdf
86 Nære på...

{short description of image}
Forside pdf
Bakside pdf
Natur i Østfold nr. 1-2, 17. årgang (1998)
3 OLA M. WERGELAND KROG & PER TANGEN: Brandtflaggermus Myotis brandtii, ny pattedyrart for Østfold pdf
5 JAN G. ANDERSEN, OTTAR ANDERSEN, ANN KRISTIN HALVORSRUD, FINN LINDBLAD, STEIN VIDAR LUND & INGVAR SPIKKELAND: Hornulke - ny fiskeart for Østfold pdf
7 GEIR HARDENG: Sprekkekløfter i Østfolds og Bohusläns granittsone pdf
13 INGVAR SPIKKELAND: Dyreliv i dammer i Askim pdf
23 PÄIVI SINIKKA OLSEN: Brokkurt - ansvar for et levende kulturminne pdf
24 Opprop - hagestanksopp
25 BJØRN PETTER LØFALL: Nye busk- og bladlav. Lav i Østfold 6 pdf
31 DAN BENDIXEN & JO RANKE: Et taksvaleprosjekt pdf
34 Redaksjonelt
35 GEIR HARDENG: Slettsnok i Østfold, supplering pdf
37 PER TANGEN: Sommerfugl i Østfold - kommuneoversikt pdf
39 PER TANGEN: Mårhund Nyctereutes procyonoides sett i Rakkestad pdf
41 J. INGAR I. BÅTVIK: Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 1997 pdf
47 BJØRN FROSTAD: Ornitologiske observasjoner i Østfold t.o.m. 1997 - nytt fra den lokale rapport og sjeldenhetskomiteen (LRSK) pdf
54 LRSK informerer
55 GEIR HARDENG: Bever ved Østfoldkysten pdf
57 Østfold Botaniske Forening - Årsmelding 1998 pdf
58 Referater Østfold Botaniske forenings ekskursjoner i 1998
63 DAN BENDIXEN: Mørketid med lyspunkter - konglebit pdf
65 DAN BENDIXEN: Falsterboturen 1998 pdf
67 J. INGAR I. BÅTVIK: Keiserdalen i Våler - botanisk ekskursjon den 15. august 1998 pdf
71 OLA M. WERGELAND KROG: Havsvale Hydrobates pelagicus i Østfold pdf
74 BJØRN R. ERIKSEN: Grønliskogen - misligholdt rødlistelokalitet i hjertet av Søndre Jeløy landskapsvernområde pdf
77 BJØRN PETTER LØFALL: Litt om øyenstikkersesongen i Østfold 1997

 

 

1992: 2
1992: 2 suppl.
1993: 1-2
1994: 1-2
1994: 3 suppl.
1995: 1
1995: 2
1996: 1
1996: 2
1997: 1-2

 

1987: 2
1988: 1
1988: 2
1989: 1
1989: 2
1990: 1
1991: 1
1991: 1 suppl.
1991: 2
1992: 1

 

1983: 1
1983: 2
1983: 3
1984: 1
1984: 2
1985: 1
1985: 2
1986: 1
1986: 2
1987: 1

 

1982: 1
1982: 2

 

Østfold-natur
 
               
2015-51
2015-52
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2005-41
2006-42
2010-43
2010-44
2011-45
2011-46
2012-47
2012-48
2013-49
2015-50

 

1991-30
1991-32
1993-33
1993-34
1995-35
1997-36
1998-37
2001-38
2001-39
2005-40

 

1984-21
1984-22
1985-23
1986-24
1986-25
1986-26
1988-27
1988-28
1990-29
1990-31

 

1981-11
1981-12
1981-13
1982-14
1982-15
1983-16
1983-17
1983-18
1983-19
1984-20

 

1977-1
1977-2
1978-3
1978-4
1979-5
1979-6
1980-7
1980-8
1980-9
1980-10

 

Østfold-ornitologen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1981
Årgang 7 hefte1-2
1981
Årgang 7 hefte 3-4
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1977
Årgang 4 hefte 2
1977
Årgang 4 hefte 3-4
1978
Årgang 5 hefte 1-2
1978
Årgang 5 hefte 3-4
1979
Årgang 6 hefte 1
1979
Årgang 6 hefte 2
1979
Årgang 6 hefte 3-4
1980
Årgang 6 hefte 1
1980
Årgang 6 hefte 2
1980
Årgang 6 hefte 3-4

 

1974
Årgang 1 hefte 1
1974
Årgang 1 hefte 2-3
1974
Årgang 1 hefte 4
1975
Årgang 2 hefte 1
1975
Årgang 2 hefte 2
1975
Årgang 2 hefte 3-4
1976
Årgang 3 hefte 1
1976
Årgang 3 hefte 2
1976
Årgang 3 hefte 3-4
1977
Årgang 4 hefte 1

 


{short description of image} Opp til NBFs hjemmeside
{short description of image} Opp til Østfold Botaniske Forenings hjemmeside
{short description of image} Opp til SABIMAs hjemmeside
Sist oppdatert 09.10.2016 JW