Gamle Firblad-artikler

Berg, T. & Stabbetorp, O. 1994. Grunnkurs i viologi - del 2. Firbladet 7:1:4-7.
Høiland, K. 1996. Nøkkelbiotoper - passer nøkkelen i låsen? Firbladet 9:1:6-10.
Høiland, K. & Berg, T. 1996. Nordmarksplanten: krypjonsokkoll. Firbladet 9:2:?-?.
Håpnes, A. 1994. Ramsløk - nå også askerbøring. Firbladet 7:5:4-5.
Often, A. 1994. Mattestarr (Carex pediformis) i Hedmark. Firbladet 7:1:8-11.
Often, A. 1994. Storfrytle (Luzula sylvatica) på Ekeberg ved Oslo. Firbladet 7:2:5-7.
Often, A. 1994. Rødsmelle (Silene armeria) på Telemarkstunet. Firbladet 7:2:4-5.
Often, A. 1995. Endring av blomsterfarge etter pollinering. Firbladet 8:1:6-7.
Often, A. 1995. Litt fenologi fra Semsvann landskapsvernområde, Asker. Firbladet 8:1:8-9.
Often, A. & Wesenberg, J. 1995. Det gåtefulle funnet av brudelys (Butomus umbellatus) i Aurskog . Firbladet 8:1:10-11.
Stabbetorp, O. & Berg, T. 1993. Grunnkurs i viologi. Firbladet 6:4:3-7.
Wesenberg, J. 1993. Vinterbæret. Firbladet 6:4:8-9.
Wesenberg, J. 2000. Ny grunnfjellsforekomst av dragehode på Bekkelaget, Oslo. Firbladet 13:1-2:6-7.


{short description of image} Opp til NBF - Østlandsavdelingen
{short description of image} Opp til NBFs hjemmeside

Sist oppdatert 03.03.2001 JW