Kurs i florabruk våren 2004. (Dessverre avlyst pga. liten interesse)

Vi håper å kunne gjøre et nytt forsøk våren 2005: Nytt år, ny flora, nye muligheter. 

Styret i NBF/Østlandsavdelingen planlegger et kurs i bruk av flora til bestemmelse av planter. Målet med kurset vil være å øke deltagerenes kompetanse i bruk av flora og spesielt nøkler i bestemmelser. Kurset vil ta utgangspunkt i standardfloraen: Lid & Lid 1994.

 

Aktuelle tema:

            Når bør man bruke nøklene?

Hva menes med uttrykkene i nøklene?

Hva kan hovednøkkelen brukes til?

Hva er egentlig et krokhår? Hva menes med flattrykt?  Eller djupt flika?

???? (Forslag mottas).

 

Omfang. Kurset vil strekke seg over ett par kvelder og en lørdag eller søndag. Kurset vil bestå av innsamling av planter i felt og innearbeid etterpå hvor florabruk vil stå i fokus. Her vil det være tilgang til luper og annet nyttig utstyr.

 

Målgruppe for kurset er folk som kan litt og er interessert i å lære mer om navnfesting av planter. Nybegynner eller viderekommen? Vi håper å kunne gi alle økt innsikt.

 

Kostnad. Rimelig! (Kursavgift kun for å dekke utgifter til materiell o.l.).

 

Ta kontakt! Hvis dette høres interessant ut: Gi signal på e-post eller slå på tråden til en av styremedlemmene. OBS! Ikke tenkt som påmelding, men det er kjekt å vite noe om interessen på forhånd og du kan være med å påvirke kursets utforming.