Møteproram for NBF/ØLA 2005

 

Alle møtene holdes i Biobygget på Blindern (Kristine Bonnevies hus), rom 3508.

Start: 18:30. Enkel servering.

 

16. februar ÅRSMØTET!

 

23. februar Klaus Høiland "Floraen på Bygdøy".  

Foredrag 23. februar: Floraen på Bygdøy. Over 600 arter (ville og forvillete) er registrert på Bygdøy, som det nylig er skrevet en vernerapport om. Foredraget vil konsentere seg om de viktigste vegetasjonstypene på Bygdøy: tørrbakker, skog og kulturlandskap. Karakteristiske planter vil bli nevnt, men også noen spesielle sjeldenheter vil bli omtalt.

 

13. april Helge Irgens Høeg "Pollenanalyse"

Pollen i myrer og  tjern - naturens bibliotek. Hva vi kan bruke pollenkorn til: vegetasjonshistorie, klimaforskning, naturgeografi, arkeologi, og mer til.


 

(Har du forslag til tema for et møte, kontakt møtekomitéen.)

 

 

Møter våren 2004