Møter NBF/ØLA våren 2004

 

Møtene arrangeres på rom 3508 i Kristine Bonnevies hus (Biologibygningen), Blindern, kl. 19.00.

 

Onsdag 31. mars: Tor Holtan-Hartwig: "Oslo-vassdragene som livsårer for biologisk mangfold". Tor Holtan-Hartwig er leder for Oslo Elveforum.

 

Onsdag 28. april: Anders Bryn: "Vegetasjonskartlegging på Vega". Anders Bryn er cand.scient. i botanikk fra Universitetet i Oslo, og arbeider nå ved NIJOS (Norsk institutt for jord- og skogkartlegging).

 

(Forslag til tema for møter kan sendes  møtekomitéen.)