Østlandsavdelingen er en avdeling under Norsk botanisk forening. Vår avdeling har medlemmer fra Oppland, Hedmark, Akershus og Oslo og har tilholdssted på Botanisk hage og museum på Tøyen.

 

Vi arrangerer spennende ekskursjoner ut i skog og mark hvor vi ser på ville planter, naturvern, økologi, kulturhistorie og mye annet. I tillegg har vi jevnlige møter hvor alle er velkomne.

Møteprogrammet spenner over mange temaer, deriblant lysbildeshow fra eksotiske steder, populærvitenskapelige foredrag, debatter og kurs.

 

Vennlig hilsen styret