Norsk Botanisk Forening – ØLA: Sommerekskursjon for 2005

Utskriftsversjon

Da hovedforeningen ikke kommer til å arrangere sommerekskursjon i år, men sannsynligvis heller i forbindelse med årsmøtet/landsmøtet i 2006, har ekskursjonskomiteen besluttet å få i stand et arrangement. Etter den vellykkede sommerekskursjonen i 2004, men med mange interessante områder vi ikke rakk å besøke, har vi besluttet også nå å legge ekskursjonen til Tinn/Rauland, med Rjukan Fjellstue som overnattingssted og utgangspunkt. Rjukan Fjellstue ligger 850 moh, ved rv 37, ca. 10 km vest for Rjukan sentrum. Tidspunktet blir som i fjor:

Lørdag 16. juli til lørdag 23. juli

Da er blomstringen på sitt fineste. Dersom noen av deltakerne ikke ønsker å delta på hele ekskursjonen, er det mulighet for å være med færre dager. Dette bes opplyst ved påmelding. "Offisielt" frammøte blir til middag lørdag 16. juli kl 19.00 på Rjukan Fjellstue, og avreise etter frokost lørdag den 23.

Døgnprisen blir omtrent som i fjor. Da var den 420 kr. pr. døgn (dobbeltrom - men med muligheter for enkeltrom) for kost og losji (overnatting, frokost lunsj/matpakke, middag). I tillegg kommer reiseutgifter under oppholdet (og eventuelt lederutgifter). Vi regner med å forflytte oss med privatbiler.

Mulige turområder er den sørvendte lia øst for Krossobanen (her går to stier opp lia), Rjukan Fjellstues nærområde ("Sabotørstien"), den gamle vegen mellom Bergstaul og Frøystaul, Hjerdalen, Gausdalen/Bjørndalen (Hjartdal), Tinn Austbygd, Øygarden i Rauland, .... Og sjølsagt blir det også i år lagt stor vekt på å beskue områdets spesielle art, vadderot Phyteuma spicatum; og kanskje finne ny østgrense for dens utbredelse. Ekskursjonsområdet dekkes av M711-kartene 1514 I Frøystaul (med Rjukan Fjellstue), 1614 IV Rjukan, 1514 IV Møsstrand og 1514 II Åmotsdal.

Påmelding innen søndag 15. mai til Tore Berg, tlf. 22 85 17 48 (Botanisk Museum) eller (på kveldstid) tlf. 975 03 649, eller til Kåre Homble, tlf. 926 96 375 (eller e-post: k.homble@online.no). De påmeldte får tilsendt deltakerliste.

Vel møtt til det nordlige Telemarks blomsterprakt!