Styret 2003

 

Charlotte Sletten Bjorå

 

22 65 32 12 

Astrid Byre

(Sekretær)

22 28 29 29  /  977 38 802

Catrine Curle

 

22 50 59 50  /  932 49 709

Astrid Eithun

 

22 90 73 24  /  976 51 309

John Magne Grindeland

 

22 71 01 91  /  971 80 375

Kim Halvor Hartvig

(Naturvernansvarlig)

22 60 04 93

Marit H. Lie

 

22 60 95 91  /  476 60 396

Ane Vollsnes

(Kasserer)

67 14 06 56  /  913 26 836

 

 

 

Redaktører for Firbladet

Per Madsen

Dag Viggo Nilsen

67 90 03 45

67 90 52 28  /  924 45 863