Ekskursjonsprogram for NBF/ØLA 2004

 

                                                                                                                                  

Søndag 25. april. ~ Tidlig vårtur til Frognerbekken.

Vi ser på og forsøker å bestemme alt vi oppdager av høgere planter på vandring oppover langs bekken. Frammøte på Skøyen jernbanestasjon kl. 11.00. Turleder: Tore Berg (tlf. 97503649 / 22851748 Bot. Mus.).

 

Lørdag 15. mai. ~ Vårtur langs Lysakerelva.

Vi forsøker å bestemme alt av høgere planter som vi kommer over på turen. Frammøte på Ekraveien stasjon på Østeråsbanen kl. 11.00. Turledere: Tore Berg (tlf. 97503649 / 22851748 Bot. Mus.) og Ivar Holtan (ivar.holtan@vegvesen.no, tlf. 22105211 / 93455684).

 

Søndag 23. mai: ~ Botanisk, geologisk og kulturhistorisk rundtur på Bygdøy. Det legges vekt på å vise fram «skattene». Frammøte ved Rodeløkka kafé kl. 11.00. Turleder: Kim Hartvig (khartvig@broadpark.no, tlf. 22232091).

 

Lørdag 12. juni. ~ Inventeringstur på Høvikodden.

Frammøte på parkeringsplassen ved Henie-Onstad-senteret kl. 11.00. Det blir en kort gjennomgang av opplegget før inventeringen starter. Turledere: Anders Often (tlf. 23355108(a) / 64940432(p) og Tore Berg (tlf. 97503649 / 22851748 Bot.Mus.).

 

Søndag 13. juni arrangeres Villblomstenes dag

med blomstervandringer flere steder i ØLAs distrikt. Turledere oppfordres til å melde seg (se ØLAs hjemmeside).

 

Søndag 20. juni. ~ Fellestur med «Maridalens Venner» og Skiforeningen for å oppleve skjøtselsbetinget kulturmark i Nordmarka: Blankvannsbråten, Slakteren og Svartor. Frammøte ved Kobberhaughytta kl. 12.00 (Adkomst fra Sørkedalen eller Tryvann). Etter dagens program blir det ekstratur til Lørensetertjern for å forsøke å finne igjen Nordmarkas eneste kjente forekomst av brunskjene Schoenus ferrugineus. Turleder: Tor Øystein Olsen (maridalensvenner@mobilpost.no, tlf. 90684145).

 

Tirsdag 22. juni. ~ Skjøttede slåttenger og lauvenger i Maridalen.

Vi ser på alt vi finner, legger spesielt merke til hvilke arter som begunstiges ved skjøtsel av fuktenger (f.eks. hanekam Lychnis flos-cuculi), tørrere enger (f.eks. solblom Arnica montana) og tørrenger, og lærer hvordan lauving skal gjøres. Frammøte ved kirkeruinene kl. 18.00 og turen går mot Hammeren. Turleder: Tor Øystein Olsen (maridalensvenner@mobilpost.no, tlf.90684145).

 

Søndag 27. juni. ~ Orkidétur til Slåttemyra, Nittedal,

sammen med «Maridalens Venner» og «Nittedal Historielag». Foruten å beskue all blomsterprakten, legges det vekt på å vise fram forskjellen i arter og dominans på skjøttet (slått) og uskjøttet, myrflate og myrkant. Frammøte der skogsbilvegen kommer inn på myra i nordøst, kl. 12.00. (Adkomst fra Movann stasjon eller Sørli skole (Nittedal). Turleder: Tor Øystein Olsen (maridalensvenner@mobilpost.no, tlf. 90684145).

 

Lørdag 3. juli. ~ Ringsaker. Inventering av ekstremrikmyr med knottblom Microstylis monophyllos, og besøk i By Grustak: ruderatplanter, forvillete hageplanter, fin grusørflora (sannsynligvis delvis indigen) med klåved Myricaria germanica, og vassveronika Veronica anagallis-aquatica. Frammøte bak Esso ved E6 i Brumunddal kl. 11.00. Turleder: Torbjørn Horsberg Kornstad (horskorn@online.no, tlf. 62355593).

 

Lørdag 17. juli – lørdag 24. juli. ~ Sommertur til Tinn

(Vestfjorddalen, Møsvatn, Tessungdalen, …)

Et av målene for turen er å se vadderot Phyteuna spicatum i blomst, oppsøke lokaliteter der Oddvar Dalin opptok vegetasjonsanalyser i 1947 i forbindelse med sin hovedoppgave i botanikk, for å se hvordan vegeta­sjonen har forandret seg, og forsøke å finne nye lokaliteter. Innkvartering på Rjukan Fjellstue. Prisen er ca. 450 kr. pr. døgn (dobbeltrom) for kost og losji (overnatting, frokost, lunsj / matpakke, middag); i tillegg kommer reiseutgifter under oppholdet (og eventuelt lederutgifter). Ankomst til middag på Rjukan Fjellstue om kvelden lørdag 17.; avreise etter frokost lørdag 24. Mer detaljert program sendes til de påmeldte. Vi regner med å forflytte oss med privatbiler. Påmeldingsfrist: 15. mai, til turleder: Tore Berg tlf. 22851748 (Botanisk Museum) eller 97503649, eller til Kåre Homble (k.homble@online.no, tlf. 92696375).

 

Lørdag 7. august. ~ Tidlig høsttur på Nesoddtangen,

spesielt i edelløvskog med lind og ramsløk. Vi forsøker å bestemme alt vi finner av høgere planter, sopp og lav, og det fristes med ertevikke Vicia pisiformis. Frammøte på brygga for Nesoddbåten (som går fra Aker brygge kl. 10.32) kl 11.00. Turleder: Even Woldstad Hanssen (even.w.hanssen@sabima.no, tlf. 22851767 Bot. Mus.) / 66917409 / 99286120).

 

Søndag 15. august. ~ Inventeringstur til nordre Feiring (Eidsvoll) (kalkskog, eldre beitet skog, åpen beitemark) og eventuelt gammel granskog mot Skreikampen. Frammøte der vegen mot Øverbygda tar av fra rv. 33, kl. 10.30. Turleder: Kåre Homble (k.homble@online.no, tlf. 92696375).

 

Søndag 21. august. ~ Gjerdrum

Dagens hovedtema: starr og torvmoser i myr og sumpskog.

Frammøte ved Shell-stasjonen på Ask, kl. 10.30, for videre transport mot Romeriksåsen. Turleder: Kåre Homble (k.homble@online.no, tlf. 92696375).

 

Fredag 3. til søndag 5. september. ~ Inventeringstur i Aurskog-Høland. Ta kontakt med turleder: Anders Often (tlf. 23355102 (a) / 64940432 (p).

 

Lørdag 18. september og søndag 19. september. ~ Turer etter ruderatplanter i Moss og Fredrikstad. Ta kontakt med turleder: Tore Berg (tlf. 22851748 Bot. Mus. eller 97503649).

 

Søndag 26. september. ~ Tur til Hurum etter ruderatplanter

Ta kontakt med leder: Tore Berg (se ovenfor).

 

 

Ekskursjonskomiteen ønsker alle velkommen på tur!

 

 

 

 

(Har du forslag til tur til et spennende område - med deg selv eller andre som turleder, kontakt ekskursjonskomitéen.)