Norsk Botanisk Forening – ØLA: Ekskursjonsprogram for 2005

Utskriftsversjon

Lenke til Sommereksursjonen.

Lørdag 30. april. Vårtur fra Sognsvann til Rikshospitalet.
Frammøte på Sognsvann stasjon kl 10.30.
Turledere: Tore Berg (tlf. 975 03 649) og Ivar Holtan (ivar.holtan@vegvesen.no, tlf. p:22 10 52 11 (p) / 24 05 80 90 (a)).

Onsdag 25. mai. Til Huk for å se på tørrengvegetasjon.
Et spesielt mål vil være å finne igjen vårveronika Veronica verna og grådodre Alyssum alyssoides.
Frammøte på bussholdeplassen på Huk kl 17.00.
Turleder: Tore Berg (tlf. 975 03 649)

Lørdag 4. juni. Ildjernet m.m. på utsida av Nesoddtangen.
Vi undersøker så mye vi rekker av det lille arkipelet Ildjernet, Kavringen, Sutern og Lindholmen.
Frammøte på Flaskebekktjernet holdeplass kl 10.00. (For dere som ikke kommer med bil: Båt fra Aker brygge kl 09.32 er på Nesoddtangen kl 09.55, og buss 631 videre fra Nesoddtangen 09.57 er på Flaskebekktjernet holdeplass kl 10.03). Gangtur herfra over ei lita høgd og ned en bratt sti til sjøen; herfra sveivebåt over til Kavringen – videre bittesmå båtturer rundt i arkipelet med kano eller sveiveflåte. Turleder: Anders Often (anders.often@nina.no, tlf. 64 94 04 32 (p)). - Det blir oppfølgingstur 27.august.

Lørdag 11. og/eller søndag 12. juni. Håøya - ei naturperle i Oslofjorden.
Fordi adkomsten kan kreve verdifull tid som burde brukes i felt, legges det opp til overnatting. Frammøtested og –tid er ikke klart, men mest sannsynlige måte for adkomst til Håøya er med en av båtene til Oscarsborg Fjordservice, fra Drøbak eller fra Sætre. Vi håper at dere vil kunne finne opplysning om sted og tidspunkt om frammøte både for denne turen og oppfølgingsturen i august på ØLAs hjemmeside før 1. juni.
Ta ellers kontakt med en av turlederne (fortrinnsvis Even i tidsrommet 5.-10. juni): Tore Berg (tlf. 975 03 649) og Even Woldstad Hanssen (even.w.hanssen@online.no, tlf. 22 85 17 67 (Bot. Mus.) / 66 91 74 09 (p) / 992 86 120). - Det blir oppfølgingstur 14. august.

Lørdag 18. juni. Til Hole i Buskerud.
Forutsatt oppholdsvær undersøker vi rasmarkene nord for Krokskogen. (Blir det regn må vi finne mindre bratte ekskursjonsmål.)
Frammøte på busstopp Sundvollen kl 10.00. (Bussrute 171 (TIMEkspressen) fra Oslo Bussterminal kl 09.00 er på Sundvollen E16 (ved bensinstasjonen) kl 10.03.) Herfra kjører vi med privatbiler ca. 2 km.
Turleder: Tore Berg (tlf. 22 85 17 48 (Bot.Mus.) eller 975 03 649).

Søndag 19. juni. Blankvannsbråten, Slakteren og Svartor.
(Dette er i år Villblomstenes dag, og denne turen inngår her.) Fellestur med ”Maridalens Venner” og ”Skiforeningen” for å oppleve skjøtselsbetinget kulturmark i Nordmarka: Blankvannsbråten, Slakteren og Svartor.
Frammøte ved Kobberhaughytta kl 12.00. (Adkomst fra Sørkedalen eller Tryvann.) Etter dagens program blir det ekstratur til Lørensetertjern for å forsøke å finne igjen Nordmarkas eneste kjente forekomst av brunskjene Schoenus ferrugineus (resultatløs leiting i fjor), og å finne myrkråkefot Lycopodiella inundata. Turleder: Tor Øystein Olsen (maridalensvenner@mobilpost.no, tlf. 906 84 145).

Søndag 26. juni. Orkidetur til Slåttemyra, Nittedal
Sammen med ”Maridalens Venner” og ”Nittedal Historielag”. Foruten å beskue all blomsterprakten, legges det vekt på å vise fram forskjellen i arter og dominans på skjøttet (slått) og uskjøttet myr, og på myrflate og myrkant.
Frammøte der skogsbilvegen kommer inn på myra i nordøst, kl 12.00. (Adkomst fra Movatn stasjon eller Sørli skole (Nittedal).
Turleder: Tor Øystein Olsen (maridalensvenner@mobilpost.no, tlf. 906 84 145).

Lørdag 2. juli. Rundt Nøklevann i Østmarka.
Hovedmålet med turen blir å se på floraen på de tidligere plassene Sarabråten og Bremsrud øst for Nøklevann. De har fremdeles en rikholdig kulturlandskapsflora med bl.a. flekkgrisøre Hypochaeris maculata, solblom Arnica montana, marianøkleblom Primula veris og grov nattfiol Platanthera clorantha, og i ei vegskjæring vokser stavklokke Campanula cervicaria. Tidligere er det funnet bakkesøte Gentianella campestris og marinøkler Botrychium spp. her. Langs vegen før Sarabråten vokser det myskemaure Galium triflorum, og blir det tid stopper vi også på andre interessante lokaliteter.
Frammøte ved bommen i østenden av den østre parkeringsplassen ved Ulsrudvann kl 10.00. Vi venter på eventuelle deltakere med T-banen til Ulsrud kl 09.50 (tog 3 til Mortensrud som går fra Jernbanetorget 09.35).
Turledere: Bård Bredesen (brbred@online.no, tlf. 22 26 94 98 (p) / 23 42 68 83 (a) og Ivar Holtan (ivar.holtan@vegvesen.no, tlf. 22 10 52 11 (p) / 24 05 80 90 (a)).

Lørdag 6. august (og kanskje søndag 7. august). Tur til Hedmarksvidda og Åstdalen.
Spesielt for å inventere kalkområder, samt å se på vegetasjonen ved og i noen vann (kasterive kan tas med).
Frammøte bak Esso-stasjonen ved E6 i Brummunddal kl 10.00. Dersom det er noen som melder sin interesse på forhånd, kan det være mulig å gjøre turen til overnattingstur, med fortsettelse av inventeringen søndag.
Meld fra til turleder: Torbjørn Horsberg Kornstad (horskorn@online.no, tlf. 62 35 55 93 (p) / 907 33 123).

Søndag 14. august. Oppfølgingstur (fra 11./12. juni) til Håøya
Frammøte: Se juni-turen!
Turledere: Tore Berg og Even Woldstad Hanssen.

Lørdag 20. august. Sørbråta-myra og Dausjøen i Maridalen
Et av målene er å finne flytegro Luronium natans og vasstelg Dryopteris cristata.
Frammøte på holdeplass ”Sandermosveien” kl 11.15. (Buss 51 går kl 10.57 fra Nydalen stasjon; T-banens tog 5 til Storo, fra Jernbanetorget 10.37, er på Nydalen 10.52.)
Turleder: Tor Øystein Olsen (maridalensvenner@mobilpost.no, tlf. 906 84 145).

Lørdag 27. august. Oppfølgingstur (fra 4.juni) til Ildjernet m.m. på utsida av Nesoddtangen
Frammøtested og –tid og ankomst som 4. juni (se ovafor).
Turleder: Anders Often.

Søndag 4. september. Bygdøy.
Det legges vekt på å undersøke området ved Bestumkilen, og Kongeskogen.
Frammøte på Skøyen jernbanestasjon, ved den vestlige utgangen, ved kiosken, kl 10.30.
Turleder: Tore Berg (tlf. 975 03 649).

Ruderatturer.
Turleder: Tore Berg (tlf. 22 85 17 48 (Bot. Mus.) eller 975 03 649). Turene blir sannsynligvis holdt som vist nedenfor, men dette avhenger av at vi kan komme inn på fabrikkområdet på Hurum på oppsatt dato. Kanskje kan turen til Hurum bli allerede 17. september, slik at Moss eller Fredrikstad besøkes 25. september. Ta derfor kontakt med lederen før 17. september!

    Lørdag 17. september og søndag 18. september. Til Moss og Fredrikstad.

    Søndag 25. september. Til Hurum.

Ekskursjonskomiteen ønsker alle velkommen på tur!

 

Fjorårets program finnes her.