NBF-logoTegning av issoleie

Plantefotoarkiv

Vasshøymol Rumex aquaticus

{short description of image} {short description of image} OSLO Oslo: Østensjøvannet. Foto: Jan Wesenberg 1993.

{short description of image}Opp til NBFs hjemmeside
Sist oppdatert 12.12.2001 JW