LENKER TIL RELEVANTE SIDER:

Samarbeidspartnere:

Naturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo

Bergen Museum, Universitetet i Bergen

Vitenskapsmuseet, NTNU, Trondheim

Universitetet i Tromsø

Norges sopp- og nyttevekstforbund

 

Andre:

·  Nasjonale rødlister på sopp:

Norge Truede og sårbare sopparter i Norge; En kommentert rødliste  (gammel rødliste)

Danmark  Den danske Rødliste

Sverige  Swedish Threatened Species Unit (ArtDatabanken)

Finland  Threatened Species in Finland in 2000

 

Artsdatabanken

Biofokus

Norges Naturvernforbund

SABIMA

 


 

Oppdatert 2008-05-07