PUBLIKASJONER / PUBLICATIONS


  • Timmermann, V. 1995: "Kartlegging av storsopper i Norge". Våre Nyttevekster 90(2): 46-54.
  • Gulden, G., Jenssen, K.M., Pedersen, O., Stabbetorp, O., Stordal, J., Sørli, R., Timmermann, V. & Wilmann, B. 1995: "Jens Stordals Atlas over Storsopper i Norge". Universitetet i Oslo, ISBN 82-993787-0-2.
  • Gulden, G., Sivertsen, S. & Timmermann, V. 1996: "Kartleggingsprosjektet i soppgeografisk sammenheng". Blekksoppen 24(68): 17-37.
  • Gulden, G. & Timmermann, V. 1996: "Våre farligste giftsopper og deres utbredelse i Norge". Våre Nyttevekster 91(3): 70-86.
  • Gulden, G. & Timmermann, V. 1997: "Utbredelsen av storsopper i Norge II. Kartleggingsartene i pulje 2 (nr. 11-20) + 7 giftsopper." Blekksoppen 25(73): 9-18.
  • Gulden, G., Núñez, M. & Timmermann, V. (1998): "Atlas over truete og sårbare sopparter i Norge". Upublisert.

  • Sist oppdatert: 23.03.2005