Gå inn på Artbatabankens hovedside: Artsdatabanken .

Eller direkte til ny Norsk Rødliste 2010 hvor du kan laste ned den nye rødlistapdf-format.

Bilder av noen rødlista sopparter:Bildene fra øverst til venstre: Oransjemusserong Tricholoma aurantium, foto: Even W. Hanssen (c). Blekkstorpigg Sarcodon fuligineoviolaceus, foto: Geir Gaarder (c). Rutekremle Russula virescens, foto: Reidun Braathen (c). Bitter traktmusserong Leucopaxillus gentianeus, foto: Wenche Eli Johansen (c).