PROSJEKTSTYRET / PROJECT BOARD COMMITTEE


Edvin Johannesen, Norwegian Mycological- and Ethnobotanical Society (Norges sopp- og nyttevekstforbund), Oslo (styreleder / chairman)
Egil Bendiksen, Norwegian Institute for Nature Research (NINA), Oslo
Gro Gulden, Natural History Museums and Botanical Garden, University of Oslo
John Bjarne Jordal, Norwegian Mycological- and Ethnobotanical Society (Norges sopp- og nyttevekstforbund), Øksendal
Sigmund Sivertsen, Museum of Natural History and Archaeology, University of Trondheim (NTNU)

Kontaktperson / Person of contact:

Even W. Hanssen, SABIMA, Oslo


Sist oppdatert 21.03.2007