bordfjell (spansk mesa): tavlefjell; oppragende fjell med flat topp og bratte sider. Dannes gjerne som erosjonsrest av et platå av horisontale, sedimentære bergarter eller av mer erosjonsbestandige magmatiske bergarter i slike. De er mer vidstrakte enn tårnfjell ('buttes').

Samme form er vanlig ved vulkanfjell som er dannet ved utbrudd under en isbre.

 

Copyright (c) Inge Bryhni, 1993-2000