platåfjell : fjell dannet ved gjennomskjæring av et platå.

 

Copyright (c) Inge Bryhni, 1993-2000