Physconia perisidiosa: 3 photos

(Gallery Home)


Physconia perisidiosa - Fet 2001 04 Schwencke - © HS - Full size


Physconia perisidiosa - Skien 2002 04 20 Timdal - © ET - Full size


Physconia perisidiosa - Skien 2002 04 20 Timdal - © ET - Full size