Norsk LavDatabase - Søkeresultat

Søkekriterier:
- Takson: PELTIGERA NECKERI
- Herbarium aksesjonsnummer fra 123234 til 123234

FORKLARING - Zoom: 1.0× - Skala: 1: 7200000 - Grunnlinje: 1244.0 km. - Dato : 2024.06.20
Symbol farge: Høyde over havet - omvendt rekkefølgeRødlistekategoriLokalitetsvurderingInnsamlingsdato - omvendt rekkefølgeRevisjonsdatoHerbariumetter TaksonfilAlle svarteAlle skjulte
Vis presisjonsramme:
Bakgrunnskikt:
Klikk på kartet vil:
Zoom ×, og sentrer kartet ved markøren, eller
List postene i et km kvadrat rundt markøren