Norsk SoppDatabase

Søkeresultat - Etiketter


FORKLARING
Søkekriterier:
- Takson: CAMAROPHYLLOPSIS FOETENS
 • CAMAROPHYLLOPSIS FOETENS (Stanknarrevokssopp) (VU): AKERSHUS, ASKER, Konglungen. Coord.: 32V NM 830-840,340-345, lat./long.: 59.8379°'N, 10.4907°'E, [Alt.: 40 m], 1998.10.04, Tove H. Dahl - Det. Gro Gulden (O-F-72088 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS FOETENS (Stanknarrevokssopp) (VU): AUST-AGDER, ARENDAL, Rams›ya. Coord.: 32V MK 84,75, [lat./long.: 58.4187°'N, 8.7347°'E], tett gran, 1992.09.27, Dag Pettersen - Det. Katriina Bendiksen 2004 (O-F-58538 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS FOETENS (Stanknarrevokssopp) (VU): AUST-AGDER, ARENDAL, His›y, Gimle. Coord.: 32V MK 867,786, lat./long.: 58.4483°'N, 8.773°'E, [Alt.: 10 m], Gammel, gjengrodd park, hassel, alm, n‘ringsrikt., 1999.10.05, Tove H. Dahl (O-F-63693 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS FOETENS (Stanknarrevokssopp) (VU): AUST-AGDER, ARENDAL, Gimle Bruk, His›y. Coord.: 32V MK 867,786, lat./long.: 58.4483°'N, 8.773°'E, [Alt.: 20 m], 2000.10.06, Tove H. Dahl 168A/2000 - Det. Katriina Bendiksen 2004 (O-F-161885 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS FOETENS (Stanknarrevokssopp) (VU): AUST-AGDER, ARENDAL, Arendal: Rams›ya. Coord.: 32V MK 8463,7570, lat./long.: 58.4218°'N, 8.737°'E, [Alt.: 5 m], P† bar jord i plantet gran i l›vskogsomr†de, 2008.09.20, Inger-Lise Fonneland I-LF08-092 <Note: Tykke, fjerntstilte, langt nedl›pende skiver. Basidier lange. INGEN LUKT!> (O-F-285895 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS FOETENS (Stanknarrevokssopp) (VU): BUSKERUD, NEDRE EIKER, Ryggsetra v/Hagatjern. Coord.: 32V NM 588,224, lat./long.: 59.7344°'N, 10.0467°'E, [Alt.: 260 m], ugj›dslet sl†tteng p† kalkgrunn, 1993.09.06, Gro Gulden, Even W. Hanssen 564/93 (O-F-50607 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS FOETENS (Stanknarrevokssopp) (VU): BUSKERUD, NEDRE EIKER, Ryghsetra. Coord.: 32V NM 589,223, lat./long.: 59.7349°'N, 10.0485°'E, [Alt.: 260 m], sl†tteng, 1998.10.02, Gro Gulden, Even W. Hanssen 278/98 (O-F-72132 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS FOETENS (Stanknarrevokssopp) (VU): BUSKERUD, NEDRE EIKER, Nedre Eiker: Ryggsetra. Coord.: 32V NM 58865,22224, lat./long.: 59.7337°'N, 10.047°'E, Beitemark, 2009.09.11, Reidun Braathen, Even W. Hanssen, Turid Nakling Kristiansen, Per Marstad (O-F-243532 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS FOETENS (Stanknarrevokssopp) (VU): HORDALAND, AUSTEVOLL, Austevoll: Litla Kals›y. Coord.: 32V KM 81834,62659, lat./long.: 60.0429°'N, 5.082°'E, [Alt.: ca. 10 m], I baserik naturbeitemark, 2008.10.07, John Bjarne Jordal (O-F-287871 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS FOETENS (Stanknarrevokssopp) (VU): HORDALAND, BERGEN, Bergen: Kistebakkane. Coord.: 32V KN 95667,11714, lat./long.: 60.4896°'N, 5.2802°'E, Sauebeite, jordn›tteng, 2009.10.01, Geir Gaarder 5834 (O-F-293765 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS FOETENS (Stanknarrevokssopp) (VU): HORDALAND, B¯MLO, B›mlo: Spyss›ya: Myra. Coord.: 32V KM 95776,26673, lat./long.: 59.7276°'N, 5.3672°'E, I kalkrik naturbeitemark ved stranda, skjelsandeng, 2009.10.02, Asbj›rn Knutsen, John Bjarne Jordal (O-F-291295 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS FOETENS (Stanknarrevokssopp) (VU): HORDALAND, ETNE, Etne: Aksland ›st. Coord.: 32V LM 2360,2333, lat./long.: 59.7104°'N, 5.8641°'E, Naturbeitemark med storfe, 2006.10.12, Geir Gaarder 4882 (O-F-68888 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS FOETENS (Stanknarrevokssopp) (VU): HORDALAND, LIND¸S, Haugsneset. Coord.: 32V 0300990,6730873, lat./long.: 60.7020°'N, 5.3772°'E, Naturbeitemark, 2012.09.15, Geir Gaarder, et al. 6683 - Det. Geir Gaarder 2012 (O-F-246085 - edit: 2014-12-17)
 • CAMAROPHYLLOPSIS FOETENS (Stanknarrevokssopp) (VU): HORDALAND, STORD, Stord: Hovaneset, Haga. Coord.: 32V LM 0592,3453, lat./long.: 59.803°'N, 5.5401°'E, Naturbeitemark, sau, 2004.10.10, Per Fadnes - Det. John Bjarne Jordal (O-F-178574 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS FOETENS (Stanknarrevokssopp) (VU): HORDALAND, STORD, Stord: B›rtveit. Coord.: 32V LM 0480,4504, lat./long.: 59.8966°'N, 5.5103°'E, [Alt.: 30 m], Beitemark, sau og hest m/ noe bj›rkeskog., 2005.10.05, Per Fadnes, Arne Vatten, Asbj›rn Knutsen - Det. Per Fadnes (O-F-178468 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS FOETENS (Stanknarrevokssopp) (VU): HORDALAND, STORD, L›nning - Kattatveit. Coord.: 32V LM 03043,33253, lat./long.: 59.7901°'N, 5.49°'E, [Alt.: 30 m], Beitemark sau. Ikke beitet 2006, 2006.10.10, Per Fadnes (O-F-281889 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS FOETENS (Stanknarrevokssopp) (VU): HORDALAND, STORD, Hovaneset. Coord.: 32V LM 0592,3461, lat./long.: 59.8037°'N, 5.54°'E, [Alt.: 10 m], Naturbeitemark, 2011.09.11, Arne Vatten 155 - Det. Per Fadnes (O-F-242513 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS FOETENS (Stanknarrevokssopp) (VU): M¯RE OG ROMSDAL, GISKE, Molnes. Coord.: 32V LQ 508,433, lat./long.: 62.5892°'N, 6.0956°'E, [Alt.: 5 m], Gjengroende, tidligere beitede skjellsanddyner, 1998.09.19, Geir Gaarder, D. Holtan, K. J. Grimstad - Det. Katriina Bendiksen 2004 (O-F-34748 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. CAMAROPHYLLOPSIS FOETENS (Stanknarrevokssopp) (VU): M¯RE OG ROMSDAL, GISKE, Molnes. Coord.: 32V LQ 510,433, lat./long.: 62.5893°'N, 6.0995°'E, [Alt.: 5 m], gjengroende, tidligere beitede skjellsanddyner, 1998.09.19, Geir Gaarder, K. J. Grimstad, D. Holtan - Det. Gro Gulden 1999 (O-F-63086 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS FOETENS (Stanknarrevokssopp) (VU): OPPLAND, GRAN, Gran: Bleiken. Coord.: 32V NN 827,046, lat./long.: 60.4695°'N, 10.505°'E, [Alt.: 360 m], Naturtomter og sauebeite, 2000.10.08, B. H. Larsen (O-F-223557 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS FOETENS (Stanknarrevokssopp) (VU): OPPLAND, GRAN, Gran: Lauvstua nord. Coord.: 32V NN 863,036, lat./long.: 60.4598°'N, 10.57°'E, [Alt.: 540 m], Sauebeite, 2000.10.08, B. H. Larsen (O-F-223535 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS FOETENS (Stanknarrevokssopp) (VU): OPPLAND, GRAN, Gran: Dal - beitet ovenfor garden. Coord.: 32V NM 790,903, lat./long.: 60.3419°'N, 10.4321°'E, [Alt.: 260 m], Noe kalkrik naturbeitemark (sauebeite); Eksp.: N, 2000.10.15, Geir Gaarder 2561 (O-F-223549 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS FOETENS (Stanknarrevokssopp) (VU): OPPLAND, GRAN, Gran: Dal - beitet ned mot bekken. Coord.: 32V NM 791,906, lat./long.: 60.3446°'N, 10.434°'E, [Alt.: 230 m], Noe kalkrik naturbeitemark (sauebeite); Eksp.: N, 2000.10.15, Geir Gaarder 2553 (O-F-223567 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS FOETENS (Stanknarrevokssopp) (VU): OPPLAND, VESTRE TOTEN, Raufoss, Vestrumsenga, i vestbakken. Coord.: 32V NN 887,342, lat./long.: 60.7325°'N, 10.6273°'E, [Alt.: 360 m], Kalkrik sl†tteng, 1998.08.22, Geir Gaarder, T. ¯stbye - Det. Katriina Bendiksen 2004 (O-F-34794 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. CAMAROPHYLLOPSIS FOETENS (Stanknarrevokssopp) (VU): OPPLAND, VESTRE TOTEN, Steinberg/Toten museum. Coord.: 32V NN 957,312, lat./long.: 60.704°'N, 10.7541°'E, [Alt.: 400 m], plen i gammel park, 1998.08.31, Geir Gaarder - Det. Gro Gulden 1999 (O-F-63087 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS FOETENS (Stanknarrevokssopp) (VU): OPPLAND, VESTRE TOTEN, Vestre Toten: Smedstua. Coord.: 32V NN 895,109, lat./long.: 60.5232°'N, 10.6313°'E, [Alt.: 430 m], Naturbeitemark (sau), kalk?, sv‘rt grunnlendt, 2000.09.06, B. H. Larsen - Det. Geir Gaarder 2183 (O-F-224371 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS FOETENS (Stanknarrevokssopp) (VU): OPPLAND, VESTRE TOTEN, Vestre Toten: G†rder. Coord.: 32V NN 906,318, lat./long.: 60.7105°'N, 10.661°'E, [Alt.: 410 m], Naturbeitemark (hest), kalkrikt og hovedsaklig grunnlendt, 2000.10.23, B. H. Larsen (O-F-224235 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS FOETENS (Stanknarrevokssopp) (VU): OPPLAND, VESTRE TOTEN, Vestre Toten: Roseth†gan. Coord.: 32V NN 863,318, lat./long.: 60.7115°'N, 10.5822°'E, 2001.09.09, B. H. Larsen - Det. B. H. Larsen, Geir Gaarder 3131 (O-F-222798 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS FOETENS (Stanknarrevokssopp) (VU): OPPLAND, ¯STRE TOTEN, Gile - Granvollen. Coord.: 32V PN 019,290, lat./long.: 60.6827°'N, 10.8665°'E, [Alt.: 260 m], Kalkrik sl†tteng, 1998.08.18, Geir Gaarder - Det. Katriina Bendiksen 2004 (O-F-34787 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS FOETENS (Stanknarrevokssopp) (VU): OPPLAND, ¯STRE TOTEN, Brunsberg. Coord.: 32V PN 020,284, lat./long.: 60.6773°'N, 10.868°'E, [Alt.: 240 m], Kalkrik sl†tteng, 1998.08.25, Geir Gaarder - Det. Katriina Bendiksen 2004 (O-F-34808 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. CAMAROPHYLLOPSIS FOETENS (Stanknarrevokssopp) (VU): OPPLAND, ¯STRE TOTEN, Brunsberg. Coord.: 32V PN 020,284, lat./long.: 60.6773°'N, 10.868°'E, [Alt.: 240 m], kalkrik sl†tteeng, 1998.08.25, Geir Gaarder - Det. Gro Gulden 1999 (O-F-63088 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS FOETENS (Stanknarrevokssopp) (VU): OPPLAND, ¯STRE TOTEN, Gile - Steinbrottet. Coord.: 32V PN 016,290, lat./long.: 60.6828°'N, 10.861°'E, [Alt.: 260 m], Kalkrik sl†tteng, 1998.08.25, Geir Gaarder - Det. Katriina Bendiksen 2004 (O-F-34788 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS FOETENS (Stanknarrevokssopp) (VU): OPPLAND, ¯STRE TOTEN, ¯stre Toten: Gile, Bondehaugen. Coord.: 32V PN 019,290, lat./long.: 60.6841°'N, 10.8666°'E, [Alt.: 260 m], Kalkrik sl†tteeng, 2000.08.27, Geir Gaarder 2369 (O-F-223934 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS FOETENS (Stanknarrevokssopp) (VU): OSLO, OSLO, Bygd›y, Kongeskogen. Coord.: 32V NM 930-936,412-423, [lat./long.: 59.9031°'N, 10.6688°'E], 1980.09.28, Gro Gulden 790/80 - Det. Katriina Bendiksen 2004 (O-F-58536 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS FOETENS (Stanknarrevokssopp) (VU): OSLO, OSLO, Bygd›y, Dronningberget. Coord.: 32V NM 941-943,433-436, [lat./long.: 59.9168°'N, 10.6856°'E], [Alt.: 20-30 m], l›vskog, 1998.09.03, Tove Hafnor Dahl - Det. Katriina Bendiksen 2004 (O-F-72023 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS FOETENS (Stanknarrevokssopp) (VU): OSLO, OSLO, Oslo: Hoved›ya. Coord.: 32V NM 97,41, lat./long.: 59.8995°'N, 10.7429°'E, P† kalkrik, grunnlendte engflekker i edellauvskog, 2001.09.24, T. Blindheim, Harald Bratli, Geir Gaarder 3011 - Det. Geir Gaarder (O-F-223192 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS FOETENS (Stanknarrevokssopp) (VU): OSLO, OSLO, Oslo: Dronningberget. Coord.: 32V NM 94065,43154, lat./long.: 59.9151°'N, 10.6822°'E, Edell›vskog med furu, 2009.09.07, Per Marstad PM 222-09 (O-F-243533 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS FOETENS (Stanknarrevokssopp) (VU): OSLO, OSLO, Oslo: Bleik›ya, nord›stre del. Coord.: 32V NM 97558,40515, lat./long.: 59.8906°'N, 10.7434°'E, [Alt.: ca. 10 m], I blomsterrik, kalkrik t›rreng, 2009.09.18, Harald Bratli, John Bjarne Jordal - Det. John Bjarne Jordal (O-F-291203 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS FOETENS (Stanknarrevokssopp) (VU): TROMS, GRATANGEN, Gratangen: Klemnes. Coord.: 33W WS 9187,2866, lat./long.: 68.7543°'N, 17.2723°'E, [Alt.: 10 m], Naturbeitemark. Eksp: SV, 2005.09.11, Bj›rn Harald Larsen 215 (O-F-360199 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS FOETENS (Stanknarrevokssopp) (VU): VESTFOLD, LARVIK, Larvik: L›vall†sen N. Coord.: 32V NL 51938,36977, lat./long.: 58.9692°'N, 9.9032°'E, ¸pen, grunnlendt kalkmark, 2012.08.31, Thomas L‘ss›e, Anne Molia AM-208n-2012 <Note: Rute 10. Polygon 2> (O-F-245621 - edit: 2016-08-23)
 • CAMAROPHYLLOPSIS FOETENS (Stanknarrevokssopp) (VU): VESTFOLD, LARVIK, Larvik: L›vall†sen S. Coord.: 32V NL 52024,36935, lat./long.: 58.9688°'N, 9.9047°'E, ¸pen, grunnlendt kalkmark, 2012.10.16, Thomas L‘ss›e, Anne Molia AM-348›-2012 <Note: Foto felt AM. Rute 10. Polygon 1> (O-F-245606 - edit: 2016-09-15)
 • CAMAROPHYLLOPSIS FOETENS (Stanknarrevokssopp) (VU): VESTFOLD, SANDE, Bj›rk›ya. Coord.: 32V NL 757-769,982-996, [lat./long.: 59.5206°'N, 10.3493°'E], kalkrik moldjord, 1985.09.22, Per Marstad 152/85 - Det. Katriina Bendiksen 2004 (O-F-58537 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS FOETENS (Stanknarrevokssopp) (VU): VESTFOLD, SANDEFJORD, Strandvika naturreservat, Yxney, Sandefjord kom.. Coord.: 32V NL 7503,4778, lat./long.: 59.0628°'N, 10.3085°'E, Rik edell›vskog m/ eik, hassel, ask, osp m.m. Fuktige partier med svartor. Ved sti, 2004.09.26, Hermod Karlsen, Anne Molia, Inger Kristoffersen, Even W. Hanssen, Synn›ve Aasrum (O-F-67060 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS FOETENS (Stanknarrevokssopp) (VU): ¯STFOLD, HVALER, Hvaler: Brattest›. Coord.: 32V PL 10604,47434, lat./long.: 59.052°'N, 10.9282°'E, Beitemark rikt med skjellsand, 2008.11.02, Reidun Braathen, Even W. Hanssen - Det. Even W. Hanssen (O-F-243530 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS FOETENS (Stanknarrevokssopp) (VU): ¯STFOLD, HVALER, Hvaler: Brattest›. Coord.: 32V PL 10415,47754, lat./long.: 59.0549°'N, 10.9251°'E, Hestebeite, 2008.11.02, Reidun Braathen, Even W. Hanssen - Det. Even W. Hanssen (O-F-243531 - edit: 2013-09-30)

  Antall treff: 45. Seneste oppdatering av databasen: 2017.01.27.
  Seneste redigeringsdato for viste poster: 2016-09-15.
  Dagens dato: 2022.10.07