Norsk SoppDatabase

Søkeresultat - Etiketter


FORKLARING
Søkekriterier:
- Takson: CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): AKERSHUS, ASKER, Asker: Solli. Coord.: 32V NM 750,353, lat./long.: 59.849°'N, 10.3395°'E, [Alt.: 380 m], Velhevdet naturbeitemark, 2000.08.25, T. Blindheim, Geir Gaarder, Ingunn L›vdal 2532 - Det. Geir Gaarder (O-F-223542 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): AKERSHUS, B’RUM, B‘rum: Skogen. Coord.: 32V NM 76382,48273, lat./long.: 59.9647°'N, 10.368°'E, [Alt.: 360 m], Naturbeitemark, litt baserik, 2009.09.18, Harald Bratli, John Bjarne Jordal - Det. John Bjarne Jordal (O-F-291197 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): AKERSHUS, NESODDEN, Nesodden: R›er. Coord.: 32V NM 9454,3165, lat./long.: 59.8118°'N, 10.6856°'E, [Alt.: ca. 100 m], Edellauvskog med innslag av bar. Eik, gran, furu, bj›rk, hassel., 2009.08.30, Anne Molia GPS-93c - Det. Tor Erik Brandrud 2009 (O-F-288996 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): AKERSHUS, NITTEDAL, Nittedal: Hakkim. Coord.: 32V PM 026,717, lat./long.: 60.1697°'N, 10.85°'E, [Alt.: 460 m], Gjengroende setervoll (svakt beitetrykk), kalkfattig, 2000.08.23, H. Fjeldstad, Geir Gaarder, K. Homble 2308 - Det. Geir Gaarder (O-F-222961 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): AUST-AGDER, ARENDAL, Arendal: Trom›y, F‘rvik. Coord.: 32V MK 891,792, lat./long.: 58.4538°'N, 8.8141°'E, [Alt.: 15 m], Rik edell›vskog, litt fuktig, 2004.08.06, Dag Pettersen, Inger-Lise Fonneland 39-2004 - Det. Inger-Lise Fonneland (O-F-224672 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): AUST-AGDER, ARENDAL, Arendal: Rams›ya. Coord.: 32V MK 846,757, lat./long.: 58.4222°'N, 8.7372°'E, [Alt.: 10 m], Edell›vskog, p† jord under hassel, 2004.09.25, Inger-Lise Fonneland ILF 79-04 (O-F-177039 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): AUST-AGDER, BYKLE, Bykle: Hovden: Bj†en. Coord.: 32V MM 1201,1251, lat./long.: 59.6414°'N, 7.4393°'E, [Alt.: 960 m], I gjengroende naturbeitemark, 2010.08.24, Harald Bratli, John Bjarne Jordal - Det. John Bjarne Jordal (O-F-297027 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): AUST-AGDER, FROLAND, Syd for Bukkefjell. Coord.: 32V MK 678,838, lat./long.: 58.4941°'N, 8.4485°'E, [Alt.: 200 m], Hassel, eik, osp, gran, myske, bl†veis. Ur›rt preg, 2001.09.02, Inger-Lise Fonneland 48-01 - Det. Gro Gulden 2001 (O-F-175296 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): BUSKERUD, HURUM, Hurum: Holtnesdalen. Coord.: 32V NM 804-805,015-018, [lat./long.: 59.5459°'N, 10.4238°'E], Ulmo-Tilietum lathyretosum verni, 1978.07.17, Jon Markussen 59/78 (O-F-300273 - edit: 2015-12-07)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): BUSKERUD, HURUM, Hurum: Holtnesdalen. Coord.: 32V NM 804-805,015-018, [lat./long.: 59.5459°'N, 10.4238°'E], Ulmo-Tilietum lathyretosum verni, 1978.07.22, Jon Markussen 76/78 (O-F-300274 - edit: 2015-12-07)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): BUSKERUD, HURUM, Hurum: Holtnesdalen. Coord.: 32V NM 804-805,015-018, [lat./long.: 59.5459°'N, 10.4238°'E], Equiseto-Fraxineteum piceetosum, 1978.08.16, Jon Markussen 137/78 (O-F-300324 - edit: 2015-12-08)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): BUSKERUD, HURUM, Hurum: Holtnesdalen. Coord.: 32V NM 804-805,015-018, [lat./long.: 59.5459°'N, 10.4238°'E], Ulmo-Tilietum lathyretosum verni, 1980.08.02, Jon Markussen 19/80 (O-F-300275 - edit: 2015-12-07)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): BUSKERUD, HURUM, Hurum: Holtnesdalen. Coord.: 32V NM 804-805,015-018, [lat./long.: 59.5459°'N, 10.4238°'E], Ulmo-Tilietum lathyretosum verni, 1980.08.28, Jon Markussen 42/80 (O-F-300285 - edit: 2015-12-07)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): BUSKERUD, HURUM, Hurum: Holtnesdalen. Coord.: 32V NM 804-805,015-018, [lat./long.: 59.5459°'N, 10.4238°'E], Ulmo-Tilietum lathyretosum verni, 1980.09.10, Jon Markussen 86/80 (O-F-300313 - edit: 2015-12-08)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): BUSKERUD, NEDRE EIKER, Ryggsetra v/Hagatjern. Coord.: 32V NM 588,224, lat./long.: 59.7344°'N, 10.0467°'E, [Alt.: 260 m], ugj›dslet sl†tteng p† kalkgrunn, 1993.09.06, Even W. Hanssen, Gro Gulden 563/93 (O-F-50608 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): BUSKERUD, RINGERIKE, Ringerike: Juveren. Coord.: 32V NM 697,659, lat./long.: 60.1246°'N, 10.2553°'E, [Alt.: ca. 65 m], Viersumpskog (Salix cinerea), 1997.09.25, Tor Erik Brandrud TEB 46-97 (O-F-168197 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): BUSKERUD, RINGERIKE, Ringerike: Ulltvedttjern ›st. Coord.: 32V NM 74514,68255, lat./long.: 60.1444°'N, 10.3418°'E, gammelt beite; [Substrat:] Bar jord/gress/kalk, 2010.08.18, Gunvor Bollingmo - Det. John Bjarne Jordal <Note: bestemt p† kartleggingssamling p† Tolga> (O-F-243217 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): BUSKERUD, ¯VRE EIKER, Jandsbakken, [lat./long.: 59.7499°'N, 9.85407°'E], l›vskog-kalkrikt, 2000.09.11, Per Marstad 69-2000 (O-F-105395 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): HEDMARK, RINGSAKER, Kolsvea ovenfor Moelven. Coord.: 32V NN 966,588, lat./long.: 60.9514°'N, 10.7843°'E, [Alt.: 370 m], Gjengrodd beite, 1998.08.22, Geir Gaarder, O. Aas (O-F-34798 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): HEDMARK, STANGE, Stange: L›vliss‘tra. Coord.: 32V PN 390,298, lat./long.: 60.6787°'N, 11.5456°'E, Setervoll, 2001.09.10, B. H. Larsen - Det. B. H. Larsen, Geir Gaarder 3075 (O-F-222873 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): HEDMARK, STANGE, Stange: Bergsj›vangen. Coord.: 32V PN 283,144, lat./long.: 60.5441°'N, 11.3398°'E, Setervoll, 2001.09.17, B. H. Larsen - Det. B. H. Larsen, Geir Gaarder 3056 (O-F-222885 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): HEDMARK, STANGE, Stange: Gauklis‘tra. Coord.: 32V PN 317,202, lat./long.: 60.595°'N, 11.4056°'E, Setervoll, 2001.09.24, B. H. Larsen - Det. B. H. Larsen, Geir Gaarder 3066 (O-F-222901 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): HORDALAND, B¯MLO, B›mlo: Mosterhamn: Serklau. Coord.: 32V KM 965,247, lat./long.: 59.7094°'N, 5.3831°'E, [Alt.: 15 m], Naturbeitemark, 2001.10.13, Asbj›rn Knutsen - Det. John Bjarne Jordal (O-F-242289 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): HORDALAND, B¯MLO, B›mlo: Otter›ya, s›rsida. Coord.: 32V KM 99558,25866, lat./long.: 59.7222°'N, 5.4351°'E, [Alt.: 3 m], Naturbeitemark langs kalkrike strandberg, 2009.10.01, Asbj›rn Knutsen, John Bjarne Jordal - Det. John Bjarne Jordal (O-F-291241 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): HORDALAND, B¯MLO, B›mlo: Nord›st for Vikavatnet. Coord.: 32V KM 84896,17930, lat./long.: 59.6438°'N, 5.1831°'E, I naturbeitemark omgitt av lynghei, 2009.10.04, John Bjarne Jordal (O-F-291253 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): HORDALAND, B¯MLO, B›mlo: Spiss›y hamn. Coord.: 32V KM 9662,2668, lat./long.: 59.7282°'N, 5.3823°'E, [Alt.: 20 m], Naturbeitemark, 2010.09.17, Per Fadnes, Asbj›rn Knutsen 120 (O-F-293263 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): HORDALAND, B¯MLO, S›nsteb›makjo, Mehus. Coord.: 32V KM 8221,3169, lat./long.: 59.7657°'N, 5.1214°'E, [Alt.: 30 m], Lynghei, naturbeitemark, 2011.10.01, Per Fadnes, Asbj›rn Knutsen 185 (O-F-242543 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): HORDALAND, B¯MLO, Barbuneset, Lykling. Coord.: 32V KM 8437,2480, lat./long.: 59.7051°'N, 5.1668°'E, [Alt.: 40 m], Naturbeitemark, 2011.10.08, Per Fadnes, Asbj›rn Knutsen 207 (O-F-242565 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): HORDALAND, B¯MLO, Vika. Coord.: 32V KM 8482,1784, lat./long.: 59.643°'N, 5.1819°'E, [Alt.: 40 m], Naturbeitemark, 2011.10.08, Per Fadnes, Asbj›rn Knutsen 216 (O-F-242574 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): HORDALAND, ETNE, Etne: Aksland ›st. Coord.: 32V LM 2373,2342, lat./long.: 59.7113°'N, 5.8664°'E, Naturbeitemark med storfe, 2006.10.12, Geir Gaarder 4863 (O-F-68889 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): HORDALAND, ETNE, Etne: Aksland ›st. Coord.: 32V LM 2370,2342, lat./long.: 59.7113°'N, 5.8658°'E, Naturbeitemark med storfe, 2006.10.12, Geir Gaarder 4867 (O-F-68894 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): HORDALAND, FITJAR, Fitjar: Geitahaugen, Skumsnes. Coord.: 32V KM 9363,5297, lat./long.: 59.9623°'N, 5.3032°'E, [Alt.: 30 m], Naturbeitemark, sau, 2007.10.18, Per Fadnes (O-F-370413 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): HORDALAND, FITJAR, Fitjar: ¯vrebygda. Coord.: 32V KM 94402,42645, lat./long.: 59.8701°'N, 5.3271°'E, [Alt.: 60 m], Naturbeitemark, 2010.08.21, Per Fadnes, Arne Vatten 97 (O-F-293240 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): HORDALAND, KVINNHERAD, Kvinnherad: Varalds›yna: ¯vstehus. Coord.: 32V LM 3394,6744, lat./long.: 60.1103°'N, 6.0123°'E, Naturbeitemark, 2008.10.04, Geir Gaarder 5484 (O-F-288769 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): HORDALAND, KVINNHERAD, Kvinnherad: ¸krafjorden: Ytre Bauge 4. Coord.: 32V LM 3045,3086, lat./long.: 59.7808°'N, 5.9796°'E, Naturbeitemark, 2008.10.06, Geir Gaarder 5528 (O-F-288813 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): HORDALAND, KVINNHERAD, Kvinnherad: ¸krafjorden: V†gen. Coord.: 32V LM 3782,3177, lat./long.: 59.7919°'N, 6.11°'E, Naturbeitemark, 2008.10.06, Geir Gaarder 5548 (O-F-288833 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): HORDALAND, KVINNHERAD, Kvinnherad: Muradalen, under Kosaksla. Coord.: 32V LM 35642,52819, lat./long.: 59.9798°'N, 6.0545°'E, [Alt.: ca. 150 m], I naturbeitemark, 2008.10.10, John Bjarne Jordal (O-F-287979 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): HORDALAND, LIND¸S, Haugsneset. Coord.: 32V 0300981,6730876, lat./long.: 60.7020°'N, 5.3772°'E, Naturbeitemark, 2012.09.15, Geir Gaarder, et al. 6685 - Det. Geir Gaarder 2012 (O-F-246087 - edit: 2014-12-17)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): HORDALAND, LIND¸S, Lygra. Coord.: 32V 0287219,6735382, lat./long.: 60.6972°'N, 5.1013°'E, [Alt.: 32 m], naturbeitemarks-flekker i kystlynghei, p† marka, 2013.09.26, John Bjarne Jordal (O-F-247448 - edit: 2014-12-17)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): HORDALAND, LIND¸S, Lind†s: Lygra. Coord.: 32V KN 87129,35434, lat./long.: 60.6977°'N, 5.0996°'E, Naturbeitemark, lynghei, 2014.10.07, Per Fadnes, Arne Vatten 353 - Det. Per Fadnes 2014 (O-F-303991 - edit: 2016-07-19)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): HORDALAND, RAD¯Y, Solend. Coord.: 32V 0284867,6729871, lat./long.: 60.6701°'N, 5.00775°'E, Naturbeitemark, 2013.09.17, Geir Gaarder, Kirstin Maria Flynn 6577 (O-F-245979 - edit: 2014-12-17)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): HORDALAND, RAD¯Y, Fors›yna. Coord.: 32V 0278578,6738377, lat./long.: 60.6701°'N, 5.00775°'E, Naturbeitemark (sauebeite) p† lita ›y, 2013.09.18, Geir Gaarder 6517 (O-F-245919 - edit: 2014-12-17)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): HORDALAND, RAD¯Y, Mar›y NV2. Coord.: 32V 0275071,6737440, lat./long.: 60.6701°'N, 5.00775°'E, Naturbeitemark (sauebeite), 2013.09.18, Geir Gaarder 6503 (O-F-245905 - edit: 2014-12-17)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): HORDALAND, RAD¯Y, Hest›yna. Coord.: 32V 0275308,6738307, lat./long.: 60.6701°'N, 5.00775°'E, Naturbeitemark (sauebeite) p† lita ›y, 2013.09.18, Geir Gaarder 6505 (O-F-245907 - edit: 2014-12-17)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): HORDALAND, RAD¯Y, Mar›y 1. Coord.: 32V 0274963,6737766, lat./long.: 60.6701°'N, 5.00775°'E, Naturbeitemark (sauebeite), 2013.09.18, Geir Gaarder 6515 (O-F-245917 - edit: 2014-12-17)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): HORDALAND, RAD¯Y, B››yna. Coord.: 32V 0273925,6740145, lat./long.: 60.6701°'N, 5.00775°'E, Naturbeitemark (sauebeite) p† lita ›y, 2013.09.18, Geir Gaarder 6508 (O-F-245910 - edit: 2014-12-17)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): HORDALAND, RAD¯Y, Mar›y NV3. Coord.: 32V 0275225,6737199, lat./long.: 60.6701°'N, 5.00775°'E, Naturbeitemark (sauebeite) p† lita ›y, 2013.09.19, Geir Gaarder, Kirstin Maria Flynn 6518 (O-F-245920 - edit: 2014-12-17)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): HORDALAND, RAD¯Y, Rad›y: Mar›yna. Coord.: 32V 0274996,6737883, lat./long.: 60.7129°'N, 4.8752°'E, [Alt.: 10 m], Naturbeitemark; blant moser og gras p† marka, 2014.09.25, John Bjarne Jordal JB14-4477 (O-F-251628 - edit: 2015-09-09)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): HORDALAND, STORD, L›nning - Kattatveit. Coord.: 32V LM 03043,33253, lat./long.: 59.7901°'N, 5.49°'E, [Alt.: 30 m], Beitemark sau. Ikke beitet 2006, 2006.10.10, Per Fadnes (O-F-281886 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): HORDALAND, STORD, Stord: Hovaneset. Coord.: 32V LM 05884,34567, lat./long.: 59.8032°'N, 5.5393°'E, 2008.10.17, Per Fadnes (O-F-243534 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): HORDALAND, STORD, Stord: Rommetveit, nedre. Coord.: 32V LM 04603,36260, lat./long.: 59.8178°'N, 5.5149°'E, Naturbeitemark, lite gj›dslet, 2008.10.23, Per Fadnes, Arne Vatten (O-F-243535 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): HORDALAND, STORD, Stord: L›nning/Kattatveit. Coord.: 32V LM 0303,3324, lat./long.: 59.79°'N, 5.4899°'E, [Alt.: 50 m], Beitemark sau, 2009.09.12, Per Fadnes 52 (O-F-288903 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): HORDALAND, STORD, Stord: Hovaneset. Coord.: 32V LM 05659,34639, lat./long.: 59.8038°'N, 5.5352°'E, [Alt.: 10 m], Naturbeitemark, 2010.08.12, Per Fadnes 81 (O-F-293224 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): HORDALAND, STORD, Hovaneset. Coord.: 32V LM 0592,3445, lat./long.: 59.8022°'N, 5.5401°'E, [Alt.: 5 m], Naturbeitemark, 2011.08.22, Per Fadnes 141 (O-F-242499 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): HORDALAND, STORD, Ruvika, Naut›y. Coord.: 32V KM 97254,28293, lat./long.: 59.7429°'N, 5.3919°'E, [Alt.: 1 m], Strandeng, 2012.09.12, Per Fadnes, Arne Vatten, Asbj›rn Knutsen 249 (O-F-245788 - edit: 2014-12-17)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): HORDALAND, SUND, Sund: Kvalv†g. Coord.: 32V KM 8449,8641, lat./long.: 60.2572°'N, 5.1046°'E, Naturbeitemark med sau, 2006.10.10, Geir Gaarder 4891 (O-F-68908 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): HORDALAND, SVEIO, Sveio: Apeland, over veg for Apeland Trevare. Coord.: 32V KM 96783,05054, lat./long.: 59.5344°'N, 5.4059°'E, [Alt.: 40 m], Naturbeitemark, 2007.09.18, Per Fadnes, Asbj›rn Knutsen - Det. John Bjarne Jordal (O-F-284446 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): HORDALAND, SVEIO, Sveio: Nordre V†ge. Coord.: 32V KM 920,009, lat./long.: 59.6166°'N, 5.38287°'E, [Alt.: 50-60 m], Naturbeitemark, 2007.10.06, Bodil K. Pedersen - Det. Per Fadnes, John Bjarne Jordal (O-F-68538 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): HORDALAND, SVEIO, Sveio: Vest for Rongvasshaugane. Coord.: 32V KM 89741,01735, lat./long.: 59.5012°'N, 5.2849°'E, [Alt.: 23 m], Naturbeitemark, 2008.10.08, Per Fadnes, John Bjarne Jordal (O-F-287880 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): HORDALAND, SVEIO, Sveio: Vikse, Tj›rn†sen mot Straumsvollvatnet. Coord.: 32V KM 89257,01602, lat./long.: 59.4997°'N, 5.2765°'E, Naturbeitemark, sau, 2008.10.24, Per Fadnes, Arne Vatten (O-F-243536 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): HORDALAND, SVEIO, Sveio: Vikse, Tj›rn†sen mot Straumsvollvatnet. Coord.: 32V KM 89487,01570, lat./long.: 59.4996°'N, 5.2806°'E, Naturbeitemark, sau, 2008.10.24, Per Fadnes, Arne Vatten (O-F-243537 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): HORDALAND, SVEIO, Sveio: Vikse, vest. Coord.: 32V KM 89561,01540, lat./long.: 59.4993°'N, 5.2819°'E, [Alt.: 30 m], Naturbeitemark, 2010.09.04, Per Fadnes, Arne Vatten, Asbj›rn Knutsen 105 (O-F-293248 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): HORDALAND, SVEIO, Vikse mot Straumsvollvatnet. Coord.: 32V KM 8916,0169, lat./long.: 59.5005°'N, 5.2748°'E, [Alt.: 30 m], Naturbeitemark, 2011.09.19, Per Fadnes, Arne Vatten 204 (O-F-242562 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): HORDALAND, TYSNES, Tysnes: Skorpeneset. Coord.: 32V LM 11426,44927, lat./long.: 59.8987°'N, 5.6285°'E, [Alt.: 10 m], Eng og beitemark, Beitet Lynghei, 2009.09.26, Per Fadnes, Arne Vatten 62 - Det. Per Fadnes (O-F-288913 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): HORDALAND, TYSNES, Tysnes: Laukhammar (naturtype-lok.). Coord.: 32V LM 1084,4269, lat./long.: 59.8784°'N, 5.6202°'E, kalkhassel(-ask-alme)skog, p† helt grunnlendt marmor med karstformer, 2013.07.20, Tor Erik Brandrud TEB 137-13 (O-F-249068 - edit: 2017-01-04)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): HORDALAND, TYSNES, Tysnes: Aanuglevikjo. Coord.: 32V LM 16106,47264, lat./long.: 59.9217°'N, 5.71°'E, Sl†ttemark, 2014.09.16, Arne Vatten, Per Fadnes 340 - Det. Per Fadnes 2014 (O-F-303980 - edit: 2016-04-19)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): HORDALAND, ULLENSVANG, Ullensvang: Vestlige del av Hus i Kinsarvik. Coord.: 32V LM 74913,95085, lat./long.: 60.3728°'N, 6.7315°'E, [Alt.: 91 m], I steinet naturbeitemark med einer, 2008.08.26, John Bjarne Jordal (O-F-287952 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, AURE, Oldervika: Dalen. Coord.: 32V MR 739,125, lat./long.: 63.241°'N, 8.4814°'E, [Alt.: ca. 50 m], Naturbeitemark, 2001.08.14, Finn Oldervik - Det. John Bjarne Jordal (O-F-65732 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, AURE, Aure: Benjaminsvika ved Storslett.. Coord.: 32V MR 699,037, lat./long.: 63.1617°'N, 8.4034°'E, [Alt.: ca. 30 m], Ugj›dsla sl†tteeng. (›kologisk), 2001.09.02, Finn Oldervik 41 - Det. Geir Gaarder (O-F-175552 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, HER¯Y, Her›y: Nerlands›y: Mulevika. Coord.: 32V LQ 203,185, lat./long.: 62.355°'N, 5.5284°'E, [Alt.: 20 m], Naturbeitemark, 1995.09.26, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal 95-272 (O-F-240051 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, NESSET, Eikesdalen: Finnset. Coord.: 32V MQ 656,213, lat./long.: 62.4203°'N, 8.335°'E, [Alt.: 220 m], i naturbeitemark, 1999.08.28, Geir Gaarder, K. J. Grimstad, D. Holtan 1550 (O-F-105550 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, NORDDAL, Norddal: Herdalen: Botnen. Coord.: 32V MQ 111,004, lat./long.: 62.2253°'N, 7.2909°'E, [Alt.: 310 m], Naturbeitemark, 1995.09.05, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal 95-141 (O-F-240047 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, NORDDAL, Norddal: Herdalen: Botnen. Coord.: 32V MQ 111,004, lat./long.: 62.2253°'N, 7.2909°'E, [Alt.: 310 m], Naturbeitemark, 1996.10.02, John Bjarne Jordal 96-175 (O-F-240052 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, NORDDAL, Norddal: Dalsbygda: Botnen. Coord.: 32V MQ 111,004, lat./long.: 62.2253°'N, 7.2909°'E, [Alt.: 310 m], Naturbeitemark, 1997.08.21, John Bjarne Jordal (O-F-240057 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, NORDDAL, Norddal: Eidsdal: Kilstisetra. Coord.: 32V MQ 024,048, lat./long.: 62.2626°'N, 7.1212°'E, [Alt.: 540-580 m], Naturbeitemark, 1997.09.12, John Bjarne Jordal (O-F-240059 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, NORDDAL, Norddal: Eidsdal: Toresetra (Hjellesetra). Coord.: 32V MQ 052,032, lat./long.: 62.249°'N, 7.1759°'E, [Alt.: 540 m], Naturbeitemark, 1997.09.12, John Bjarne Jordal (O-F-240060 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, NORDDAL, Norddal: Vindsnes. Coord.: 32V MQ 101,070, lat./long.: 62.2843°'N, 7.2683°'E, [Alt.: 90 m], Naturbeitemark, 2001.08.09, John Bjarne Jordal (O-F-240053 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, NORDDAL, Norddal: Valldal: Heimsetra. Coord.: 32V MQ 14467,14250, lat./long.: 62.3499°'N, 7.3479°'E, [Alt.: 290 m], Kalkfattig setervoll beita av storfe, 2009.09.03, John Bjarne Jordal (O-F-291136 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, NORDDAL, Norddal: Valldalen: Valldalssetra. Coord.: 32V MQ 14498,15217, lat./long.: 62.3586°'N, 7.348°'E, [Alt.: 418 m], Kalkfattig setervoll beita av storfe, 2009.09.03, John Bjarne Jordal (O-F-291142 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, RAUMA, Rauma: Verma: Slettalia. Coord.: 32V MQ 513,115, lat./long.: 62.3323°'N, 8.0609°'E, [Alt.: 400-460 m], Naturbeitemark, 1997.09.18, John Bjarne Jordal (O-F-240061 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, RAUMA, Rauma: Romsdalen: Verma: Lykkjeslett. Coord.: 32V MQ 514,128, lat./long.: 62.344°'N, 8.0625°'E, [Alt.: 300-320 m], Naturbeitemark, 2000.09.01, John Bjarne Jordal (O-F-240056 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, RAUMA, Rauma: Gravdehaug. Coord.: 32V MQ 4876,1964, lat./long.: 62.4046°'N, 8.0086°'E, [Alt.: 135 m], Sl†tteeng, 2006.09.13, John Bjarne Jordal (O-F-361163 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, SANDE, Ulandsvika. Coord.: 32V LQ 170-175,085-090, lat./long.: 62.2662°'N, 5.4799°'E, [Alt.: 20 m], kystgrashei, 1994.09.28, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal - Det. Geir Gaarder (O-F-90323 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, SKODJE, Fylling i Engesetdalen. Coord.: 32V LQ 84,35, [lat./long.: 62.5309°'N, 6.7555°'E], beite, 1994.08.16, Per Marstad 26-94 (O-F-70590 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, SKODJE, Skodje: Fylling: Nedreli. Coord.: 32V LQ 841,349, lat./long.: 62.5274°'N, 6.7488°'E, [Alt.: 100 m], Naturbeitemark, 1995.09.07, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal 95-199 (O-F-240049 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, SKODJE, Fylling, Nedreli. Coord.: 32V LQ 842,352, lat./long.: 62.5286°'N, 6.7508°'E, [Alt.: 100 m], gjengroende beitemark, 1998.08.08, Geir Gaarder, K. J. Grimstad, D. Holtan - Det. Geir Gaarder (O-F-34717 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, SUNNDAL, Jordalsgrenda . Coord.: 32V MQ 64,59, lat./long.: 62.7626°'N, 8.3048°'E, [Alt.: ca. 230 m], Beitemark, 1981.09.27, John Bjarne Jordal - Det. ¯yvind Weholt 1984 <Note: Noe gammelt eksemplar> (TRH-F-10037 - edit: 2015-11-15)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, SUNNDAL, Sunndal: Gr›dalen: Dalasetra. Coord.: 32V MQ 857,425, lat./long.: 62.6134°'N, 8.7223°'E, [Alt.: 420 m], Naturbeitemark, 2001.08.22, John Bjarne Jordal (O-F-240054 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, SUNNDAL, Sunndal: Sunndal: Hagen. Coord.: 32V NQ 023,382, lat./long.: 62.5751°'N, 9.0457°'E, [Alt.: 160 m], Naturbeitemark, 2001.09.12, John Bjarne Jordal (O-F-240055 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, SUNNDAL, Sunndal: ¸lvundfjord. Coord.: 32V MQ 74800,67400, lat./long.: 62.8359°'N, 8.5053°'E, Kalkrik strandn‘r eng, skj›ttes som plen/campingplass, 2009.09.24, Geir Gaarder 5773 (O-F-293704 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, SURNADAL, Surnadal: Stangvik, Myrledet. Coord.: 32V MQ 735,766, lat./long.: 62.9188°'N, 8.4793°'E, [Alt.: 100 m], P† eng, i lite, naturengpreget parti, 2001.09.23, Geir Gaarder, et al. 2950 (O-F-223184 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, TINGVOLL, Lid. Coord.: 32V MQ 547,970, lat./long.: 63.1°'N, 8.1036°'E, [Alt.: 90 m], Beite med mj›lkekyr, innslag av kalkkrevende karplanter., 1993.09.16, Geir Gaarder - Det. John Bjarne Jordal (O-F-90316 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, TINGVOLL, Saltkjelen. Coord.: 32V MQ 57-58,76, lat./long.: 62.916°'N, 8.1732°'E, [Alt.: 40 m], Beitemark., 1994.09.17, Geir Gaarder (O-F-90322 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, TINGVOLL, Tingvoll: Tingvoll gard: Saltkjelen. Coord.: 32V MQ 577,761, lat./long.: 62.9128°'N, 8.1683°'E, [Alt.: 40 m], Naturbeitemark, 1995.09.03, Geir Gaarder 95-091 (O-F-240046 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, TINGVOLL, Tingvoll gard - ¯yg†rdsneset. Coord.: 32V MQ 573,760, lat./long.: 62.9104°'N, 8.1606°'E, [Alt.: 30 m], 1998.09.16, Geir Gaarder (O-F-34729 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, TINGVOLL, Koksvik. Coord.: 32V MQ 600,757, lat./long.: 62.908°'N, 8.2138°'E, [Alt.: 60 m], Beitemark, 1998.09.17, Geir Gaarder (O-F-34730 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, TINGVOLL, Tingvoll: Solvang (Lages beite). Coord.: 32V MQ 613,699, lat./long.: 62.8576°'N, 8.2406°'E, I naturbeitemark; Eksp.: S, 2003.08.30, Geir Gaarder 3626 (O-F-175967 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, TINGVOLL, Ven†s. Coord.: 32V MQ 617,700, lat./long.: 62.8585°'N, 8.2485°'E, [Alt.: 200 m], Naturbeitemark, sauebeite, 2005.09.20, Geir Gaarder 4410 (O-F-281053 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, TINGVOLL, Tingvoll: B†tneset nord. Coord.: 32V MQ 6375,7821, lat./long.: 62.932°'N, 8.2861°'E, Naturbeitemark, 2010.09.21, Geir Gaarder 6138 (O-F-296189 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, TINGVOLL, Strupstad ›vre. Coord.: 32V MQ 65291,81745, lat./long.: 62.9638°'N, 8.3156°'E, Svakt l†gurtpreget sl†tteeng, 2011.07.31, Geir Gaarder 6353 (O-F-242729 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, TINGVOLL, Ildridtr›a. Coord.: 32V MQ 65690,80820, lat./long.: 62.9556°'N, 8.3237°'E, Svakt l†gurtpreget sl†tteeng, 2011.08.01, Geir Gaarder 6355 (O-F-242731 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, TINGVOLL, Aksneset. Coord.: 32V MQ 66075,81010, lat./long.: 62.9573°'N, 8.3312°'E, Noe kalkrik, sesongfuktig sl†tteeng, 2011.08.02, Geir Gaarder 6364 (O-F-242740 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, TINGVOLL, Liasletta. Coord.: 32V 0458347,6977484, lat./long.: 62.9512°'N, 8.13133°'E, Sl†tteeng, 2012.08.21, Geir Gaarder, ¯ystein Folden 6622 (O-F-246024 - edit: 2014-12-17)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, VESTNES, Vestnes: L›vika: Kriken. Coord.: 32V MQ 033,361, lat./long.: 62.5436°'N, 7.121°'E, [Alt.: 30-80 m], Naturbeitemark, 1997.09.19, John Bjarne Jordal (O-F-240058 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, VOLDA, Volda: B›en ved Folkestad. Coord.: 32V LP 4433,9208, lat./long.: 62.1285°'N, 6.0147°'E, [Alt.: 150 m], Gammel sl†tteeng, sl†tt i †r, moserik, 2006.09.19, John Bjarne Jordal <Note: Ikke mikroskopert (JBJ).> (O-F-361244 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, ¯RSTA, ¯rsta: Romedalen: Koppen, ved Kubbest›ylen. Coord.: 32V LQ 5856,0504, lat./long.: 62.2503°'N, 6.2767°'E, [Alt.: 310 m], Naturbeitemark, 2006.09.05, John Bjarne Jordal (O-F-361160 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): NORD-TR¯NDELAG, INDER¯Y, Inder›y: Nord-Tr›ndelag. Coord.: 32V PR 134-141,898-904, [lat./long.: 63.9198°'N, 11.3204°'E], P† beitemark, 2001.08.16, Geir Gaarder, et al. 2818 - Det. Geir Gaarder (O-F-176131 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): NORD-TR¯NDELAG, LIERNE, Nordli: Fagerstrand. Coord.: 33W VM 2173,5379, lat./long.: 64.5005°'N, 13.3705°'E, Beitemark, storfebeite, 2005.09.12, Geir Gaarder 4561 (O-F-281203 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): NORD-TR¯NDELAG, MER¸KER, Mer†ker: Lang†svollen, langs elva. Coord.: 32V PR 430,491, lat./long.: 63.5416°'N, 11.8783°'E, [Alt.: 410 m], Naturbeitemark, 2009.09.01, Harald Bratli - Det. John Bjarne Jordal (O-F-291511 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): NORDLAND, FAUSKE, Fauske: Alvenes. Coord.: 33W WQ 0201,6160, lat./long.: 67.2711°'N, 15.0467°'E, [Alt.: 5 m], Naturbeitemark, 2005.09.15, Bj›rn Harald Larsen 268 <Note: Kalkrikt og meget artsrikt, ekstensivt storfebeite (BHL).> (O-F-360176 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): OPPLAND, GRAN, R›ysum, nord for. Coord.: 32V NM 839,969, lat./long.: 60.3988°'N, 10.5235°'E, [Alt.: 320 m], Storfebeite, 1998.08.26, Geir Gaarder (O-F-34814 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): OPPLAND, GRAN, Gran: Lundes‘tra ›vre. Coord.: 32V NM 918,949, lat./long.: 60.3805°'N, 10.666°'E, [Alt.: 590 m], Mager setervoll i granskog; Eksp.: S, 2000.08.19, Geir Gaarder 1802 (O-F-224221 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): OPPLAND, GRAN, Gran: Framstads‘tra. Coord.: 32V NM 917,954, lat./long.: 60.385°'N, 10.6644°'E, [Alt.: 660 m], Mager setervoll i granskog; Eksp.: S, 2000.08.19, Geir Gaarder 1809 (O-F-224324 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): OPPLAND, GRAN, Gran: Haug-beite. Coord.: 32V NM 865,955, lat./long.: 60.3871°'N, 10.5702°'E, Naturbeitemark, 2001.09.05, B. H. Larsen - Det. B. H. Larsen, Geir Gaarder 3115 (O-F-222904 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): OPPLAND, GRAN, Gran: Nyset. Coord.: 32V NM 872,968, lat./long.: 60.3972°'N, 10.5833°'E, 2001.09.05, B. H. Larsen - Det. B. H. Larsen, Geir Gaarder 3132 (O-F-222799 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): OPPLAND, GRAN, Gran: Gullens‘tra. Coord.: 32V NM 976,919, lat./long.: 60.3508°'N, 10.7695°'E, Setervoll, 2001.09.13, B. H. Larsen - Det. B. H. Larsen, Geir Gaarder 3110 (O-F-222833 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): OPPLAND, GRAN, Gran: Sagvollen. Coord.: 32V NM 946,946, lat./long.: 60.3758°'N, 10.7165°'E, Setervoll, 2001.09.14, B. H. Larsen - Det. B. H. Larsen, Geir Gaarder 3088 (O-F-222858 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): OPPLAND, GRAN, Gran: Malsj›s‘tra. Coord.: 32V NM 928,994, lat./long.: 60.4193°'N, 10.6861°'E, Setervoll, 2001.09.21, B. H. Larsen - Det. B. H. Larsen, Geir Gaarder 3102 (O-F-222848 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): OPPLAND, JEVNAKER, Jevnaker: Nedre Rustad (lok. K18). Coord.: 32V NM 805,862, lat./long.: 60.3048°'N, 10.4576°'E, [Alt.: ca. 300 m], Beitemark, grunnlendt kalkt›rreng rett p† silurkalk, p† beitet kjerrevei; mye dunkjempe (Plantago media), gjeldkarve (Pimpinella s.), bl†koll (Prunella), flekkmure (Potentilla crantzii), h†rsveve (Hieracium pilosella), 2002.07.26, Tor Erik Brandrud TEB 11-02 (O-F-168030 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): OPPLAND, JEVNAKER, Jevnaker: Vangli N¯ (ved Olimb), langs riksvei 35. Coord.: 32V NM 816,821, lat./long.: 60.2678°'N, 10.4759°'E, [Alt.: 340 m], Kalkt›rreng, nesten rett p† kalkberget, 2003.11.07, Tor Erik Brandrud TEB 210-03 (O-F-167472 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): OPPLAND, LUNNER, Lunner: Lian N, Larsstykket, SV for Solheimstorget (lok. 67). Coord.: 32V NM 852,876, lat./long.: 60.3164°'N, 10.5432°'E, [Alt.: 420 m], Kalkt›rreng m/oppstikkende knauser, tidligere beitemark under langsom gjengroing (mose, h†rsveve, maure, litt einer), 1998.07.23, Tor Erik Brandrud TEB 12-98 <Note: 2-sporet form (TEB).> (O-F-169813 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): OPPLAND, LUNNER, Lunner: Sk›yen V-Solheim. Coord.: 32V NM 862,851, lat./long.: 60.2938°'N, 10.5603°'E, Rik, hestebeitet kalkt›rreng-einerbakke, ›stre del, 2005.09.12, Tor Erik Brandrud TEB 328-05 (O-F-159564 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): OPPLAND, LUNNER, Lunner: Engen kalkverk. Coord.: 32V NM 858,847, lat./long.: 60.2903°'N, 10.5529°'E, Rik, hestebeitet kalkt›rreng n‘r nedlagt kalkbrudd, 2005.09.12, Tor Erik Brandrud TEB 345-05 (O-F-159563 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): OPPLAND, LUNNER, Askildsrud S (Kalvsj›tjernet V), rett N for rv. 35. Coord.: 32V NM 8563,8471, lat./long.: 60.29°'N, 10.549°'E, kalkt›rreng, hestebeite, 2011.08.03, Tor Erik Brandrud TEB 286-11 (O-F-248516 - edit: 2015-05-12)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): OPPLAND, NORDRE LAND, Tronhaug. Coord.: 32V NN 618,403, lat./long.: 60.7923°'N, 10.1361°'E, [Alt.: 160 m], Sl†tteng, 1998.08.26, Geir Gaarder (O-F-72848 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): OPPLAND, VANG, Sparstad. Coord.: 32V MN 77,79, lat./long.: 61.148°'N, 8.5821°'E, Beite, 1998.09.22, Per Marstad - Det. Gro Gulden 1999 (O-F-72846 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): OPPLAND, VANG, Kv†l i H›re,. Coord.: 32V MN 90,79, [lat./long.: 61.1499°'N, 8.8235°'E], beite, 2001.09.04, Per Marstad 159-01 (O-F-175079 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): OPPLAND, VANG, N›rre Hemsing. Coord.: 32V MN 82,81, lat./long.: 61.1676°'N, 8.6747°'E, beite, 2001.09.05, Tanaquil Enzensberger, Per Marstad 163-01 (O-F-129896 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): OPPLAND, VANG, Vang: Sparstad. Coord.: 32V MN 7670,7942, lat./long.: 61.1487°'N, 8.5673°'E, Naturbeitemark, 2008.09.20, ¸ge Oterhals - Det. Per Fadnes (O-F-288499 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): OPPLAND, VANG, Vang: Sparstad. Coord.: 32V MN 76615,79264, lat./long.: 61.1472°'N, 8.5656°'E, Naturbeitemark, 2010.09.04, Tanaquil Enzensberger <Note: [Kvant.:] 9 fruktlegemer> (O-F-243539 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): OPPLAND, VESTRE TOTEN, Steinberg (Toten museum). Coord.: 32V NN 957,313, lat./long.: 60.7048°'N, 10.7541°'E, [Alt.: 400 m], plen i gammel park, 1998.08.11, Geir Gaarder (O-F-34779 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): OPPLAND, VESTRE TOTEN, Vestre Toten: T†s†s. Coord.: 32V NN 915,315, lat./long.: 60.7076°'N, 10.6773°'E, [Alt.: 430 m], Naturbeitemark (storfe), kalkrikt og noe grunnlend, 2000.08.15, B. H. Larsen - Det. Geir Gaarder 2040 (O-F-224360 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): OPPLAND, VESTRE TOTEN, Vestre Toten: Dragerbakken. Coord.: 32V NN 888,315, lat./long.: 60.7082°'N, 10.6279°'E, [Alt.: 400 m], Skogsbeite (storfe), kalkrikt, 2000.08.15, B. H. Larsen - Det. Geir Gaarder 1900 (O-F-224333 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): OPPLAND, VESTRE TOTEN, Vestre Toten: G†rder. Coord.: 32V NN 906,318, lat./long.: 60.7105°'N, 10.661°'E, [Alt.: 410 m], Naturbeitemark (hest), kalkrikt og hovedsaklig grunnlendt., 2000.08.15, Geir Gaarder, B. H. Larsen 1926 - Det. Geir Gaarder (O-F-224234 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): OPPLAND, VESTRE TOTEN, Vestre Toten: Finnstad. Coord.: 32V NN 916,302, lat./long.: 60.6959°'N, 10.6785°'E, [Alt.: 470 m], Naturbeitemark (storfe), kalk, 2000.08.17, B. H. Larsen, Geir Gaarder - Det. Geir Gaarder 1874 (O-F-224208 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): OPPLAND, VESTRE TOTEN, Vestre Toten: Dammen camping. Coord.: 32V NN 880,280, lat./long.: 60.677°'N, 10.6117°'E, [Alt.: 350 m], Sl†tteeng/ plen, 2000.08.21, B. H. Larsen, Geir Gaarder 2124 - Det. Geir Gaarder (O-F-224049 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): OPPLAND, VESTRE TOTEN, Vestre Toten: Bjerkeveien 4. Coord.: 32V NN 885,339, lat./long.: 60.7298°'N, 10.6235°'E, [Alt.: 330 m], Plen, trolig kalkrikt, grunnlendt, 2000.08.24, B. H. Larsen - Det. Geir Gaarder 1981 (O-F-224073 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): OPPLAND, VESTRE TOTEN, Vestre Toten: Skjerdalen midtre. Coord.: 32V NN 823,279, lat./long.: 60.6773°'N, 10.5073°'E, [Alt.: 540 m], Naturbeitemark (sau) og plener, kalkrike friske forhold, 2000.08.30, B. H. Larsen - Det. Geir Gaarder 2153 (O-F-224376 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): OPPLAND, VESTRE TOTEN, Vestre Toten: S›nsteby s›ndre. Coord.: 32V NN 858,157, lat./long.: 60.5671°'N, 10.566°'E, [Alt.: 480 m], Naturbeitemark (storfe), lokalt noe kalk, 2000.08.30, B. H. Larsen - Det. Geir Gaarder 2267 (O-F-223964 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): OPPLAND, VESTRE TOTEN, Vestre Toten: Ringeveien 6B. Coord.: 32V NN 875,239, lat./long.: 60.6403°'N, 10.6007°'E, [Alt.: 340 m], Plen, 2000.09.05, B. H. Larsen - Det. Geir Gaarder 1987 (O-F-224410 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): OPPLAND, VESTRE TOTEN, Vestre Toten: Vill†sen. Coord.: 32V NN 917,092, lat./long.: 60.5075°'N, 10.6706°'E, [Alt.: 520 m], Naturbeitemark (storfe), grunnlendt, trolig kalkrikt, 2000.09.06, B. H. Larsen - Det. Geir Gaarder 2283 (O-F-224415 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): OPPLAND, VESTRE TOTEN, Vestre Toten: Buer ›stre. Coord.: 32V NN 862,288, lat./long.: 60.6846°'N, 10.5791°'E, [Alt.: 420 m], Naturbeitemark (storfe), grunnlendt og trolig en del kalk, 2000.09.13, B. H. Larsen - Det. Geir Gaarder 2090 (O-F-224115 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): OPPLAND, ¯STRE TOTEN, Arnfinns‘tra. Coord.: 32V PN 050,137, lat./long.: 60.5446°'N, 10.915°'E, [Alt.: 640 m], Setervoll, 1998.08.23, Geir Gaarder (O-F-34806 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): OPPLAND, ¯STRE TOTEN, Langs‘tra. Coord.: 32V PN 036,150, lat./long.: 60.5566°'N, 10.8902°'E, [Alt.: 640 m], setervoll, 1998.08.23, Geir Gaarder (O-F-34800 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): OPPLAND, ¯STRE TOTEN, Ovren. Coord.: 32V PN 020,242, lat./long.: 60.6396°'N, 10.8658°'E, [Alt.: 340 m], Gjengroende hestebeite, 1998.08.27, Geir Gaarder (O-F-34825 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): OPPLAND, ¯STRE TOTEN, Raddum. Coord.: 32V PN 015,251, lat./long.: 60.6478°'N, 10.8571°'E, [Alt.: 350 m], Storfebeite, 1998.08.27, Geir Gaarder (O-F-34823 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): OPPLAND, ¯STRE TOTEN, Giles‘tra. Coord.: 32V PN 073,090, lat./long.: 60.5018°'N, 10.9544°'E, [Alt.: 610 m], Setervoll, 1998.08.28, Geir Gaarder (O-F-34832 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): OPPLAND, ¯STRE TOTEN, Amunddalss‘tra. Coord.: 32V PN 087,103, lat./long.: 60.5131°'N, 10.9806°'E, [Alt.: 440 m], Setervoll, 1998.08.28, Geir Gaarder (O-F-34831 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): OPPLAND, ¯STRE TOTEN, Tors‘tra. Coord.: 32V PN 074,164, lat./long.: 60.5682°'N, 10.9602°'E, [Alt.: 500 m], Setervoll, 1998.08.28, Geir Gaarder (O-F-34830 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): OPPLAND, ¯STRE TOTEN, Borgen. Coord.: 32V PN 067,187, lat./long.: 60.589°'N, 10.9487°'E, [Alt.: 460 m], 1998.08.28, Geir Gaarder (O-F-72847 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): OPPLAND, ¯STRE TOTEN, G†ss‘tra. Coord.: 32V PN 107,188, lat./long.: 60.5888°'N, 11.0217°'E, [Alt.: 700 m], Setervoll, 1998.08.30, Geir Gaarder (O-F-34834 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): OPPLAND, ¯STRE TOTEN, Olterud. Coord.: 32V PN 033,232, lat./long.: 60.6303°'N, 10.889°'E, [Alt.: 300 m], Gjengroende storfebeite, 1998.09.06, Geir Gaarder (O-F-34836 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): OPPLAND, ¯STRE TOTEN, Holos‘tra ved Sjeppsj›en. Coord.: 32V PN 060,195, lat./long.: 60.5964°'N, 10.9363°'E, [Alt.: 480 m], Setervoll, 1998.09.06, Geir Gaarder (O-F-34839 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): OPPLAND, ¯STRE TOTEN, ¯stre Toten: Laupens‘tra. Coord.: 32V PN 023,173, lat./long.: 60.579°'N, 10.8679°'E, [Alt.: 560 m], Setervoll med naturbeitemark, kalkfattig, 2000.08.18, Geir Gaarder 2341 (O-F-222942 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): OPPLAND, ¯STRE TOTEN, ¯stre Toten: Gryttenholm i ¯verskreia. Coord.: 32V PN 045,220, lat./long.: 60.6206°'N, 10.9105°'E, [Alt.: 400 m], P† mager, velhevdet sauebeite; Eksp.: N, 2000.08.20, Geir Gaarder 1821 (O-F-224289 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): OPPLAND, ¯STRE TOTEN, ¯stre Toten: ¯deli i ¯verskreia. Coord.: 32V PN 045,223, lat./long.: 60.6233°'N, 10.9106°'E, [Alt.: 360 m], Mager beitemark med noe ungskog; Eksp.: N, 2000.08.20, Geir Gaarder 1819 (O-F-224294 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): OPPLAND, ¯STRE TOTEN, ¯stre Toten: H›veroa, Skeitens‘tra. Coord.: 32V PN 034,114, lat./long.: 60.5258°'N, 10.8848°'E, [Alt.: 360 m], sl†tteeng (lj†sl†tt), kalkfattig, 2000.08.28, Geir Gaarder 2364 (O-F-223047 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): OPPLAND, ¯STRE TOTEN, ¯stre Toten: Badstusveen. Coord.: 32V NN 9604,1708, lat./long.: 60.5782°'N, 10.7527°'E, Naturbeitemark, 2007.08.16, Bj›rn Harald Larsen 544 (O-F-296881 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): OPPLAND, ¯STRE TOTEN, ¯stre Toten: Ringen. Coord.: 32V NN 9726,1933, lat./long.: 60.5981°'N, 10.7761°'E, Naturbeitemark, 2007.08.16, Bj›rn Harald Larsen 547 (O-F-296780 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): OSLO, OSLO, Oslo: Grorud, Huken S (River Alna). Coord.: 32V PM 049,492, lat./long.: 59.9672°'N, 10.8799°'E, [Alt.: 195 m], Boreonemoral, mixed, semi-open forest on marine clay in old agricultural landscape, prob. earlier grazed, rich in herbs and grasses (rich low herb type), 1998.09.04, Egil Bendiksen EB 225/98 (O-F-167988 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): OSLO, OSLO, Oslo: Reinsdyrlia, Bygd›y. Coord.: 59.92042°N 10.67275°E, lat./long.: 59.9204°'N, 10.6728°'E, Kalklindeskog, 2014.09.13, Tor Erik Brandrud, B lint Dima - Det. Tor Erik Brandrud 2014 (O-F-75795 - edit: 2014-12-17)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): ROGALAND, FINN¯Y, Finn›y: Viganeshalv›ya. Coord.: 32V LL 1607,6374, lat./long.: 59.1729°'N, 5.7817°'E, [Alt.: 35 m], I naturbeitemark p† lite gj›dsla knaus, 2007.10.07, John Bjarne Jordal (O-F-68985 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): ROGALAND, FINN¯Y, Finn›y: Sau›ya. Coord.: 32V LL 26466,63079, lat./long.: 59.1713°'N, 5.9637°'E, [Alt.: 3 m], I basefattig naturbeitemark n‘r stranda, 2008.10.03, John Bjarne Jordal (O-F-287736 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): ROGALAND, HJELMELAND, Hjelmeland: Trodla -Tysdal, aust for garden. Coord.: 32V LL 53585,64508, lat./long.: 59.1944°'N, 6.4367°'E, Mager naturbeitemark i terrasseskr†ning, 2009.09.08, John Inge Johnsen, John Bjarne Jordal - Det. John Bjarne Jordal (O-F-291454 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): ROGALAND, HJELMELAND, Hjelmeland: Ombo: nord for Haustavika. Coord.: 32V LL 34710,72453, lat./long.: 59.2587°'N, 6.1006°'E, P† marka under hassel i rik edellauvskog, 2009.09.14, John Inge Johnsen, John Bjarne Jordal - Det. John Bjarne Jordal (O-F-291479 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): ROGALAND, RENNES¯Y, Rennes›y: Nipen. Coord.: 32V LL 0680,5786, lat./long.: 59.1161°'N, 5.625°'E, [Alt.: 75 m], Naturbeitemark, 2008.09.30, John Bjarne Jordal (O-F-287760 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): SOGN OG FJORDANE, EID, Eid: Skrede. Coord.: 32V LP 579,677, lat./long.: 61.9142°'N, 6.2951°'E, [Alt.: 80 m], I naturbeitemark, kalkfattig, 2000.09.06, Geir Gaarder, J. B. Jordal 2472 (O-F-223099 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): SOGN OG FJORDANE, FLORA, Svan›y: Stryvollen. Coord.: 32V KP 929,243, lat./long.: 61.4972°'N, 5.1093°'E, [Alt.: 20 m], I knustgj›dsla beitemark p† fyllitt., 1994.09.13, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal (O-F-90321 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): SOGN OG FJORDANE, FLORA, Flora: Askrova: Hagen. Coord.: 32V KP 8327,2857, lat./long.: 61.5297°'N, 4.923°'E, Beitemark, 2007.09.26, Geir Gaarder, m. fl. 5106 - Det. Geir Gaarder (O-F-285359 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): SOGN OG FJORDANE, GLOPPEN, Gloppen: Ryssdalsst›ylen. Coord.: 32V LP 569,474, lat./long.: 61.7333°'N, 6.2919°'E, P† mager setervoll, 2001.08.04, Geir Gaarder 2788 (O-F-176133 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): SOGN OG FJORDANE, J¯LSTER, S›gnesanden, J›lster. Coord.: 32V LP 726,227, lat./long.: 61.5173°'N, 6.606°'E, Naturbeitemark/rasmark, 2003.08.28, Bj›rn Harald Larsen, Helge Fjeldstad - Det. Bj›rn Harald Larsen (O-F-67456 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): SOGN OG FJORDANE, LEIKANGER, Halland: Munken. Coord.: 32V LN 82961,85775, lat./long.: 61.1889°'N, 6.8228°'E, Tidligere sl†tteeng, n† sauebeite, 2011.09.30, Geir Gaarder 6492 (O-F-242868 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): SOGN OG FJORDANE, LUSTER, Dalen. Coord.: 32V MN 143,958, lat./long.: 61.2874°'N, 7.4018°'E, [Alt.: 400 m], Beitemark., 1994.09.06, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal - Det. Geir Gaarder (O-F-90318 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): SOGN OG FJORDANE, LUSTER, Tallagjerdet i Dalsdalen. Coord.: 32V MP 167,174, lat./long.: 61.4803°'N, 7.4371°'E, pasture (sheep), 2000.09.11, Geir Gaarder (O-F-146343 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): SOGN OG FJORDANE, LUSTER, Luster: Engjadalen, Liane. Coord.: 32V MP 109,110, lat./long.: 61.4231°'N, 7.3312°'E, Naturbeitemark (sau), 2001.08.21, B. H. Larsen - Det. B. H. Larsen, Geir Gaarder 3187 (O-F-222826 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): SOGN OG FJORDANE, LUSTER, Luster: Hafslo, Rupheim. Coord.: 32V MN 012,998, lat./long.: 61.3202°'N, 7.1554°'E, Naturbeitemark (storfe+sau), 2001.08.21, B. H. Larsen - Det. B. H. Larsen, Geir Gaarder 3197 (O-F-222806 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): SOGN OG FJORDANE, LUSTER, Luster: Gaupne, Folabrekka. Coord.: 32V MP 056,094, lat./long.: 61.4074°'N, 7.2327°'E, Naturbeitemark (storfe+sau), 2001.08.22, B. H. Larsen - Det. B. H. Larsen, Geir Gaarder 3172 (O-F-222878 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): SOGN OG FJORDANE, LUSTER, Luster: Hafslo, Tvangen. Coord.: 32V MP 032,002, lat./long.: 61.3243°'N, 7.1926°'E, Naturbeitemark (sau+storfe), 2001.08.22, B. H. Larsen - Det. B. H. Larsen, Geir Gaarder 3183 (O-F-222817 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): SOGN OG FJORDANE, LUSTER, Luster: Hafslo: Rupheim. Coord.: 32V MN 0109,9978, lat./long.: 61.3196°'N, 7.1526°'E, [Alt.: 518 m], Kalkrik naturbeitemark, 2010.09.06, John Bjarne Jordal (O-F-297095 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): SOGN OG FJORDANE, LUSTER, Luster: M›rkrisdalen, Hyrnavollen. Coord.: 32V MP 26818,24809, lat./long.: 61.5499°'N, 7.623°'E, I artsrik naturbeitemark, 2011.09.08, Harald Bratli, John Bjarne Jordal - Det. John Bjarne Jordal (O-F-252277 - edit: 2016-02-17)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): SOGN OG FJORDANE, L’RDAL, Flintegarden. Coord.: 32V MN 382,723, lat./long.: 61.081°'N, 7.8553°'E, [Alt.: 130 m], Beitemark., 1994.09.05, Geir Gaarder - Det. John Bjarne Jordal (O-F-90317 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): SOGN OG FJORDANE, L’RDAL, L‘rdal: Sprakehaug. Coord.: 32V MN 393,740, lat./long.: 61.0964°'N, 7.8752°'E, Naturbeitemark, 2002.07.30, B. H. Larsen 3460 (O-F-201650 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): SOGN OG FJORDANE, SELJE, Selje: Hoddevika, Ovenfor Kleiva. Coord.: 32V LP 007,927, lat./long.: 62.114°'N, 5.18°'E, [Alt.: 180 m], I naturbeitemark, trolig kalkfattig; Eksp.: V, 2000.10.04, Geir Gaarder, J. B. Jordal (O-F-223589 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): SOGN OG FJORDANE, STRYN, Stryn: Nos vest. Coord.: 32V LP 620,602, lat./long.: 61.85°'N, 6.3786°'E, [Alt.: 560 m], P† sauebeite, i magre naturengpregede partier, 2001.08.05, Geir Gaarder 2798 (O-F-176132 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): SOGN OG FJORDANE, VIK, Hatleli. Coord.: 32V LN 876,713, lat./long.: 61.0608°'N, 6.9185°'E, [Alt.: 120 m], Beitemark., 1994.09.08, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal - Det. John Bjarne Jordal (O-F-90320 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): SOGN OG FJORDANE, VIK, Hatleli. Coord.: 32V LN 876,713, lat./long.: 61.0608°'N, 6.9185°'E, [Alt.: 120 m], Beitemark., 1994.09.08, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal - Det. John Bjarne Jordal (O-F-90319 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): SOGN OG FJORDANE, VIK, Refsdal: Dalast›lane nedre. Coord.: 32V LN 6839,6738, lat./long.: 61.0193°'N, 6.5649°'E, S›lvbunkerikt sauebeite, 2005.10.10, Geir Gaarder 4344 (O-F-280988 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): S¯R-TR¯NDELAG, HEMNE, Hemne: Asplis‘tra. Coord.: 32V NR 1120,1929, lat./long.: 63.3023°'N, 9.2235°'E, P† gjengroende setervoll, gulaks-engkveineng, 2007.08.07, Geir Gaarder 5052 (O-F-285306 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): S¯R-TR¯NDELAG, OPPDAL, Vang gravfelt. Coord.: 32V NQ 330,413, lat./long.: 62.6014°'N, 9.6437°'E, Beitemark (tidligere ryddet for skog), 2005.08.25, Geir Gaarder 4457 (O-F-281100 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): S¯R-TR¯NDELAG, OPPDAL, Oppdal: Golv†ker, nere. Coord.: 32V NQ 3180,4165, lat./long.: 62.6043°'N, 9.6195°'E, [Alt.: 550 m], Hagemark / naturbeitemark, 2006.08.30, John Bjarne Jordal (O-F-361162 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): S¯R-TR¯NDELAG, RENNEBU, Rennebu: Klopplykkja. Coord.: 32V NQ 4278,5564, lat./long.: 62.7287°'N, 9.8369°'E, Setervoll, 2008.09.19, Geir Gaarder, Ragnhild Eklid 5427 - Det. Geir Gaarder (O-F-288712 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): S¯R-TR¯NDELAG, RENNEBU, Rennebu: Berk†ks‘tra. Coord.: 32V NQ 55562,64136, lat./long.: 62.8032°'N, 10.0896°'E, Naturbeitemark p† gammel setervoll, 2009.09.09, Geir Gaarder 5707 (O-F-293639 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): S¯R-TR¯NDELAG, RENNEBU, Rennebu: Eggjs‘trin. Coord.: 32V NQ 57374,67577, lat./long.: 62.8338°'N, 10.1263°'E, Naturbeitemark p† gammel setervoll, 2009.09.09, Geir Gaarder 5701 (O-F-293633 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): S¯R-TR¯NDELAG, RENNEBU, Rennebu: R›d†sen 3. Coord.: 32V NQ 53009,67515, lat./long.: 62.8339°'N, 10.0406°'E, Naturbeitemark p† nedlagt bruk, 2009.09.09, Geir Gaarder 5697 (O-F-293629 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): S¯R-TR¯NDELAG, RENNEBU, Rennebu: S›gardss‘tra. Coord.: 32V NQ 53979,64584, lat./long.: 62.8075°'N, 10.0587°'E, Naturbeitemark p† nedlagt bruk, 2009.09.09, Geir Gaarder 5690 (O-F-293622 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): S¯R-TR¯NDELAG, RENNEBU, Rennebu: Gravakselen vest. Coord.: 32V NQ 54909,69008, lat./long.: 62.8471°'N, 10.0784°'E, Naturbeitemark p† nedlagt bruk, 2009.09.10, Geir Gaarder 5680 (O-F-293612 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): S¯R-TR¯NDELAG, RENNEBU, Rennebu: Gravakselen s›r. Coord.: 32V NQ 55067,68731, lat./long.: 62.8445°'N, 10.0814°'E, Naturbeitemark p† utmarksbeite, 2009.09.10, Geir Gaarder 5664 (O-F-293596 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): S¯R-TR¯NDELAG, RENNEBU, Rennebu: Tovlia ›st. Coord.: 32V NQ 52940,69588, lat./long.: 62.8525°'N, 10.04°'E, Naturbeitemark p† setervoll, 2009.09.10, Geir Gaarder 5639 (O-F-293571 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): S¯R-TR¯NDELAG, RENNEBU, Rennebu: R›d†sen 4. Coord.: 32V NQ 52684,67548, lat./long.: 62.8343°'N, 10.0343°'E, Naturbeitemark, 2009.09.10, Geir Gaarder 5642 (O-F-293574 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): S¯R-TR¯NDELAG, ¸FJORD, Grimstad›ya vest 4. Coord.: 32V 0550642,7091372, lat./long.: 64.0609°'N, 10.0228°'E, Naturbeitemark, litt kalkrikt, strandn‘rt, 2012.10.02, Geir Gaarder 6602 (O-F-246004 - edit: 2014-12-17)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): TELEMARK, DRANGEDAL, Drangedal: Tronstad. Coord.: 32V NL 109,458, lat./long.: 59.0519°'N, 9.1909°'E, [Alt.: 65 m], Naturbeitemark (storfe), kalkfattig, 2000.09.21, Geir Gaarder, Ingunn L›vdal 2644 - Det. Geir Gaarder (O-F-223661 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): TELEMARK, KRAGER¯, Krager›: Kammerfoss†sen. Coord.: 32V NL 207,267, lat./long.: 58.88°'N, 9.3599°'E, [Alt.: 70 m], Gammel fukteng, under gjengroing, 2003.08.03, Tor Erik Brandrud TEB 38-03 (O-F-167271 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): VESTFOLD, N¯TTER¯Y, H†rkollen. Coord.: 32V NL 81-83,60-62, [lat./long.: 59.1832°'N, 10.4437°'E], spredt p† bakken omkring en stubbe i l›vskog, under rogn, 1985.09.09, Arne Aronsen A 16/85 - Det. Gro Gulden 1987 <Note: I kollektet ligger mer informasjon om soppen. Tegning av hatt, skive og stilk, samt beskrivelser som: farge, utseende og st›rrelse.> (O-F-58541 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): VESTFOLD, RE, Bibo. Coord.: 32V NL 72,87, [lat./long.: 59.4185°'N, 10.2774°'E], I l›vskog med hassel, 1988.08.31, Arne Hov - Det. Per Marstad 1988 (O-F-58540 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): VESTFOLD, RE, Re: ¯st for V†le presteg†rd. Coord.: 32V NL 72,88, lat./long.: 59.4286°'N, 10.3248°'E, P† leirrik jord, 2003.07.12, Per Marstad 63-03 (O-F-224503 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): VESTFOLD, T¯NSBERG, Gullkrona. Coord.: 32V NL 781-788,724-730, [lat./long.: 59.2864°'N, 10.3779°'E], I edell›vskog med hassel, 1988.08.18, Per Marstad 95/88 (O-F-58542 - edit: 2013-09-30)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): VESTFOLD, T¯NSBERG, T›nsberg: Taranr›d. Coord.: 32V NL 73255,75165, lat./long.: 59.309°'N, 10.2867°'E, B›keskog m.gran og furu, 2009.08.28, Turid Nakling Kristiansen, Per Marstad PM 186-09 - Det. Per Marstad (O-F-243538 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): ¯STFOLD, FREDRIKSTAD, R›dhetteveien , [lat./long.: 59.1985°'N, 10.8735°'E], I utkanten av gammelt fuktig hageomr†de: gress med mose i bunn, sammen med Equisteum sp. og hageplanter - delvis igjengrodd, under eple/moreltr‘r, 1980.09, Roy Kristiansen <Note: Kun funnet i bedr›velig forfatning, som fragmenter/halvveis intakt - overkj›rt av gressklipper! Omfattende beskrivelse f›lger belegget> (TRH-F-30078 - edit: 2016-01-13)
 • CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (Gulbrun narrevokssopp) (NT): ¯STFOLD, RYGGE, Rygge: Klommesten. Coord.: 32V NL 9449,8031, lat./long.: 59.351°'N, 10.6618°'E, Moserik plen, tidligere beite, 2012.09.23, Even W. Hanssen, Reidun Braathen (O-F-301594 - edit: 2016-07-22)

  Antall treff: 209. Seneste oppdatering av databasen: 2017.01.27.
  Seneste redigeringsdato for viste poster: 2017-01-04.
  Dagens dato: 2022.10.07