Norsk SoppDatabase

Søkeresultat - Etiketter


FORKLARING
Søkekriterier:
- Takson: CLAVARIA FRAGILIS
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : , , Norge, [udatert], Nils Green Moe (O-F-100075 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : AKERSHUS, B’RUM, Bjerke. Coord.: 32V NM 811-825,396-459, [lat./long.: 59.9146°'N, 10.4637°'E], In pratis, 1826.09, S. C. Sommerfelt (O-F-62143 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : AKERSHUS, B’RUM, Ved veien til Haslum, [lat./long.: 59.9222°'N, 10.5072°'E], P† gr‘sbakke., 1879.09.16, Axel Blytt (O-F-62142 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : AKERSHUS, NITTEDAL, Nittedal: Slattum. Coord.: 32V PM 06249,54100, lat./long.: 60.0104°'N, 10.9056°'E, L†gurtgranskog; Hassel, 2010.08.30, Siv Moen (O-F-243565 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : AKERSHUS, OPPEGRD, Gjersj›lia. Coord.: 32V PM 00725,29227, lat./long.: 59.7886°'N, 10.7945°'E, [Alt.: 121 m], Rik blandingsskog (gr†or, svartor, gran, ask etc.); gammelskog. P† bakken, n‘r bekk., 2006.09.20, Tom H. Hofton, Mariella Memo 06417 (O-F-283518 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : AUST-AGDER, ARENDAL, Gimle Bruk, His›y. Coord.: 32V MK 867,786, lat./long.: 58.4688°'N, 8.83427°'E, [Alt.: 10 m], Gammel, gjengrodd park, hassel, alm, l›nn, rikt, 2000.10.07, Tove H. Dahl - Det. Gro Gulden 2000 (O-F-106578 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : AUST-AGDER, BYKLE, Bykle: Hovden: Bj†en. Coord.: 32V MM 1202,1241, lat./long.: 59.6406°'N, 7.4396°'E, [Alt.: 941 m], I naturbeitemark, 2010.08.24, Harald Bratli, John Bjarne Jordal - Det. John Bjarne Jordal (O-F-297028 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : AUST-AGDER, TVEDESTRAND, Sk†landsveien. Coord.: 32V MK 9146,9415, lat./long.: 58.5877°'N, 8.8532°'E, [Alt.: 230 m], I gammel have p† gressplen, like ved clavaria rosea, 2006.09.30, Tore Moen I-LF 06-15 - Det. Inger-Lise Fonneland <Note: Helt hvite fruktlegemer n†r friske> (O-F-283005 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : AUST-AGDER, VALLE, Valle: Rygnestad. Coord.: 32V ML 1415,7019, lat./long.: 59.262°'N, 7.4943°'E, I naturbeitemark, 2010.08.25, Harald Bratli, John Bjarne Jordal - Det. John Bjarne Jordal (O-F-297040 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : BUSKERUD, HOLE, Lohrviken. Coord.: 32V NM 74,60, [lat./long.: 60.0734°'N, 10.3386°'E], P† bakken (l›vskog) v/ sti, 1972.07.04, Liv Borgen, H†vard sthagen - Det. Gro Gulden (O-F-62149 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : BUSKERUD, HOLE, Hole: Steins†sen. Coord.: 32V NM 70875,62155, lat./long.: 60.0903°'N, 10.2742°'E, Kalkfuruskog med hassel, 2011.09.08, Gunvor Bollingmo - Det. Per Fadnes (O-F-243225 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : BUSKERUD, NEDRE EIKER, Ryggsetra v/Hagatjern. Coord.: 32V NM 589,223, lat./long.: 59.7335°'N, 10.0484°'E, [Alt.: 260 m], ugj›dslet sl†tteng p† kalkgrunn, 1993.09.06, Gro Gulden, Anon. 580/93 (O-F-50616 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : BUSKERUD, NEDRE EIKER, Ryggsetra. Coord.: 32V NM 589,223, lat./long.: 59.7335°'N, 10.0484°'E, [Alt.: 260 m], ugj›dsla sl†tteng p† kalk, bl. gress og mose, 1996.10.16, Gro Gulden 63/96 (O-F-71276 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : BUSKERUD, NEDRE EIKER, Ryggsetra. Coord.: 32V NM 588,222, lat./long.: 59.734°'N, 10.0467°'E, [Alt.: 255-280 m], Ugj›dsla sl†tteeng, p† kambrosilur, s›rvendt., 1997.10.10, Geir Gaarder, Even W. Hanssen, Knud Peter Lottrup, Hans Alvim (O-F-85581 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : BUSKERUD, NEDRE EIKER, Ryghsetra. Coord.: 32V NM 589,223, lat./long.: 59.7349°'N, 10.0485°'E, [Alt.: 260 m], sl†tteng, 1998.09.23, Gro Gulden 232/98 (O-F-72057 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : BUSKERUD, NEDRE EIKER, Ryghsetra. Coord.: 32V NM 5888,2222, lat./long.: 59.7338°'N, 10.0473°'E, Kalkrik sl†tteeng, 2006.10.17, Even W. Hanssen, Hans Myhre, Reidun Braathen (O-F-281836 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : BUSKERUD, NES, Mortensvollen like ved Nyst›l ved Vardefjell., [lat./long.: 60.5384°'N, 9.05943°'E], [Alt.: 1000 m], P† gammel nedlagt setervoll, 1953.07.17, Jens Stordal 8552 <Note: Helt hvit, "stor" klynge sammen (JS).> (O-F-126365 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : HEDMARK, OS, Os: Spellmovollen. Coord.: 32V NQ 94495,45605, lat./long.: 62.629°'N, 10.8424°'E, Naturbeitemark, 2010.08.20, Inger Kristoffersen, Edvin W. Johannesen, Wenche Eli Johansen, Tanaquil Enzensberger (O-F-243564 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : HEDMARK, RINGSAKER, N‘roset. Coord.: 32V NN 962,609, lat./long.: 60.9703°'N, 10.778°'E, [Alt.: 340 m], storfebeite, 1998.08.22, Geir Gaarder (O-F-93905 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : HEDMARK, TOLGA, Tolga: Langsetrane. Coord.: 32V NQ 8814,2109, lat./long.: 62.4107°'N, 10.706°'E, [Alt.: 795 m], Naturbeitemark, 2010.08.20, John Bjarne Jordal (O-F-297044 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : HEDMARK, TOLGA, Tolga: Stor›yvollan. Coord.: 32V NQ 90044,34624, lat./long.: 62.5316°'N, 10.7499°'E, Beitemark, 2010.08.22, Reidun Braathen, Even W. Hanssen, Siv Moen, Inger Kristoffersen (O-F-243566 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : HEDMARK, TYNSET, Tvibottentj›nna. Coord.: 32V NQ 92,96, lat./long.: 63.0861°'N, 10.8317°'E, [Alt.: 690 m], Grass-slette i granskog, 1988.09.05, Anders Often (O-F-62145 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : HORDALAND, BERGEN, Fana, Rambj›llen, [lat./long.: 60.3703°'N, 5.41776°'E], [Alt.: 60 m], I l›vskog, 1969.10.03, D.O. vstedal - Det. D.O. vstedal, O. Balle <Note: BAS det. D.O. vstedal & O. Balle> (BG-F-3031 - edit: 2014-04-23)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : HORDALAND, KVINNHERAD, Varalds›y: Gjuvslandslia. Coord.: 32V LM 339,661, lat./long.: 60.0986°'N, 6.0134°'E, [Alt.: 20 m], In hey meadows (Ugj›dsla sl†ttemark med beite v†r og haust), 1996.09.03, Olav Aas 9.14.-96 (BG-F-16410 - edit: 2016-01-19)
 • Cfr. CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : HORDALAND, OS, Lys›en, [lat./long.: 60.2129°'N, 5.44478°'E], I hasselkratt, 1974.09.12, O. Balle, F.-E. Eckblad <Note: BAS Helt hvit> (BG-F-3030 - edit: 2014-04-23)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : HORDALAND, ULLENSVANG, Ullensvang, Kyrkjenes. Coord.: 32V LM 739,972, lat./long.: 60.3919°'N, 6.7127°'E, [Alt.: 10 m], Grusrik vegkant med Abies procera, 2004.11.06, Geir Flatab› (O-F-187928 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : HORDALAND, ULVIK, Hyrnaskavd. Coord.: 32V LN 862,223, lat./long.: 60.6194°'N, 6.9216°'E, [Alt.: ca. 1170 m], P† naken jord med enkelte grastuer, 1998.08.16, Geir Flatab› - Det. Gro Gulden 1999 (O-F-63907 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : MRE OG ROMSDAL, AURE, Aure: Oldervika, Dalen. Coord.: 32V MR 739,126, lat./long.: 63.2419°'N, 8.4814°'E, [Alt.: 80 m], Gammel sl†ttemark, beita av kalver, 2004.09.29, Finn Oldervik 602.04 (O-F-188166 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : MRE OG ROMSDAL, HERY, Runde: Goks›yr . Coord.: 32V LQ 25,24, lat./long.: 62.4092°'N, 5.6221°'E, Beitemark, 1993.09.21, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal 167/93 (TRH-F-20156 - edit: 2015-12-06)
 • Cfr. CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : MRE OG ROMSDAL, HERY, Mulevika. Coord.: 32V LQ 203,185, lat./long.: 62.355°'N, 5.5284°'E, [Alt.: 20 m], kystbeite, 1998.08.09, Geir Gaarder (O-F-93904 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : MRE OG ROMSDAL, RAUMA, Remmem. Coord.: 32V MQ 415,232, lat./long.: 62.4359°'N, 7.8678°'E, [Alt.: 70 m], Beitemark., 1994.09.16, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal (O-F-90327 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : MRE OG ROMSDAL, RAUMA, Rauma: vre Romsdalen: millomsetra. Coord.: 32V MQ 536,099, lat./long.: 62.3182°'N, 8.1057°'E, [Alt.: 600 m], Naturbeitemark, 2000.07.14, John Bjarne Jordal (O-F-240104 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : MRE OG ROMSDAL, STRANDA, Stranda: Liabygda: Hammaren. Coord.: 32V LQ 96414,10941, lat./long.: 62.3156°'N, 7.0014°'E, [Alt.: 442 m], Kalkfattig intakt sl†ttemark, 2009.09.02, John Bjarne Jordal (O-F-291153 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : MRE OG ROMSDAL, SUNNDAL, Sunndal: Jordals›ra. Coord.: 32V MQ 653,600, lat./long.: 62.7691°'N, 8.3213°'E, [Alt.: 40 m], Naturbeitemark, 1994.08.14, John Bjarne Jordal (O-F-240099 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : MRE OG ROMSDAL, SUNNDAL, Sunndal: Gr›dalen: Dalasetra. Coord.: 32V MQ 857,425, lat./long.: 62.6134°'N, 8.7223°'E, [Alt.: 420 m], Naturbeitemark, 2001.08.22, John Bjarne Jordal (O-F-240103 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : MRE OG ROMSDAL, LESUND, Borgundgavlen, lesund, [lat./long.: 62.4625°'N, 6.30454°'E], Under lindetre, 1990.09, Osvald Grande - Det. Gro Gulden 2004 (O-F-66464 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : NORD-TRNDELAG, LEVANGER, Ytter›y: Berg ›stre, ved sommerfj›set . Coord.: 32V PR 023,729, lat./long.: 63.7691°'N, 11.0757°'E, [Alt.: 60 m], Beitemark, antagelig lite gj›dselp†virka, 2003.06.25, Anders Lyngstad - Det. Sigmund Sivertsen (TRH-F-23821 - edit: 2015-12-25)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : NORD-TRNDELAG, SNSA, N‘r Langvasseter ved Gr›nningen, [lat./long.: 64.1947°'N, 12.6054°'E], 1936.07, S. Schmidt-Nielsen - Det. S. Sivertsen 1964 (TRH-F-317 - edit: 2010-12-14)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : NORD-TRNDELAG, SNSA, Bergs†sen NW . Coord.: 33V UM 73,28, lat./long.: 64.2577°'N, 12.3892°'E, [Alt.: ca. 50 m], Beitemark, 1988.09.24, Kirsti Kolaas, Willy Postma, Sigmund Sivertsen 88-128 (TRH-F-20442 - edit: 2015-09-27)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : NORD-TRNDELAG, STEINKJER, Steinkjer: Kalv›ya. Coord.: 32W PS 150,022, lat./long.: 64.0279°'N, 11.3549°'E, [Alt.: ca. 10 m], I grasmark med mye engkransmose, 2009.10.11, H†kon Holien HH 60/09 (O-F-288980 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : NORDLAND, GILDESKL, Fleinv‘r: Kj›nn›ya . Coord.: 33W VQ 4,5, lat./long.: 67.2051°'N, 13.7279°'E, Beitemark p† kalk, 1971.09.07, Engeg†rd, Sivertsen, Ola Skifte (TRH-F-1178 - edit: 2016-01-29)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : NORDLAND, HEMNES, Solhaug. Coord.: 33W 0445652,7333148, lat./long.: 66.0102°'N, 13.9700°'E, Naturbeitemark, 2013.07.22, Geir Gaarder 6767 (O-F-246167 - edit: 2014-12-17)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : OPPLAND, NORD-FRON, Nord-Fron: Tokse, ›vre del. Coord.: 32V NP 4108,2982, lat./long.: 61.5996°'N, 9.7743°'E, [Alt.: 470 m], Kalkt›rreng, 2005.09.05, John Bjarne Jordal JBJ-2907 (O-F-158087 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : OPPLAND, SNDRE LAND, S›ndre Land: Ringstad. Coord.: 32V NN 6972,4508, lat./long.: 60.8349°'N, 10.2826°'E, [Alt.: 520 m], Ugj›dslet beitemark, grunnlendt, 2004.10.04, Bj›rn Harald Larsen 74 <Note: Sporer ca 10 my, bredt ellipseformede, 5-6 kantede (BHL).> (O-F-188881 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : OPPLAND, SR-FRON, S›r-Fron: Ommundgardsh†g†n. Coord.: 32V NP 5044,2670, lat./long.: 61.5705°'N, 9.9498°'E, [Alt.: 545 m], Kalkt›rreng, 2005.09.08, John Bjarne Jordal JBJ-2908 (O-F-158088 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : OPPLAND, VANG, Sparstad. Coord.: 32V MN 77,79, [lat./long.: 61.148°'N, 8.5821°'E], beite, 2000.09.28, Per Marstad 110-2000 (O-F-105433 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : OPPLAND, VESTRE TOTEN, Vestre Toten: Steinberg/Toten museum. Coord.: 32V NN 955,315, lat./long.: 60.7081°'N, 10.7507°'E, [Alt.: 370-440 m], Naturbeitemark, 1997.09.09, Geir Gaarder (O-F-240105 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : OPPLAND, VESTRE TOTEN, Sveum. Coord.: 32V NN 826,264, lat./long.: 60.6652°'N, 10.5123°'E, [Alt.: 580 m], beitemark, noe gjengroende, 1998.08.12, Geir Gaarder (O-F-93903 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : OPPLAND, VESTRE TOTEN, Vestre Toten: Skjerdalen midtre. Coord.: 32V NN 823,279, lat./long.: 60.6773°'N, 10.5073°'E, [Alt.: 540 m], Naturbeitemark (sau) og plener, kalkrike friske forhold, 2000.07.06, Geir Gaarder, B. H. Larsen 2686 - Det. Geir Gaarder (O-F-223090 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : OPPLAND, VESTRE TOTEN, Vestre Toten: vre Flatlien. Coord.: 32V NN 855,323, lat./long.: 60.7176°'N, 10.5679°'E, [Alt.: 415 m], Sl†tteeng (lj†sl†tt), 2000.07.06, Geir Gaarder, B. H. Larsen 2692 (O-F-223002 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : OPPLAND, VESTRE TOTEN, Vestre Toten: Sagvoll. Coord.: 32V NN 865,309, lat./long.: 60.7034°'N, 10.5855°'E, [Alt.: 410 m], Sl†tteeng (sl†tt), trolig kalkholdig mark, 2000.07.06, Geir Gaarder, B. H. Larsen 2690 (O-F-223087 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : OPPLAND, VESTRE TOTEN, Vestre Toten: Buer ›stre. Coord.: 32V NN 862,288, lat./long.: 60.6846°'N, 10.5791°'E, [Alt.: 420 m], Naturbeitemark (storfe), grunnlendt og trolig en del kalk, 2000.10.04, B. H. Larsen - Det. Geir Gaarder 2092 (O-F-224117 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : OPPLAND, STRE TOTEN, stre Toten: S›reng. Coord.: 32V PN 047,225, lat./long.: 60.625°'N, 10.9144°'E, Sl†tteeng, 2000.07.14, Geir Gaarder 2681 (O-F-222924 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : OPPLAND, STRE TOTEN, stre Toten: Langs‘tra. Coord.: 32V PN 036,154, lat./long.: 60.5616°'N, 10.8906°'E, [Alt.: 650 m], P† naturbeitemark, lokalt kanskje litt kalk, 2000.08.18, Geir Gaarder 2324 (O-F-223050 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : OPPLAND, STRE TOTEN, stre Toten: Laupens‘tra. Coord.: 32V PN 023,173, lat./long.: 60.579°'N, 10.8679°'E, [Alt.: 560 m], Setervoll med naturbeitemark, kalkfattig, 2000.08.18, Geir Gaarder 2339 (O-F-223049 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : OSLO, OSLO, Frogner. Coord.: 32V NM 947-956,435-444, [lat./long.: 59.9225°'N, 10.7029°'E], 1840.08, N. Moe (O-F-62141 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : OSLO, OSLO, Frogner. Coord.: 32V NM 947-956,435-444, [lat./long.: 59.9225°'N, 10.7029°'E], 1840.09, N. Moe (O-F-62144 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : OSLO, OSLO, Bygd›y. Coord.: 32V NM 928-937,416-425, [lat./long.: 59.9058°'N, 10.6681°'E], 1917.10.28, Per St›rmer - Det. John Egeland (O-F-62146 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : OSLO, OSLO, Ullern†sen. Coord.: 32V NM 915-924,451-460, [lat./long.: 59.9375°'N, 10.6464°'E], 1924.08, J. Thomle (O-F-62140 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : OSLO, OSLO, Ullern†sen. Coord.: 32V NM 915-924,451-460, [lat./long.: 59.9375°'N, 10.6464°'E], 1924.08.27, J. Thomle (O-F-62139 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : ROGALAND, KLEPP, Elvenes, Bore. Coord.: 32V LL 008,242, lat./long.: 58.8107°'N, 5.5518°'E, I dynegraseng mellom Hyphum cupressiforme (lacunosum), 2000.12.07, John Inge Johnsen (O-F-200376 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : ROGALAND, RENNESY, Rennes›y: Brimse, S-enden. Coord.: 32V LL 1775,5325, lat./long.: 59.0796°'N, 5.8198°'E, [Alt.: 20 m], I beitemark, 2006.10.02, John Inge Johnsen, John Bjarne Jordal (O-F-361199 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : SOGN OG FJORDANE, LEIKANGER, Leikanger: Grinde. Coord.: 32V LN 787,862, lat./long.: 61.1919°'N, 6.7443°'E, [Alt.: 140 m], Naturbeitemark, 1994.09.07, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal - Det. John Bjarne Jordal 1994 (O-F-240102 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : SOGN OG FJORDANE, LEIKANGER, Grinde, [lat./long.: 61.2318°'N, 6.76174°'E], lauveng, 2000.09.12, Liv N. Hamre - Det. Gro Gulden 2000 (O-F-64333 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : SOGN OG FJORDANE, LUSTER, Dalen. Coord.: 32V MN 143,958, lat./long.: 61.2874°'N, 7.4018°'E, [Alt.: 400 m], Beitemark., 1994.09.06, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal - Det. John Bjarne Jordal (O-F-90325 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : SOGN OG FJORDANE, LUSTER, Luster: Hafslo, Tvangen. Coord.: 32V MP 032,002, lat./long.: 61.3243°'N, 7.1926°'E, Naturbeitemark (sau+storfe), 2001.08.22, B. H. Larsen - Det. B. H. Larsen, Geir Gaarder 3179 (O-F-222813 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : SOGN OG FJORDANE, L’RDAL, L‘rdal: Flintegarden. Coord.: 32V MN 382,723, lat./long.: 61.081°'N, 7.8553°'E, [Alt.: 130 m], Naturbeitemark, 1994.09.05, Geir Gaarder - Det. Sigmund Sivertsen 1994 (O-F-240101 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : SOGN OG FJORDANE, L’RDAL, L‘rdal: Flintegarden. Coord.: 32V MN 382,723, lat./long.: 61.081°'N, 7.8553°'E, [Alt.: 130 m], Naturbeitemark, 1994.09.05, Geir Gaarder - Det. John Bjarne Jordal (O-F-240100 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : SOGN OG FJORDANE, VIK, Hatleli. Coord.: 32V LN 876,713, lat./long.: 61.0608°'N, 6.9185°'E, [Alt.: 120 m], Beitemark., 1994.09.08, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal - Det. John Bjarne Jordal (O-F-90326 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : SR-TRNDELAG, OPPDAL, S‘ther v/riksvegen i Gr†ura . Coord.: 32V NQ 09-10,37-38, lat./long.: 62.5712°'N, 9.1946°'E, Beitemark, 1993.09.06, John Bjarne Jordal 62/93 (TRH-F-20155 - edit: 2015-12-09)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : SR-TRNDELAG, OPPDAL, S‘ther (Kleivgardene) . Coord.: 32V NQ 09-10,37-38, lat./long.: 62.5712°'N, 9.1946°'E, Beitemark, 1993.09.06, John Bjarne Jordal 57/93 (TRH-F-20152 - edit: 2015-12-09)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : SR-TRNDELAG, OPPDAL, Oppdal: Skardalen, R†n†enget. Coord.: 32V NQ 2820,5364, lat./long.: 62.7122°'N, 9.5514°'E, [Alt.: 900 m], Kalkrik naturbeitemark, 2005.08.30, John Bjarne Jordal JBJ-2905 (O-F-158085 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : SR-TRNDELAG, OPPDAL, Oppdal: Vognill, L›kk†lia. Coord.: 32V NQ 2881,4233, lat./long.: 62.6106°'N, 9.5614°'E, [Alt.: 530 m], Kalkt›rreng, 2005.09.09, John Bjarne Jordal JBJ-2906 (O-F-158086 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : SR-TRNDELAG, TRONDHEIM, Trondheim Biol. St.. Coord.: 32V NR 671-672,353-355, [lat./long.: 63.4412°'N, 10.3471°'E], 1946.08.22, Bernh. Hanson - Det. Ove Arbo H›eg (TRH-F-20954 - edit: 2016-12-01)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : SR-TRNDELAG, TRONDHEIM, Trondheim Biol. St.. Coord.: 32V NR 671-672,353-355, [lat./long.: 63.4412°'N, 10.3471°'E], 1946.08.22, Bernh. Hanson (TRH-F-20953 - edit: 2016-12-01)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : SR-TRNDELAG, TRONDHEIM, Fj›svoll. Coord.: 32V NR 6,2, [lat./long.: 63.3478°'N, 10.2988°'E], 1951.08.19, Astrid Vik - Det. Jens Stordal 1951 <Note: 70 M> (TRH-F-20955 - edit: 2010-12-14)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : SR-TRNDELAG, TRONDHEIM, Festningsparken . Coord.: 32V NR 70,33, lat./long.: 63.423°'N, 10.4124°'E, [Alt.: ca. 60 m], I mose p† grasvoll, 1981.10.09, S. Sivertsen - Det. B.K.P. Sveum (TRH-F-1177 - edit: 2015-10-05)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : SR-TRNDELAG, TRONDHEIM, Lauglolia, vest for reservatet. Coord.: 32V NR 6124, 2487, lat./long.: 63.3473°'N, 10.2237°'E, [Alt.: ca. 40 m], P† naken jord i hassel/almeli med noen grantr‘r, 2013.10.01, Thyra Solem, Marthe Gjestland (TRH-F-15818 - edit: 2015-09-16)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : SR-TRNDELAG, TRONDHEIM, Skivevollen. Coord.: 32V NR 8106,2235, lat./long.: 63.3208°'N, 10.6183°'E, Beitemark, ugj›dsla, 2015.08.15, Wenche Eli Johansen (TRH-F-16364 - edit: 2015-10-14)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : TELEMARK, SKIEN, Fossum, Gjerpen, [lat./long.: 59.2667°'N, 9.48765°'E], gressplen/park, 1970.07.25, Kjell Kvavik (O-F-62147 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : TROMS, KFJORD, K†fjorddalen, Skaidde, ved gruveveien n‘r. Coord.: 34W DC 97-99,06-08, lat./long.: 69.4765°'N, 20.9617°'E, skoggrensen, i gress, 1961.08.15, Sigmund Sivertsen 310 (TROM-F-4789 - edit: 2014-03-27)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : TROMS, LYNGEN, vre Karnes, Bromsletta ved Danielelva, [lat./long.: 69.7222°'N, 20.0930°'E], P† spredt olderbevokst beitemark, 1961.08.26, Sigmund Sivertsen 202 (BG-F-16113 - edit: 2014-04-23)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : VESTFOLD, LARVIK, Larvik: L›vall†sen N. Coord.: 32V NL 51938,36977, lat./long.: 58.9692°'N, 9.9032°'E, pen, grunnlendt kalkmark, 2012.08.31, Thomas L‘ss›e, Anne Molia AM-208u-2012 <Note: Rute 10. Polygon 2> (O-F-245622 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : VESTFOLD, SANDE, Bj›rk›ya. Coord.: 32V NL 76,98, lat./long.: 59.5179°'N, 10.352°'E, muldrik l›vskog p† kalk, 1993.08.08, Per Marstad 147-93 (O-F-70598 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : VESTFOLD, TNSBERG, Gullkronen Park to Jarlsberg Estate. Coord.: 32V NL 781-788,724-730, [lat./long.: 59.2864°'N, 10.3779°'E], Park, 1972.09.06, Gro Gulden 502/72 (O-F-62148 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. CLAVARIA FRAGILIS (Tuekøllesopp) : STFOLD, FREDRIKSTAD, Gamlebyen, Kirkeg†rd . Coord.: 32V PL 11,64, lat./long.: 59.2035°'N, 10.9524°'E, I gresset under kastanje, 1980.07.13, Roy Kristiansen (TRH-F-1179 - edit: 2015-10-10)

  Antall treff: 86. Seneste oppdatering av databasen: 2017.01.27.
  Seneste redigeringsdato for viste poster: 2016-12-01.
  Dagens dato: 2022.07.01