Norsk SoppDatabase

Søkeresultat - Etiketter


FORKLARING
Søkekriterier:
- Takson: CLAVARIA PURPUREA (syn. ALLOCLAVARIA PURPUREA)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): AKERSHUS, ASKER, Solli gd., Bergsmarka. Coord.: 32V NM 746-755,349-358, [lat./long.: 59.8494°'N, 10.3404°'E], M›rk skog, p† rotveltet gran, 1965.08.08, Hartmut Balk - Det. Gro Gulden (O-F-62123 - edit: 2013-09-30)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): AKERSHUS, ASKER, Heggedal. Coord.: 32V NM 798-817,279-290, [lat./long.: 59.7864°'N, 10.4394°'E], granskog, 1972.08.19, Kjell Kvavik (O-F-62120 - edit: 2013-09-30)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): AKERSHUS, ASKER, L›kenesskogen NR. Coord.: 32V NM 8348,8397, lat./long.: 60.2838°'N, 10.5098°'E, kalkgranskog langs sti (noe plantet gran), 2011.07.28, Tor Erik Brandrud TEB 201-11 (O-F-248459 - edit: 2015-05-12)
 • Cfr. ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): AKERSHUS, B’RUM, NV for B‘rums Verk. Coord.: 32V NM 815-835,457-474, lat./long.: 59.9485°'N, 10.4778°'E, mosrik granskog, 1934.09.02, Carl St›rmer (O-F-62119 - edit: 2013-09-30)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): AKERSHUS, ENEBAKK, stmarka, n‘r Durud, [lat./long.: 59.7669°'N, 11.0891°'E], furuskog, 1986.09.07, I. R›sberg - Det. Gro Gulden (O-F-62127 - edit: 2013-09-30)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): AKERSHUS, NANNESTAD, Ved T›mte g†rd. Coord.: 32V PM 135-144,856-866, [lat./long.: 60.2959°'N, 11.0625°'E], P† fuktig granskogsbunn, 1970.08.25, Trond Schumacher (O-F-62126 - edit: 2013-09-30)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): AKERSHUS, NANNESTAD, Sessvoldmoen. Coord.: 32V PM 182-191,789-800, [lat./long.: 60.2349°'N, 11.1436°'E], coniferous forest, 1988.09.12, Gro Gulden 254/88 (O-F-62118 - edit: 2013-09-30)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): AKERSHUS, NITTEDAL, Nittedal: Vest for langveggen. Coord.: 32V PM 003,699, lat./long.: 60.1541°'N, 10.8077°'E, I ganske ordin‘r hkl IV i l†gurt (dels bl†b‘r) skog, 2001.07.17, Geir Gaarder 2751 (O-F-222910 - edit: 2013-09-30)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): AKERSHUS, NITTEDAL, Nittedal: Skytta. Coord.: 32V PM 05904,51969, lat./long.: 59.9914°'N, 10.8984°'E, [Alt.: 263 m], Veikant i granskog; Gran, osp, 2010.08.25, Siv Moen, Terje Christoffersen, Bente Hoseth (O-F-243570 - edit: 2013-09-30)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): AKERSHUS, ULLENSAKER, Ullensaker: Trandum: Trandumskogen. Coord.: 32V PM 1731,7776, lat./long.: 60.2197°'N, 11.1176°'E, [Alt.: ca. 215 m], Kantklippet tursti. Mye engkransmose, 2008.09.16, Anne Molia, Oliver Smith (O-F-69115 - edit: 2013-09-30)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): AUST-AGDER, RISR, Gamle Dale skole. Coord.: 32V NL 0812,1636, lat./long.: 58.7872°'N, 9.1406°'E, Rik edell›vskog med lind, eik og hassel, 2011.08.12, Inger-Lise Fonneland, Tor Erik Brandrud I-LF 11-133 (O-F-242418 - edit: 2013-09-30)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): AUST-AGDER, RISR, Sj†v†g S (naturtype-lok.). Coord.: 32V NL 0812,1636, lat./long.: 58.7872°'N, 9.1406°'E, moldjord, l†gurteikeskog, 2011.08.12, Inger-Lise Fonneland, Tor Erik Brandrud TEB 396-11 (O-F-248577 - edit: 2016-02-04)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): BUSKERUD, DRAMMEN, Neperudjordet. Coord.: 32V NM 66-69,23-26, lat./long.: 59.7573°'N, 10.2103°'E, granskog, 1970.08.16, Gro Gulden (O-F-62134 - edit: 2013-09-30)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): BUSKERUD, FL, Stavnselva. Coord.: 32V NM 157,972, lat./long.: 60.4099°'N, 9.2859°'E, [Alt.: 680 m], I tormosesig i bl†b‘rfjellgranskog. N, 1997.08.26, Geir Gaarder 1134 (O-F-87287 - edit: 2013-09-30)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): BUSKERUD, GOL, Ruste†ni. Coord.: 32V MN 996,323, lat./long.: 60.7267°'N, 8.9936°'E, [Alt.: 520 m], i fuktig granskog (lok. 2), 1998.09.02, Geir Gaarder 1299 (O-F-94007 - edit: 2013-09-30)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): BUSKERUD, HOLE, Krokkleiva, Kongens utsikt, [lat./long.: 60.0396°'N, 10.2966°'E], 1966.09.11, Sigmund Sivertsen scr. (TRH-F-8135 - edit: 2016-01-10)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): BUSKERUD, NORE OG UVDAL, v/ Slokovatn., [lat./long.: 60.2683°'N, 8.32541°'E], Gran og bj›rk. Tette tuer i mose etc., 1991.08.13, Per Arne Marstad - Det. Per Marstad 1991 (O-F-183890 - edit: 2013-09-30)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): BUSKERUD, ROLLAG, Rollag: Tundra. Coord.: 32V NM 126,587, lat./long.: 60.0657°'N, 9.2272°'E, [Alt.: 500 m], Bekkekl›ft: Naturskog: H›gstaudeskog langs elva, fuktig, mye d›dved (gran, bj›rk, gr†or) (lite sterkt nedbrutt av gran). P† bakken innunder bergvegg, fuktig og rikt., 2004.09.11, Tom H. Hofton 04544 (O-F-159469 - edit: 2013-09-30)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): HEDMARK, ELVERUM, Elverum. Coord.: 32V PN 36-41,48-55, lat./long.: 60.8788°'N, 11.5607°'E, 1987.08.07, Oliver Smith (O-F-62131 - edit: 2013-09-30)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): HEDMARK, KONGSVINGER, Kongsvinger: Edsberg. Coord.: 32V PM 609-620,798-812, lat./long.: 60.2296°'N, 11.9163°'E, 1993.08.05, Jon-Otto Aarn‘s (O-F-177852 - edit: 2013-09-30)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): HEDMARK, KONGSVINGER, Roverud. Coord.: 33V UG 374,835, lat./long.: 60.2561°'N, 12.0624°'E, Gammel granskog., 1997.09.17, Kirsten Amundsen - Det. Maria Nunez (O-F-90049 - edit: 2013-09-30)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): HEDMARK, KONGSVINGER, Kongsvinger: Overud. Coord.: 33V UG 3715,7466, lat./long.: 60.1763°'N, 12.0642°'E, [Alt.: 160 m], L†gurtgranskog m. innslag av storbregner, 2005.08.27, Geir Flatab›, Knut Geelmuyden, Irene Tangen, Tanaquil Enzensberger, Edvin Johannesen - Det. Edvin Johannesen, Sigmund Sivertsen (O-F-67777 - edit: 2013-09-30)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): HEDMARK, KONGSVINGER, Kongsvinger: Dronningens utsikt. Coord.: 33V UG 4929,7240, lat./long.: 60.1607°'N, 12.2844°'E, Granskog, v/stien, 2005.08.27, Marthe Gjestland, Hermod Karlsen, Harald Eriksen, Ann Britt St‘rnes, Thyra Solem (O-F-67913 - edit: 2013-09-30)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): HEDMARK, NORD-ODAL, st for H›ymyra. Coord.: 32V PM 3651,9715, lat./long.: 60.3877°'N, 11.4769°'E, [Alt.: 280 m], I gras-vegkant i skogsbilveg, 2006.08.30, Reidar Haugan S06019 (O-F-280624 - edit: 2013-09-30)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): HEDMARK, SR-ODAL, Galterud, [lat./long.: 60.2109°'N, 11.7335°'E], Granskog., 1972.09, Gun nerud - Det. Sigmund Sivertsen 1996 (O-F-58890 - edit: 2013-09-30)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): HEDMARK, TYNSET, Gammeldalen mot Stordkard. Coord.: 32V PQ 034,056, lat./long.: 62.2682°'N, 10.9929°'E, [Alt.: ca. 700 m], fuktig m›rk granskog, 1988.08.18, Anders Often (O-F-62130 - edit: 2013-09-30)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): HEDMARK, MOT, N Gles†a, i kl›fta N for Granbergbua og mot S Stor†sen.. Coord.: 32V PP 2852,1294, lat./long.: 61.429°'N, 11.4093°'E, [Alt.: 590 m], Bekkekl›ft med gammel granskog og bergvegger. P† bakken i h›gstaudegranskog, inntil bekk, 2004.08.13, Reidar Haugan 665 (O-F-66941 - edit: 2013-09-30)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): HORDALAND, STORD, Sandvikv†g, [lat./long.: 59.8258°'N, 5.48698°'E], I gressmark, 1971.08, P.M. J›rgensen <Note: BA> (BG-F-3022 - edit: 2014-04-23)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): HORDALAND, STORD, Seminarhagen, Rommetveit. Coord.: 32V LM 0538,3612, lat./long.: 59.817°'N, 5.529°'E, [Alt.: 10 m], Blandingskog, ved sti, 2011.10.04, Per Fadnes 234 (O-F-242592 - edit: 2013-09-30)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): NORD-TRNDELAG, GRONG, Finnbuvatn-Bergtjern i Sandd›la-dalen. Coord.: 33W UM 92-94,50-52, lat./long.: 64.4707°'N, 12.7851°'E, Skog med Betula og Picea, 1967.08.13, Jens Stordal 12257 - Det. Sigmund Sivertsen 1996 (O-F-9044 - edit: 2013-09-30)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): NORD-TRNDELAG, INDERY, Trongsundet, s›r for Durm†lsh›gda. Coord.: 32V NR 84836, 77852, lat./long.: 63.8178°'N, 10.7234°'E, [Alt.: ca. 90 m], Rik granskog av l†gurttypen, hogstklasse 3-4, 2013.08.18, Juliet Mills - Det. H†kon Holien 2013 (TRH-F-15507 - edit: 2014-01-02)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): NORD-TRNDELAG, LEVANGER, Leirfallvollen. . Coord.: 32V PR 3,5, lat./long.: 63.5956°'N, 11.7213°'E, Bekkekant u. Picea, 1971.09.18, S. Sivertsen (TRH-F-1181 - edit: 2015-11-28)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): NORD-TRNDELAG, LEVANGER, se, Alstad  M›ssingvatnet, Alstad ›stre . Coord.: 32V PR 039,509, lat./long.: 63.5713°'N, 11.0935°'E, [Alt.: 420 m], Ved stitr†kk i fattig beitemark i gammelt kulturlandskap, 2004.07.20, Eli Fremstad (TRH-F-6546 - edit: 2015-12-27)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): NORD-TRNDELAG, LIERNE, Stor†a. Coord.: 33W VM 439,226, lat./long.: 64.2255°'N, 13.8447°'E, [Alt.: 400 m], Naturskog: Fuktig sm†bregnegranskog i dyp, SV-vendt bekkekl›ft. P† bakken inntil bergvegg, 2001.08.19, Tom Hellik Hofton 01190 (O-F-201479 - edit: 2013-09-30)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): NORD-TRNDELAG, NAMSSKOGAN, Ved Namsen . Coord.: 33W VN 2,1, lat./long.: 65.0486°'N, 13.4066°'E, Elvekant, 1970.08.01, S. Sivertsen (TRH-F-1184 - edit: 2015-12-21)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): NORD-TRNDELAG, SNSA, Hammer, nord for dalselva. Coord.: 33W UM 573,274, lat./long.: 64.2435°'N, 12.0571°'E, [Alt.: 310 m], Barn†lstr›, gammel, fukt i granskog, 1990.08.22, Arnodd H†pnes (O-F-62136 - edit: 2013-09-30)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): NORD-TRNDELAG, STEINKJER, Steinfjellbakken. Coord.: 32W PS 11,14, lat./long.: 64.0983°'N, 11.7697°'E, [Alt.: 100 m], 2001.08.17, Else Landsem - Det. Gro Gulden 2001 (O-F-210233 - edit: 2013-09-30)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): NORD-TRNDELAG, VERDAL, Verdals›ra ved stranden , [lat./long.: 63.7721°'N, 12.0065°'E], N†leskog p† sand, 1963.09.08, Kjell Carlsen - Det. S. Sivertsen 1964 (TRH-F-316 - edit: 2015-12-24)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): NORD-TRNDELAG, VERDAL, rin. Coord.: 32V PR 206, 764, lat./long.: 63.7947°'N, 11.4492°'E, [Alt.: 5 m], I grasmark n‘r sj›en, 2011.09.02, Eystein Ness - Det. H†kon Holien 2011 (TRH-F-15309 - edit: 2013-09-26)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): NORDLAND, HATTFJELLDAL, Elsvatnveien . Coord.: 33W VN 5,7, lat./long.: 65.5923°'N, 14.0241°'E, I granskog ved veikant, 1971.08.19, S. Sivertsen, se Erlandsen (TRH-F-1182 - edit: 2015-10-05)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): NORDLAND, HEMNES, Bjerkaelva vest. Coord.: 33W VP 54,37, lat./long.: 66.1545°'N, 13.9914°'E, Gammel granskog, 2005.09.09, Geir Gaarder 4580 (O-F-281222 - edit: 2013-09-30)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): NORDLAND, RANA, rtfjellmoen bro. Coord.: 33W VP 8,6, lat./long.: 66.4025°'N, 14.6642°'E, 1975.09.09, S. Sivertsen (TRH-F-1180 - edit: 2013-09-26)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): NORDLAND, RANA, rtfjellmoen bro. Coord.: 33W VP 8,6, lat./long.: 66.4025°'N, 14.6642°'E, 1976.09.11, Trond Schumacher <Note: Nordisk Mykol. Kongress> (TRH-F-1183 - edit: 2013-09-26)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): NORDLAND, RANA, rtfjellmoen bridge, [lat./long.: 66.4390°'N, 14.3492°'E], In sand with Picea, 1990.09.11, Sigurd Olsen <Note: BAS-Aphy> (BG-F-810 - edit: 2014-04-23)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): OPPLAND, GAUSDAL, S. Sn‘reskampen. Coord.: 32V NN 413-420,837-841, [lat./long.: 61.1878°'N, 9.7756°'E], 1970.09.04, Leif Ryvarden - Det. Hans B›hler (O-F-62132 - edit: 2013-09-30)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): OPPLAND, GRAN, Askimlandet. Coord.: 32V NM 80,99, [lat./long.: 60.4224°'N, 10.4619°'E], granskog p† kalk, 2000.08.27, Tore Ruud - Det. Gro Gulden 2000 (O-F-64354 - edit: 2013-09-30)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): OPPLAND, LILLEHAMMER, Indre Reina. Coord.: 32V NN 896,882, lat./long.: 61.2183°'N, 10.6691°'E, [Alt.: 940 m], P† bar jord og mose langs dreneringsgr›ft ved hytte. Fjellgranskog, 2007.07.30, Anders Breili S0055 (O-F-283949 - edit: 2013-09-30)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): OPPLAND, NORDRE LAND, Synnfjord, [lat./long.: 60.9508°'N, 9.95958°'E], 1973.08.08, J. Wesenberg, Kalle Wesenberg (O-F-62128 - edit: 2013-09-30)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): OPPLAND, SNDRE LAND, Odnes, [lat./long.: 60.7007°'N, 10.2610°'E], barskog, sandholdig jord, 1970.07, Helge B›rseth - Det. Gro Gulden (O-F-62129 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): OPPLAND, YER, B†rdsengbekken, [lat./long.: 61.3277°'N, 10.5110°'E], 1966.08.01, Knut F‘gri - Det. Gro Gulden (O-F-62133 - edit: 2013-09-30)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): OPPLAND, YER, B†rdsengbakken n‘r Tretten., [lat./long.: 61.3277°'N, 10.5110°'E], Vokste p† litt fuktig og mosegrodd grunn i tett barskog, 1972.08.07, K†re Homble, Klaus H›iland - Det. Klaus H›iland <Note: Sjelden (KH).> (O-F-173377 - edit: 2013-09-30)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): OPPLAND, YER, Skardsmoen N. Coord.: 32V NN 703,944, lat./long.: 61.2779°'N, 10.3123°'E, l†gurt(-sm†bregne)granskog, moserik, yngre, plantet skog, 2011.07.29, Marie Brandrud, Tor Erik Brandrud TEB 233-11 - Det. Tor Erik Brandrud 2011 (O-F-248486 - edit: 2016-02-04)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): OPPLAND, YSTRE SLIDRE, ystre Slidre: Plassaveien v/ Reie†sen S. Coord.: 32V NN 0457,7030, lat./long.: 61.0675°'N, 9.0848°'E, ung, trolig plantet l†gurtgranskog, 2013.08.31, Tor Erik Brandrud, B lint Dima TEB 411-13 (O-F-249260 - edit: 2017-01-13)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): OSLO, OSLO, Christiania, Frogner, Sogn, [lat./long.: 59.9725°'N, 10.7223°'E], [udatert], Axel Blytt 292 - Det. Fries (O-F-62115 - edit: 2013-09-30)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): OSLO, OSLO, Frogner. Coord.: 32V NM 947-956,435-444, [lat./long.: 59.9225°'N, 10.7029°'E], [udatert], Axel Blytt 292 - Det. Fries 1852 (O-F-62116 - edit: 2013-09-30)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): OSLO, OSLO, T›yen. Coord.: 32V NM 983-992,427-436, [lat./long.: 59.9144°'N, 10.7669°'E], in truncis putridus, 1840., N. Moe (O-F-62121 - edit: 2013-09-30)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): OSLO, OSLO, Aker: Ullern†sen. Coord.: 32V NM 915-924,451-460, [lat./long.: 59.9375°'N, 10.6464°'E], 1924.07.27, F. C. S›rbye (O-F-62125 - edit: 2013-09-30)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): OSLO, OSLO, Ullern†sen. Coord.: 32V NM 915-924,451-460, [lat./long.: 59.9375°'N, 10.6464°'E], 1924.07.27, J. Thomle (O-F-62117 - edit: 2013-09-30)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): OSLO, OSLO, Grorud ved Stensrudvannet. Coord.: 32V PM 039-058,467-490, [lat./long.: 59.9551°'N, 10.8783°'E], 1971.08.15, Eva M‘hre Lauritzen - Det. Gro Gulden (O-F-62122 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): OSLO, OSLO, Oslo: Lillomarka, R›verkollen, W-hillside. Coord.: 32V PM 05,50, lat./long.: 59.9783°'N, 10.8904°'E, [Alt.: ca. 280-300 m], Southern boreal, oligotr. (Vacc. myrt.) spruce forest; by path, 1984.07.23, Egil Bendiksen EB 99/84 (O-F-169226 - edit: 2013-09-30)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): OSLO, OSLO, Maridalen, n‘r Brekke g†rd. Coord.: 32V NM 9851,4932, lat./long.: 59.9695°'N, 10.7647°'E, [Alt.: ca. 180 m], granskog, mose, 1998.08.02, Oliver Smith, Henrik Sinding-Larsen - Det. Gro Gulden (O-F-63222 - edit: 2013-09-30)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): OSLO, OSLO, Oslo: Katisa ved N›klevann. Coord.: 32V PM 046-050,384-386, [lat./long.: 59.8712°'N, 10.8727°'E], 2006.08.27, Anon. - Det. Sigurd Engelhart (O-F-295588 - edit: 2013-09-30)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): OSLO, OSLO, Oslo: stmarka: stmarksetera. Coord.: 32V PM 0424,4049, lat./long.: 59.8888°'N, 10.8629°'E, [Alt.: ca. 180 m], Granskog med lauvinnslag: bj›rk, osp og rogn, 2008.09.20, Anne Molia, Siri Rui (O-F-69374 - edit: 2013-09-30)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): SR-TRNDELAG, KL’BU, Br›ttem: Moan. Coord.: 32V NR 7,1, lat./long.: 63.2546°'N, 10.4937°'E, 1975.08.26, S. Sivertsen <Note: Soppkurset> (TRH-F-1185 - edit: 2013-09-26)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): SR-TRNDELAG, TRONDHEIM, Eggen - Jonsvatnet, [lat./long.: 63.4057°'N, 10.3558°'E], 1982.08.28, Marit S‘b› (TRH-F-9591 - edit: 2013-09-26)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): SR-TRNDELAG, TRONDHEIM, L›ftan. Coord.: 32V NR 642,366, lat./long.: 63.4525°'N, 10.2885°'E, [Alt.: ca. 155 m], pen lysning i granskog. Beitep†virket (sau)., 1996.08, Tommy Prest› - Det. 2014 (TRH-F-10787 - edit: 2014-05-07)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): SR-TRNDELAG, TRONDHEIM, Vegen mellon Smistad og R›nningen . Coord.: 32V NR 64,27, lat./long.: 63.3703°'N, 10.2898°'E, N‘r veien, gras og r›sslyng, i store mengder, 2001.08.08, Harald Vingan - Det. Thyra Solem (TRH-F-23567 - edit: 2015-12-24)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): TROMS, TROMS, Troms›, Havna S, v. parkeringsplass. Coord.: 34W DC 21,33, lat./long.: 69.6962°'N, 18.9727°'E, 1994.09.05, Ingebj›rg Tilseth - Det. Alfred Granmo, Geir Mathiassen (TROM-F-7037 - edit: 2014-03-27)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): VESTFOLD, RE, Brekke g†rd, ved veien Kirkevoll - Skog 100 m N. for "Brekkestua"., [lat./long.: 59.4286°'N, 10.3248°'E], P† t›mmervei i blandingsskog., 1950.07.29, Jens Stordal 4418 (O-F-62135 - edit: 2013-09-30)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): VESTFOLD, TJME, Tj›me, [lat./long.: 59.0350°'N, 10.5068°'E], 1932., J. Thomle (O-F-62124 - edit: 2013-09-30)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): VESTFOLD, TNSBERG, Rom, [lat./long.: 59.2956°'N, 10.4385°'E], I blandingsskog, 1992.08.31, Per Marstad 129-92 (O-F-165075 - edit: 2013-09-30)
 • ALLOCLAVARIA PURPUREA (Gråfiolett køllesopp) (NT): STFOLD, VLER, S‘byvannet. Coord.: 32V PL 118-132,879-905, [lat./long.: 59.4267°'N, 10.9838°'E], Langs vegkant i barskog, 1974.09.15, Kjell Kvavik (O-F-62114 - edit: 2013-09-30)

  Antall treff: 72. Seneste oppdatering av databasen: 2017.01.27.
  Seneste redigeringsdato for viste poster: 2017-01-13.
  Dagens dato: 2022.07.01