Norsk SoppDatabase

Søkeresultat - Etiketter


FORKLARING
Søkekriterier:
- Takson: CLAVULINOPSIS LAETICOLOR
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : AKERSHUS, NESODDEN, Nesodden: R›er. Coord.: 32V NM 9423,3215, lat./long.: 59.8164°'N, 10.6803°'E, [Alt.: 110 m], Rik edellauvskog med mye eik. P† bar jord, 2009.08.30, Anne Molia GPS-84 - Det. Ivona Kautmanova 2009 (O-F-289024 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : AKERSHUS, NESODDEN, Nesodden: R›er. Coord.: 32V NM 9440,3175, lat./long.: 59.8127°'N, 10.6831°'E, Blandingsskog p† marine avsetninger. Edellauv med eikedominans, pluss noe gran og furu, 2010.09.11, Anita Stridvall, Stig Jacobsson, Ellen Larsson, Anne Molia, m. fl. 116-2010 (O-F-292227 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : AUST-AGDER, ARENDAL, F‘rvik, Trom›y.. Coord.: 32V MK 891,793, lat./long.: 58.4547°'N, 8.8141°'E, [Alt.: 15 m], P† bar jord i edell›vskog med lind, hassel, ask, eik, gammel beitemark (?). Mange beitemarkssopp + litt mose p† et lite omr†de., 1998.08.19, Inger-Lise Fonneland, Dag Pettersen - Det. Sigmund Sivertsen (O-F-90366 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : AUST-AGDER, ARENDAL, Landb›†sen, Arendal kom.. Coord.: 32V MK 903,925, lat./long.: 58.5733°'N, 8.8341°'E, I edell›vskog, rikt, 2004.11.09, Tove Hafnor Dahl 130/04 (O-F-187597 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : AUST-AGDER, BYGLAND, Bygland: Heddeviki. Coord.: 32V ML 2659,3344, lat./long.: 58.9344°'N, 7.7247°'E, [Alt.: 250 m], Artsrik sl†tteeng., 2012.08.12, Jon T. Klepsland JK12-S007 (O-F-247941 - edit: 2015-01-28)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : AUST-AGDER, BYKLE, Bykle: Breive. Coord.: 32V MM 0349,0533, lat./long.: 59.5751°'N, 7.2916°'E, [Alt.: 800 m], I naturbeitemark, 2010.08.25, John Bjarne Jordal (O-F-297024 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : AUST-AGDER, GRIMSTAD, Grefstadvika. Coord.: 32V MK 807,684, lat./long.: 58.3565°'N, 8.6711°'E, [Alt.: 1-2 m], Gammel have ved sj›kanten (hytte), 2001.10.11, Inger-Lise Fonneland 158-01 - Det. Gro Gulden 2001 <Note: 10-3/4 cm gule. Orangegule nederst, kromgule ›verst. Furet, smalner nederst og ›verst, spiss ›verst. Vanskelig † si noe om lukt, da jeg oppbevarte dem sammen med russel‘rvokssopp (ILF).> (O-F-175248 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : BUSKERUD, NEDRE EIKER, Ryggsetra. Coord.: 32V NM 589,223, lat./long.: 59.7335°'N, 10.0484°'E, [Alt.: 260 m], ugj›dsla sl†tteng p† kalk, bl. gress og mose, 1996.10.16, Gro Gulden 61/96 (O-F-71274 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : BUSKERUD, NEDRE EIKER, Ryggsetra. Coord.: 32V NM 588,222, lat./long.: 59.734°'N, 10.0467°'E, [Alt.: 255-280 m], Ugj›dsla sl†tteeng, p† kambrosilur, s›rvendt., 1997.10.10, Geir Gaarder, Even W. Hanssen, Knud Peter Lottrup, Hans Alvim (O-F-85582 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : BUSKERUD, SIGDAL, Sigdal: Andersnatten S. Coord.: 32V NM 23194,64088, lat./long.: 60.1132°'N, 9.4173°'E, [Alt.: 491 m], P† mosedekt steinblokk i blokkrik s›rboreal l›vblandingsskog., 2008.09.07, Jon Klepsland, Tom Hofton, Geir Gaarder JK08-S122 - Det. Geir Gaarder 2008 (O-F-289177 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : BUSKERUD, SIGDAL, Sigdal: Flaghylla s›rvest. Coord.: 32V NM 38936,43443, lat./long.: 59.9266°'N, 9.6965°'E, [Alt.: 381 m], Rik hasselskog (samt spredt gran, osp, lind etc)., 2008.09.13, Tom H. Hofton 08588 (O-F-292985 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : FINNMARK, ALTA, Gargia: Solstad . Coord.: 34W EC 94,49, lat./long.: 69.8343°'N, 23.4566°'E, [Alt.: 40 m], Beitemark n‘r Alnetum, 1989.08.25, Anna Bujakiewicz, Sigmund Sivertsen 89-179 (TRH-F-21454 - edit: 2015-10-10)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : FINNMARK, ALTA, Vassbotndalen, veienden . Coord.: 34W EC 70,65, lat./long.: 69.9852°'N, 22.8458°'E, [Alt.: 75 m], Beitemark, 1989.08.29, Anna Bujakiewicz, Sigmund Sivertsen 89-180 (TRH-F-21452 - edit: 2015-12-19)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : HEDMARK, HAMAR, Ingeberg. Coord.: 32V PN 16,46, lat./long.: 60.8367°'N, 11.1433°'E, Beite, 2000.09.23, Gro Gulden 234/00 (O-F-63981 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : HEDMARK, RINGSAKER, Steinsodden naturreservat i Moelv. Coord.: 32V NN 917-922,534-541, lat./long.: 60.9086°'N, 10.6963°'E, Beite og noe skog, 2000.09.23, Even W. Hanssen (O-F-63979 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : HEDMARK, STANGE, Labbelva nedre del. Coord.: 32V 0624775,6718126, lat./long.: 60.5796°'N, 11.2773°'E, [Alt.: 201 m], Halvgammel, rik l†gurt-blandskog (gran, osp, selje, alm, l›nn, hassel etc) i s›rvestvendt helling i bekkekl›ft, tidligere beitep†virket., 2010.09.07, Tom H. Hofton, Rune Solvang THH 10434 - Det. Geir Gaarder 2011 (O-F-246793 - edit: 2014-12-17)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : HEDMARK, TOLGA, Tolga: Stor›yvollan. Coord.: 32V NQ 90004,34744, lat./long.: 62.5327°'N, 10.7491°'E, Beitemark, 2010.08.22, Reidun Braathen, Even W. Hanssen, Inger Kristoffersen (O-F-243587 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : HORDALAND, AUSTEVOLL, Austevoll: M›gster ved gravplassen. Coord.: 32V KM 83055,65101, lat./long.: 60.0655°'N, 5.1013°'E, [Alt.: 8 m], Baserik naturbeitemark, 2008.10.06, Asbj›rn Knutsen, John Bjarne Jordal - Det. John Bjarne Jordal (O-F-287751 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : HORDALAND, BMLO, B›mlo: Otter›ya. Coord.: 32V KM 9925,2585, lat./long.: 59.722°'N, 5.4297°'E, Naturbeitemark, 2004.10.10, Asbj›rn Knutsen - Det. John Bjarne Jordal (O-F-178528 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : HORDALAND, BMLO, B›mlo: Lykling: Barbuneset (Ura). Coord.: 32V KM 8433,2460, lat./long.: 59.7033°'N, 5.1663°'E, [Alt.: 2 m], Baserik, beita strandeng, 2009.10.04, John Bjarne Jordal (O-F-291265 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : HORDALAND, KVINNHERAD, Varalds›y, Gjuvslandslia, [lat./long.: 59.9497°'N, 6.01605°'E], I grazed grassland, 1995.09.24, Olav Aas 30-95 <Note: BAS-Aphy> (BG-F-1326 - edit: 2014-04-23)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : HORDALAND, KVINNHERAD, Kvinnherad: Varalds›y, Fjellgardane. Coord.: 32V LM 34062,67300, lat./long.: 60.109°'N, 6.0145°'E, [Alt.: 267 m], I kalkrik naturbeitemark, 2011.09.14, Harald Bratli, John Bjarne Jordal - Det. John Bjarne Jordal (O-F-252199 - edit: 2016-02-17)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : HORDALAND, VOSS, ved Landsgymnaset, [lat./long.: 60.7069°'N, 6.41003°'E], P† grasmatt. Gul, 1950.09.13, Jens Stordal 5257 - Det. B.K.P. Sveum 1981 (BG-F-16066 - edit: 2014-04-23)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : HORDALAND, VOSS, Flatlandsmo, Voss.. Coord.: 32V LN 675,201, lat./long.: 60.5939°'N, 6.5817°'E, [Alt.: ca. 260 m], I gammal granskog., 2001.08.24, Geir Flatab› - Det. Gro Gulden 2001 (O-F-220322 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : MRE OG ROMSDAL, AURE, Aure: Oldervika, Dalen. Coord.: 32V MR 739,126, lat./long.: 63.2419°'N, 8.4814°'E, [Alt.: 70 m], Gammel sl†ttemark, beita av kalver, 2004.09.29, Finn Oldervik 601.04 (O-F-188140 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : MRE OG ROMSDAL, AVERY, Litl-Lauv›y . Coord.: 32V MQ 193,883, lat./long.: 63.0143°'N, 7.407°'E, Sauebeite, 1993.10.10, Geir Gaarder 367/93 (TRH-F-20137 - edit: 2015-11-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : MRE OG ROMSDAL, AVERY, V†gsholmen. Coord.: 32V MQ 198,885, lat./long.: 63.0177°'N, 7.4166°'E, [Alt.: 5 m], I sauebeite., 1994.09.30, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal - Det. Geir Gaarder (O-F-90340 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : MRE OG ROMSDAL, AVERY, Aver›y: V†gsholmen. Coord.: 32V MQ 197,885, lat./long.: 63.0177°'N, 7.4146°'E, [Alt.: 5 m], Naturbeitemark, 1995.10.05, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal (O-F-240198 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : MRE OG ROMSDAL, AVERY, Aver›y: S›r-Rams›ya. Coord.: 32V MQ 252,951, lat./long.: 63.0781°'N, 7.5202°'E, [Alt.: 10 m], Naturbeitemark, 1996.10.18, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal (O-F-240201 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : MRE OG ROMSDAL, EIDE, Vevang:Mj›lkst›len Ungdyrbeite. Coord.: 32V MQ 133,867, lat./long.: 62.9985°'N, 7.2893°'E, 1993.10.10, Geir Gaarder 375/93 (TRH-F-20125 - edit: 2010-12-14)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : MRE OG ROMSDAL, GISKE, Giske: Vigra: Molnes. Coord.: 32V LQ 5113,4298, lat./long.: 62.5876°'N, 6.1012°'E, [Alt.: 20 m], Naturbeitemark, 2004.09.30, John Bjarne Jordal <Note: Sp. globose til trekanta (JBJ).> (O-F-178016 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : MRE OG ROMSDAL, HARAM, Harams›y: Ulla fyr . Coord.: 32V LQ 552,538, lat./long.: 62.6851°'N, 6.1722°'E, Sauebeite, 1993.10.04, John Bjarne Jordal 278/93 - Det. Geir Gaarder (TRH-F-20122 - edit: 2015-11-10)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : MRE OG ROMSDAL, HARAM, Flems›y: Sandvika . Coord.: 32V LQ 595-603,532-538, [lat./long.: 62.6858°'N, 6.2638°'E], Sauebeite p† skjellsand, 1993.10.04, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal 269/93 (TRH-F-20121 - edit: 2016-11-23)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : MRE OG ROMSDAL, HARAM, Haram: Fj›rtoftneset. Coord.: 32V LQ 6381,5584, lat./long.: 62.7078°'N, 6.3374°'E, [Alt.: 1 m], Beita strandeng, 2004.10.11, John Bjarne Jordal (O-F-178057 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : MRE OG ROMSDAL, HAREID, Kvitnes . Coord.: 32V LQ 44-45,24, lat./long.: 62.4179°'N, 5.9989°'E, Beitemark, 1993.09.20, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal 122/93 (TRH-F-20124 - edit: 2015-11-21)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : MRE OG ROMSDAL, HERY, Her›y: Gursk›ya: V for Tarberg. Coord.: 32V LQ 231,116, lat./long.: 62.2945°'N, 5.5894°'E, [Alt.: 40 m], Naturbeitemark, 1995.09.25, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal (O-F-240195 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : MRE OG ROMSDAL, HERY, Her›y: Nerlands›y: Mulevika. Coord.: 32V LQ 203,185, lat./long.: 62.355°'N, 5.5284°'E, [Alt.: 20 m], Naturbeitemark, 1995.09.26, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal (O-F-240197 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : MRE OG ROMSDAL, MIDSUND, Midsund: ved Bendsetelva nedafor vegen. Coord.: 32V LQ 91953,58848, lat./long.: 62.7441°'N, 6.8851°'E, [Alt.: 20 m], blant engkransmose i naturbeitemark, 2012.09.28, John Bjarne Jordal (O-F-224758 - edit: 2014-12-17)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : MRE OG ROMSDAL, MOLDE, Hjert›ya, S-tangen . Coord.: 32V MQ 06,55, lat./long.: 62.7165°'N, 7.1717°'E, Beitemark, 1994.09.26, Geir Gaarder 94-535 (TRH-F-20236 - edit: 2015-11-12)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : MRE OG ROMSDAL, NORDDAL, Norddal: Herdalen, ›.f. elva. Coord.: 32V MP 137,962, lat./long.: 62.1882°'N, 7.3429°'E, [Alt.: 515 m], Naturbeitemark, 1995.09.05, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal (O-F-240193 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : MRE OG ROMSDAL, NORDDAL, Norddal: Aust for Valldalsgardane, s›r for vegen. Coord.: 32V MQ 13061,11618, lat./long.: 62.3259°'N, 7.3221°'E, [Alt.: 70 m], Basefattig gjengroende naturbeitemark, 2009.09.04, John Bjarne Jordal (O-F-291134 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : MRE OG ROMSDAL, NORDDAL, Norddal: Valldalen ovafor Alstad. Coord.: 32V MQ 21339,12157, lat./long.: 62.3326°'N, 7.4815°'E, [Alt.: 315 m], Kalkfattig naturbeitemark, 2009.09.04, John Bjarne Jordal <Note: ± trekanta, glatte sporer (JBJ)> (O-F-291145 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : MRE OG ROMSDAL, RAUMA, Remmem. Coord.: 32V MQ 415,232, lat./long.: 62.4359°'N, 7.8678°'E, [Alt.: 70 m], Beitemark., 1994.09.16, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal - Det. Geir Gaarder (O-F-90338 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : MRE OG ROMSDAL, RAUMA, Rauma: Verma: Slettalia. Coord.: 32V MQ 513,115, lat./long.: 62.3323°'N, 8.0609°'E, [Alt.: 400-460 m], Naturbeitemark, 1997.09.18, John Bjarne Jordal (O-F-240210 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : MRE OG ROMSDAL, RAUMA, Rauma: Br›stdalen: Sjugurgarden. Coord.: 32V MQ 514,047, lat./long.: 62.2713°'N, 8.0647°'E, [Alt.: 720 m], Naturbeitemark, 2000.08.31, John Bjarne Jordal (O-F-240205 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : MRE OG ROMSDAL, RAUMA, Rauma: Br›stdalen: Horgheimsetra. Coord.: 32V MQ 484,037, lat./long.: 62.2619°'N, 8.0072°'E, [Alt.: 710 m], Naturbeitemark, 2000.08.31, John Bjarne Jordal (O-F-240208 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : MRE OG ROMSDAL, RAUMA, Rauma: Romsdalen: Gjerdet. Coord.: 32V MQ 503,158, lat./long.: 62.3707°'N, 8.0404°'E, [Alt.: 130-140 m], Naturbeitemark, 2000.09.01, John Bjarne Jordal (O-F-240206 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : MRE OG ROMSDAL, RAUMA, Rauma: Verma: sm†bruk v fossen. Coord.: 32V MQ 505,131, lat./long.: 62.3465°'N, 8.045°'E, [Alt.: 280-300 m], Naturbeitemark, 2000.09.01, John Bjarne Jordal (O-F-240207 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : MRE OG ROMSDAL, SANDE, Sands›y, nord for Sandshamn. Coord.: 32V LQ 173-175,079-085, lat./long.: 62.2598°'N, 5.4837°'E, 1993.09.23, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal 208/93 (TRH-F-20118 - edit: 2010-12-14)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : MRE OG ROMSDAL, SANDE, Sande: Ulandsvika. Coord.: 32V LQ 171,086, lat./long.: 62.2647°'N, 5.4771°'E, [Alt.: 20 m], Naturbeitemark, 1995.09.25, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal (O-F-240196 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : MRE OG ROMSDAL, SANDY, Easteinen. Coord.: 32V LQ 781,675, lat./long.: 62.8178°'N, 6.6089°'E, [Alt.: ca. 5 m], Moserik, gjengroende naturbeitemark, 1996.10.17, John Bjarne Jordal, Geir Gaarder 96-355 (O-F-65794 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : MRE OG ROMSDAL, SANDY, Sand›y: Litj-Sandholmen ved Orten. Coord.: 32V LQ 803,651, lat./long.: 62.797°'N, 6.6537°'E, [Alt.: 5 m], Naturbeitemark m. utegangarsau, 2004.10.01, John Bjarne Jordal <Note: Sp. subglobose - svakt trekantet (JBJ).> (O-F-178063 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : MRE OG ROMSDAL, SMLA, Valen . Coord.: 32V MR 52,22, lat./long.: 63.3281°'N, 8.0516°'E, [Alt.: 2 m], Beitemark, 1992.09.21, John Bjarne Jordal, Sigmund Sivertsen NR 92-42 (TRH-F-20936 - edit: 2016-01-07)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : MRE OG ROMSDAL, SMLA, Sm›la: J›a, NV for gardene. Coord.: 32V MR 440,253, lat./long.: 63.3525°'N, 7.8819°'E, [Alt.: 5 m], Naturbeitemark, 1996.10.23, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal (O-F-240202 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : MRE OG ROMSDAL, SUNNDAL, Gr›dalen: Vangsetra . Coord.: 32V MQ 981,339, lat./long.: 62.535°'N, 8.964°'E, Setervoll, 1993.09.06, John Bjarne Jordal 70/93 (TRH-F-20092 - edit: 2015-11-10)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : MRE OG ROMSDAL, SUNNDAL, Hafs†sen . Coord.: 32V MQ 993,321, lat./long.: 62.5188°'N, 8.9874°'E, Beitemark p† †sen, 1993.09.06, John Bjarne Jordal 64/93 (TRH-F-20120 - edit: 2015-11-10)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : MRE OG ROMSDAL, SUNNDAL, Jordalsgrend: Kalvhusv›ttu . Coord.: 32V MQ 64,59, [lat./long.: 62.7641°'N, 8.3047°'E], Sl†ttemark, 1993.09.15, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal, Sigmund Sivertsen 97/93 (TRH-F-20123 - edit: 2015-11-19)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : MRE OG ROMSDAL, SUNNDAL, Sunndal: Gr›vudalen: Nysetra. Coord.: 32V MQ 961,254, lat./long.: 62.4602°'N, 8.9254°'E, [Alt.: 840 m], Naturbeitemark, 1997.09.16, John Bjarne Jordal (O-F-240209 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : MRE OG ROMSDAL, SUNNDAL, Sunndal: Sunndal: Hagen. Coord.: 32V NQ 023,382, lat./long.: 62.5751°'N, 9.0457°'E, [Alt.: 160 m], Naturbeitemark, 2001.09.12, John Bjarne Jordal (O-F-240204 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : MRE OG ROMSDAL, SUNNDAL, Sunndal: Geit†dalen, Falesetra. Coord.: 32V MQ 933,296, lat./long.: 62.4979°'N, 8.8709°'E, [Alt.: ca. 950 m], I flekkmure-sauesvingeleng p† setervollen, 2003.08.21, John Bjarne Jordal (O-F-178695 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : MRE OG ROMSDAL, SUNNDAL, Sunndal: Geit†dalen, navnl›s og husl›s setervoll midt i dalen.. Coord.: 32V MQ 9440,3012, lat./long.: 62.5021°'N, 8.8914°'E, [Alt.: ca. 930 m], Sauesvingel-flekkmureeng, 2003.08.21, John Bjarne Jordal (O-F-178696 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : MRE OG ROMSDAL, SUNNDAL, Sunndal: Gr›vudalen, Styggmarka. Coord.: 32V MQ 967,274, lat./long.: 62.4782°'N, 8.937°'E, [Alt.: 840 m], I naturbeitamark, 2003.08.25, John Bjarne Jordal (O-F-178703 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : MRE OG ROMSDAL, SUNNDAL, Sunndal: Jordalsgrend; Kalvhusv›ttu. Coord.: 32V MQ 653,600, lat./long.: 62.6576°'N, 8.70421°'E, Gml. sl†tteeng, 2004.09.14, Machiel Evert Noordeloos, Gro Gulden, John Bjarne Jordal - Det. Gro Gulden, John Bjarne Jordal (O-F-177971 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : MRE OG ROMSDAL, TINGVOLL, Saltkjelen. Coord.: 32V MQ 57-58,76, lat./long.: 62.916°'N, 8.1732°'E, [Alt.: 40 m], Beitemark., 1994.09.20, Geir Gaarder (O-F-90339 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : MRE OG ROMSDAL, TINGVOLL, Tingvoll: Tingvollv†gen: Koksvik. Coord.: 32V MQ 602,760, lat./long.: 62.9122°'N, 8.2176°'E, [Alt.: 40 m], Naturbeitemark, 1995.09.17, Geir Gaarder (O-F-240194 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : MRE OG ROMSDAL, VANYLVEN, Vanylven: B›stranda. Coord.: 32V LP 235,873, lat./long.: 62.0769°'N, 5.6216°'E, [Alt.: 40-100 m], Naturbeitemark, 1995.10.11, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal (O-F-240199 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : MRE OG ROMSDAL, LESUND, lesund: Vikholmen. Coord.: 32V LQ 623,313, lat./long.: 62.4876°'N, 6.3286°'E, [Alt.: 5 m], Naturbeitemark, 1999.09.25, Dag Holtan, John Bjarne Jordal - Det. John Bjarne Jordal 1999 (O-F-240203 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : NORD-TRNDELAG, FROSTA, Tautra, reservatet. Coord.: 32V NR 80,50, lat./long.: 63.5734°'N, 10.6213°'E, [Alt.: ca. 2 m], Beitemark, 2001.09.24, Marthe Gjestland, Bodil Pedersen - Det. Sigmund Sivertsen 2001 (TRH-F-10712 - edit: 2013-01-10)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : NORD-TRNDELAG, LEKSVIK, Tautra . Coord.: 32V NR 80,50, lat./long.: 63.5719°'N, 10.6211°'E, [Alt.: 10 m], Beitemark, 1989.09.30, Sigmund Sivertsen (TRH-F-21616 - edit: 2015-12-09)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : NORD-TRNDELAG, LEVANGER, Levanger: Hellum. Coord.: 32V NR 98139,54213, lat./long.: 63.6023°'N, 10.9786°'E, [Alt.: ca. 70 m], 2009.08.29, John Bjarne Jordal, Harald Bratli (O-F-291188 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : NORD-TRNDELAG, LIERNE, Stor†a (s›rside, ovenfor Estilseteren). Coord.: 33W 0444929,7124451, lat./long.: 64.2418°'N, 13.8642°'E, [Alt.: 511 m], Rikt sig i gammel h›gstaudegranskog i bekkekl›ft., 2009.09.08, Tom H. Hofton THH 09455 - Det. Even W. Hanssen 2010 (O-F-246441 - edit: 2014-12-17)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : NORD-TRNDELAG, MERKER, Mer†ker: Lang†sbekken. Coord.: 32V PR 43309,49046, lat./long.: 63.5405°'N, 11.8834°'E, [Alt.: 425 m], Naturbeitemark, 2009.09.02, Harald Bratli - Det. John Bjarne Jordal (O-F-291507 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : NORD-TRNDELAG, NAMDALSEID, Finnvollgardane . Coord.: 32V PS 065,247, lat./long.: 64.2308°'N, 11.1968°'E, Sauebeite (einerbakke), 1993.10.01, Geir Gaarder 239/93 (TRH-F-20119 - edit: 2015-10-06)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : NORD-TRNDELAG, RYRVIK, B›rgefjell nasjonalpark, Djupvatn- Snotjelbakken . Coord.: 33W VN 38,16, lat./long.: 65.0649°'N, 13.6927°'E, [Alt.: ca. 610 m], Thalictrum alpinum-myr m. Bryum pseudotriquetrum, Tomenthypnum, Campylium stellatum etc., 1969.09.09, S. Sivertsen c 85 <Note: > (TRH-F-483 - edit: 2016-05-10)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : NORD-TRNDELAG, SNSA, Bergs†sen W. . Coord.: 33V UM 73,28, lat./long.: 64.2577°'N, 12.3892°'E, Kalkeng, 1981.09.16, Sissel Grete Wahlstr›m (TRH-F-486 - edit: 2015-09-29)
 • Cfr. CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : NORD-TRNDELAG, STEINKJER, Ner-Trana. Coord.: 32V PR 2343, 9999, lat./long.: 64.0048°'N, 11.5245°'E, [Alt.: ca. 60 m], I mosegrodd grasmark, beitemark, 2011.09.20, H†kon Holien, Berit Nordstr›m, Else Landsem 219/11 - Det. H†kon Holien 2011 (TRH-F-15214 - edit: 2013-09-26)
 • Cfr. CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : NORD-TRNDELAG, VIKNA, Kalv›ya, ›st for Kalv›yskardsfjellan. Coord.: 32W NT 8700, 0616, lat./long.: 64.9681°'N, 10.843°'E, [Alt.: ca. 5 m], I kortvokst grasmark, naturbeitemark, 2011.09.06, H†kon Holien 92/11 (TRH-F-15108 - edit: 2013-09-26)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : NORDLAND, BEIARN, Stallgropa . Coord.: 33W VQ 9,0, lat./long.: 66.7616°'N, 14.8864°'E, [Alt.: ca. 675 m], Kalkgrunn, fjellbj›rkeskog, 1967.08.19, S. Sivertsen (TRH-F-481 - edit: 2015-12-08)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : NORDLAND, BOD, Bod›: Misv‘rfjorden: Drevnesodden. Coord.: 33V 0497577,7452970, lat./long.: 67.1937°'N, 14.944°'E, [Alt.: 1 m], i naturbeitemark, skjellsandeng v sj›en beita av sau, 2012.09.10, John Bjarne Jordal, H. Bratli (O-F-224733 - edit: 2014-12-17)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : NORDLAND, EVENES, Liland. Coord.: 33W WR 77,97, lat./long.: 68.4776°'N, 16.8931°'E, [Alt.: 30 m], urterik sl†tteng, 1994.09.09, Torbj›rn Alm, S›lvi Simons - Det. Sigmund Sivertsen (TROM-F-6592 - edit: 2014-03-27)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : NORDLAND, GRANE, Holmvasslia, n‘r elva. Coord.: 33W VN 2094,4448, lat./long.: 65.3137°'N, 13.3035°'E, I h›gstaudeeng i kalkgranskog, 2010.09.02, John Bjarne Jordal H7 (O-F-242441 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : NORDLAND, HATTFJELLDAL, Varnvatnet: Aven nord. Coord.: 33W VN 6863,9737, lat./long.: 65.7963°'N, 14.3144°'E, H›gstaudeeng i kalkrik, noe fuktig bj›rkeskog, 2005.09.03, Geir Gaarder 4633 (O-F-281272 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : NORDLAND, RANA, Skonsengalmlia. Coord.: 33W VP 7,5, lat./long.: 66.3121°'N, 14.4424°'E, 1976.09.07, S. Sivertsen (TRH-F-482 - edit: 2010-12-14)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : NORDLAND, RANA, Ramn†ga, Ravn†. Coord.: 33W VP 53-54,67, lat./long.: 66.4219°'N, 13.9694°'E, Urteskr†ning i granskog., 1976.09.09, Ola Skifte OS 60/76 (TROM-F-12047 - edit: 2014-03-27)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : NORDLAND, VEFSN, Forsheim, Vefsn. Coord.: 33W VP 3444,2843, lat./long.: 66.0697°'N, 13.5516°'E, Sl†tteeng, 2004.09.16, Geir Gaarder, Bj›rn Harald Larsen (O-F-67396 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : OPPLAND, DOVRE, Vestsidevegen ved Grot†e . Coord.: 32V NP 10,75, lat./long.: 62.0117°'N, 9.2005°'E, [Alt.: ca. 450 m], Beitemark, 2001.08.15, Marthe Gjestland - Det. Sigmund Sivertsen (TRH-F-23550 - edit: 2015-12-24)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : OPPLAND, DOVRE, Dovre: Grimsdalen. Coord.: 32V NP 3245,8186, lat./long.: 62.0676°'N, 9.621°'E, [Alt.: 1000 m], Fjellhei, sauebeite, 2012.08.21, Inger-Lise Fonneland I-LF 2012-31 <Note: Sp. subglobose med tydelig apiculus> (O-F-74892 - edit: 2014-07-16)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : OPPLAND, NORD-FRON, Nord-Fron: Raudskaret. Coord.: 32V NP 1400,1504, lat./long.: 61.4689°'N, 9.2628°'E, [Alt.: 980 m], Naturbeitemark, 2006.09.04, Bj›rn Harald Larsen 385 (O-F-288263 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : OPPLAND, SR-FRON, S›r-Fron: Gardlausbakken i Hundorp. Coord.: 32V NP 5028,2570, lat./long.: 61.5616°'N, 9.9465°'E, [Alt.: 310 m], Naturbeitemark/t›rreng, 2005.09.08, John Bjarne Jordal JBJ-2912 (O-F-158092 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : OPPLAND, STRE TOTEN, Gile - H†k†stadigarden. Coord.: 32V PN 021,294, lat./long.: 60.6876°'N, 10.8705°'E, [Alt.: 260 m], kalkrik sl†tteeng, 1998.08.19, Geir Gaarder (O-F-93921 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : OPPLAND, STRE TOTEN, Skeitens‘tra (?) i H›veroa (?). Coord.: 32V PN 034,114, lat./long.: 60.5258°'N, 10.8848°'E, [Alt.: 360 m], sl†tteeng, 1998.08.21, Geir Gaarder (O-F-93920 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : OSLO, OSLO, B‘rum: Snar›ya, Lortbukta. Coord.: 32V NM 90771,39002, lat./long.: 59.8786°'N, 10.6215°'E, pen, grunnlendt kalkmark., 2013.10.03, Anne Molia, Thomas L‘ss›e AM-224u-2013 <Note: Rute 13. Polygon 1.> (O-F-21774 - edit: 2015-01-15)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : ROGALAND, FINNY, Finn›y: Viganeshalv›ya. Coord.: 32V LL 1567,6397, lat./long.: 59.1748°'N, 5.7745°'E, [Alt.: ca. 10 m], I naturbeitemark, 2007.10.07, John Bjarne Jordal (O-F-68984 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : ROGALAND, KVITSY, Kvits›y: Sand›y. Coord.: 32V KL 9794,5357, lat./long.: 59.0735°'N, 5.4745°'E, [Alt.: 2 m], I naturbeitemark, 2008.10.01, John Bjarne Jordal (O-F-287826 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : ROGALAND, STRAND, Varhaug - Tau. Coord.: 32V LL 236,503, lat./long.: 59.0547°'N, 5.9251°'E, [Alt.: 80 m], P† grasmark/bl†topp, lyng, bj›rk. Ca. 30 stk., 2005.09.28, Leiv Krumsvik LK68 - Det. Even W. Hanssen 2006 (O-F-280773 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : ROGALAND, STRAND, Strandast›a. Coord.: 32V LL 236,495, lat./long.: 59.0475°'N, 5.9257°'E, [Alt.: 2 m], P† strandeng i tusenvis, 2005.09.29, Leiv Krumsvik LK67 - Det. Even W. Hanssen 2006 (O-F-280772 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : ROGALAND, VINDAFJORD, Vindafjord: Haugen, Hedleneset. Coord.: 32V LL 2496,9698, lat./long.: 59.4748°'N, 5.91°'E, [Alt.: 10 m], P† kalkrike skrentar i beitemark, 2009.09.11, Eydis Dalen, Lars Dalen, John Bjarne Jordal - Det. John Bjarne Jordal (O-F-291409 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : SOGN OG FJORDANE, LUSTER, Hafslovatnet: Tubba. Coord.: 32V MN 002,982, lat./long.: 61.3056°'N, 7.1376°'E, [Alt.: 170 m], Beitemark., 1994.09.06, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal - Det. John Bjarne Jordal (O-F-90337 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : SOGN OG FJORDANE, L’RDAL, Flintegarden. Coord.: 32V MN 382,723, lat./long.: 61.081°'N, 7.8553°'E, [Alt.: 130 m], beitemark., 1994.09.05, Geir Gaarder (O-F-90336 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : SOGN OG FJORDANE, L’RDAL, L‘rdal: Honingane. Coord.: 32V MN 4691,7485, lat./long.: 61.1048°'N, 8.0152°'E, [Alt.: 720 m], I naturbeitemark, 2010.09.07, John Bjarne Jordal <Note: Mikr. (JBJ)> (O-F-297107 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : SR-TRNDELAG, MIDTRE GAULDAL, Budalen, S‘terengvollen . Coord.: 32V NQ 872,565, lat./long.: 62.7275°'N, 10.7067°'E, [Alt.: 820 m], I kanten av noe husdyrgj›dsla setervoll, sl†tt †rlig, kalkrik, 1994.08.09, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal 94-029 <Note: 20/15, ved rute E 15 > (TRH-F-20201 - edit: 2015-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : SR-TRNDELAG, OPPDAL, Oppdal: nedafor H†ker. Coord.: 32V NQ 3231,4176, lat./long.: 62.6052°'N, 9.6295°'E, [Alt.: 580 m], Kalkrik naturbeitemark, 2006.08.30, John Bjarne Jordal (O-F-361118 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : SR-TRNDELAG, OPPDAL, Oppdal: Vinstradalen, Nordistusetra v. elva. Coord.: 32V NQ 33566,27231, lat./long.: 62.4747°'N, 9.651°'E, Baserik naturbeitemark, 2009.08.27, John Bjarne Jordal (O-F-291357 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : SR-TRNDELAG, TRONDHEIM, Lade: Korsvika . Coord.: 32V NR 71,36, lat./long.: 63.4497°'N, 10.4338°'E, [Alt.: 1-10 m], Grasmark, 1999.11.01, Marthe Gjestland, Thyra Solem - Det. Sigmund Sivertsen (TRH-F-21841 - edit: 2015-11-22)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : TELEMARK, KRAGER, Krager›: Berg museum (lok. K11). Coord.: 32V NL 220,273, lat./long.: 58.8854°'N, 9.3825°'E, [Alt.: ca. 30 m], Rik, osp(-aske)dominert, ung edellauvskog, 2000.08.06, Tor Erik Brandrud TEB 83-00 (O-F-168832 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : TELEMARK, KRAGER, Krager›: Str†holmen, Nordheim NV. Coord.: 32V NL 37124,29347, lat./long.: 58.9023°'N, 9.6444°'E, [Alt.: 1 m], P† kalkrik t›rreng, beitet av sau p† ettersommeren, 2009.10.14, Sigve Reiso 2009-s150 (O-F-296770 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : TELEMARK, PORSGRUNN, Porsgrunn: Mule Varde. Coord.: 32V NL 40126,51344, lat./long.: 59.0995°'N, 9.7005°'E, pen, grunnlendt kalkmark., 2013.10.10, Thomas L‘ss›e, Anne Molia AM-247s-2013 <Note: Rute 41. Polygon 2.> (O-F-21908 - edit: 2015-01-15)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : TELEMARK, PORSGRUNN, Porsgrunn: Heistad: Lundebukta. Coord.: 32V NL 40014,49244, lat./long.: 59.0807°'N, 9.6981°'E, pen, grunnlendt kalkmark., 2013.10.11, Anne Molia, Thomas L‘ss›e AM-252e-2013 <Note: Rute 22. Polygon 2. > (O-F-21943 - edit: 2015-01-15)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : TROMS, KFJORD, K†fjorddalen: Kilen, [lat./long.: 69.4953°'N, 20.8148°'E], P† steinet, spredt olderbevokst, men †pen beitemark, 1961.08.23, Sigmund Sivertsen 174 - Det. B.K.P. Sveum 1981 (BG-F-16107 - edit: 2014-04-23)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : TROMS, KFJORD, N‘r Breidvoll . Coord.: 34W DC 9,0, lat./long.: 69.4522°'N, 20.8724°'E, Beitemark m. Alnus, 1961.08.27, S. Sivertsen 208 (TRH-F-484 - edit: 2016-01-13)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : TROMS, KFJORD, Olderdalen. Coord.: 34W DC 8,2, lat./long.: 69.633°'N, 20.6138°'E, i beite, 1981.08.29, Hartvig S‘tra (TROM-F-9781 - edit: 2014-03-27)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : TROMS, LENVIK, Lenvik: Senja familiepark, Gressmyrbotn. Coord.: 33W XS 14259,88861, lat./long.: 69.2852°'N, 17.8953°'E, [Alt.: 80 m], I kortbeita, kalkrik naturbeitemark, 2011.08.31, John Bjarne Jordal (O-F-252351 - edit: 2016-09-19)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : TROMS, LYNGEN, vre Karnes, Bromsletta ved Danielelva, [lat./long.: 69.7222°'N, 20.0930°'E], Spredt olderbevokst beitemark, 1961.08.26, Sigmund Sivertsen 201 - Det. B.K.P. Sveum 1981 (BG-F-16108 - edit: 2014-04-23)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : TROMS, LYNGEN, Oksvik, fjellfoten s›r Storskreda, [lat./long.: 69.7222°'N, 20.0930°'E], P† spredt olderbevokst beitemark i kanten av olderskog, 1961.09.05, Sigmund Sivertsen 252 - Det. B.K.P. Sveum 1981 (BG-F-16109 - edit: 2014-04-23)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : TROMS, NORDREISA, Nordreisadalen, Nedrefoss?. Coord.: 34W EB 38,90, lat./long.: 69.3213°'N, 21.977°'E, l†gurtskog, i mose, 1979.08.20, Hartvig S‘tra (TROM-F-12933 - edit: 2014-03-27)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : TROMS, STORFJORD, Skibotn, Helligskogen. Coord.: 34W DB 86,80, lat./long.: 69.2323°'N, 20.6589°'E, [Alt.: 320-330 m], soil subalpine Birch forest, 1992.08.17, Edvin Johannesen - Det. Sigmund Sivertsen (TROM-F-36134 - edit: 2014-03-27)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : TROMS, TROMS, Tromsdalen, Fl›yfjell.. Coord.: 34W DC 2,2, lat./long.: 69.6229°'N, 19.0697°'E, [Alt.: 75 m], Mosemark ved veien., 1969.08.20, Ola Skifte OS 85/69 (TROM-F-5986 - edit: 2014-03-27)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : VESTFOLD, SANDEFJORD, Strandvika naturreservat, Yxney, Sandefjord kom.. Coord.: 32V NL 749,479, lat./long.: 59.0643°'N, 10.3071°'E, Rik edell›vskog m/ eik, hassel, ask, osp m.m. Fuktige pertier med svartor. P† jord, 2004.09.26, Even W. Hanssen, Synn›ve Aasrum, Sieglinde Hansen, Hermod Karlsen, Anne Molia, Inger Kristoffersen - Det. Even W. Hanssen (O-F-67064 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : VESTFOLD, TJME, Moutmarka, [lat./long.: 59.0350°'N, 10.5068°'E], Beitemark med einer, 1987.09.16, Per Marstad 233/87 (O-F-62260 - edit: 2013-09-30)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : VESTFOLD, TJME, Tj›me: Moutmarka, Skjelva. Coord.: 32V NL 80367,48174, lat./long.: 59.0654°'N, 10.4016°'E, [Alt.: ca. 7 m], Naturbeitemark p† skjellsand, m. utegangarsau, 2011.09.25, Harald Bratli, John Bjarne Jordal - Det. John Bjarne Jordal (O-F-252131 - edit: 2016-09-19)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : STFOLD, HVALER, Hvaler: Asmal›y, Skipstadkilen. Coord.: 32V PL 11430,47547, lat./long.: 59.0528°'N, 10.9427°'E, Kalkrik naturbeitemark (skjellsand), 2011.09.22, Harald Bratli, John Bjarne Jordal - Det. John Bjarne Jordal (O-F-252117 - edit: 2016-09-19)
 • CLAVULINOPSIS LAETICOLOR (Rødgul småkøllesopp) : STFOLD, MOSS, Nordre Jel›y. Coord.: 32V NL 9320,9766, lat./long.: 59.507°'N, 10.6467°'E, I grasbakke/plen med mye engkransemose. Skjellsand, 2006.09.19, Reidun Braathen, Even W. Hanssen (O-F-281602 - edit: 2013-09-30)

  Antall treff: 122. Seneste oppdatering av databasen: 2017.01.27.
  Seneste redigeringsdato for viste poster: 2016-11-23.
  Dagens dato: 2022.07.01