Norsk SoppDatabase

Søkeresultat - Etiketter


FORKLARING
Søkekriterier:
- Takson: DERMOLOMA CUNEIFOLIUM
 • DERMOLOMA CUNEIFOLIUM (Grå grynmusserong) (VU): AKERSHUS, B’RUM, B‘rum : Skogen. Coord.: 32V NM 76472,48218, lat./long.: 59.9642°'N, 10.3696°'E, [Alt.: 340 m], Naturbeitemark, 2009.08.16, Harald Bratli - Det. John Bjarne Jordal (O-F-291527 - edit: 2013-09-30)
 • DERMOLOMA CUNEIFOLIUM (Grå grynmusserong) (VU): AKERSHUS, NESODDEN, Nesodden: Lang›yene. Coord.: 32V NM 96348,38577, lat./long.: 59.8735°'N, 10.7209°'E, pent, urte- og grasdominert omr†de. Kalkrikt. Bar, og edellauv i kanten. I stikant, 2010.09.12, Anita Stridvall, Stig Jacobsson, Ellen Larsson, Anne Molia 179-2010 (O-F-292302 - edit: 2013-09-30)
 • DERMOLOMA CUNEIFOLIUM (Grå grynmusserong) (VU): AUST-AGDER, ARENDAL, Trom›ya, ved Kvernhuskjerr. Coord.: 32V MK 917,812, lat./long.: 58.4718°'N, 8.8586°'E, [Alt.: 20 m], P† jorda. Rik l›vskog sannsynligvis gammel naturbeitemark., 1997.09.27, Tove H. Dahl - Det. Gro Gulden 1998 (O-F-90386 - edit: 2013-09-30)
 • DERMOLOMA CUNEIFOLIUM (Grå grynmusserong) (VU): AUST-AGDER, ARENDAL, Landb›, Arendal kom.. Coord.: 32V MK 902,924, lat./long.: 58.5724°'N, 8.8324°'E, [Alt.: 90-100 m], Rik l›vskog m/bl†veis og myske, 1999.09.01, Tove H. Dahl 1/99-bel.2 - Det. Gro Gulden 2004 (O-F-66549 - edit: 2013-09-30)
 • DERMOLOMA CUNEIFOLIUM (Grå grynmusserong) (VU): AUST-AGDER, ARENDAL, Trom›y,Kvernhuskjerr. Coord.: 32V MK 916,812, lat./long.: 58.4688°'N, 8.83427°'E, Rik l›vskog, edell›vskog. (tidligere beitet), 2001.09.25, Tove H. Dahl 123A/2001 (O-F-270585 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. DERMOLOMA CUNEIFOLIUM (Grå grynmusserong) (VU): AUST-AGDER, ARENDAL, Arendal: Jerkholmen. Coord.: 32V MK 8463,7329, lat./long.: 58.4002°'N, 8.7371°'E, P† sauebeite p† ›y, f† meter fra sj›en, 2010.10.13, Inger-Lise Fonneland I-LF10-147 <Note: sterk mellukt.> (O-F-295797 - edit: 2013-09-30)
 • DERMOLOMA CUNEIFOLIUM (Grå grynmusserong) (VU): AUST-AGDER, GRIMSTAD, Hesnes, Grimstad. Coord.: 32V MK 7942,6718, lat./long.: 58.3451°'N, 8.6485°'E, Gresslette ved stranden, 2015.11.04, Dag Pettersen, Inger-Lise Fonneland I-LF 2015-80 - Det. Inger-Lise Fonneland (O-F-253014 - edit: 2016-10-04)
 • DERMOLOMA CUNEIFOLIUM (Grå grynmusserong) (VU): BUSKERUD, NEDRE EIKER, Ryggsetra. Coord.: 32V NM 589,223, lat./long.: 59.7335°'N, 10.0484°'E, [Alt.: 260 m], ugj›dslet sl†tteng p† kalkgrunn, 1993.09.06, Gro Gulden 571/92 (O-F-70755 - edit: 2013-09-30)
 • DERMOLOMA CUNEIFOLIUM (Grå grynmusserong) (VU): BUSKERUD, NEDRE EIKER, Ryghsetra. Coord.: 32V NM 589,223, lat./long.: 59.7349°'N, 10.0485°'E, [Alt.: 260 m], sl†tteng, 2 steder, 1998.09.23, Gro Gulden 231/98 (O-F-72041 - edit: 2013-09-30)
 • DERMOLOMA CUNEIFOLIUM (Grå grynmusserong) (VU): BUSKERUD, NEDRE EIKER, Ryghsetra.. Coord.: 32V NM 588-589,222-223, [lat./long.: 59.7344°'N, 10.0476°'E], I sl†tteeng, kalkrikt, 1999.10.05, Even W. Hanssen - Det. Katriina Bendiksen 2004 (O-F-171168 - edit: 2013-09-30)
 • DERMOLOMA CUNEIFOLIUM (Grå grynmusserong) (VU): BUSKERUD, NEDRE EIKER, Nedre Eiker: Ryggsetra. Coord.: 32V NM 58924,22255, lat./long.: 59.734°'N, 10.048°'E, Beitemark, 2009.09.11, Reidun Braathen, Even W. Hanssen, Turid Nakling Kristiansen, Per Marstad <Note: Sporer inamyloide> (O-F-243649 - edit: 2013-09-30)
 • DERMOLOMA CUNEIFOLIUM (Grå grynmusserong) (VU): BUSKERUD, RINGERIKE, Gullerud ›st. Coord.: 32V NM 72339,68180, lat./long.: 60.1442°'N, 10.3026°'E, Kalkrike hasselkratt, 2011.09.02, Geir Gaarder 6379 - Det. Gro Gulden 2014 (O-F-242755 - edit: 2015-01-28)
 • DERMOLOMA CUNEIFOLIUM (Grå grynmusserong) (VU): HORDALAND, FITJAR, Rydland. Coord.: 32V KM 9501,4178, lat./long.: 59.8627°'N, 5.3389°'E, [Alt.: 30 m], Naturbeitemark, 2011.09.24, Per Fadnes, Arne Vatten 170 (O-F-242528 - edit: 2013-09-30)
 • DERMOLOMA CUNEIFOLIUM (Grå grynmusserong) (VU): HORDALAND, STORD, Stord: Hovaneset. Coord.: 32V LM 06036,34736, lat./long.: 59.8048°'N, 5.5419°'E, [Alt.: 20 m], Naturbeitemark, sauebeite, 2010.10.14, Per Fadnes - Det. Gro Gulden 2010 (O-F-293905 - edit: 2013-09-30)
 • DERMOLOMA CUNEIFOLIUM (Grå grynmusserong) (VU): NORDLAND, GILDESKL, Gildesk†l: V†g. Coord.: 33V 0458907,7445187, lat./long.: 67.121°'N, 14.0528°'E, [Alt.: 15 m], Kalkrik hagemark; p† marka, 2014.09.03, John Bjarne Jordal JB14-881 (O-F-251604 - edit: 2015-09-09)
 • Cfr. DERMOLOMA CUNEIFOLIUM (Grå grynmusserong) (VU): NORDLAND, HEMNES, Fjelldal. Coord.: 33W 0456436,7326175, lat./long.: 66.0102°'N, 13.9700°'E, Naturbeitemark, 2013.07.22, Geir Gaarder 6769 (O-F-246169 - edit: 2014-12-17)
 • DERMOLOMA CUNEIFOLIUM (Grå grynmusserong) (VU): OPPLAND, GRAN, Gran: Egge-hage. Coord.: 32V NN 825,005, lat./long.: 60.4328°'N, 10.4997°'E, [Alt.: 260 m], Kalkrik plen; Eksp.: S, 2000.10.08, B. H. Larsen - Det. Geir Gaarder 2537 (O-F-223534 - edit: 2013-09-30)
 • DERMOLOMA CUNEIFOLIUM (Grå grynmusserong) (VU): OPPLAND, LUNNER, Lunner: Sk›yen V-Solheim. Coord.: 32V NM 859,851, lat./long.: 60.2938°'N, 10.5548°'E, Rik, hestebeitet kalkt›rreng-einerbakke (s›rvestre del), 2005.09.12, Tor Erik Brandrud TEB 338-05 (O-F-159665 - edit: 2013-09-30)
 • DERMOLOMA CUNEIFOLIUM (Grå grynmusserong) (VU): OPPLAND, VESTRE TOTEN, Vestre Toten: stvollv. 37. Coord.: 32V NN 890,331, lat./long.: 60.7226°'N, 10.6323°'E, [Alt.: 350 m], Sl†tteeng, kalkrikt og grunnlendt, 2000.08.30, B. H. Larsen - Det. Geir Gaarder 2234 (O-F-224368 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. DERMOLOMA CUNEIFOLIUM (Grå grynmusserong) (VU): OPPLAND, VESTRE TOTEN, Vestre Toten: Lier. Coord.: 32V NN 936,317, lat./long.: 60.7089°'N, 10.7159°'E, [Alt.: 450 m], Artsrik vegkant, kalkrik og ganske grunnlendt, 2000.09.20, B. H. Larsen - Det. Geir Gaarder 2140 (O-F-224043 - edit: 2013-09-30)
 • DERMOLOMA CUNEIFOLIUM (Grå grynmusserong) (VU): OPPLAND, VESTRE TOTEN, Vestre Toten: Rudiv.4. Coord.: 32V NN 886,346, lat./long.: 60.7361°'N, 10.6256°'E, 2001.09.18, B. H. Larsen - Det. B. H. Larsen, Geir Gaarder 3148 (O-F-222762 - edit: 2013-09-30)
 • DERMOLOMA CUNEIFOLIUM (Grå grynmusserong) (VU): OPPLAND, STRE TOTEN, Gile-H†k†stadigarden. Coord.: 32V PN 021,294, lat./long.: 60.6876°'N, 10.8705°'E, [Alt.: 260 m], kalkrik sl†tteeng, 1998.08.25, Geir Gaarder - Det. Katriina Bendiksen 2004 (O-F-93835 - edit: 2016-01-28)
 • Cfr. DERMOLOMA CUNEIFOLIUM (Grå grynmusserong) (VU): OPPLAND, STRE TOTEN, stre Toten: Gile, Steinbr›ttet. Coord.: 32V PN 016,290, lat./long.: 60.6842°'N, 10.8611°'E, [Alt.: 260 m], Kalkrik sl†tteeng; Eksp.: V, 2000.08.27, Geir Gaarder 2370 (O-F-223939 - edit: 2013-09-30)
 • DERMOLOMA CUNEIFOLIUM (Grå grynmusserong) (VU): TELEMARK, BAMBLE, Bane†sen, Langesund. Coord.: 32V NL 42,41, [lat./long.: 59.0109°'N, 9.74°'E], T›rr kalkfuruskog, 1980.09.15, Tor Erik Brandrud - Det. Gro Gulden (O-F-80184 - edit: 2013-09-30)
 • DERMOLOMA CUNEIFOLIUM (Grå grynmusserong) (VU): TELEMARK, BAMBLE, Bamble: Kjerrvikodden. Coord.: 32V NL 42053,40238, lat./long.: 58.9996°'N, 9.732°'E, pen, grunnlendt kalkmark, 2012.10.15, Thomas L‘ss›e, Anne Molia AM-344l-2012 <Note: Stipe more flocculose - squamolose than usual. but white(TL). Rute 20. Polygon 1> (O-F-245550 - edit: 2016-08-25)
 • DERMOLOMA CUNEIFOLIUM (Grå grynmusserong) (VU): TELEMARK, BAMBLE, Bamble: Kjerrvikodden. Coord.: 32V NL 42049,40231, lat./long.: 58.9995°'N, 9.7319°'E, pen, grunnlendt kalkmark., 2013.10.16, Thomas L‘ss›e, Anne Molia AM-268k-2013 <Note: Rute 20. Polygon 1.> (O-F-22071 - edit: 2016-08-19)
 • DERMOLOMA CUNEIFOLIUM (Grå grynmusserong) (VU): TELEMARK, DRANGEDAL, Drangedal: T›rdal f›deklinikk. Coord.: 32V ML 893,567, lat./long.: 59.1498°'N, 8.8138°'E, [Alt.: 100 m], Sl†tteeng (plensl†tt), 2000.09.20, Geir Gaarder, A. Heggland, Ingunn L›vdal 2626 - Det. Geir Gaarder (O-F-223649 - edit: 2013-09-30)
 • DERMOLOMA CUNEIFOLIUM (Grå grynmusserong) (VU): TELEMARK, SKIEN, Skien: Askilds†sen. Coord.: 32V NL 40004,61374, lat./long.: 59.1896°'N, 9.7002°'E, Beitemark, ugj›dsla, 2010.09.01, Per Marstad, Sigve Reiso PM 219-10 - Det. Per Marstad (O-F-244577 - edit: 2013-09-30)
 • DERMOLOMA CUNEIFOLIUM (Grå grynmusserong) (VU): VESTFOLD, HORTEN, Borrehaugen. Coord.: 32V NL 83,83, lat./long.: 59.3819°'N, 10.4698°'E, grasmark, eik, bj›rk, 1999.10.09, Per Marstad 232-99 - Det. Gro Gulden 2000 (O-F-63821 - edit: 2013-09-30)
 • DERMOLOMA CUNEIFOLIUM (Grå grynmusserong) (VU): VESTFOLD, LARVIK, Stygg†s - L›vall†s, Brunlanes, Larvik kom.. Coord.: 32V NL 5195,3690, lat./long.: 58.9686°'N, 9.9035°'E, Kalkrik barskog med furu, gran, eik, hassel og osp, 2004.09.25, Sieglinde Hansen, Inger Johanne Kittilsen, Even W. Hanssen, Gunvor Bollingmo - Det. Even W. Hanssen (O-F-67054 - edit: 2013-09-30)
 • DERMOLOMA CUNEIFOLIUM (Grå grynmusserong) (VU): VESTFOLD, LARVIK, L›vall-Stygg†s. Coord.: 32V NL 51,37, lat./long.: 58.974°'N, 9.8957°'E, Blant gress og urter, 2006.09.09, Gro Gulden (O-F-282014 - edit: 2013-09-30)
 • DERMOLOMA CUNEIFOLIUM (Grå grynmusserong) (VU): VESTFOLD, LARVIK, L›vall. Coord.: 32V NL 517,371, lat./long.: 58.9708°'N, 9.9°'E, [Alt.: 7 m], Kalkfuruskog med l›nn, ask, gran, hassel, 2008.09.11, Sieglinde Hansen - Det. Gro Gulden (O-F-285658 - edit: 2013-09-30)
 • DERMOLOMA CUNEIFOLIUM (Grå grynmusserong) (VU): VESTFOLD, LARVIK, Larvik: Eftang. Coord.: 32V NL 65295,41585, lat./long.: 59.0088°'N, 10.1368°'E, I kalkterreng n‘r sj›en (skjellsand), furu, 2008.10.09, Inger Kristoffersen, Sieglinde Hansen, Synn›ve Aasrum - Det. Gro Gulden <Note: [Kvant.:] 2 fruktlegemer> (O-F-243647 - edit: 2013-09-30)
 • DERMOLOMA CUNEIFOLIUM (Grå grynmusserong) (VU): VESTFOLD, NTTERY, N›tter›y: Steinkloss. Coord.: 32V NL 8419,6524, lat./long.: 59.2179°'N, 10.4749°'E, Sl†tteeng, 2012.10.24, Turid Nakling Kristiansen, Per Marstad PM 245-12 - Det. Per Marstad 2012 (O-F-301503 - edit: 2016-07-22)
 • DERMOLOMA CUNEIFOLIUM (Grå grynmusserong) (VU): VESTFOLD, SANDE, Bj›rk›ya. Coord.: 32V NL 75-76,98-99, [lat./long.: 59.5225°'N, 10.3433°'E], P† skrint kalkholdig jordsmonn under gran, furu og bj›rk, 1982.10.09, Steinar Aase (O-F-80188 - edit: 2013-09-30)
 • DERMOLOMA CUNEIFOLIUM (Grå grynmusserong) (VU): VESTFOLD, SANDE, Sande: Bjerk›ya. Coord.: 32V NL 76534,98255, lat./long.: 59.5157°'N, 10.3525°'E, Kalkrik barskog m.innslag av l›vskog, 2008.09.17, Turid Nakling Kristiansen, Per Marstad PM 211-08 - Det. Per Marstad (O-F-243646 - edit: 2013-09-30)
 • DERMOLOMA CUNEIFOLIUM (Grå grynmusserong) (VU): VESTFOLD, TJME, Brots›, ved veien til Hvasser, [lat./long.: 59.0350°'N, 10.5068°'E], p† god jord, osp, eik etc, 1982.09.14, Per Marstad - Det. Gro Gulden (O-F-62958 - edit: 2013-09-30)
 • DERMOLOMA CUNEIFOLIUM (Grå grynmusserong) (VU): VESTFOLD, TJME, Br›ts›, [lat./long.: 59.0350°'N, 10.5068°'E], among grass and Pop. tremula, Prunus spinosa, Rosa sp., Betula, Sorbus auc., 1982.09.14, Per Marstad 155/82 - Det. Steinar Aase, Gro Gulden (O-F-62959 - edit: 2013-09-30)
 • DERMOLOMA CUNEIFOLIUM (Grå grynmusserong) (VU): VESTFOLD, TJME, Br›ts›y. Coord.: 32V NL 81,50, [lat./long.: 59.086°'N, 10.4222°'E], Under osp, eik, 1982.09.15, Per Marstad - Det. Gro Gulden (O-F-80187 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. DERMOLOMA CUNEIFOLIUM (Grå grynmusserong) (VU): VESTFOLD, TJME, Moutmarka. Coord.: 32V NL 80,48, [lat./long.: 59.0683°'N, 10.404°'E], Gregarious, 1992.09.07, Per Marstad - Det. Arne Aronsen 1992 (O-F-65162 - edit: 2013-09-30)
 • DERMOLOMA CUNEIFOLIUM (Grå grynmusserong) (VU): VESTFOLD, TJME, Moutmarka, [lat./long.: 59.0350°'N, 10.5068°'E], Gressmark med einer etc., 1992.09.27, Per Marstad 188-92 (O-F-165109 - edit: 2013-09-30)
 • DERMOLOMA CUNEIFOLIUM (Grå grynmusserong) (VU): VESTFOLD, TJME, Moutmarka. Coord.: 32V NL 80,48, lat./long.: 59.0683°'N, 10.404°'E, beite, 1998.09.29, Per Marstad 200-98 - Det. Gro Gulden 1999 (O-F-63450 - edit: 2013-09-30)
 • DERMOLOMA CUNEIFOLIUM (Grå grynmusserong) (VU): VESTFOLD, TJME, Tj›me: Moutmarka. Coord.: 32V NL 805,481, lat./long.: 59.0651°'N, 10.4048°'E, I grasmark, beitemark, 2004.10.10, Arne Aronsen A31/04 (O-F-286579 - edit: 2013-09-30)
 • DERMOLOMA CUNEIFOLIUM (Grå grynmusserong) (VU): VESTFOLD, TJME, Tj›me: Moutmarka. Coord.: 32V NL 7995,4848, lat./long.: 59.0682°'N, 10.3945°'E, [Alt.: ca. 5-10 m], Grasmark med einer etc., 2006.10.26, Per Marstad, Turid N. Kristiansen 243-06 - Det. Per Marstad (O-F-361590 - edit: 2013-09-30)
 • DERMOLOMA CUNEIFOLIUM (Grå grynmusserong) (VU): VESTFOLD, TJME, Tj›me: Moutmarka. Coord.: 32V NL 80304,47875, lat./long.: 59.0627°'N, 10.4004°'E, Beitemark, 2008.10.15, Turid Nakling Kristiansen, Per Marstad PM 253-08 - Det. Per Marstad (O-F-243648 - edit: 2013-09-30)
 • DERMOLOMA CUNEIFOLIUM (Grå grynmusserong) (VU): VESTFOLD, TJME, Tj›me: Moutmarka. Coord.: 32V NL 7996,4847, lat./long.: 59.0681°'N, 10.3947°'E, Grasmark, 2012.10.25, Per Marstad PM 244-12 (O-F-301510 - edit: 2015-12-23)
 • DERMOLOMA CUNEIFOLIUM (Grå grynmusserong) (VU): STFOLD, FREDRIKSTAD, Kr†ker›y. Coord.: 32V PL 076-116,570-656, [lat./long.: 59.1771°'N, 10.9186°'E], 1953.09.27, W. Ramm - Det. Katriina Bendiksen 2004 (O-F-80191 - edit: 2013-09-30)
 • DERMOLOMA CUNEIFOLIUM (Grå grynmusserong) (VU): STFOLD, FREDRIKSTAD, Kr†ker›y. Coord.: 32V PL 076-116,570-656, [lat./long.: 59.1771°'N, 10.9186°'E], 1953.10.18, W. Ramm - Det. Katriina Bendiksen 2004 (O-F-80192 - edit: 2013-09-30)
 • DERMOLOMA CUNEIFOLIUM (Grå grynmusserong) (VU): STFOLD, FREDRIKSTAD, Kr†ker›y. Coord.: 32V PL 076-116,570-656, [lat./long.: 59.1771°'N, 10.9186°'E], 1954.10.10, Ramm - Det. Katriina Bendiksen 2004 (O-F-80190 - edit: 2013-09-30)
 • DERMOLOMA CUNEIFOLIUM (Grå grynmusserong) (VU): STFOLD, FREDRIKSTAD, Kr†ker›y. Coord.: 32V PL 076-116,570-656, [lat./long.: 59.1771°'N, 10.9186°'E], 1954.10.18, Wilhelm Ramm - Det. Jens Stordal (O-F-80182 - edit: 2013-09-30)
 • DERMOLOMA CUNEIFOLIUM (Grå grynmusserong) (VU): STFOLD, FREDRIKSTAD, Hank›. Coord.: 32V PL 002-022,631-672, [lat./long.: 59.2124°'N, 10.7733°'E], on lawn at small trees of Picea, 1984.10.10, yvind Weholt 68/84 - Det. Gro Gulden (O-F-80183 - edit: 2013-09-30)
 • DERMOLOMA CUNEIFOLIUM (Grå grynmusserong) (VU): STFOLD, HVALER, Asmal›y: H†bu . Coord.: 32V PL 12,46, lat./long.: 59.0431°'N, 10.9608°'E, [Alt.: ca. 1-20 m], Gressplen, 1998.10.04, Roy Kristiansen - Det. Sigmund Sivertsen 1998 (TRH-F-22463 - edit: 2015-09-22)
 • DERMOLOMA CUNEIFOLIUM (Grå grynmusserong) (VU): STFOLD, MOSS, Refsnes. Coord.: 32V NL 91,91, [lat./long.: 59.4521°'N, 10.6139°'E], Mellom gress p† gressbakke, 1917.09.09, John Egeland - Det. Katriina Bendiksen 2004 (O-F-80189 - edit: 2013-09-30)
 • DERMOLOMA CUNEIFOLIUM (Grå grynmusserong) (VU): STFOLD, MOSS, Moss: Jel›y, Refsnesskogen. Coord.: 32V NL 915,910, lat./long.: 59.4641°'N, 10.6587°'E, [Alt.: ca. 20 m], rich soil with Hygrocybe spp., 2011.09.06, Thomas L‘ss›e (O-F-21095 - edit: 2016-09-15)
 • DERMOLOMA CUNEIFOLIUM (Grå grynmusserong) (VU): STFOLD, RDE, R†de: Store Sletter. Coord.: 32V NL 94994,74865, lat./long.: 59.302°'N, 10.6682°'E, Godt beita grasmark p† rombeporfyrkonglomerat, 2010.10.10, Reidun Braathen, Even W. Hanssen, Hans Myhre, Eva Weme, Ole Konrad Kost›l, yvind Weholt (O-F-243650 - edit: 2013-09-30)

  Antall treff: 55. Seneste oppdatering av databasen: 2017.01.27.
  Seneste redigeringsdato for viste poster: 2016-10-04.
  Dagens dato: 2022.10.07