Norsk SoppDatabase

Søkeresultat - Etiketter


FORKLARING
Søkekriterier:
- Takson: ENTOLOMA CAESIOCINCTUM
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : AKERSHUS, ASKER, Asker: Solli. Coord.: 32V NM 750,353, lat./long.: 59.849°'N, 10.3395°'E, [Alt.: 380 m], Velhevdet naturbeitemark, 2000.08.25, T. Blindheim, Geir Gaarder, Ingunn L›vdal 2523 - Det. Geir Gaarder (O-F-223546 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : AKERSHUS, EIDSVOLL, EIdsvoll: Fallet. Coord.: 32V PN 1812,1545, lat./long.: 60.5577°'N, 11.1544°'E, [Alt.: 510 m], Gammel setervoll i svak gjengroing, 2004.09.23, Bj›rn Harald Larsen 62 (O-F-188880 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : AKERSHUS, NITTEDAL, Nittedal: Mago. Coord.: 32V NM 963,667, lat./long.: 60.1264°'N, 10.7341°'E, [Alt.: 380 m], Sl†tteeng (dels brukt som leirplass), 2000.08.24, Geir Gaarder, H. Fjeldstad 2301 - Det. Geir Gaarder (O-F-222967 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : AUST-AGDER, FROLAND, Froland: Bukkefjell S, Sn›l›s. Coord.: 32V MK 6795,8382, lat./long.: 58.4938°'N, 8.4503°'E, [Alt.: 200 m], P† bar jord i lysning i l›vskog, muligens tidligere skogsbeite, 2005.09.12, Inger-Lise Fonneland ILF-05-101 (O-F-158029 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : AUST-AGDER, GRIMSTAD, Birketveit.. Coord.: 32V MK 80-81,72, [lat./long.: 58.3929°'N, 8.675°'E], Blandingsskog, gr›ftekant., 1992.07.23, Inger-Lise Fonneland - Det. Gro Gulden (O-F-71439 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : AUST-AGDER, RISR, Ris›r: Haugelva v/Kj›rkelihei (lok. F1). Coord.: 32V NL 045,172, lat./long.: 58.7952°'N, 9.0787°'E, [Alt.: ca. 50 m], Ravinedal m/gr†or-flommarksskog og rike hassel-moldjordskr†ninger; i hasselskog, 2000.08.07, Tor Erik Brandrud TEB 90-00 <Note: "E. serrulatum var. pallidum" (TEB)> (O-F-168839 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : AUST-AGDER, TVEDESTRAND, Tvedestrand: Asker›ya. Coord.: 32V NK 0538,9760, lat./long.: 58.6188°'N, 9.0927°'E, [Alt.: 20 m], Veikant i kalkrik blandingsskog, 2008.08.22, Inger-Lise Fonneland I-LF08-035 <Note: Hatt bl†brun med bl† kant. Lameller: Hvite med m›rkebl† egg, Fot: Lang, gr†bl†, med bl† "gryn" ›verst, hvitfiltet basis> (O-F-285838 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : BUSKERUD, KONGSBERG, Store Lauarvann. Coord.: 32V NM 37-38,02, lat./long.: 59.5591°'N, 9.6724°'E, [Alt.: 340 m], Variert natur p† kalkgrunn. Veikant, frodig., 1999.08.20, Gro Gulden, Ivar S›rensen, Inger-Lise Fonneland, Tove H. Dahl (O-F-63125 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : BUSKERUD, KONGSBERG, Kongsberg: Saggrenda ›st. Coord.: 32V NM 347,097, lat./long.: 59.6245°'N, 9.616°'E, L†gurtfuruskog, 2001.09.26, Geir Gaarder 3157 (O-F-222775 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : HEDMARK, OS, Os: slia, s›r for Nyg†rdsvollen. Coord.: 32V PQ 03504,39574, lat./long.: 62.5725°'N, 11.0143°'E, Naturbeitemark; [Substrat:] P† liggende d›d bj›rkegrein, 2010.08.21, Inger Kristoffersen, Edvin W. Johannesen, Wenche Eli Johansen, Tanaquil Enzensberger, John Bjarne Jordal (O-F-243667 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : HEDMARK, RINGSAKER, Ringsaker: Nes, Bangsberget (Liberget), under det mest markerte svaberg/stup-omr.. Coord.: 32V PN 035,472, lat./long.: 60.847°'N, 10.9056°'E, [Alt.: ca. 220 m], I det rike skaret, gr†oraskeskog, 2004.09.16, Tor Erik Brandrud TEB 492-04 (O-F-166471 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : HORDALAND, KVAM, Kvam: Heradstveit. Coord.: 32V LM 42526,90743, lat./long.: 60.3226°'N, 6.1484°'E, [Alt.: 324 m], I naturbeitemark, 2008.09.09, John Bjarne Jordal (O-F-287967 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : HORDALAND, MELAND, Neland: Skjellanger fort. Coord.: 32V KN 78,25-26, [lat./long.: 60.6085°'N, 4.9526°'E], P† engpreget parti p† milit‘ranlegg, 2003.08.03, Geir Gaarder 3530 (O-F-223301 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : HORDALAND, ODDA, Odda: Nederst i Buerdalen. Coord.: 32V LM 61725,58892, lat./long.: 60.0439°'N, 6.5173°'E, [Alt.: 145 m], I naturbeitemark, 2008.08.28, John Bjarne Jordal (O-F-287944 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : HORDALAND, STORD, Hovaneset. Coord.: 32V LM 0592,3458, lat./long.: 59.8034°'N, 5.54°'E, [Alt.: 10 m], Naturbeitemark, 2011.09.03, Per Fadnes 151 (O-F-242509 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : MRE OG ROMSDAL, AURE, Aure: Ertv†gsdalen i Aure. Coord.: 32V MR 752,086, lat./long.: 63.2061°'N, 8.5079°'E, [Alt.: 360 m], Kalkrikt sn›leie/ sauebeite. Sv‘rt artsrikt, 2003.08.11, Finn Oldervik 362.03 (O-F-223752 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : MRE OG ROMSDAL, AURE, Aure: Bj›ringsetra. Coord.: 32V MR 822,125, lat./long.: 63.2415°'N, 8.6466°'E, [Alt.: 300 m], Ugj›dsla beitemark, 2004.09.08, Finn Oldervik 479.04 - Det. M. Noordeloos (O-F-188048 - edit: 2016-11-29)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : MRE OG ROMSDAL, AURE, Ertv†gsdalen, ›verst, i Aure kom.. Coord.: 32V MR 753,084, lat./long.: 63.2043°'N, 8.5099°'E, [Alt.: 400 m], Kalkrik sn›leiegrasmark beita av sau, 2004.09.14, Finn Oldervik 495.04 (O-F-187846 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : MRE OG ROMSDAL, AVERY, Aver›y: Kvernes museum. Coord.: 32V MQ 347,872, lat./long.: 63.009°'N, 7.7114°'E, [Alt.: 20 m], P† plen, naturengpreget, 2001.08.11, Geir Gaarder, F. Oldervik 2814 (O-F-176114 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : MRE OG ROMSDAL, FR’NA, Fr‘na: Farstad, V for Storholmen. Coord.: 32V MQ 0441,8550, lat./long.: 62.9867°'N, 7.1136°'E, [Alt.: ca. 2 m], Naturbeitemark ved stranda, 2004.09.24, John Bjarne Jordal (O-F-177994 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : MRE OG ROMSDAL, GISKE, Giske: Molnes. Coord.: 32V LQ 509,430, lat./long.: 62.5799°'N, 5.90741°'E, [Alt.: ca. 5 m], I naturbeitemark, 2004.09.13, John Bjarne Jordal, Machiel Evert Noordeloos, Gro Gulden - Det. Machiel Evert Noordeloos (O-F-178009 - edit: 2016-11-28)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : MRE OG ROMSDAL, GJEMNES, Gjemnes: Sj›m‘lingsetra. Coord.: 32V MQ 371,750, lat./long.: 62.9°'N, 7.7634°'E, [Alt.: 280-290 m], Naturbeitemark, 1999.10.04, John Bjarne Jordal (O-F-240393 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : MRE OG ROMSDAL, HAREID, Hareid: Kvitnes. Coord.: 32V LQ 451,247, lat./long.: 62.4217°'N, 6.0013°'E, [Alt.: 10 m], Naturbeitemark, 1994.09.29, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal 94-678 - Det. Geir Gaarder (O-F-240390 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : MRE OG ROMSDAL, HAREID, Hareid: Kvitnes. Coord.: 32V LQ 451,247, lat./long.: 62.4217°'N, 6.0013°'E, [Alt.: 10 m], Naturbeitemark, 1994.09.29, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal 94-677 - Det. John Bjarne Jordal (O-F-240389 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : MRE OG ROMSDAL, NORDDAL, Norddal: Herdalen: Botnen. Coord.: 32V MQ 111,004, lat./long.: 62.2253°'N, 7.2909°'E, [Alt.: 310 m], Naturbeitemark, 1995.09.05, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal 95-119 (O-F-240391 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : MRE OG ROMSDAL, NORDDAL, Norddal: Eidsdal: Kilstisetra. Coord.: 32V MQ 024,048, lat./long.: 62.2626°'N, 7.1212°'E, [Alt.: 540-580 m], Naturbeitemark, 1997.09.12, John Bjarne Jordal (O-F-240396 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : MRE OG ROMSDAL, NORDDAL, Norddal: Tafjord. Coord.: 32V MP 205,978, lat./long.: 62.2041°'N, 7.4728°'E, 2003.08.01, Geir Gaarder 3537 (O-F-223304 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : MRE OG ROMSDAL, RAUMA, Rauma: Verma: Slettalia. Coord.: 32V MQ 513,115, lat./long.: 62.3323°'N, 8.0609°'E, [Alt.: 400-460 m], Naturbeitemark, 1997.09.18, John Bjarne Jordal (O-F-240397 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : MRE OG ROMSDAL, SKODJE, Skodje: Fylling: Steinsetsetra. Coord.: 32V LQ 865,347, lat./long.: 62.5263°'N, 6.7956°'E, [Alt.: 200 m], Naturbeitemark, 1995.09.07, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal 95-207 (O-F-240392 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : MRE OG ROMSDAL, STRANDA, Stranda: Ringdal, Humlemyra. Coord.: 32V LP 881,864, lat./long.: 62.0936°'N, 6.8577°'E, [Alt.: 180 m], I gjengroende (gammel hage); Eksp.: S, 2000.09.05, Geir Gaarder, J. B. Jordal 2648 (O-F-223670 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : MRE OG ROMSDAL, STRANDA, Stranda: Geiranger: Gj›rva. Coord.: 32V MP 0621,8619, lat./long.: 62.0962°'N, 7.2036°'E, [Alt.: 30 m], naturbeitemark, 2002.09.12, John Bjarne Jordal (O-F-242129 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : MRE OG ROMSDAL, SUNNDAL, Sunndal: Jordalsgrend: Skr›dalssetra. Coord.: 32V MQ 629,587, lat./long.: 62.7572°'N, 8.2746°'E, [Alt.: 480 m], Naturbeitemark, 1994.08.14, John Bjarne Jordal 94-074 (O-F-240387 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : MRE OG ROMSDAL, SUNNDAL, Sunndal: Gj›ra Litjvangen. Coord.: 32V NQ 067,344, lat./long.: 62.5409°'N, 9.1312°'E, [Alt.: 630 m], Naturbeitemark, 2001.08.17, John Bjarne Jordal (O-F-240394 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : MRE OG ROMSDAL, SUNNDAL, Sunndal: Gr›dalen: Dalasetra. Coord.: 32V MQ 857,425, lat./long.: 62.6134°'N, 8.7223°'E, [Alt.: 420 m], Naturbeitemark, 2001.08.22, John Bjarne Jordal (O-F-240395 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : MRE OG ROMSDAL, SUNNDAL, Sunndal: Sunndalsfjorden ved Sprelbekken. Coord.: 32V MQ 671,618, lat./long.: 62.7855°'N, 8.3562°'E, [Alt.: 20 m], edellauvskog, 2001.09.05, John Bjarne Jordal (O-F-242195 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : MRE OG ROMSDAL, SUNNDAL, Sunndal: Opd›lsstranda mellom to nordligste tunellene;. Coord.: 32V MQ 772,547, lat./long.: 62.7225°'N, 8.5551°'E, [Alt.: 100 m], edellauvskog, 2001.09.20, John Bjarne Jordal (O-F-242194 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : MRE OG ROMSDAL, TINGVOLL, Tingvoll: Rott†sberga. Coord.: 32V MQ 596,664, lat./long.: 62.826°'N, 8.2081°'E, [Alt.: 40 m], I rike hasselkratt, 2001.09.04, Geir Gaarder 2843 (O-F-176115 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : MRE OG ROMSDAL, TINGVOLL, Ven†s. Coord.: 32V MQ 617,700, lat./long.: 62.8585°'N, 8.2485°'E, [Alt.: 200 m], Naturbeitemark, sauebeite, 2005.08.26, Geir Gaarder 4469 (O-F-281111 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : MRE OG ROMSDAL, TINGVOLL, Holmeide: veg ›st for Fredriks beite. Coord.: 32V MQ 650,798, lat./long.: 62.9468°'N, 8.3112°'E, [Alt.: 5 m], Graskledt veg (ble ›delagt seinere samme h›st), 2005.08.26, Geir Gaarder 4467 (O-F-281109 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : MRE OG ROMSDAL, VANYLVEN, Vanylven: Almklovdalen, Gusdal, ›vre. Coord.: 32V LP 2106,8096, lat./long.: 62.0186°'N, 5.5805°'E, [Alt.: 65 m], Sl†tteeng i tidlig gjengroing, 2006.09.20, John Bjarne Jordal (O-F-361250 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : MRE OG ROMSDAL, VESTNES, Vestnes: L›vika: Kriken. Coord.: 32V MQ 033,361, lat./long.: 62.5436°'N, 7.121°'E, [Alt.: 30-80 m], Naturbeitemark, 1997.09.19, John Bjarne Jordal (O-F-240399 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : MRE OG ROMSDAL, RSTA, rsta: Romedalen: Koppen ovafor Kubbest›ylen. Coord.: 32V LQ 5856,0504, lat./long.: 62.2503°'N, 6.2767°'E, [Alt.: 300 m], Naturbeitemark, beita sn›raseng, 2006.09.05, John Bjarne Jordal (O-F-361094 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : MRE OG ROMSDAL, RSTA, rsta: Langedalen: Vodene. Coord.: 32V LQ 5559,0351, lat./long.: 62.2355°'N, 6.2209°'E, [Alt.: 330 m], Blant finnskjegg, beita elve›r, 2006.09.06, John Bjarne Jordal (O-F-361096 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : NORD-TRNDELAG, FROSTA, Tautra. Coord.: 32V NR 805,507, lat./long.: 63.5756°'N, 10.6224°'E, [Alt.: 5 m], Grasmark, 2011.10.04, Thyra Solem (TRH-F-10431 - edit: 2011-10-21)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : NORD-TRNDELAG, GRONG, Besa. Coord.: 33W UM 8311,7643, lat./long.: 64.6924°'N, 12.549°'E, [Alt.: 320 m], N-vendt helling; Rik sm†bregnegranskog; Naturskog. P† bakken, mosematte, under gran., 2005.08.28, Tom H. Hofton 05337 - Det. John Bjarne Jordal 2005 (O-F-284056 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : NORD-TRNDELAG, LEVANGER, Salthammarvollen. Coord.: 32V 0629554,7058221, lat./long.: 63.6281°'N, 11.6146°'E, [Alt.: 432 m], naturbeitemark, p† marka, 2013.08.26, John Bjarne Jordal, Anders Lyngstad - Det. John Bjarne Jordal (O-F-247459 - edit: 2014-12-17)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : NORD-TRNDELAG, LIERNE, Lierne: Nordliruet V. Coord.: 33W VM 5146,2052, lat./long.: 64.2076°'N, 14.0003°'E, [Alt.: 580 m], V-vendt helling; Kalk-h›gstaudegranskog; Naturskog. H›gstaudeeng., 2005.09.16, Tom H. Hofton 05448 (O-F-158859 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : NORD-TRNDELAG, NAMDALSEID, Namdalseid: Olaeng†sen. Coord.: 32W PS 1270,1807, lat./long.: 64.1706°'N, 11.3188°'E, [Alt.: 260 m], Kanten av rikmyr, 2006.09.16, Ann Britt St‘rnes - Det. John Bjarne Jordal (O-F-68175 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : NORD-TRNDELAG, NAMSSKOGAN, Namsskogan: Kjerr†dalen, N for Storfossen (Sand†mo Statsalmenning), ved bekkem›te.. Coord.: 33W VM 167,997, lat./long.: 64.9115°'N, 13.2402°'E, [Alt.: ca. 380 m], Fjellskog, gammelsskog, mosaikk b†b‘rgranskog - rik h›ystaude - sump, gran-bj›rkeskog, kant av rikmyr, 2005.07.30, Tor Erik Brandrud TEB 150-05 (O-F-165858 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : NORD-TRNDELAG, SNSA, Sn†sa: Bj›rndalen. Coord.: 33W UM 634,376, lat./long.: 64.3374°'N, 12.1734°'E, [Alt.: 360 m], Naturbeitemark, 1997.09.20, Geir Gaarder (O-F-240398 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : NORD-TRNDELAG, STEINKJER, Sn†savatn feltstasjon: Kalkryggen i Brenna . Coord.: 32V PS 34,14, lat./long.: 64.1307°'N, 11.7634°'E, [Alt.: ca. 50 m], Blandskog over kalk, 2004.09.16, Sigmund Sivertsen (TRH-F-23943 - edit: 2015-12-07)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : NORD-TRNDELAG, STEINKJER, Steinkjer: vre Ogndal: Gr›nberget. Coord.: 33W UM 6173,0505, lat./long.: 64.0446°'N, 12.168°'E, [Alt.: 420 m], P† marka i rik granskog, 2006.09.15, John Bjarne Jordal (O-F-68338 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : NORD-TRNDELAG, STEINKJER, Steinkjer: ›st for Stamvatnet. Coord.: 32W PS 262,079, lat./long.: 64.0751°'N, 11.5887°'E, [Alt.: ca. 225 m], Kanten av rikmyr, 2008.09.07, H†kon Holien, Tor Erik Brandrud 33/08 - Det. Tor Erik Brandrud (O-F-69544 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : NORD-TRNDELAG, STEINKJER, Steinkjer: ›st for Mokk langs stien til. Coord.: 33V UL 583,958, lat./long.: 63.9607°'N, 12.1073°'E, [Alt.: ca. 340 m], P† marka i kalkgranskog, rikt fuktsig, 2008.09.09, H†kon Holien, Tor Erik Brandrud 65/08 - Det. Tor Erik Brandrud (O-F-69512 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : NORD-TRNDELAG, STEINKJER, Steinkjer: Skratt†sen. Coord.: 32W PS 264,076, lat./long.: 64.0724°'N, 11.5925°'E, Spruce forest with some pine, calchareus, 2009.09.05, Tor Erik Brandrud Bel. 308 (O-F-289534 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : NORD-TRNDELAG, STEINKJER, Steinkjer: Limbu†sen. Coord.: 32W PS 2701,0859, lat./long.: 64.0806°'N, 11.6049°'E, [Alt.: ca. 155 m], Rik sumpskog i overgangen mot rikmyr, 2010.09.04, H†kon Holien, Tor Erik Brandrud, Ulla-Britt B›e, Thyra Solem, Else Landsem, Marthe Gjestland HH 114/10 - Det. Tor Erik Brandrud (O-F-293392 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : NORD-TRNDELAG, STEINKJER, Steinkjer: vest for Kalvtj›nna. Coord.: 32W PS 3101,1762, lat./long.: 64.1601°'N, 11.6946°'E, [Alt.: ca. 210 m], Rikmyrsflekk i †pen kalkgranskog, 2010.09.09, H†kon Holien, Harald Bratli HH 162/10 - Det. H†kon Holien (O-F-293447 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : NORD-TRNDELAG, STEINKJER, s›r›st for H›g†sen. Coord.: 32V PS 1674, 1474, lat./long.: 64.1394°'N, 11.3992°'E, [Alt.: ca. 310 m], I kortvokst grasmark p† kalkrik grunn ved sti, 2011.08.21, H†kon Holien 46/11 (TRH-F-15065 - edit: 2015-12-09)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : NORD-TRNDELAG, STEINKJER, Kalv›ya. Coord.: 32V PS 149, 021, lat./long.: 64.027°'N, 11.3528°'E, [Alt.: ca. 5 m], Mosegrodd beitemark, 2011.09.17, H†kon Holien 204/11 - Det. yvind Weholt 2013 <Note: Bestemmelsen til W er basert p† foto> (TRH-F-15466 - edit: 2014-01-02)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : NORD-TRNDELAG, STEINKJER, Kalv›ya. Coord.: 32V PS 1499, 0216, lat./long.: 64.0272°'N, 11.3537°'E, [Alt.: ca. 5 m], I naturbeitemark p† skjellsand, 2013.09.13, H†kon Holien, Harald Bratli, John Bjarne Jordal 223/13 - Det. John Bjarne Jordal 2013 (TRH-F-15782 - edit: 2015-09-16)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : NORDLAND, ALSTAHAUG, Alstahaug: Sk†lv‘r. Coord.: 33W UP 7102,0775, lat./long.: 65.8649°'N, 12.1725°'E, Kalkrik beitemark, 2004.09.17, Bodil Pedersen, Perry Larsen, Gro Gulden, Inger-Lise Fonneland, Geir Gaarder, Reidar Haugan - Det. Geir Gaarder (O-F-67265 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : NORDLAND, BOD, Bod›: Solli. Coord.: 33W WQ 0425,3603, lat./long.: 67.0417°'N, 15.0978°'E, [Alt.: 350 m], Naturbeitemark (setervoll). Eksp: S, 2005.09.08, Bj›rn Harald Larsen 177 <Note: I gamle Skjerstad kommune (BHL).> (O-F-360265 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : NORDLAND, BOD, Bod›: Lj›snehammars‘ter. Coord.: 33W WQ 0651,3565, lat./long.: 67.0383°'N, 15.1497°'E, [Alt.: 460 m], Naturbeitemark (setervoll). Eksp: S, 2005.09.08, Bj›rn Harald Larsen 170 <Note: I gamle Skjerstad kommune (BHL).> (O-F-360267 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : NORDLAND, BOD, Bod›: Drevnesodden. Coord.: 33W VQ 9863,3966, lat./long.: 67.0743°'N, 14.9686°'E, [Alt.: 2 m], Naturbeitemark (utmarksbeite). Eksp: V, 2005.09.09, Bj›rn Harald Larsen 189 <Note: I gamle Skjerstad kommune (BHL).> (O-F-360287 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : NORDLAND, BOD, Bod›: Urdsetodden. Coord.: 33W VQ 9741,5189, lat./long.: 67.184°'N, 14.9403°'E, [Alt.: 5 m], Naturbeitemark. Eksp: V, 2005.09.09, Bj›rn Harald Larsen 182 <Note: I gamle Skjerstad kommune (BHL).> (O-F-360291 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : NORDLAND, BOD, Bod›: Svartvass‘tra. Coord.: 33W VQ 9482,4312, lat./long.: 67.1053°'N, 14.8808°'E, [Alt.: 435 m], Naturbeitemark (utmarksbeite). Eksp: S, 2005.09.09, Bj›rn Harald Larsen 193 <Note: I gamle Skjerstad kommune (BHL).> (O-F-360281 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : NORDLAND, BRNNY, Br›nn›y: Granheim nord. Coord.: 33W UN 9686,6323, lat./long.: 65.4752°'N, 12.7729°'E, I h›gstaudeeng i granskog, 2003.09.05, Geir Gaarder 3704 (O-F-223356 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : NORDLAND, BRNNY, Br›nn›y: Ytre Furevikneset. Coord.: 33W UN 846,732, lat./long.: 65.5608°'N, 12.5009°'E, I lite engparti i rik lauvskog, 2003.09.06, Geir Gaarder 3714 (O-F-223349 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : NORDLAND, GRANE, Grane: Almedasklaven. Coord.: 33W VN 2746,7824, lat./long.: 65.618°'N, 13.4252°'E, I engpreget kalkgranskog, 2003.08.17, Geir Gaarder 3588 (O-F-175916 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : NORDLAND, GRANE, Grane: Mellingsdalen, ved Stillelva, S for Storlistua, flater p† V-sida av elva, N for Mellingsvatnet.. Coord.: 33W VN 166,269, lat./long.: 65.1554°'N, 13.222°'E, [Alt.: 310 m], Mellomboreal; †pne, grunnlendte, (sesong)fuktige, kalkrike flater i kant av rikmyr/riksump, 2005.08.27, Egil Bendiksen, Tor Erik Brandrud EB-TEB 89-05 (O-F-166784 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : NORDLAND, GRANE, Grane: Fiskelausvatnet. Coord.: 33W VN 3617,8374, lat./long.: 65.6692°'N, 13.6116°'E, [Alt.: 504 m], Kalkp†virket h›gstaudebj›rkeskog., 2005.09.01, Sigve Reiso s-sr-36 - Det. Geir Gaarder (O-F-285719 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : NORDLAND, GRANE, Grane: Fiskelausvatnet. Coord.: 33W VN 3361,8418, lat./long.: 65.6726°'N, 13.5557°'E, [Alt.: 428 m], Kalkp†virket h›gstaudebj›rkeskog., 2005.09.01, Sigve Reiso s-sr-33 - Det. Geir Gaarder (O-F-285716 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : NORDLAND, GRANE, Grane: Holmvassdalen. Coord.: 33W VN 1825,3857, lat./long.: 65.2601°'N, 13.2493°'E, Rik gresseng i gammel blandingsskog, 2008.08.02, Jostein Lor†s - Det. Even W. Hanssen 2008 (O-F-287200 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : NORDLAND, HATTFJELLDAL, Salomontj›rna ›stside. Coord.: 33W VN 4413,7036, lat./long.: 65.5507°'N, 13.7903°'E, I kalkrik skogseng i granskog, 2005.08.30, Geir Gaarder, Arne Heggland 4660 - Det. Geir Gaarder (O-F-281298 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : NORDLAND, HATTFJELLDAL, Storveltlia vest. Coord.: 33W VN 574,673, lat./long.: 65.5256°'N, 14.0795°'E, [Alt.: 320 m], Nordvestvendt skr†ning ned mot elva Unkern. Glissen og sm†vokst granskog med noe innslag av bj›rk. Kalkskog., 2005.08.31, Kim Abel KA 05038 - Det. Geir Gaarder (O-F-283213 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : NORDLAND, HATTFJELLDAL, Hattfjelldal: Auster-Vefsna: Bergdalsia;. Coord.: 33W VN 4769,7204, lat./long.: 65.5663°'N, 13.8667°'E, [Alt.: 270 m], S-vendt helling i bekkekl›ft; Kalk-h›gstaudegranskog; Naturskog. P† bakken i glissen skog., 2005.08.31, Tom H. Hofton 05339 - Det. Geir Gaarder 2005 (O-F-158808 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : NORDLAND, HATTFJELLDAL, Hattfjelldal: Indre Pantedalen. Coord.: 33W VN 6229,5999, lat./long.: 65.4603°'N, 14.1864°'E, [Alt.: 770 m], H›ystaudebj›rkeskog, beitet. P† marken, 2005.08.31, Jon T. R. Klepsland JK05-S436 - Det. Geir Gaarder (O-F-158564 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : NORDLAND, HATTFJELLDAL, Storveltlia nord›st. Coord.: 33W VN 582,679, lat./long.: 65.5311°'N, 14.0967°'E, [Alt.: 340 m], Bratt s›rvendt liside ned mot elva Unkern. Yngre barskog med en del innslag av bj›rk og gr†or. Kalkskog., 2005.08.31, Kim Abel KA 05037 - Det. Geir Gaarder (O-F-283212 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : NORDLAND, HATTFJELLDAL, Hattfjelldal: Reinkalvklumpen V. Coord.: 33W VN 6195,5996, lat./long.: 65.46°'N, 14.1791°'E, [Alt.: 705 m], Kalkp†virket h›gstaudebj›rkeskog., 2005.08.31, Sigve Reiso s-sr-31 - Det. Geir Gaarder (O-F-285714 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : NORDLAND, HATTFJELLDAL, Nerlifjellelva. Coord.: 33W VN 448,700, lat./long.: 65.548°'N, 13.8059°'E, N‘r kalkrik fosseeng, i eldre barskog, 2005.08.31, Geir Gaarder 4657 (O-F-281295 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : NORDLAND, HATTFJELLDAL, Hattfjelldal: Bukksvatnet. Coord.: 33W VN 7636,8929, lat./long.: 65.7245°'N, 14.4848°'E, [Alt.: 700 m], H›ystaudebj›rkeskog, beitet. P† marken under stauder, 2005.09.01, Jon T. R. Klepsland JK05-S441 - Det. Geir Gaarder (O-F-158568 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : NORDLAND, HATTFJELLDAL, Hattfjelldal: Bukksvatnet. Coord.: 33W VN 7564,8955, lat./long.: 65.7267°'N, 14.4691°'E, [Alt.: 680 m], H›ystaudebj›rkeskog, beitet. P† marken under stauder, 2005.09.01, Jon T. R. Klepsland JK05-S437 - Det. Geir Gaarder (O-F-158565 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : NORDLAND, HATTFJELLDAL, Litlbrakfjellet. Coord.: 33W VN 7857,9850, lat./long.: 65.8072°'N, 14.5315°'E, I C2-rasmarkseng, noe kalkrikt, 2005.09.01, Geir Gaarder 4651 (O-F-281289 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : NORDLAND, HATTFJELLDAL, Hattfjelldal: Auster-Vefsna: Tjuvhusholten N. Coord.: 33W VN 4806,7374, lat./long.: 65.5816°'N, 13.8741°'E, [Alt.: 220 m], S-vendt helling; Fuktig kalk-sm†bregnegranskog; Naturskog. P† bakken under gran., 2005.09.03, Tom H. Hofton 05391 - Det. Geir Gaarder 2005 (O-F-158829 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : NORDLAND, HATTFJELLDAL, Hattfjelldal: Store fiplingdalselva. Coord.: 33W VN 4134,6725, lat./long.: 65.5223°'N, 13.7313°'E, [Alt.: 210 m], Tytteb‘rgranskog, optimalfase, s›rvendt liside i elvedal. Blant etasjemose, 2005.09.03, Jon T. R. Klepsland JK05-S454 (O-F-158580 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : NORDLAND, HATTFJELLDAL, Hattfjelldal: Auster-Vefsna: Finnmoholtan S. Coord.: 33W VN 5113,7521, lat./long.: 65.5953°'N, 13.9401°'E, [Alt.: 260 m], S-vendt helling; Relativt grunnlendt kalkgranskog; Naturskog. P† bakken under gran., 2005.09.04, Tom H. Hofton 05400 (O-F-158834 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : NORDLAND, HATTFJELLDAL, Hattfjelldal: Nerlifjellets nordside. Coord.: 33W VN 4835,7119, lat./long.: 65.5588°'N, 13.8814°'E, [Alt.: 430 m], H›ystaudeenger i †pen bj›rkeskog. P† marken, 2005.09.07, Jon T. R. Klepsland JK05-S467 (O-F-158590 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : NORDLAND, HATTFJELLDAL, Hattfjelldal: Bakomsmitt ›st. Coord.: 33W VN 56849,64832, lat./long.: 65.503°'N, 14.0673°'E, [Alt.: 490 m], Gjennomhogd gran-bj›rkeskog. H›gstaudeenger med kalkp†virkning., 2006.09.06, Kim Abel KA 06022 - Det. Tor Erik Brandrud (O-F-285236 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : NORDLAND, HATTFJELLDAL, Hattfjelldal: S‘termoen nord. Coord.: 33W VN 65482,68852, lat./long.: 65.5401°'N, 14.2529°'E, [Alt.: 589 m], Rike h›gstaudeenger i plukkhogd granskog. Mye innslag av bj›rk., 2006.09.07, Kim Abel KA 06025 - Det. Tor Erik Brandrud (O-F-285238 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : NORDLAND, HEMNES, Hemnes: R›ssvatnet N: Olfjelltuva N. Coord.: 33W VP 7912,0908, lat./long.: 65.9022°'N, 14.5418°'E, [Alt.: 570 m], N-vendt li; H›gstaude-kalk-bj›rkeskog; Naturskog. H›gstaudeenger., 2005.09.06, Tom H. Hofton 05426 (O-F-158849 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : NORDLAND, HERY, Dragan, Her›y kom.. Coord.: 33W UP 715-718,147-153, lat./long.: 65.9305°'N, 12.1801°'E, [Alt.: 5 m], Beitemark, 2004.09.18, Terje S. Nilsen, Irene Tangen, Anne Molia, Hans Myhre - Det. M. Noordeloos (O-F-67117 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : NORDLAND, NARVIK, Narvik: S›ndre H†kvika. Coord.: 33W WR 9369,8886, lat./long.: 68.397°'N, 17.2808°'E, P† naturbeitemark (leirrik mark), 2003.09.15, Geir Gaarder 3649 (O-F-201821 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : NORDLAND, NARVIK, Narvik: Skjomen skole. Coord.: 33W WR 9966,7238, lat./long.: 68.2473°'N, 17.4103°'E, P† eng inntil fotballbane, 2003.09.15, Geir Gaarder 3640 (O-F-223373 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : NORDLAND, RANA, Rana: Bjynnbetholet. Coord.: 33W VP 4718,5480, lat./long.: 66.3086°'N, 13.822°'E, [Alt.: 220 m], pen h›ystaudegranskog, aldersfase. P† marken, 2005.09.08, Jon T. R. Klepsland JK05-S476 - Det. Geir Gaarder (O-F-158597 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : NORDLAND, RANA, Rana: Langtj›rnlia. Coord.: 33W VP 7329,4216, lat./long.: 66.1985°'N, 14.407°'E, [Alt.: 560 m], Kortvokst h›ystaudeeng, †pen fjellbj›rkeskog, p† marmor. P† marken, 2005.09.09, Jon T. R. Klepsland JK05-S491 (O-F-158604 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : NORDLAND, SORTLAND, Fagerbakken, Sortland. Coord.: 33W WS 1485,2325, lat./long.: 68.7206°'N, 15.3668°'E, Naturbeitemark, i partier ugj›dslet, 2003.09.15, Bj›rn Harald Larsen (O-F-67434 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : NORDLAND, VEFSN, Vefsn: Eiter†dalen: S‘terbekken; V-vendt helling;. Coord.: 33W VN 1554,6984, lat./long.: 65.5398°'N, 13.1719°'E, [Alt.: 220 m], Vekselfuktig kalkl†gurt-granskog; Naturskog. P† bakken, h›gstaudemark., 2005.09.05, Tom H. Hofton, Anne Sverdrup-Thygeson 05419 (O-F-158845 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : NORDLAND, VEGA, Sl†tter›ya, Vega kom.. Coord.: 33W UP 677-681,044-052, lat./long.: 65.8376°'N, 12.1081°'E, Beitemark. Mest urter og gras, noe lyng, 2004.09.17, Anne Molia, Irene Tangen, Grete Str›ms›e, Hans Myhre, Terje S. Nilsen - Det. M. Noordeloos (O-F-67158 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : NORDLAND, VEGA, Omn›ya, Vega kom.. Coord.: 33W UP 6838,0445, lat./long.: 65.8342°'N, 12.118°'E, Beitemark, 2004.09.17, Anne Molia, Terje S. Nilsen, Irene Tangen, Grete Str›ms›e, Hans Myhre - Det. M. Noordeloos (O-F-67142 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : NORDLAND, VEGA, Omn›ya, Vega kom.. Coord.: 33W UP 6857,0474, lat./long.: 65.8369°'N, 12.1219°'E, Beitemark, 2004.09.17, Terje S. Nilsen, Anne Molia, Irene Tangen, Grete Str›ms›e, Hans Myhre (O-F-67143 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : NORDLAND, KSNES, Kr†knes, ksnes. Coord.: 33W WS 0069,4808, lat./long.: 68.9437°'N, 15.0173°'E, Ugj›dslet †pen beitemark, 2003.09.16, Bj›rn Harald Larsen (O-F-67442 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : OPPLAND, DOVRE, Dovre: Baksida. Coord.: 32V NP 1019,7574, lat./long.: 62.0139°'N, 9.1947°'E, Naturbeitemark, 2003.08.28, Geir Gaarder 3615 (O-F-175931 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : OPPLAND, DOVRE, Dovre: Lieslia. Coord.: 32V NP 0557,7980, lat./long.: 62.0505°'N, 9.1066°'E, Naturbeitemark, 2003.08.28, Geir Gaarder 3612 (O-F-175928 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : OPPLAND, ETNEDAL, Etnedal: Bergskarst›len. Coord.: 32V NN 3114,7236, lat./long.: 61.0848°'N, 9.5774°'E, [Alt.: 900 m], Naturbeitemark, 2006.08.24, Bj›rn Harald Larsen 347 (O-F-288290 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : OPPLAND, GJVIK, Finnstad. Coord.: 32V NN 845,343, lat./long.: 60.7343°'N, 10.5503°'E, [Alt.: 440 m], beitemark, 1998.08.29, B. H. Larsen - Det. Geir Gaarder (O-F-93704 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : OPPLAND, GRAN, Gran: Bjerke. Coord.: 32V NM 875,965, lat./long.: 60.3958°'N, 10.5887°'E, Beitemark, 2000.09.05, B. H. Larsen 2849 - Det. B. H. Larsen, Geir Gaarder (O-F-176103 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : OPPLAND, LOM, B›verdalen: Nettos‘tri s›r. Coord.: 32V MP 5811,4269, lat./long.: 61.7151°'N, 8.2077°'E, Utmarksbeite p† setervoll, 2005.08.23, Geir Gaarder 4428 (O-F-281071 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : OPPLAND, LOM, Lom: B›verdalen: Hovdestulen N. Coord.: 32V MP 5751,4224, lat./long.: 61.711°'N, 8.1965°'E, Utmarksbeite p† setervoll, 2005.08.23, Geir Gaarder 4433 (O-F-68739 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : OPPLAND, LOM, Lom: Netos‘tri; N›rstness‘tre. Coord.: 32V MP 5824,4264, lat./long.: 61.7146°'N, 8.2102°'E, [Alt.: 745 m], Naturbeitemark (setervoll), 2005.08.24, Bj›rn Harald Larsen 125 (O-F-360328 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : OPPLAND, LOM, Lom: Julland. Coord.: 32V MP 7559,5420, lat./long.: 61.8199°'N, 8.5368°'E, [Alt.: 500 m], Naturbeitemark. Eksp: NV, 2005.09.01, Bj›rn Harald Larsen 147 (O-F-360211 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : OPPLAND, LUNNER, Lunner: Svea NV, Brattlia-Nordstrand (Naturtypelok. 155).. Coord.: 32V NM 888,816, lat./long.: 60.2618°'N, 10.6057°'E, [Alt.: ca. 510 m], Ung granskog p† helt grunnlendt karst-kalk/marmor (rik kalkgranskog), 2004.09.08, Tor Erik Brandrud TEB 390-04 (O-F-166380 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : OPPLAND, NORD-AURDAL, Nord-Aurdal: R›ssj›en. Coord.: 32V NN 2950,7633, lat./long.: 61.1205°'N, 9.5476°'E, [Alt.: 920 m], Naturbeitemark, 2006.08.24, Bj›rn Harald Larsen 346 (O-F-288285 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : OPPLAND, NORD-AURDAL, Nord-Aurdal: Etnbekkst›lan. Coord.: 32V NN 237,773, lat./long.: 61.13°'N, 9.4409°'E, [Alt.: 830 m], Sl†tteeng, 2006.08.24, Bj›rn Harald Larsen 361 (O-F-288293 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : OPPLAND, NORD-FRON, Nord-Fron: Melbys‘tra. Coord.: 32V NP 1897,0859, lat./long.: 61.4108°'N, 9.3554°'E, [Alt.: 1010 m], Naturbeitemark, 2006.09.04, Bj›rn Harald Larsen 379 (O-F-288268 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : OPPLAND, NORD-FRON, Nord-Fron: H›lss‘tra. Coord.: 32V NP 1572,1275, lat./long.: 61.4483°'N, 9.2949°'E, [Alt.: 960 m], Naturbeitemark, 2006.09.04, Bj›rn Harald Larsen 383 (O-F-288260 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : OPPLAND, NORD-FRON, Nord-Fron: Veslfjells‘trin. Coord.: 32V NP 1341,1259, lat./long.: 61.4469°'N, 9.2516°'E, [Alt.: 1040 m], Naturbeitemark, 2006.09.04, Bj›rn Harald Larsen 386 (O-F-288259 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : OPPLAND, NORD-FRON, Nord-Fron: Raudskaret. Coord.: 32V NP 1400,1504, lat./long.: 61.4689°'N, 9.2628°'E, [Alt.: 980 m], Naturbeitemark, 2006.09.04, Bj›rn Harald Larsen 384 (O-F-288261 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : OPPLAND, SEL, Sel: Skreden s›re. Coord.: 32V NP 1204,4531, lat./long.: 61.7407°'N, 9.228°'E, [Alt.: 645 m], Naturbeitemark. Eksp: N, 2005.08.25, Bj›rn Harald Larsen 107 (O-F-360304 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : OPPLAND, SEL, Heidalen: Murudalen s›r. Coord.: 32V NP 1230,3525, lat./long.: 61.6504°'N, 9.2323°'E, Utmarksbeite, beitede vegkanter, 2005.08.25, Geir Gaarder 4448 (O-F-281091 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : OPPLAND, SEL, Heidalen: Stormyr langs Rinda. Coord.: 32V NP 0818,4358, lat./long.: 61.7253°'N, 9.1549°'E, Utmarksbeite, 2005.08.25, Geir Gaarder 4453 (O-F-281096 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : OPPLAND, SEL, Sel: Stormyr. Coord.: 32V NP 0802,4360, lat./long.: 61.7255°'N, 9.1519°'E, Naturbeitemark, 2006.08.18, Bj›rn Harald Larsen 509 (O-F-288418 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : OPPLAND, SEL, Sel: Tos‘trin. Coord.: 32V NP 2466,4745, lat./long.: 61.7593°'N, 9.4672°'E, Naturbeitemark, setervoll, 2006.09.04, Bj›rn Harald Larsen 438 (O-F-288252 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : OPPLAND, SR-FRON, S›r-Fron: S›r for Skar. Coord.: 32V NP 4561,2835, lat./long.: 61.5859°'N, 9.8593°'E, [Alt.: 575 m], Kalkbenker med grasvegetasjon i kalkbarskog, 2005.09.05, John Bjarne Jordal JBJ-3026 (O-F-158206 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : OPPLAND, SR-FRON, S›r-Fron: Ommundgardsh†g†n. Coord.: 32V NP 5043,2666, lat./long.: 61.5702°'N, 9.9496°'E, [Alt.: 510 m], Kalkt›rreng, 2005.09.08, John Bjarne Jordal JBJ-3027 (O-F-158207 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : OPPLAND, VESTRE TOTEN, Steinberg - Toten museum. Coord.: 32V NN 957,313, lat./long.: 60.7063°'N, 10.7543°'E, [Alt.: 400 m], plen, 1998.08.22, Geir Gaarder (O-F-93705 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : OPPLAND, VESTRE TOTEN, Vestre Toten: Smedstua. Coord.: 32V NN 895,109, lat./long.: 60.5232°'N, 10.6313°'E, [Alt.: 430 m], Naturbeitemark (sau), kalk(?), sv‘rt grunnlendt, 2000.08.15, B. H. Larsen - Det. Geir Gaarder 2177 (O-F-224015 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : OPPLAND, VESTRE TOTEN, Vestre Toten: G†rder. Coord.: 32V NN 906,318, lat./long.: 60.7105°'N, 10.661°'E, [Alt.: 410 m], Naturbeitemark (hest), kalkrikt og hovedsaklig grunnlendt, 2000.08.15, Geir Gaarder, B. H. Larsen 1921 - Det. Geir Gaarder (O-F-224263 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : OPPLAND, VESTRE TOTEN, Vestre Toten: Finnstad. Coord.: 32V NN 916,302, lat./long.: 60.6959°'N, 10.6785°'E, [Alt.: 470 m], Naturbeitemark (storfe), kalk, 2000.08.17, Geir Gaarder, B. H. Larsen 1866 - Det. Geir Gaarder (O-F-224392 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : OPPLAND, VESTRE TOTEN, Vestre Toten: Engenstranda camping. Coord.: 32V NN 895,202, lat./long.: 60.6067°'N, 10.6356°'E, [Alt.: 400 m], Sl†tteeng/ plen, trolig en del kalk, 2000.08.18, B. H. Larsen - Det. Geir Gaarder 2025 (O-F-224133 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : OPPLAND, VESTRE TOTEN, Vestre Toten: Dammen camping. Coord.: 32V NN 880,280, lat./long.: 60.677°'N, 10.6117°'E, [Alt.: 350 m], Sl†tteeng/ plen, 2000.08.21, B. H. Larsen, Geir Gaarder 2125 - Det. Geir Gaarder (O-F-224047 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : OPPLAND, VESTRE TOTEN, Vestre Toten: Vallevoll s›r. Coord.: 32V NN 839,261, lat./long.: 60.6608°'N, 10.5358°'E, [Alt.: 500 m], Skogsbeite (utm. beite), kalkholdig jord, grunnlendt, 2000.08.21, B. H. Larsen - Det. Geir Gaarder 2252 (O-F-223951 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : OPPLAND, VESTRE TOTEN, Vestre Toten: Rognlia. Coord.: 32V NN 855,149, lat./long.: 60.56°'N, 10.5602°'E, [Alt.: 500 m], Naturbeitemark (sau), trolig noe kalk, 2000.08.21, Geir Gaarder, B. H. Larsen 1855 (O-F-224300 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : OPPLAND, VESTRE TOTEN, Vestre Toten: So-si-bo. Coord.: 32V NN 900,277, lat./long.: 60.6739°'N, 10.6481°'E, [Alt.: 370 m], Sl†tteeng (plensl†tt/ sl†tt), kalkrikt, ganske grunnlendt, 2000.08.21, B. H. Larsen - Det. Geir Gaarder 2061 (O-F-224083 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : OPPLAND, VESTRE TOTEN, Vestre Toten: Skjerven. Coord.: 32V NN 822,274, lat./long.: 60.6729°'N, 10.5053°'E, [Alt.: 510 m], Naturbeitemark (sau), kalkholdig, morene, 2000.08.30, B. H. Larsen - Det. Geir Gaarder 2219 (O-F-224381 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : OPPLAND, VG, V†g†: Bergehaugen nord›st, Nordherad. Coord.: 32V MP 9963,5946, lat./long.: 61.8679°'N, 8.9931°'E, Naturbeitemark, 2007.08.02, Bj›rn Harald Larsen 601 (O-F-296827 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : OPPLAND, STRE TOTEN, Raddum. Coord.: 32V PN 015,251, lat./long.: 60.6492°'N, 10.8573°'E, [Alt.: 350 m], storfebeite, 1998.08.27, Geir Gaarder (O-F-93706 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : OPPLAND, STRE TOTEN, Borgen. Coord.: 32V PN 067,187, lat./long.: 60.5904°'N, 10.9489°'E, [Alt.: 460 m], gjengroende setervoll (?), 1998.08.28, Geir Gaarder (O-F-93378 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : OPPLAND, STRE TOTEN, Langs‘tra. Coord.: 32V PN 036,154, lat./long.: 60.5616°'N, 10.8906°'E, [Alt.: 640 m], setervoll, 1998.09.01, Geir Gaarder (O-F-93415 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : OPPLAND, STRE TOTEN, stre Toten: deli i verskreia. Coord.: 32V PN 045,223, lat./long.: 60.6233°'N, 10.9106°'E, [Alt.: 360 m], Mager beitemark med noe ungskog; Eksp.: N, 2000.08.20, Geir Gaarder 1818 (O-F-224296 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : OPPLAND, STRE TOTEN, stre Toten: Gryttenholm i verskreia. Coord.: 32V PN 045,220, lat./long.: 60.6206°'N, 10.9105°'E, [Alt.: 400 m], P† mager, velhevdet sauebeite; Eksp.: N, 2000.08.20, Geir Gaarder 1831 (O-F-224286 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : OPPLAND, STRE TOTEN, stre Toten: Holos‘tra. Coord.: 32V PN 059,195, lat./long.: 60.5978°'N, 10.9347°'E, [Alt.: 480 m], Setervoll med naturbeitemark, kalkfattig, 2000.08.27, Geir Gaarder 2354 (O-F-223048 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : OPPLAND, STRE TOTEN, stre Toten: H›veroa, Skeitens‘tra. Coord.: 32V PN 034,114, lat./long.: 60.5258°'N, 10.8848°'E, [Alt.: 360 m], Sl†tteeng (lj†sl†tt), kalkfattig, 2000.08.28, Geir Gaarder 2363 (O-F-223036 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : OPPLAND, YER, yer: Vikmoen. Coord.: 32V NP 6801,0023, lat./long.: 61.3303°'N, 10.2708°'E, [Alt.: 240 m], Ugj›dslet beitemark. Eksp: , 2004.09.06, Bj›rn Harald Larsen 43 (O-F-188935 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : OPPLAND, YSTRE SLIDRE, ystre Slidre: Selst›len. Coord.: 32V NN 092,865, lat./long.: 61.2132°'N, 9.1722°'E, [Alt.: 920 m], Naturbeitemark, 2006.08.28, Bj›rn Harald Larsen 362 (O-F-288385 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : OPPLAND, YSTRE SLIDRE, ystre Slidre: Langetjernet N. Coord.: 32V NN 1727,8139, lat./long.: 61.1667°'N, 9.3211°'E, [Alt.: 890 m], Naturbeitemark, 2006.08.28, Bj›rn Harald Larsen 367 (O-F-288387 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : OPPLAND, YSTRE SLIDRE, ystre Slidre: Lii. Coord.: 32V NN 1811,7480, lat./long.: 61.1075°'N, 9.3361°'E, [Alt.: 970 m], Naturbeitemark, 2006.08.28, Bj›rn Harald Larsen 315 (O-F-288374 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : OPPLAND, YSTRE SLIDRE, ystre Slidre: Rognfeten. Coord.: 32V NN 2076,8112, lat./long.: 61.1641°'N, 9.3859°'E, [Alt.: 870 m], Naturbeitemark, 2006.08.28, Bj›rn Harald Larsen 314 (O-F-288380 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : OPPLAND, YSTRE SLIDRE, ystre Slidre: Rob›lest›len. Coord.: 32V NN 0962,8896, lat./long.: 61.2349°'N, 9.1793°'E, [Alt.: 990 m], Naturbeitemark, 2006.08.28, Bj›rn Harald Larsen 371 (O-F-288389 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : OPPLAND, YSTRE SLIDRE, ystre Slidre: Etnelii. Coord.: 32V NN 2110,7948, lat./long.: 61.1493°'N, 9.3921°'E, [Alt.: 890 m], Naturbeitemark, 2006.08.28, Bj›rn Harald Larsen 370 (O-F-288390 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : OPPLAND, YSTRE SLIDRE, ystre Slidre: Sygnest›len. Coord.: 32V NN 104,862, lat./long.: 61.2105°'N, 9.1945°'E, [Alt.: 895 m], Naturbeitemark, 2006.08.28, Bj›rn Harald Larsen 365 (O-F-288384 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : OPPLAND, YSTRE SLIDRE, ystre Slidre: Tansberg. Coord.: 32V NN 2137,7750, lat./long.: 61.1316°'N, 9.3968°'E, [Alt.: 980 m], Naturbeitemark, 2006.08.28, Bj›rn Harald Larsen 310 (O-F-288371 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : ROGALAND, BOKN, Bokn: Ognakalven. Coord.: 32V KL 9952,7512, lat./long.: 59.2674°'N, 5.4822°'E, [Alt.: 5 m], I grunnlendt naturbeitemark p† strandberg, 2006.10.09, John Bjarne Jordal (O-F-361265 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : ROGALAND, EIGERSUND, Eigersund: Sandvika. Coord.: 32V LK 167,863, lat./long.: 58.4792°'N, 5.857°'E, [Alt.: 1 m], I beitemark i bakre, stabile sanddyner, 2007.10.02, John Inge Johnsen, John Bjarne Jordal - Det. John Bjarne Jordal (O-F-68972 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : ROGALAND, RENNESY, Rennes›y: Brimse, N-enden. Coord.: 32V LL 1666,5418, lat./long.: 59.0875°'N, 5.8°'E, [Alt.: 20 m], Kalkrik naturbeitemark, 2006.10.02, John Inge Johnsen, John Bjarne Jordal (O-F-361257 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : ROGALAND, RENNESY, Rennes›y: Brimse, S-enden. Coord.: 32V LL 1770,5324, lat./long.: 59.0795°'N, 5.8189°'E, I kalkrik naturbeitemark, 2006.10.02, John Inge Johnsen, John Bjarne Jordal - Det. John Bjarne Jordal (O-F-361262 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : ROGALAND, RENNESY, Rennes›y: B›-Asmarvik. Coord.: 32V LL 06765,57453, lat./long.: 59.1124°'N, 5.6247°'E, [Alt.: 25 m], Naturbeitemark n‘r sj›en, 2008.09.30, John Bjarne Jordal (O-F-287884 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : ROGALAND, UTSIRA, Utsira: Vestremarka. Coord.: 32V KL 6441,8155, lat./long.: 59.307°'N, 4.8609°'E, [Alt.: 5 m], Saltp†verka naturbeitemark, 2006.10.10, John Bjarne Jordal, Asbj›rn Knutsen - Det. John Bjarne Jordal (O-F-361308 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : SOGN OG FJORDANE, BREMANGER, garden, Bremanger. Coord.: 32V KP 915,612, lat./long.: 61.8269°'N, 5.0409°'E, Ugj›dslet naturbeitemark, 2003.08.09, Bj›rn Harald Larsen (O-F-67457 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : SOGN OG FJORDANE, FLORA, Flora: Reksta: Rognaldsv†g ›st. Coord.: 32V KP 7677,3324, lat./long.: 61.5678°'N, 4.7955°'E, Beitemark, 2007.09.27, Geir Gaarder 5111 (O-F-285364 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : SOGN OG FJORDANE, LUSTER, Luster: Dalen. Coord.: 32V MN 143,958, lat./long.: 61.2874°'N, 7.4018°'E, [Alt.: 400 m], Naturbeitemark, 1994.09.06, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal 94-316 - Det. John Bjarne Jordal (O-F-240388 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : SR-TRNDELAG, OPPDAL, Vang gravfelt. Coord.: 32V NQ 330,413, lat./long.: 62.6014°'N, 9.6437°'E, Beitemark (tidligere ryddet for skog), 2005.08.25, Geir Gaarder 4458 (O-F-281101 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : SR-TRNDELAG, OPPDAL, Oppdal: Nervika. Coord.: 32V NQ 3234,4003, lat./long.: 62.5897°'N, 9.6298°'E, [Alt.: 510 m], Kalkrik naturbeitemark, 2006.09.11, John Bjarne Jordal (O-F-361150 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : SR-TRNDELAG, FJORD, Bekkarvatnet ›st. Coord.: 32V NR 5767,9982, lat./long.: 64.0204°'N, 10.1801°'E, Kalkrik eng, trolig noe gjengroende, 2005.08.28, Geir Gaarder 4677 (O-F-281315 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : TELEMARK, BAMBLE, Bamble: R›ssklevia. Coord.: 32V NL 422,416, lat./long.: 59.0123°'N, 9.7357°'E, [Alt.: 60 m], I kalkrik, lauvrik skog, 2000.09.14, Geir Gaarder, A. Heggland 1717 (O-F-176046 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : TELEMARK, DRANGEDAL, Drangedal: Tronstad. Coord.: 32V NL 109,458, lat./long.: 59.0519°'N, 9.1909°'E, [Alt.: 65 m], Naturbeitemark (storfe), kalkfattig, 2000.09.21, Geir Gaarder, Ingunn L›vdal 2634 - Det. Geir Gaarder (O-F-223698 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : TELEMARK, KRAGER, Krager›: Storkollen SV (lok. E22). Coord.: 32V NL 217,253, lat./long.: 58.8674°'N, 9.3771°'E, [Alt.: 90 m], Rik bl†veis-l†gurteikeskog, 1999.10.09, Tor Erik Brandrud TEB 151-99 (O-F-370060 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : TELEMARK, KRAGER, Krager›: Kammerfoss†sen S - Sluppan (lok. T2). Coord.: 32V NL 209,264, lat./long.: 58.8773°'N, 9.3634°'E, [Alt.: ca. 20 m], Kalkfuruskog; i gammel kjerrevei, 2000.07.29, Tor Erik Brandrud TEB 50-00 (O-F-168802 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : TELEMARK, KRAGER, Krager›: Berg museum (lok. K11). Coord.: 32V NL 220,273, lat./long.: 58.8854°'N, 9.3825°'E, [Alt.: ca. 30 m], Rik, osp(-aske)dominert, ung edellauvskog, 2000.08.06, Tor Erik Brandrud TEB 82-00 <Note: Likner E. lividocyanulum (TEB)> (O-F-168831 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : TELEMARK, PORSGRUNN, Porsgrunn: Frierflaugene N. Coord.: 32V NL 3875,4686, lat./long.: 59.0594°'N, 9.6757°'E, Kalkfuruskog, urterik, 2015.09.21, B. Dima, T.E. Brandrud TEB 457-15 - Det. T.E. Brandrud (O-F-251981 - edit: 2016-05-25)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : TROMS, GRATANGEN, Gratangen: Hesjeberg. Coord.: 33W WS 997,265, lat./long.: 68.7326°'N, 17.4648°'E, I beitemark, 2004.08.30, Geir Gaarder, P. Mikkelsen 4141 - Det. Geir Gaarder (O-F-177201 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : TROMS, GRATANGEN, Gratangen: Hilleshamnelva. Coord.: 33W WS 9182,2514, lat./long.: 68.7228°'N, 17.2679°'E, [Alt.: 360 m], Fossespr›ytsone (fosseeng). Eksp: N, 2005.09.10, Bj›rn Harald Larsen 208 (O-F-360214 - edit: 2013-09-30)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : TROMS, STORFJORD, Signaldalen, Paras/Rognli. Coord.: 34W DB 64,67, lat./long.: 69.1137°'N, 20.1078°'E, [Alt.: 110-160 m], herb-rich meadow, 1992.08.20, Jens H. Petersen - Det. Machiel E. Noordeloos (TROM-F-607 - edit: 2014-03-27)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : TROMS, STORFJORD, Signaldalen, Rognli/Paras. Coord.: 34W DB 64,67, lat./long.: 69.1137°'N, 20.1078°'E, [Alt.: 110-160 m], herb-rich meadow, 1992.08.20, Jens H. Petersen - Det. Machiel E. Noordeloos (TROM-F-526 - edit: 2014-03-27)
 • ENTOLOMA CAESIOCINCTUM (Blårandrødspore) : VEST-AGDER, FARSUND, Farsund: Hamrestranda. Coord.: 32V LK 67841,38240, lat./long.: 58.0659°'N, 6.7598°'E, [Alt.: 3 m], i naturbeitemark p† sand, 2012.09.24, John Bjarne Jordal (O-F-224774 - edit: 2014-12-17)

  Antall treff: 174. Seneste oppdatering av databasen: 2017.01.27.
  Seneste redigeringsdato for viste poster: 2016-11-29.
  Dagens dato: 2022.07.01