Norsk SoppDatabase

Søkeresultat - Etiketter


FORKLARING
Søkekriterier:
- Takson: HYGROCYBE INTERMEDIA
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): AKERSHUS, ASKER, Asker: Solli. Coord.: 32V NM 750,353, lat./long.: 59.849°'N, 10.3395°'E, [Alt.: 380 m], Velhevdet naturbeitemark, 2000.08.25, T. Blindheim, Geir Gaarder, Ingunn L›vdal 2527 - Det. Geir Gaarder (O-F-223541 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): AKERSHUS, ASKER, Asker: Solli. Coord.: 32V NM 75101,35252, lat./long.: 59.8481°'N, 10.3404°'E, [Alt.: 360 m], Naturbeitemark, 2009.08.11, Harald Bratli - Det. John Bjarne Jordal (O-F-291525 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): AKERSHUS, B’RUM, B‘rum: Skogen. Coord.: 32V NM 765,485, lat./long.: 59.9658°'N, 10.371°'E, [Alt.: 360 m], Naturbeitemark (storfe), dels hagemarkspreg, 2000.08.25, T. Blindheim, G. Gaarder 2295 - Det. Geir Gaarder (O-F-222974 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): AKERSHUS, B’RUM, B‘rum: Skogen. Coord.: 32V NM 76386,48269, lat./long.: 59.9647°'N, 10.3681°'E, [Alt.: 360 m], Naturbeitemark, svakt baserik, 2009.09.18, Harald Bratli, John Bjarne Jordal (O-F-291199 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): AKERSHUS, HURDAL, Hurdal: Bakken. Coord.: 32V PM 1013,9372, lat./long.: 60.365°'N, 10.9968°'E, P† hestebeite i leirravine, 2003., G. Gaarder 3527 (O-F-175859 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): AKERSHUS, HURDAL, ¯verbakken, Hurdal. Coord.: 32V PM 1003,9361, lat./long.: 60.364°'N, 10.9949°'E, Ugj›dslet/lite gj. hestebeite, 2003.08.21, Bj›rn Harald Larsen (O-F-67461 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): AKERSHUS, S¯RUM, S›rum: Lunder. Coord.: 32V PM 21141,55700, lat./long.: 60.0206°'N, 11.1735°'E, Svak gj›dslet, beitet ravine, 2009.09.16, Bj›rn Harald Larsen (O-F-296773 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): AUST-AGDER, ARENDAL, Arendal: Landb›. Coord.: 32V MK 90134,92544, lat./long.: 58.5732°'N, 8.8304°'E, Rik edell›vskog med eik, lind, hassel, bl†veis, 2011.08.08, Inger-Lise Fonneland I-LF 2011-100 (O-F-244236 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): BUSKERUD, NEDRE EIKER, Ryghsetra. Coord.: 32V NM 589,223, lat./long.: 59.7349°'N, 10.0485°'E, [Alt.: 260 m], sl†tteng, 1998.08.11, Gro Gulden 117/98 (O-F-72077 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): HEDMARK, ALVDAL, Alvdal: Tangens‘tra. Coord.: 32V 573470,6889002, lat./long.: 62.1259°'N, 10.4086°'E, Beitemark, 2012.08.06, Helge Fjeldstad (O-F-303902 - edit: 2016-06-22)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): HORDALAND, AUSTEVOLL, Austevoll: Selbj›rn: Hotvika. Coord.: 32V KM 8543,5482, lat./long.: 59.9746°'N, 5.1547°'E, P† kalkpreget sauebeitet strandeng, 2003.08.02, G. Gaarder 3531 (O-F-175858 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): HORDALAND, AUSTEVOLL, Austevoll: M›kster, nordlige del. Coord.: 32V KM 82516,65557, lat./long.: 60.0693°'N, 5.0912°'E, [Alt.: ca. 20 m], Naturbeitemark, 2008.10.06, Asbj›rn Knutsen, John Bjarne Jordal (O-F-287831 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): HORDALAND, AUSTEVOLL, Austevoll: M›kster ved gravplassen. Coord.: 32V KM 82992,65115, lat./long.: 60.0655°'N, 5.1002°'E, [Alt.: 8 m], Baserik naturbeitemark, 2008.10.06, Asbj›rn Knutsen, John Bjarne Jordal (O-F-287774 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): HORDALAND, B¯MLO, B›mlo: Mosterhamn, Kyrkjest›len. Coord.: 32V KM 9638,2377, lat./long.: 59.702°'N, 5.3808°'E, Fleire eks. p† grasbakke p† kalkgrunn, 2007.08.20, Asbj›rn Knutsen (O-F-284518 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): HORDALAND, B¯MLO, B›mlo: Mosterhamn, Kyrkjest›len, [lat./long.: 59.7177°'N, 5.13147°'E], Tidligere naturbeitemark, baserik, n† plenskj›tsel, 2008.10.02, Asbj›rn Knutsen - Det. John Bjarne Jordal (O-F-287829 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): HORDALAND, B¯MLO, B›mlo: [Moster] Gr›n†s. Coord.: 32V KM 9566,2423, lat./long.: 59.7057°'N, 5.3676°'E, [Alt.: 20 m], I kalkrik naturbeitemark, 2008.10.08, Asbj›rn Knutsen - Det. John Bjarne Jordal (O-F-287842 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): HORDALAND, B¯MLO, B›mlo: Holme. Coord.: 32V KM 83633,18928, lat./long.: 59.6521°'N, 5.1597°'E, [Alt.: 50 m], Naturbeitemark, 2010.08.03, Per Fadnes, Arne Vatten, Asbj›rn Knutsen 87 (O-F-293230 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): HORDALAND, B¯MLO, B›mlo: Myra, Spiss›y. Coord.: 32V KM 95801,26790, lat./long.: 59.7287°'N, 5.3675°'E, [Alt.: 80 m], Naturbeitemark, 2010.08.03, Per Fadnes, Arne Vatten, Asbj›rn Knutsen 86 (O-F-293229 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): HORDALAND, B¯MLO, B›mlo: Nedre Vika. Coord.: 32V KM 84601,16848, lat./long.: 59.634°'N, 5.179°'E, [Alt.: 50 m], Naturbeitemark, 2010.08.03, Per Fadnes, Arne Vatten, Asbj›rn Knutsen 91 (O-F-293234 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): HORDALAND, B¯MLO, B›mlo: Myra, Spiss›y. Coord.: 32V KM 95801,26816, lat./long.: 59.7289°'N, 5.3675°'E, [Alt.: 80 m], Naturbeitemark, 2010.08.03, Per Fadnes, Arne Vatten, Asbj›rn Knutsen 85 (O-F-293228 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): HORDALAND, KVINNHERAD, Varalds›y: Gjuvslandslia. Coord.: 32V LM 339,661, lat./long.: 60.0986°'N, 6.0134°'E, [Alt.: 10 m], In grasslands (Ugj›dsla sl†ttemark med beite v†r og haust), 1996.09.02, Olav Aas 9.12.-96 <Note: Bas> (BG-F-16419 - edit: 2016-01-19)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): HORDALAND, KVINNHERAD, Kvinnherad: ¸kra, V†gsneset s›r. Coord.: 32V LM 38297,30679, lat./long.: 59.7823°'N, 6.1192°'E, I sur naturbeitemark, 2011.09.13, Harald Bratli, John Bjarne Jordal - Det. John Bjarne Jordal (O-F-252209 - edit: 2016-02-17)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): HORDALAND, RAD¯Y, Hest›yna. Coord.: 32V 0275338,6738309, lat./long.: 60.6701°'N, 5.00775°'E, Naturbeitemark (sauebeite) p† lita ›y, 2013.09.18, Geir Gaarder 6504 (O-F-245906 - edit: 2014-12-17)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): HORDALAND, STORD, Stord: L›nning/Kattaveit. Coord.: 32V LM 03044,33254, lat./long.: 59.7901°'N, 5.49°'E, Naturbeitemark, 2008.09.22, Per Fadnes <Note: Hatt orange-gul, puklet og skjellet. Stilk sterkt fibret i orange og gult. Sporer hov. b›nnef. 8-9u; [Kvant.:] 1 fruktlegeme> (O-F-244037 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): HORDALAND, STORD, Stord: Hovaneset. Coord.: 32V LM 05869,34450, lat./long.: 59.8022°'N, 5.5392°'E, [Alt.: 10 m], Naturbeitemark, 2010.08.12, Per Fadnes 84 (O-F-293227 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): HORDALAND, STORD, Hovaneset. Coord.: 32V LM 0551,3459, lat./long.: 59.8033°'N, 5.5327°'E, [Alt.: 10 m], Naturbeitemark, 2011.09.03, Per Fadnes 153 (O-F-242511 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): HORDALAND, STORD, Hovaneset. Coord.: 32V LM 0592,3446, lat./long.: 59.8023°'N, 5.5401°'E, [Alt.: 10 m], Naturbeitemark, 2011.09.03, Per Fadnes 154 (O-F-242512 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): HORDALAND, TYSNES, Tysnes: Skorpeneset. Coord.: 32V LM 11469,45007, lat./long.: 59.8994°'N, 5.6292°'E, [Alt.: 10 m], Naturbeitemark p† kalk, sau, 2009.09.26, Per Fadnes, Arne Vatten 20 - Det. Per Fadnes (O-F-288871 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): HORDALAND, TYSNES, Tysnes: Aanuglevikjo. Coord.: 32V LM 16120,47245, lat./long.: 59.9216°'N, 5.7102°'E, Sl†ttemark, 2014.09.16, Per Fadnes, Arne Vatten 341 - Det. Per Fadnes 2014 (O-F-303979 - edit: 2016-07-19)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): HORDALAND, ULVIK, Ulvik: Nesheim. Coord.: 32V LN 83155,07580, lat./long.: 60.4874°'N, 6.8736°'E, [Alt.: 45-50 m], S›rvendt glissen skog med eik, furu, hassel - l†gurtsamfunn, 2007.09.09, Geir Flatab› (O-F-284507 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): HORDALAND, ULVIK, Ljono. Coord.: 60°34.4'N 6°56.0'E, lat./long.: 60.5733°'N, 6.9333°'E, I gamal sl†ttemark, 2010.08.27, Olav Aas <Note: BAS-AGA> (BG-F-16287 - edit: 2014-04-23)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): M¯RE OG ROMSDAL, GISKE, Giske: Alnes vest. Coord.: 32V LQ 436,316, lat./long.: 62.4829°'N, 5.966°'E, [Alt.: 40 m], Naturbeitemark, 1995.09.27, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal 95-311 (O-F-241389 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): M¯RE OG ROMSDAL, SANDE, N. f. Sandshamn. Coord.: 32V LQ 173-175,079-085, lat./long.: 62.2613°'N, 5.4833°'E, [Alt.: 20 m], Kystgrashei., 1994.09.28, John Bjarne Jordal, Geir Gaarder - Det. Geir Gaarder (O-F-90298 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): M¯RE OG ROMSDAL, SANDE, Sande: Gj›nes. Coord.: 32V LQ 200,077, lat./long.: 62.2566°'N, 5.5342°'E, [Alt.: 20 m], Naturbeitemark, 1995.09.25, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal 95-250 (O-F-241388 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): M¯RE OG ROMSDAL, SKODJE, Fylling, Engesetdalen. Coord.: 32V LQ 842,352, lat./long.: 62.5286°'N, 6.7508°'E, [Alt.: 100 m], Beite, 1994.08.16, Per Marstad 31-94 (O-F-70581 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): M¯RE OG ROMSDAL, SKODJE, Fylling i Nedreli. Coord.: 32V LQ 842,352, lat./long.: 62.5301°'N, 6.7506°'E, [Alt.: 100 m], gjengroende beitemark, 1998.08.08, Geir Gaarder, K. J. Grimstad, D. Holtan - Det. Geir Gaarder (O-F-94207 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): NORD-TR¯NDELAG, LEVANGER, Levanger: Hellum. Coord.: 32V NR 98281,54219, lat./long.: 63.6023°'N, 10.9815°'E, [Alt.: 70 m], Blant mose og gras i kalkrik naturbeitemark, 2009.08.29, Harald Bratli, John Bjarne Jordal - Det. John Bjarne Jordal (O-F-291190 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): NORD-TR¯NDELAG, MER¸KER, Mer†ker: Evja, nordvest for. Coord.: 32V PR 33809,37829, lat./long.: 63.4437°'N, 11.6831°'E, [Alt.: 90 m], Naturbeitemark i ravine, ikke beita i †r, 2009.08.31, Harald Bratli (O-F-291870 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): NORDLAND, TR’NA, Hus›y, [lat./long.: 66.5255°'N, 12.0319°'E], In pasture, 1989.10.04, Sigurd Olsen <Note: BAS-Agar> (BG-F-637 - edit: 2014-04-23)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): OPPLAND, GAUSDAL, Gausdal: Lien s›ndre. Coord.: 32V NN 65316,78897, lat./long.: 61.1392°'N, 10.213°'E, Naturbeitemark - storfebeite, 2009.09.17, Geir Gaarder 5796 (O-F-293727 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): OPPLAND, GRAN, Nord for R›ysum. Coord.: 32V NM 839,969, lat./long.: 60.3988°'N, 10.5235°'E, [Alt.: 320 m], storfebeite, 1998.08.26, Geir Gaarder (O-F-94209 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): OPPLAND, GRAN, Gran: Vesterbr†tan. Coord.: 32V NM 911,949, lat./long.: 60.3807°'N, 10.6533°'E, [Alt.: 600 m], Naturbeitemark (svakt gjengroende setervoll), 2000.08.19, Geir Gaarder 2570 (O-F-223616 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): OPPLAND, GRAN, Gran: Lundes‘tra ›vre. Coord.: 32V NM 918,949, lat./long.: 60.3805°'N, 10.666°'E, [Alt.: 590 m], Mager setervoll i granskog; Eksp.: S, 2000.08.19, Geir Gaarder 1796 (O-F-224231 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): OPPLAND, GRAN, Gran: Brandbu: Berg. Coord.: 32V NM 835,985, lat./long.: 60.4146°'N, 10.517°'E, Kalkrikt hestebeite, 2002.07.19, Geir Gaarder 3408 (O-F-201675 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): OPPLAND, JEVNAKER, Jevnaker: Nedre Rustad, silurkalkryggen rett nedenfor g†rden (lok. K18).. Coord.: 32V NM 801,861, lat./long.: 60.304°'N, 10.4504°'E, [Alt.: ca. 290 m], Aktivt beitet kalkt›rreng, 2002.08.02, Tor Erik Brandrud TEB 31-02 (O-F-168049 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): OPPLAND, LILLEHAMMER, LILLEHAMMER: Saksumsdal. Coord.: 32V NN 709,763, lat./long.: 61.1154°'N, 10.3166°'E, I noe kalkrik naturbeitemark, 2002.07.20, Geir Gaarder, B. H. Larsen 3412 (O-F-201637 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): OPPLAND, LILLEHAMMER, Lillehammer: Sol†s. Coord.: 32V NN 8015,7995, lat./long.: 61.1459°'N, 10.4889°'E, Skogsbeite, 2002.07.31, B. H. Larsen 3466 (O-F-201658 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): OPPLAND, LUNNER, Lunner: S. Oppdalen, Mel†stoppen, T›rnebb, rett ¯ for masta (lok. 30).. Coord.: 32V NM 905,855, lat./long.: 60.2964°'N, 10.6382°'E, [Alt.: 420 m], Kalkt›rreng/beitet eng (hestebeite; ikke beitet i 1998), 1998.07.24, Tor Erik Brandrud TEB 24-98 (O-F-169823 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): OPPLAND, LUNNER, Lunner: N. Oppdalen, Lia V (lok. 49). Coord.: 32V NM 913,882, lat./long.: 60.3205°'N, 10.6539°'E, [Alt.: 490 m], Kalkt›rreng/hestebeitet kalkbakke, dominert av Hieracium pilosella, Alchemilla, Centaurea, 1998.08.04, Tor Erik Brandrud TEB 56-98 (O-F-169858 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): OPPLAND, LUNNER, Haugerud. Coord.: 32V NM 849,831, lat./long.: 60.2761°'N, 10.5359°'E, Kalkrik beitemark, 2002.07.25, Bj›rn Harald Larsen 3421 (O-F-242603 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): OPPLAND, LUNNER, Lunner: ¯stre Sk›yen. Coord.: 32V NM 864,854, lat./long.: 60.2964°'N, 10.564°'E, Rik, beitet kalkt›rreng-einerbakke, p† rombeporfyr, 2005.09.12, Tor Erik Brandrud TEB 322-05 (O-F-159713 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): OPPLAND, VESTRE TOTEN, Vestre Toten: Steinberg/Toten museum. Coord.: 32V NN 957,314, lat./long.: 60.7057°'N, 10.7542°'E, [Alt.: 370-440 m], Naturbeitemark, 1997.09.08, Geir Gaarder (O-F-241390 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): OPPLAND, VESTRE TOTEN, Steinberg - Toten museum. Coord.: 32V NN 957,313, lat./long.: 60.7063°'N, 10.7543°'E, [Alt.: 400 m], plen i gammel park, 1998.08.11, Geir Gaarder (O-F-94158 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): OPPLAND, VESTRE TOTEN, Vestbakken i Vestrumsenga, Raufoss. Coord.: 32V NN 887,342, lat./long.: 60.7339°'N, 10.6274°'E, [Alt.: 360 m], kalkrik sl†tteeng, 1998.08.22, Geir Gaarder, T. ¯stbye, Anon. - Det. Geir Gaarder (O-F-94069 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): OPPLAND, VESTRE TOTEN, Teiterud, Eina. Coord.: 32V NN 912,117, lat./long.: 60.53°'N, 10.6627°'E, [Alt.: 440 m], hestebeite, 1998.08.26, Geir Gaarder (O-F-94213 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): OPPLAND, VESTRE TOTEN, Vestre Toten: G†rder. Coord.: 32V NN 906,318, lat./long.: 60.7105°'N, 10.661°'E, [Alt.: 410 m], Naturbeitemark (hest), kalkrikt og hovedsaklig grunnlendt, 2000.08.15, Geir Gaarder, B. H. Larsen 1928 - Det. Geir Gaarder (O-F-224249 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): OPPLAND, VESTRE TOTEN, Vestre Toten: Finnstad. Coord.: 32V NN 916,302, lat./long.: 60.6959°'N, 10.6785°'E, [Alt.: 470 m], Naturbeitemark (storfe), kalk, 2000.08.16, B. H. Larsen - Det. Geir Gaarder 1862 (O-F-224213 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): OPPLAND, VESTRE TOTEN, Vestre Toten: Steinberg/ Toten museum. Coord.: 32V NN 957,313, lat./long.: 60.7048°'N, 10.7541°'E, [Alt.: 400 m], Parkplen/ sl†tteeng, 2000.08.25, Geir Gaarder 1992 (O-F-224122 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): OPPLAND, VESTRE TOTEN, Vestre Toten: Skjerdalen midtre. Coord.: 32V NN 823,279, lat./long.: 60.6773°'N, 10.5073°'E, [Alt.: 540 m], Naturbeitemark (sau) og plener, kalkrike friske forhold, 2000.08.30, B. H. Larsen - Det. Geir Gaarder 2156 (O-F-224378 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): OPPLAND, ¯STRE TOTEN, Gile - Granvollen. Coord.: 32V PN 019,290, lat./long.: 60.6841°'N, 10.8666°'E, [Alt.: 260 m], kalkrik sl†tteeng, 1998.08.18, Geir Gaarder (O-F-94166 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): OPPLAND, ¯STRE TOTEN, Raddum. Coord.: 32V PN 015,251, lat./long.: 60.6492°'N, 10.8573°'E, [Alt.: 350 m], storfebeite, 1998.08.27, Geir Gaarder (O-F-94224 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): OPPLAND, ¯STRE TOTEN, ¯stre Toten: Flenes. Coord.: 32V PN 134,226, lat./long.: 60.6236°'N, 11.0733°'E, [Alt.: 260 m], P† mager, velhevdet sauebeite; Eksp.: N¯, 2000.08.16, Geir Gaarder 1839 (O-F-224314 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): OPPLAND, ¯STRE TOTEN, ¯stre Toten: ¯deli i ¯verskreia. Coord.: 32V PN 045,223, lat./long.: 60.6233°'N, 10.9106°'E, [Alt.: 360 m], Mager beitemark med noe ungskog; Eksp.: N, 2000.08.20, Geir Gaarder 1815 (O-F-224293 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): OPPLAND, ¯STRE TOTEN, ¯stre Toten: Gryttenholm i ¯verskreia. Coord.: 32V PN 045,220, lat./long.: 60.6206°'N, 10.9105°'E, [Alt.: 400 m], P† mager, velhevdet sauebeite; Eksp.: N, 2000.08.20, Geir Gaarder 1823 (O-F-224276 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): OPPLAND, ¯STRE TOTEN, ¯stre Toten: Badstusveen. Coord.: 32V NN 9604,1708, lat./long.: 60.5782°'N, 10.7527°'E, Naturbeitemark, 2007.08.16, Bj›rn Harald Larsen 542 (O-F-296879 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): OPPLAND, ¯STRE TOTEN, Starum. Coord.: 32V PN 03464,30208, lat./long.: 60.6941°'N, 10.8949°'E, Kalkrike, t›rre enger/parkmilj›, 2011.08.06, Geir Gaarder 6369 (O-F-242745 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): OPPLAND, ¯STRE TOTEN, Kr†kerud. Coord.: 32V PN 04324,26780, lat./long.: 60.6631°'N, 10.9089°'E, Kalkrik, noe t›rr sl†tteeng p† boligtomt, 2011.08.06, Geir Gaarder 6370 (O-F-242746 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): ROGALAND, RENNES¯Y, Knott, Asmarvik. Coord.: 32V LL 07069,57184, lat./long.: 59.1101°'N, 5.6302°'E, [Alt.: 100 m], Naturbeitemark, 2012.08.19, Per Fadnes, Arne Vatten, Asbj›rn Knutsen 285 (O-F-245824 - edit: 2014-12-17)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): SOGN OG FJORDANE, FLORA, Flora: Askrova: Hagen. Coord.: 32V KP 8329,2835, lat./long.: 61.5278°'N, 4.9237°'E, Beitemark, 2007.09.26, Geir Gaarder, m. fl. 5104 - Det. Geir Gaarder (O-F-285357 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): SOGN OG FJORDANE, FLORA, Flora: Askrova: Hagen. Coord.: 32V KP 8329,2835, lat./long.: 61.5278°'N, 4.9237°'E, Beitemark, 2007.09.26, Geir Gaarder, m. fl. 5099 - Det. Geir Gaarder (O-F-285352 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): SOGN OG FJORDANE, SOLUND, Hersvik. Coord.: 32V KN 79,88-89, [lat./long.: 61.1732°'N, 4.8989°'E], Beitemark p† gr›nnskifer, 1959.09.24, Sigmund Sivertsen (TRH-F-22209 - edit: 2014-12-14)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): SOGN OG FJORDANE, SOLUND, Hersvik. Coord.: 32V KN 79,88-89, [lat./long.: 61.1732°'N, 4.8989°'E], Beitemark, 1966.09.26, Sigmund Sivertsen <Note: D†rlig t›rret materiale!> (TRH-F-22208 - edit: 2014-12-14)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): SOGN OG FJORDANE, SOLUND, Solund: Nes›yna: Humledalen. Coord.: 32V KN 7762,7514, lat./long.: 61.0481°'N, 4.8804°'E, Beitemark (tidl. innmark) som sauebeites. Noe kalkrik, 2006.10.04, Geir Gaarder 4939 (O-F-68883 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): SOGN OG FJORDANE, SOLUND, Olderholmen. Coord.: 32V 0269847,6784004, lat./long.: 61.0766°'N, 4.7639°'E, Naturbeitemark, 2012.09.14, Geir Gaarder, et al. 6681 - Det. Geir Gaarder 2012 (O-F-246083 - edit: 2014-12-17)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): SOGN OG FJORDANE, V¸GS¯Y, V†gs›y: Refvika utenfor moloen. Coord.: 32V KP 937,816, lat./long.: 62.0108°'N, 5.0591°'E, [Alt.: 40 m], I kalkrik naturbeitemark, tidligere utmarksbeite, 2000.09.06, Geir Gaarder, J. B. Jordal 2457 (O-F-223110 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): S¯R-TR¯NDELAG, TRONDHEIM, H›stad. Coord.: 32V NR 5700,3181, lat./long.: 63.4103°'N, 10.1415°'E, Beitemark, 2016.09.07, Thyra Solem (TRH-F-24906 - edit: 2016-12-14)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): TELEMARK, B¯, Brenne SV. Coord.: 32V 0501369,6582600, lat./long.: 59.3821°'N, 9.0241°'E, [Alt.: 90 m], Middels baserik, †pen, hevdet beitemark., 2010.09.30, Tom H. Hofton, Arne Laugsand THH 10604 - Det. John Bjarne Jordal 2011 <Note: Conf. John Bjarne Jordal pr. foto> (O-F-246901 - edit: 2014-12-17)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): TELEMARK, NOTODDEN, Notodden: Austgvammen. Coord.: 32V NM 15334,11969, lat./long.: 59.6455°'N, 9.272°'E, [Alt.: 281 m], I gjengroende rik t›rr-frisk beitemark., 2009.09.01, Sigve Reiso 2009-s84 - Det. Per Marstad 2009 (O-F-296713 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE INTERMEDIA (Flammevokssopp) (VU): TELEMARK, SKIEN, Skien: Gaup†sen. Coord.: 32V NL 38074,65034, lat./long.: 59.2226°'N, 9.667°'E, Beitemark, ugj›dsla, 2010.09.01, Per Marstad, Sigve Reiso PM 216-10 - Det. Per Marstad (O-F-244587 - edit: 2013-09-30)

  Antall treff: 79. Seneste oppdatering av databasen: 2017.01.27.
  Seneste redigeringsdato for viste poster: 2016-12-14.
  Dagens dato: 2022.07.01