Norsk SoppDatabase

Søkeresultat - Etiketter


FORKLARING
Søkekriterier:
- Takson: HYGROCYBE LACMUS
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): AKERSHUS, B’RUM, Godth†b.. Coord.: 32V NM 863-872,419-448, [lat./long.: 59.9189°'N, 10.5525°'E], 1967.10.01, Arne Eftest›l, Liv Eftest›l (O-F-82200 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): AKERSHUS, B’RUM, B‘rum: Bor›ya, den nordre kalkfuruskogsryggen. Coord.: 32V NM 867,388, lat./long.: 59.8781°'N, 10.5497°'E, [Alt.: ca. 10 m], Noe beitet kalkt›rreng i V-NV, 2004.11.03, Tor Erik Brandrud TEB 870-04 (O-F-167193 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): AKERSHUS, NITTEDAL, Nittedal: Mago. Coord.: 32V NM 963,667, lat./long.: 60.1264°'N, 10.7341°'E, [Alt.: 380 m], Sl†tteeng (dels brukt som leirplass), 2000.08.24, Helge Fjeldstad, Geir Gaarder 2305 - Det. Geir Gaarder (O-F-222972 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): AUST-AGDER, ARENDAL, S›rsvann,. Coord.: 32V MK 828,803, lat./long.: 58.4635°'N, 8.7061°'E, rik l›vskog, mest eik, spredte furuer rundt omkring, sannsynligvis beitet i tidligere tider, 1996.11.05, Tove H. Dahl - Det. Gro Gulden 1996 (O-F-71320 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): AUST-AGDER, ARENDAL, Landb›. Coord.: 32V MK 901,925, lat./long.: 58.5733°'N, 8.8306°'E, [Alt.: 70-80 m], Vestvendt edell›vskog med eik, lind, hassel, ask, l›nn etc. + en del ospeskudd. Gammel beitemark ? Mye bl†veis og myske. Mange vokssopparter., 1997.10.05, Dag Pettersen - Det. Inger-Lise Fonneland <Note: Litt "unken" (=jordaktig) lukt.> (O-F-71894 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): AUST-AGDER, ARENDAL, Vigeland. Coord.: 32V MK 728,786, lat./long.: 58.4477°'N, 8.5349°'E, [Alt.: 160 m], I edell›vskog med eik, lind, hassel, l›nn, bl†veis, myske. Mange r›dliste arter her., 1997.10.14, Inger-Lise Fonneland (O-F-71908 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): AUST-AGDER, ARENDAL, Trom›ya, V†gsnes/Seikilen. Coord.: 32V MK 916,814, lat./long.: 58.4736°'N, 8.8568°'E, [Alt.: 30 m], Blandet l›vskog, rik mark., 1997.10.15, Tove Dahl (O-F-71829 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): AUST-AGDER, ARENDAL, Furukollen.. Coord.: 32V MK 828,812, lat./long.: 58.4716°'N, 8.706°'E, [Alt.: 50 m], Sydvendt, bratt eikeskog med hassel og osp., 1997.10.19, Inger-Lise Fonneland (O-F-71910 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): AUST-AGDER, ARENDAL, Landb›hei, Landb›. Coord.: 32V MK 902,924, lat./long.: 58.5724°'N, 8.8324°'E, [Alt.: 80 m], Edell›vskog, 2001.09.25, Tove H. Dahl 124/2001 (O-F-175149 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): AUST-AGDER, ARENDAL, Arendal: Vigeland. Coord.: 32V MK 7290,7846, lat./long.: 58.446°'N, 8.5358°'E, Rik edell›vskog, lind, hassel, eik, bl†veis, bratt, NV vendt., 2009.08.29, Inger-Lise Fonneland I-LF09-112 (O-F-290906 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): AUST-AGDER, ARENDAL, R†naskauen, Arendal. Coord.: 32V MK 8534,8081, lat./long.: 58.4677°'N, 8.7488°'E, L†gurt eikeskog med innslag av andre l›vt‘r og litt bar, 2014.10.19, Inger-Lise Fonneland I-LF 2014-83 (O-F-251508 - edit: 2016-09-19)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): AUST-AGDER, GRIMSTAD, Rauvika. Coord.: 32V MK 823,709, lat./long.: 58.379°'N, 8.6982°'E, [Alt.: 25 m], Blandingsskog, p† jord blant stein og gress., 1996.05.09, Inger-Lise Fonneland - Det. Gro Gulden 1997 (O-F-60333 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): BUSKERUD, HOLE, Kleivstua - Kongens utsikt.. Coord.: 32V NM 72-73,57, [lat./long.: 60.0468°'N, 10.3106°'E], 1967.10.01, Gro Gulden 614/67 (O-F-82199 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): BUSKERUD, HURUM, Hurum, Holtnesdalen. Coord.: 32V NM 804-805,015-018, [lat./long.: 59.5459°'N, 10.4238°'E], Ulmo-Tilietum lathyretosum verni, 1978.09.12, Jon Markussen 352/78 (O-F-300250 - edit: 2015-12-02)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): BUSKERUD, NES, Nesbyen, Hallingdal museum.. Coord.: 32V NN 047-052,140-144, [lat./long.: 60.5642°'N, 9.0912°'E], 1965.10.03, Gro Gulden (O-F-61188 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): BUSKERUD, RINGERIKE, Ringerike: Ultveitvatnet, ryggen p† V-sida. Coord.: 32V NM 741,689, lat./long.: 60.1508°'N, 10.3355°'E, [Alt.: ca. 220 m], Kalkgran-furuskog, karstpreget, ung furu + noe gran, 1997.10.28, Tor Erik Brandrud TEB 134-97 (O-F-168284 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): HEDMARK, HAMAR, Hamar. Coord.: 32V PN 11-13,41-43, lat./long.: 60.8005°'N, 11.0672°'E, 1974.09.09, Vegard Jenssen, Jens Stordal 15844 - Det. Jens Stordal (O-F-18398 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): HEDMARK, OS, Grav†sen vest 3. Coord.: 32V PQ 09829,22994, lat./long.: 62.4219°'N, 11.1266°'E, Litt kalkrik, frisk furuskog, 2011.09.05, Geir Gaarder 6416 (O-F-242792 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): HEDMARK, RINGSAKER, Hilset. Coord.: 32V NN 989,412, lat./long.: 60.7943°'N, 10.8179°'E, 1997., Hans Myhre (O-F-270116 - edit: 2016-01-13)
 • Cfr. HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): HEDMARK, RINGSAKER, Bjerkely. Coord.: 32V PN 0363,4105, lat./long.: 60.7914°'N, 10.9038°'E, Beite - gressmark, 2006.10.24, Hans Myhre (O-F-281926 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): HEDMARK, TOLGA, Erlienget. Coord.: 32V PQ 12814,22307, lat./long.: 62.4149°'N, 11.1839°'E, Natureng i †pen, beitet og noe kalkrik fjellbj›rkeskog, 2011.09.05, Geir Gaarder 6407 (O-F-242783 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): HORDALAND, ASK¯Y, Skogvik. Coord.: 32V KN 92,07, lat./long.: 60.4502°'N, 5.2271°'E, p† ask, 1958.09.19, Gurly Hagelien - Det. Jens Stordal (O-F-61192 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): HORDALAND, AUSTEVOLL, Austevoll: Selbj›rn: Hotvika. Coord.: 32V KM 8545,5482, lat./long.: 59.9747°'N, 5.1551°'E, P† kalkpreget sauebeitet strandeng, 2003.09.29, Geir Gaarder 3826 (O-F-201796 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): HORDALAND, AUSTEVOLL, Austevoll: M›kster. Coord.: 32V KM 8265,6516, lat./long.: 60.0658°'N, 5.0941°'E, [Alt.: 10 m], Kalkrik naturbeitemark, 2004.10.30, Asbj›rn Knutsen (O-F-292161 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): HORDALAND, AUSTEVOLL, Austevoll: Litlekarls›y. Coord.: 32V KM 81833,62120, lat./long.: 60.0381°'N, 5.0826°'E, Naturbeitemark sau, 2008.10.30, Per Fadnes, Asbj›rn Knutsen, Arne Vatten (O-F-244040 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): HORDALAND, AUSTRHEIM, B›rilden i Austrheim kom.. Coord.: 32V KN 753,496, lat./long.: 60.8185°'N, 4.8681°'E, [Alt.: 5 m], Beita natureng med litt einer, geitsvingel, mose m.m., 2004.10.19, Finn Oldervik 588.04 (O-F-187838 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): HORDALAND, BERGEN, Sandalen p† Nestun ved Bergen.. Coord.: 32V KM 990-997,932-940, lat./long.: 60.3296°'N, 5.3661°'E, 1954.09.27, Raiti Hvoslef - Det. Jens Stordal (O-F-61195 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): HORDALAND, B¯MLO, B›mlo: Mosterhamn: Gr›n†s. Coord.: 32V KM 958,244, lat./long.: 59.7064°'N, 5.371°'E, [Alt.: 15 m], Naturbeitemark, 2001.10.13, Asbj›rn Knutsen - Det. John Bjarne Jordal (O-F-242280 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): HORDALAND, B¯MLO, B›mlo: Otter›ya. Coord.: 32V KM 9925,2585, lat./long.: 59.722°'N, 5.4297°'E, Naturbeitemark, 2004.10.10, Asbj›rn Knutsen - Det. John Bjarne Jordal (O-F-178530 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): HORDALAND, B¯MLO, B›mlo: Mosterhamn, Gr›n†s. Coord.: 32V KM 9570,2427, lat./long.: 59.7061°'N, 5.3683°'E, [Alt.: 20 m], Naturbeitemark, 2006.10.21, Asbj›rn Knutsen (O-F-361551 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): HORDALAND, B¯MLO, B›mlo: Gr›n†s. Coord.: 32V KM 950-972,237-247, lat./long.: 59.7061°'N, 5.3762°'E, 2007.10.05, Anon. - Det. John Bjarne Jordal (O-F-68560 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): HORDALAND, B¯MLO, B›mlo: Lykling. Coord.: 32V KM 8499,2487, lat./long.: 59.7061°'N, 5.1778°'E, Beitemark, 2007.10.06, Marthe Gjestland (O-F-68580 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): HORDALAND, B¯MLO, B›mlo: Nordom Urda ved Lykling. Coord.: 32V KM 83866,24948, lat./long.: 59.7062°'N, 5.1577°'E, [Alt.: 39 m], I naturbeitemark, 2008.10.10, Asbj›rn Knutsen, John Bjarne Jordal (O-F-287727 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): HORDALAND, B¯MLO, B›mlo: Hallar†ker s›r. Coord.: 32V KM 8346,3218, lat./long.: 59.7708°'N, 5.1431°'E, Naturbeitemark, 2010.10.09, Geir Gaarder 6171 (O-F-296161 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): HORDALAND, B¯MLO, B›mlo: Hallar†ker s›r. Coord.: 32V KM 8343,3234, lat./long.: 59.7722°'N, 5.1424°'E, Naturbeitemark, 2010.10.09, Geir Gaarder 6170 (O-F-296160 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): HORDALAND, B¯MLO, B›mlo: Myra -vest, Spiss›y. Coord.: 32V KM 95792,27028, lat./long.: 59.7308°'N, 5.3672°'E, [Alt.: 30 m], Naturbeitemark, 2010.10.16, Per Fadnes, Arne Vatten, Asbj›rn Knutsen 133 (O-F-293276 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): HORDALAND, B¯MLO, S›nsteb›makjo, Mehus. Coord.: 32V KM 8192,3154, lat./long.: 59.7642°'N, 5.1164°'E, [Alt.: 30 m], Lynghei, naturbeitemark, 2011.10.01, Per Fadnes, Asbj›rn Knutsen 184 (O-F-242542 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): HORDALAND, B¯MLO, Melingneset. Coord.: 32V KM 81999,32870, lat./long.: 59.7762°'N, 5.1163°'E, [Alt.: 5 m], Lynghei, Beitemark, 2012.10.14, Per Fadnes, Arne Vatten, Asbj›rn Knutsen 287 (O-F-245826 - edit: 2014-12-17)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): HORDALAND, B¯MLO, Helgenes, Lykling. Coord.: 32V KM 84912,24836, lat./long.: 59.7057°'N, 5.1763°'E, [Alt.: 50 m], Naturbeitemark, 2013.09.29, Per Fadnes, Arne Vatten, John Bjarne Jordal 311 (O-F-245851 - edit: 2014-12-17)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): HORDALAND, ETNE, Etne: Bordalen. Coord.: 32V LM 58419,38563, lat./long.: 59.8604°'N, 6.4719°'E, [Alt.: 540 m], Seter, 2010.10.07, Per Fadnes 136 (O-F-293279 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): HORDALAND, FITJAR, Nedre Lev†g, Sandvikv†g. Coord.: 32V KM 96380,53230, lat./long.: 59.9659°'N, 5.352°'E, [Alt.: 30 m], Beitemark storfe, 2006.10.08, Per Fadnes (O-F-281901 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): HORDALAND, FITJAR, Fitjar: Nedre Lev†g. Coord.: 32V KM 9640,5322, lat./long.: 59.9659°'N, 5.3524°'E, [Alt.: 21 m], Naturbeitemark, 2007.10.05, Knut Geelmuyden - Det. Per Fadnes (O-F-68521 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): HORDALAND, FITJAR, Fitjar: Nedre Lev†g. Coord.: 32V KM 9675,5296, lat./long.: 59.9637°'N, 5.3589°'E, [Alt.: 45 m], Naturbeitemark, 2007.10.05, Per Fadnes (O-F-68522 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): HORDALAND, FJELL, Fjell: Rotavika, Bild›yna. Coord.: 32V KM 8473,9757, lat./long.: 60.3573°'N, 5.097°'E, [Alt.: 20 m], Naturbeitemark, 2005.10.10, Bj›rn Harald Larsen 298 (O-F-68764 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): HORDALAND, FUSA, Holmefjord. Coord.: 60°17.2'N 5°40.1'E, lat./long.: 60.2867°'N, 5.6683°'E, [Alt.: 70 m], I gamal sl†ttemark, 2010.09.20, Olav Aas <Note: BAS-AGA> (BG-F-16267 - edit: 2014-04-23)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): HORDALAND, GRANVIN, Mellom Neds†s og Midt†s. Coord.: 32V LN 75,13, lat./long.: 60.5368°'N, 6.7309°'E, P† mosegrodd utsl†tt, 1948.10.07, Jens Stordal 2001 (O-F-18404 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): HORDALAND, GRANVIN, Nedstaas, mellom Nedst†s og Mid†s., [lat./long.: 60.5441°'N, 6.66526°'E], P† mosegrodd utsl†tt., 1948.10.07, Jens Stordal 2001 (O-F-61193 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): HORDALAND, KVINNHERAD, Rosendal, Baroniparken, [lat./long.: 59.9497°'N, 6.01605°'E], 1975.09.01, T. Schumacher (BG-F-16174 - edit: 2014-04-23)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): HORDALAND, KVINNHERAD, Kvinnherad: Uskedalen, Nedre Musland. Coord.: 32V LM 2911,4437, lat./long.: 59.9014°'N, 5.9447°'E, [Alt.: 207 m], I naturbeitemark med einer, 2008.09.08, John Bjarne Jordal <Note: Stilk hvit, ustripet, uten gult anstr›k ved basis, sporer ellipsoide (JBJ).> (O-F-287982 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): HORDALAND, LIND¸S, Lind†s: Dyrdal indre. Coord.: 32V LN 0656,3327, lat./long.: 60.6882°'N, 5.457°'E, Heipreget naturbeitemark, 2008.10.02, Geir Gaarder 5411 (O-F-288696 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): HORDALAND, LIND¸S, Lind†s: Bj›rgo N. Coord.: 32V LN 0457,2841, lat./long.: 60.6437°'N, 5.4255°'E, Naturbeitemark, 2008.10.03, Geir Gaarder 5502 (O-F-288787 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): HORDALAND, MASFJORDEN, Masfjorden: Hopsdalen. Coord.: 32V LN 1349,5978, lat./long.: 60.9291°'N, 5.5583°'E, Naturbeitemark, 2008.10.02, Geir Gaarder 5511 (O-F-288796 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): HORDALAND, OS, S‘vik, [lat./long.: 60.2129°'N, 5.44478°'E], I gress, 1980.10.08, Bj›rn Frode Moen <Note: BAS> (BG-F-5060 - edit: 2014-04-23)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): HORDALAND, OS, S›vik. Coord.: 32V KM 99,80, lat./long.: 60.2104°'N, 5.3813°'E, I gress, 1980.10.08, Bj›rn Frode Moen <Note: BAS> (BG-F-14812 - edit: 2016-01-19)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): HORDALAND, OSTER¯Y, Votlo, [lat./long.: 60.5690°'N, 5.51371°'E], In old grazing-fields, 1998.09.14, Soppforeningen i Bergen (BG-F-1430 - edit: 2014-04-23)
 • Cfr. HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): HORDALAND, RAD¯Y, Mar›y NV2. Coord.: 32V 0275231,6737569, lat./long.: 60.6701°'N, 5.00775°'E, Naturbeitemark (sauebeite) p† lita ›y, 2013.09.19, Geir Gaarder, Kirstin Maria Flynn 6524 (O-F-245926 - edit: 2014-12-17)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): HORDALAND, STORD, N‘r Leirvik skole.. Coord.: 32V LM 04,33, lat./long.: 59.7916°'N, 5.516°'E, Kortbeitet gresskr†ning i Pinus-skog, 1952.08.12, Jens Stordal 7691 <Note: Gul nederst p† foten (JS).> (O-F-18402 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): HORDALAND, STORD, Alm†s, [lat./long.: 59.8258°'N, 5.48698°'E], 1952.10.04, Jens Stordal 8583 (BG-F-16138 - edit: 2014-04-23)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): HORDALAND, STORD, Stord: B›rtveit. Coord.: 32V LM 0478,4478, lat./long.: 59.8943°'N, 5.5102°'E, [Alt.: 30 m], Beitemark, sau og hest, 2005.10.05, Per Fadnes (O-F-178483 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): HORDALAND, TYSNES, Tysnes: Myklebostad. Coord.: 32V LM 15378,55387, lat./long.: 59.9942°'N, 5.6897°'E, Magert, litt kalkrikt sauebeite, 2009.10.05, Geir Gaarder 5844 (O-F-293775 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): HORDALAND, ULVIK, Ljono. Coord.: 60°34.4'N 6°56.1'E, lat./long.: 60.5733°'N, 6.935°'E, I gamal sl†ttemark, 2010.08.27, Olav Aas <Note: BAS-AGA> (BG-F-16286 - edit: 2014-04-23)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): HORDALAND, VOSS, Palmafossen, nordvest for stasjonen ovenfor jernbanelinjen.. Coord.: 32V LN 62,23, [lat./long.: 60.6223°'N, 6.4872°'E], Blandt mose p† beite., 1948.10.17, Jens Stordal 2095 (O-F-61196 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): HORDALAND, VOSS, Tvinde, i bakken vest for g†rden.. Coord.: 32V LN 63,35, lat./long.: 60.7302°'N, 6.4971°'E, I mosegrodd, bratt sl†ttemark, 1950.09.01, Jens Stordal 5130 (O-F-18397 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): HORDALAND, VOSS, Tvinde, [lat./long.: 60.7069°'N, 6.41003°'E], 1950.09.01, Jens Stordal 5143 (BG-F-16141 - edit: 2014-04-23)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): HORDALAND, VOSS, Tvinde, [lat./long.: 60.7069°'N, 6.41003°'E], 1950.09.01, Jens Stordal 5130 <Note: Sp. lacrymoid, 7,2 x 5, 8,4 x 7,2.> (O-F-61189 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): HORDALAND, VOSS, Vindbergsetra, [lat./long.: 60.7069°'N, 6.41003°'E], P† mosegrodd sl†ttemark, 1950.09.09, Jens Stordal 5217 (BG-F-16139 - edit: 2014-04-23)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): HORDALAND, VOSS, Vindbergsetren., [lat./long.: 60.7069°'N, 6.41003°'E], P† mosegrodd sl†ttemark., 1950.09.09, Jens Stordal 5217 (O-F-61191 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): HORDALAND, VOSS, ved Bulko g†rdene opp for Skjervet, [lat./long.: 60.7069°'N, 6.41003°'E], P† mosegrodd sl†ttemark ved spredte l›vtr‘r, 1950.09.10, Jens Stordal 5244 (BG-F-16142 - edit: 2014-04-23)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): HORDALAND, VOSS, Ved Bulko g†rdene opp for Skjervet., [lat./long.: 60.7069°'N, 6.41003°'E], P† mosegrodd sl†ttemark ved spredte l›vtr‘r., 1950.09.10, Jens Stordal 5244 (O-F-61194 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): HORDALAND, VOSS, [Vossestrand hd.], n‘r R›dno, [lat./long.: 60.7069°'N, 6.41003°'E], 1950.10.07, Jens Stordal 5718 (BG-F-16140 - edit: 2014-04-23)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): HORDALAND, VOSS, N‘r R›dno. Coord.: 32V LN 63,39, [lat./long.: 60.7661°'N, 6.4943°'E], P† mosegrodd, †pen grasvoll i furuskog med noen l›vtr‘r., 1950.10.07, Jens Stordal 5718 (O-F-61190 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, AURE, Aure: Husfest. Coord.: 32V MR 720,173, lat./long.: 63.284°'N, 8.4428°'E, [Alt.: 5 m], Naturbeitemark, 1995.09.22, John Bjarne Jordal (O-F-241423 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, AURE, Aure: Husfest. Coord.: 32V MR 720,173, lat./long.: 63.284°'N, 8.4428°'E, [Alt.: 5 m], Naturbeitemark, 1996.10.21, John Bjarne Jordal (O-F-241429 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, AURE, Aure: Auredalen: L›fald. Coord.: 32V MR 804,166, lat./long.: 63.2782°'N, 8.6103°'E, [Alt.: 190 m], Naturbeitemark, 1999.10.17, Finn Oldervik - Det. John Bjarne Jordal (O-F-241433 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, AURE, Aure: Finnset. Coord.: 32V MR 755,264, lat./long.: 63.3659°'N, 8.5112°'E, [Alt.: 2-5 m], Naturbeitemark, 1999.10.30, Finn Oldervik - Det. John Bjarne Jordal (O-F-241435 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, AURE, Aure: langs Hjelaelva. Coord.: 32V MR 890,208, lat./long.: 63.3163°'N, 8.7815°'E, [Alt.: 120 m], Naturbeitemark, 2000.09.17, Finn Oldervik - Det. John Bjarne Jordal (O-F-241440 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, AURE, Aure: Todalen: Teigen: Graven. Coord.: 32V MR 842,082, lat./long.: 63.203°'N, 8.6869°'E, [Alt.: 30-40 m], Naturbeitemark, 2000.10.08, Finn Oldervik - Det. John Bjarne Jordal (O-F-241439 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, AURE, Aure: Asplia, Torset. Coord.: 32V MR 788,124, lat./long.: 63.2405°'N, 8.579°'E, 2000.10.10, F. Oldervik - Det. Geir Gaarder 2669 (O-F-223000 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, AURE, Aure: Vik, midtre. Coord.: 32V MR 804,087, lat./long.: 63.2073°'N, 8.6113°'E, [Alt.: 60 m], Gammel beitemark. Stedvis i gjengroing av gr†or, 2004.10.30, Finn Oldervik, Geir Gaarder 630.04 (O-F-188126 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, AURE, Aure: Vik, s›r. Coord.: 32V MR 805,083, lat./long.: 63.2038°'N, 8.6133°'E, [Alt.: 50 m], Artsrik, baserik naturbeitemark, 2004.11.02, Finn Oldervik 657.04 (O-F-188099 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, AURE, Aure: Bj›ringsetra, aust. Coord.: 32V MR 8209,1252, lat./long.: 63.2413°'N, 8.6436°'E, [Alt.: 320 m], Inntil nyleg sl†tt og beita seterst›l. Kalkrikt., 2008.10.13, Finn Oldervik 006.08 (O-F-288468 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, AVER¯Y, Aver›y: Litj-Lauv›ya. Coord.: 32V MQ 193,880, lat./long.: 63.0131°'N, 7.4069°'E, [Alt.: 10 m], Naturbeitemark, 1994.09.30, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal - Det. John Bjarne Jordal 1994 (O-F-241420 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, AVER¯Y, Aver›y: Litj-Lauv›ya. Coord.: 32V MQ 193,880, lat./long.: 63.0131°'N, 7.4069°'E, [Alt.: 10 m], Naturbeitemark, 1996.10.18, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal (O-F-241428 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, GISKE, Giske: Alnes vest. Coord.: 32V LQ 436,316, lat./long.: 62.4829°'N, 5.966°'E, [Alt.: 40 m], Naturbeitemark, 1995.09.27, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal (O-F-241424 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, GISKE, Alnes ›st. Coord.: 32V LQ 443,316, lat./long.: 62.4832°'N, 5.9796°'E, [Alt.: 50 m], utmarksbeite, 1998.09.19, Geir Gaarder, K. J. Grimstad, D. Holtan - Det. Geir Gaarder (O-F-94118 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, GJEMNES, Gjemnes: Silsetfjellet: Stokk†sen. Coord.: 32V MQ 338,695, lat./long.: 62.8501°'N, 7.7006°'E, [Alt.: 360 m], Naturbeitemark, 1999.10.08, John Bjarne Jordal (O-F-241438 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, HER¯Y, Jos†k, [lat./long.: 62.3668°'N, 5.48296°'E], 1953.09.22, O. Skifte, J. Stordal 907 (BG-F-16143 - edit: 2014-05-07)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, HER¯Y, J›s†k. Coord.: 32V LQ 34,03, [lat./long.: 62.2252°'N, 5.8159°'E], 1953.09.22, O. Skifte, Jens Stordal 9079 (O-F-61198 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, KRISTIANSUND, Frei: Havmyra. Coord.: 32V 0443185,6997511, lat./long.: 63.2280°'N, 7.5641°'E, Gammel kystlynghei, 2013.10.19, Geir Gaarder, Steinar Vatne 6730 (O-F-246130 - edit: 2014-12-17)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, MOLDE, Gr›nnes, ved fergestedet., [lat./long.: 62.7416°'N, 7.3964°'E], 1958.09.04, Jens Stordal (O-F-61197 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, RAUMA, Rauma: Monge. Coord.: 32V MQ 415,233, lat./long.: 62.4368°'N, 7.8678°'E, [Alt.: ca. 100 m], Blant mose & str› p† steinblokk i furuskog, 2001.09.13, John Bjarne Jordal (O-F-242213 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, SANDE, Sands›ya, Barsneset, Sande kom.. Coord.: 32V LQ 138,068, lat./long.: 62.2555°'N, 5.42391°'E, [Alt.: 10 m], Moserikt naturbeite, 2001.10, Karl Johan Grimstad (O-F-66583 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, SANDE, Voksa, Sande kom.. Coord.: 32V LQ 159,029, lat./long.: 62.2555°'N, 5.42391°'E, [Alt.: 7 m], Kalkrikt strandbeite, 2002.10.06, Karl Johan Grimstad (O-F-66584 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, SAND¯Y, Sand›y: Easteinen. Coord.: 32V LQ 781,675, lat./long.: 62.8178°'N, 6.6089°'E, [Alt.: 1-20 m], Naturbeitemark, 1996.10.17, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal (O-F-241427 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, SAND¯Y, Sand›y: Orten, Rambj›ra. Coord.: 32V LQ 7924,6339, lat./long.: 62.7809°'N, 6.6333°'E, [Alt.: 20 m], Blant etasjemose i kystlynghei, 2004.10.01, John Bjarne Jordal <Note: Sp. store & ellipsoide, stilk ikke langdestripet, basis "kremfarget" ikke gul (JBJ).> (O-F-178062 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, SM¯LA, Kuli: R›nningan. Coord.: 32V MR 53,18, lat./long.: 63.2924°'N, 8.0727°'E, [Alt.: ca. 70 m], Beitemark, 1992.09.21, John Bjarne Jordal, Sigmund Sivertsen MR 92-54 (TRH-F-20336 - edit: 2015-11-21)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, SM¯LA, Sm›la: Kuli: R›nningan. Coord.: 32V MR 534,187, lat./long.: 63.2946°'N, 8.0716°'E, [Alt.: 40 m], Naturbeitemark, 1995.10.12, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal (O-F-241425 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, SM¯LA, Sm›la: V. Kulihaugen. Coord.: 32V MR 552,194, lat./long.: 63.3011°'N, 8.1073°'E, [Alt.: 5 m], Naturbeitemark, 1995.10.13, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal (O-F-241426 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, SM¯LA, Sm›la: Rangnes. Coord.: 32V MR 497,223, lat./long.: 63.3264°'N, 7.9967°'E, [Alt.: 1-10 m], Naturbeitemark, 1996.10.22, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal (O-F-241430 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, SM¯LA, Sm›la: Glass›ya. Coord.: 32V MR 615,245, lat./long.: 63.3476°'N, 8.2317°'E, [Alt.: 1-34 m], Naturbeitemark, 1996.10.23, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal (O-F-241431 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, STORDAL, Stordal: Dyrkorn Indreseter. Coord.: 32V LQ 946,225, lat./long.: 62.3943°'N, 7.0888°'E, [Alt.: 250 m], I gml. sl†tteeng ved r†ket, 2004.09.14, Gro Gulden, John Bjarne Jordal (O-F-178047 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, STRANDA, Stranda: Moldskredalen: Myklebustsetra. Coord.: 32V LQ 885,021, lat./long.: 62.2345°'N, 6.8554°'E, [Alt.: 420 m], Naturbeitemark, 1999.09.28, Finn Oldervik - Det. John Bjarne Jordal (O-F-241434 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, SUNNDAL, Jordalsgrend. Coord.: 32V MQ 64,59, lat./long.: 62.7626°'N, 8.3048°'E, 1981.09.27, John Bjarne Jordal (TRH-F-23240 - edit: 2010-12-14)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, SUNNDAL, Jordalsgrend: Kalvhusv›ttu . Coord.: 32V MQ 64-66,59, [lat./long.: 62.7642°'N, 8.3243°'E], Sl†ttemark, 1993.10.01, John Bjarne Jordal 237/93 (TRH-F-20147 - edit: 2015-11-19)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, SUNNDAL, Sunndal: Vangan. Coord.: 32V MQ 981,339, lat./long.: 62.5365°'N, 8.964°'E, [Alt.: 740 m], Naturbeitemark, 1994.09.18, John Bjarne Jordal (O-F-241419 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, SUNNDAL, Sunndal: Gr›vudalen: Gammelsetra. Coord.: 32V MQ 948,238, lat./long.: 62.4458°'N, 8.9002°'E, [Alt.: 850 m], Naturbeitemark, 2000.09.02, John Bjarne Jordal (O-F-241437 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, SUNNDAL, Sunndal: Oppd›l under Seterhaugen. Coord.: 32V MQ 761,563, lat./long.: 62.7368°'N, 8.5333°'E, [Alt.: 100 m], edellauvskog, 2001.09.10, John Bjarne Jordal (O-F-242212 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, SUNNDAL, Sunndal: Sunndal: Hagen. Coord.: 32V NQ 023,382, lat./long.: 62.5751°'N, 9.0457°'E, [Alt.: 160 m], Naturbeitemark, 2001.09.12, John Bjarne Jordal (O-F-241436 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, SUNNDAL, Sunndal: Gr›vudalen; Flysetra. Coord.: 32V MQ 9528,2363, lat./long.: 62.4439°'N, 8.9086°'E, [Alt.: ca. 870 m], I beitemark, 2004.08.30, John Bjarne Jordal (O-F-177961 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, SUNNDAL, Sunndal: Jordalsgrenda; Jordals›ra (ved br›nnen). Coord.: 32V MQ 6544,5997, lat./long.: 62.7685°'N, 8.3231°'E, [Alt.: ca. 10 m], I gml. sl†tteeng, 2004.08.31, John Bjarne Jordal (O-F-177953 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, SUNNDAL, Sunndal: Jordals›ra. Coord.: 32V MQ 6538,6003, lat./long.: 62.769°'N, 8.322°'E, [Alt.: 35 m], Gml. sl†tteeng, 2004.10.10, John Bjarne Jordal (O-F-178008 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, SUNNDAL, Sunndal: ¸lvundfjord. Coord.: 32V MQ 7486,6748, lat./long.: 62.8366°'N, 8.5065°'E, Strandeng, trolig plensl†tt, 2008.10.25, Geir Gaarder 5460 (O-F-288745 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, SUNNDAL, ¯ksendal: Innafor J›nnstadsetrene. Coord.: 32V 0464596,6942333, lat./long.: 62.6101°'N, 8.3102°'E, [Alt.: 388 m], bj›rkeskog (n‘r setrene), blant mose p† steinblokk i sti, 2013.09.22, John Bjarne Jordal (O-F-247496 - edit: 2014-12-17)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, SURNADAL, Surnadal: B›verdalen lok 1. Coord.: 32V MQ 9663,9673, lat./long.: 63.1°'N, 8.9333°'E, Fjellbj›rkeskog, noe engpreget, 2008.10.23, Geir Gaarder 5521 (O-F-288806 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, SURNADAL, Surnadal: B›verdalen lok 2. Coord.: 32V MQ 9570,9647, lat./long.: 63.0977°'N, 8.9149°'E, Fjellbj›rkeskog, noe engpreget, 2008.10.23, Geir Gaarder 5447 (O-F-288732 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, SURNADAL, Nordmarka: Alvstusetra, like ovafor vegen. Coord.: 32V 0502305,6990819, lat./long.: 63.0469°'N, 9.0456°'E, [Alt.: 380 m], kulturmarkseng, p† marka, 2013.09.18, John Bjarne Jordal (O-F-247494 - edit: 2014-12-17)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, SURNADAL, Nordmarka: D›nnemsetra. Coord.: 32V 0502659,6990838, lat./long.: 63.0471°'N, 9.0526°'E, [Alt.: 369 m], kulturmarkseng, p† marka, 2013.09.18, John Bjarne Jordal (O-F-247495 - edit: 2014-12-17)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, SYKKYLVEN, Sykkylven: ¸rsetsetra. Coord.: 32V LQ 883,205, lat./long.: 62.398°'N, 6.8399°'E, [Alt.: 200 m], Naturbeitemark, 1995.09.06, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal (O-F-241422 - edit: 2016-01-28)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, TINGVOLL, Tingvoll gard - Saltkjelen. Coord.: 32V MQ 577,760, lat./long.: 62.9119°'N, 8.1684°'E, [Alt.: 30 m], beitemark, 1998.08.10, Geir Gaarder (O-F-94144 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, TINGVOLL, Tingvollia: Tingvoll museum. Coord.: 32V MQ 587,775, lat./long.: 62.9255°'N, 8.1877°'E, [Alt.: 200 m], i naturbeitemark, 1999.07.25, Geir Gaarder 1498 (O-F-105588 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, TINGVOLL, Tingvollv†gen: Tingvoll gard, ¯ygardsneset. Coord.: 32V MQ 572,760, lat./long.: 62.9119°'N, 8.1585°'E, [Alt.: 40 m], i naturbeitemark, 1999.07.28, Geir Gaarder 1504 (O-F-105610 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, TINGVOLL, Tingvoll: Tingvollv†gen, Saltkjelen. Coord.: 32V MQ 577,760, lat./long.: 62.9119°'N, 8.1684°'E, Naturbeitemark, 2000.09.01, Geir Gaarder 2511 (O-F-223067 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, TINGVOLL, Tingvoll: Meisingset, ¸sprong. Coord.: 32V MQ 671,721, lat./long.: 62.8779°'N, 8.3542°'E, Storfebeite, 2003.10.18, Geir Gaarder 3811 (O-F-223314 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, TINGVOLL, Tingvoll: Holmeide: Vikhammer. Coord.: 32V MQ 6504,7983, lat./long.: 62.9467°'N, 8.3112°'E, Plen, 2008.10.12, Geir Gaarder 5516 (O-F-288801 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, ULSTEIN, Gardshol . Coord.: 32V LQ 370-374,126-132, lat./long.: 62.3111°'N, 5.8599°'E, I beitemark, 1993.09.24, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal 214/93 (TRH-F-20149 - edit: 2015-10-10)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, ¯RSTA, ¯rsta: Myklebustsetra. Coord.: 32V LQ 61631,03815, lat./long.: 62.2405°'N, 6.3367°'E, [Alt.: 350 m], Naturbeitemark, 2009.09.30, Dag Holtan (O-F-291907 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, ¸LESUND, ¸lesund: Litj-Kalv›ya: Plassen. Coord.: 32V LQ 614,307, lat./long.: 62.4819°'N, 6.3117°'E, [Alt.: 5 m], Naturbeitemark, 1999.10.14, Dag Holtan - Det. John Bjarne Jordal (O-F-241432 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): NORD-TR¯NDELAG, LEVANGER, Levanger: Ytter›y, Sj›myrtangen. Coord.: 32V NR 98709,70428, lat./long.: 63.7475°'N, 11.0003°'E, [Alt.: ca. 10 m], Naturbeitemark med einer, hassel og gran. Moserikt, 2011.10.20, Anne Molia AM-283-2011 (O-F-21152 - edit: 2016-09-15)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): NORD-TR¯NDELAG, LIERNE, Lierne: Storfossen. Coord.: 33W VM 299,661, lat./long.: 64.6131°'N, 13.5356°'E, [Alt.: 480 m], Rik bakke/rasmark v. elva, 2005.09.12, Helge Fjeldstad (O-F-361745 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): NORD-TR¯NDELAG, LIERNE, Musuvika. Coord.: 33W VM 4773,5340, lat./long.: 64.502°'N, 13.9118°'E, Gjengroende sl†tteeng, 2005.09.13, Geir Gaarder 4529 (O-F-281171 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): NORD-TR¯NDELAG, LIERNE, S›rli: Aspneset. Coord.: 33W VM 3495,2977, lat./long.: 64.2878°'N, 13.6563°'E, Mager, lyngrik beitemark, 2005.09.14, Geir Gaarder 4480 (O-F-281122 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): NORD-TR¯NDELAG, NAMDALSEID, Liasetran. Coord.: 32V PS 1943, 2563, lat./long.: 64.2361°'N, 11.4631°'E, [Alt.: ca. 120 m], I naturbeitemark, 2013.09.11, H†kon Holien, Harald Bratli, John Bjarne Jordal 198/13 - Det. John Bjarne Jordal 2013 (TRH-F-15757 - edit: 2015-09-16)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): NORD-TR¯NDELAG, NAMDALSEID, Heggdalslisetran. Coord.: 32V PS 00938, 21636, lat./long.: 64.2062°'N, 11.0793°'E, [Alt.: ca. 280 m], I naturbeitemark, 2013.09.11, Harald Bratli, H†kon Holien, John Bjarne Jordal - Det. John Bjarne Jordal 2013 (TRH-F-15547 - edit: 2014-01-02)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): NORDLAND, BOD¯, Bod›: Ytterodden. Coord.: 33W VQ 7470,6130, lat./long.: 67.2674°'N, 14.4134°'E, [Alt.: 5 m], Kalkrike strandberg, 2005.09.15, Bj›rn Harald Larsen 275 <Note: Inne p† Bod› hovedflystasjon (BHL).> (O-F-360160 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): NORDLAND, EVENES, Evenes: Evenesmarka. Coord.: 33W WR 718,993, lat./long.: 68.4974°'N, 16.7567°'E, Naturbeitemark p† kalkrik mark, 2003.09.14, Geir Gaarder 3788 (O-F-223379 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): NORDLAND, MOSKENES, Einangen, Moskenes. Coord.: 33W VR 1536,4128, lat./long.: 67.9734°'N, 12.9775°'E, Ugj›dslet beitemark p† stabile sanddyner, 2003.09.19, Bj›rn Harald Larsen (O-F-67436 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): NORDLAND, RANA, Jordbru, Kalfjellet . Coord.: 33W VP 88,51, lat./long.: 66.2815°'N, 14.7438°'E, I bj›rkeskog p† kalk, v/ skoggr., 1979.09.23, S. Sivertsen, B.K.P. Sveum 79-200 (TRH-F-178 - edit: 2015-11-19)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): NORDLAND, RANA, Jordbru . Coord.: 33W VP 88,51, lat./long.: 66.2815°'N, 14.7438°'E, [Alt.: ca. 480 m], H›ystaudebj›rkeskog, kalk, 1980.09.30, Sigmund Sivertsen, Bodil P. Sveum R 13-80 (TRH-F-9831 - edit: 2015-11-19)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): OPPLAND, DOVRE, Bj›rke, Dovre. Coord.: 32V NP 1255,7068, lat./long.: 61.9684°'N, 9.2395°'E, Ugj›dslet beitemark/beiteskog m/ bj›rk og einer, 2003.09.21, Bj›rn Harald Larsen (O-F-67474 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): OPPLAND, GAUSDAL, Gausdal: Erlandhusum ›st. Coord.: 32V NP 3723,0325, lat./long.: 61.3615°'N, 9.6964°'E, [Alt.: 900 m], Naturbeitemark, 2006.10.06, Bj›rn Harald Larsen 427 (O-F-288233 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): OPPLAND, GRAN, Gran: Framstads‘tra. Coord.: 32V NM 917,954, lat./long.: 60.385°'N, 10.6644°'E, [Alt.: 660 m], Mager setervoll i granskog; Eksp.: S, 2000.08.19, Geir Gaarder 1812 (O-F-224325 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): OPPLAND, JEVNAKER, Jevnaker: Sven†dalen, N-side, Korpeberget. Coord.: 32V NM 796,778, lat./long.: 60.2296°'N, 10.438°'E, [Alt.: ca. 375 m], Southern boreal, rich/low herb Pinus + Picea forest, 2004.10.27, Egil Bendiksen, Tor Erik Brandrud EB 491/04 (O-F-166828 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): OPPLAND, SEL, Sel: Stormyr. Coord.: 32V NP 0817,4360, lat./long.: 61.7254°'N, 9.1547°'E, Naturbeitemark, 2006.08.01, Bj›rn Harald Larsen 50(?) (O-F-288416 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): OPPLAND, S¯R-FRON, Espedalen, lia nord›st for Espedalen h›gfjellshotell, Sandbulykkja. Coord.: 32V NP 2665,1225, lat./long.: 61.4432°'N, 9.4998°'E, [Alt.: 875 m], Naturbeitemark i svak gjengroing, 2006.10.14, Reidar Haugan S06015 (O-F-280620 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): OPPLAND, VANG, Kviesyndin. Coord.: 32V MN 85,73, lat./long.: 61.0959°'N, 8.7311°'E, beite, 2001.09.03, Tanaquil Enzensberger, Per Marstad 147-01 (O-F-129900 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): OPPLAND, VANG, Sparstad. Coord.: 32V MN 76,79, lat./long.: 61.1493°'N, 8.5635°'E, beite, 2001.10.01, Per Marstad 228-01 (O-F-175056 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): OPPLAND, VESTRE TOTEN, Vestre Toten: Huseby skog. Coord.: 32V NN 947,325, lat./long.: 60.7159°'N, 10.7364°'E, [Alt.: 400 m], Skogsbeite (storfe), en del kalk, morene, 2000.01.15, B. H. Larsen - Det. Geir Gaarder 2598 (O-F-223634 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): OPPLAND, VESTRE TOTEN, Vestre Toten: Finnstad. Coord.: 32V NN 916,302, lat./long.: 60.6959°'N, 10.6785°'E, [Alt.: 470 m], Naturbeitemark (storfe), kalk, 2000.09.11, B. H. Larsen - Det. Geir Gaarder 1881 (O-F-224397 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): OPPLAND, VESTRE TOTEN, Vestre Toten: G†rder. Coord.: 32V NN 906,318, lat./long.: 60.7105°'N, 10.661°'E, [Alt.: 410 m], Naturbeitemark (hest), kalkrikt og hovedsaklig grunnlendt, 2000.09.11, B. H. Larsen - Det. Geir Gaarder 1936 (O-F-224407 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): OPPLAND, VESTRE TOTEN, Vestre Toten: Aurland. Coord.: 32V NN 899,305, lat./long.: 60.699°'N, 10.6476°'E, [Alt.: 420 m], Sl†tteeng (plensl†tt), kalkrikt og grunnlendt, 2000.09.18, B. H. Larsen - Det. Geir Gaarder 2203 (O-F-224035 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): OPPLAND, VESTRE TOTEN, Vestre Toten: So-si-bo. Coord.: 32V NN 900,277, lat./long.: 60.6739°'N, 10.6481°'E, [Alt.: 370 m], Sl†tteeng (plensl†tt/ sl†tt), kalkrikt, ganske grunnlendt, 2000.09.20, B. H. Larsen - Det. Geir Gaarder 2066 (O-F-224088 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): OPPLAND, VESTRE TOTEN, Vestre Toten: Skjellerud. Coord.: 32V NN 846,297, lat./long.: 60.693°'N, 10.5502°'E, [Alt.: 560 m], Naturbeitemark (storfe), kalkfattig, ganske grunnlendt, 2000.09.21, B. H. Larsen - Det. Geir Gaarder 2133 (O-F-224052 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): OPPLAND, VESTRE TOTEN, Vestre Toten: R›st›en. Coord.: 32V NN 887,296, lat./long.: 60.6912°'N, 10.6252°'E, [Alt.: 380 m], Naturbeitemark, vekslende surbunn og kalk, 2000.09.26, B. H. Larsen - Det. Geir Gaarder 1846 (O-F-224309 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): OPPLAND, VESTRE TOTEN, Vestre Toten: Dragerbakken. Coord.: 32V NN 888,315, lat./long.: 60.7082°'N, 10.6279°'E, [Alt.: 400 m], Skogsbeite (storfe), kalkrikt, 2000.09.26, B. H. Larsen - Det. Geir Gaarder 1907 (O-F-224346 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): OPPLAND, VESTRE TOTEN, Vestre Toten: S›nsteby s›ndre. Coord.: 32V NN 858,157, lat./long.: 60.5671°'N, 10.566°'E, [Alt.: 480 m], Naturbeitemark (storfe), lokalt kalk, 2000.09.27, B. H. Larsen - Det. Geir Gaarder 2272 (O-F-223946 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): OPPLAND, VESTRE TOTEN, Vestre Toten: Rognlia. Coord.: 32V NN 855,149, lat./long.: 60.56°'N, 10.5602°'E, [Alt.: 500 m], Naturbeitemark (sau), trolig noe kalk, 2000.09.27, B. H. Larsen - Det. Geir Gaarder 1860 (O-F-224303 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): OPPLAND, VESTRE TOTEN, Vestre Toten: Skauge. Coord.: 32V NN 882,275, lat./long.: 60.6725°'N, 10.6151°'E, [Alt.: 375 m], Sl†tteeng (plensl†tt), kalkholdig, morene, 2000.09.27, B. H. Larsen - Det. Geir Gaarder 2289 (O-F-223965 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): OPPLAND, VESTRE TOTEN, Vestre Toten: Vallevoll s›r. Coord.: 32V NN 839,261, lat./long.: 60.6608°'N, 10.5358°'E, [Alt.: 500 m], Skogsbeite (utm. beite), kalkholdig jord, grunnlendt, 2000.10.05, B. H. Larsen - Det. Geir Gaarder 2258 (O-F-223957 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): OPPLAND, VESTRE TOTEN, Vestre Toten: Storhaugstuen NV. Coord.: 32V NN 857,239, lat./long.: 60.6407°'N, 10.5678°'E, [Alt.: 425 m], Naturbeitemark (utm. beite), kalkfattig, 2000.10.17, B. H. Larsen - Det. Geir Gaarder 2200 (O-F-224113 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): OPPLAND, V¸G¸, V†g†: Br†t†haugen. Coord.: 32V NP 0781,5866, lat./long.: 61.8606°'N, 9.1485°'E, Trolig beitemark, 2007.08.21, Geir Gaarder 5145 (O-F-285397 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): OPPLAND, ¯STRE TOTEN, Hersj›s‘tra. Coord.: 32V PN 124,143, lat./long.: 60.5494°'N, 11.0504°'E, [Alt.: 570 m], setervoll, 1998.08.30, Geir Gaarder (O-F-94205 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): OPPLAND, ¯STRE TOTEN, Langs‘tra. Coord.: 32V PN 036,154, lat./long.: 60.5616°'N, 10.8906°'E, [Alt.: 640 m], setervoll, 1998.09.01, Geir Gaarder <Note: Endel bredt ellipsoide sporer, ikke lengdefiltret fot, ukjent farge p† fotbasis (G.Gaa.)> (O-F-94161 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): OPPLAND, ¯STRE TOTEN, Nord†s. Coord.: 32V PN 055,214, lat./long.: 60.615°'N, 10.9284°'E, [Alt.: 430 m], i naturbeitemark, 1999.10.11, Geir Gaarder 1560 (O-F-105589 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): OPPLAND, ¯STRE TOTEN, ¯stre Toten: Flenes. Coord.: 32V PN 134,226, lat./long.: 60.6236°'N, 11.0733°'E, [Alt.: 260 m], P† mager, velhevdet sauebeite; Eksp.: N¯, 2000.08.16, Geir Gaarder 1840 (O-F-224317 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): OPPLAND, ¯STRE TOTEN, ¯stre Toten: Laupens‘tra. Coord.: 32V PN 023,173, lat./long.: 60.579°'N, 10.8679°'E, [Alt.: 560 m], Setervoll med naturbeitemark, kalkfattig, 2000.10.17, Geir Gaarder 2346 (O-F-223024 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): ROGALAND, FINN¯Y, Finn›y: Viganeshalv›ya. Coord.: 32V LL 1568,6378, lat./long.: 59.1731°'N, 5.7749°'E, [Alt.: 13 m], I naturbeitemark, 2007.10.07, John Bjarne Jordal (O-F-68987 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): ROGALAND, KARM¯Y, Karm›y: Innbrekk, ved riksvegen. Coord.: 32V KL 88604,64615, lat./long.: 59.1679°'N, 5.3013°'E, Naturbeitemark, 2008.09.27, Per Fadnes, Asbj›rn Knutsen, Arne Vatten (O-F-244039 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): ROGALAND, RENNES¯Y, Rennes›y: Elterv†g. Coord.: 32V LL 118,580, lat./long.: 59.1067°'N, 5.67965°'E, I grashei, sauebeite, 2002.11.09, John Inge Johnsen <Note: Hatt gr†-gr†fiolett, slimet, diameter 22 mm. Stilk hvit, 34 mm lang, 6 mm tykk (JIJ).> (O-F-296026 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): SOGN OG FJORDANE, GULEN, Gulen: Dingja. Coord.: 32V KN 8703,7169, lat./long.: 61.0224°'N, 5.058°'E, I naturbeitemark - magert storfebeite, 2003.10.01, G. Gaarder 3912 (O-F-311044 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): SOGN OG FJORDANE, LUSTER, Luster: Hafslo, Tvangen. Coord.: 32V MP 032,002, lat./long.: 61.3243°'N, 7.1926°'E, Naturbeitemark (sau+storfe), 2001.08.22, B. H. Larsen - Det. B. H. Larsen, Geir Gaarder 3181 (O-F-222820 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): SOGN OG FJORDANE, SELJE, Selje: Honningsv†gen, Stranda. Coord.: 32V LQ 013,016, lat./long.: 62.194°'N, 5.1814°'E, [Alt.: 20 m], I naturbeitemark, kalkfattig; Eksp.: N, 2000.10.03, Geir Gaarder, J. B. Jordal 2432 (O-F-223587 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): SOGN OG FJORDANE, SOGNDAL, Sogndalsdalen: N›restad. Coord.: 32V LN 92975,99222, lat./long.: 61.3124°'N, 7.0013°'E, Naturbeitemark, 2011.10.01, Geir Gaarder 6483 (O-F-242859 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): SOGN OG FJORDANE, SOLUND, Hersvik. Coord.: 32V KN 79,88-89, [lat./long.: 61.1732°'N, 4.8989°'E], Beitemark, 1966.09.26, Sigmund Sivertsen (TRH-F-22224 - edit: 2014-12-14)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): SOGN OG FJORDANE, SOLUND, Hersvikbygda, beitemark (dels mosegrodd innmark) ovf. de indre g†rdene.. Coord.: 32V KN 79,88-89, [lat./long.: 61.1732°'N, 4.8989°'E], 1966.09.27, Sigmund Sivertsen (TRH-F-10509 - edit: 2015-03-25)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): SOGN OG FJORDANE, SOLUND, Solund: Trov†gen. Coord.: 32V KN 688,707, lat./long.: 61.0037°'N, 4.7236°'E, I naturbeitemark, 2003.09.27, Geir Gaarder 3875 (O-F-175977 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): SOGN OG FJORDANE, SOLUND, Solund: R†ke. Coord.: 32V KN 758,820, lat./long.: 61.1089°'N, 4.8395°'E, I naturbeitemark, 2003.09.27, Geir Gaarder 3887 (O-F-175979 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): SOGN OG FJORDANE, SOLUND, Solund: Losnegard. Coord.: 32V KN 897,827, lat./long.: 61.1229°'N, 5.096°'E, [Alt.: 5 m], Artsrik, ugj›dsla beitemark med noe svakt beitetrykk, 2004.10.15, Finn Oldervik 570.04 (O-F-188044 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): SOGN OG FJORDANE, SOLUND, Tungodden. Coord.: 32V KN 7202,7265, lat./long.: 61.0226°'N, 4.7799°'E, Mager, gjengroende beitemark ut mot havet, 2005.10.06, Geir Gaarder, m. fl. 4310 - Det. Geir Gaarder (O-F-280955 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): SOGN OG FJORDANE, SOLUND, Trov†gen. Coord.: 32V KN 6888,7084, lat./long.: 61.0046°'N, 4.7242°'E, P† mager naturbeitemark, 2005.10.06, Geir Gaarder, m. fl. 4317 - Det. Geir Gaarder (O-F-280961 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): SOGN OG FJORDANE, SOLUND, Solund: Olderkalven. Coord.: 32V KN 7016,8388, lat./long.: 61.1221°'N, 4.7321°'E, Heipreget beitemark p† ›y som beites godt av sau, 2006.10.05, Geir Gaarder 4955 (O-F-68866 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): SOGN OG FJORDANE, SOLUND, Solund: R†ke. Coord.: 32V KN 75800,82000, lat./long.: 61.1084°'N, 4.8386°'E, Naturbeitemark, 2009.09.28, Tor Arne Hauge 5877 - Det. Geir Gaarder (O-F-293808 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): SOGN OG FJORDANE, SOLUND, Solund: R†keneset. Coord.: 32V KN 75409,82572, lat./long.: 61.1133°'N, 4.8307°'E, Engmark p† fredet husmannsplass, 2009.09.29, Geir Gaarder, ¯yvind Bratland 5872 - Det. Geir Gaarder (O-F-293803 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): SOGN OG FJORDANE, VIK, Nyst›l nord. Coord.: 32V LN 6665,7030, lat./long.: 61.0449°'N, 6.5307°'E, Naturbeitemark, 2005.10.07, Geir Gaarder 4320 (O-F-280964 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): SOGN OG FJORDANE, VIK, Roseim. Coord.: 32V LN 6647,7084, lat./long.: 61.0497°'N, 6.527°'E, Naturbeitemark, 2005.10.07, Geir Gaarder 4325 (O-F-280969 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): SOGN OG FJORDANE, ¸RDAL, Vettismorki, Utladalen landskapsvernomr†de. Coord.: 32V MP 44,06, lat./long.: 61.387°'N, 7.9612°'E, [Alt.: 683-1000 m], fjellbeite, 1998.09.23, Per Marstad 180-98 - Det. Gro Gulden 1999 (O-F-49630 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): S¯R-TR¯NDELAG, HEMNE, Hemne: Bj›rksetra i Hemne. Coord.: 32V MR 967,168, lat./long.: 63.2806°'N, 8.9352°'E, [Alt.: 300 m], Blant mose og gress p† gml. seterst›l, 2003.10.01, Finn Oldervik 495.03 (O-F-223793 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): S¯R-TR¯NDELAG, MALVIK, Neverholet . Coord.: 32V NR 92,26, lat./long.: 63.3537°'N, 10.8487°'E, Beitemark ved elva, 1981.09.06, Sigmund Sivertsen (TRH-F-22454 - edit: 2015-12-02)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): S¯R-TR¯NDELAG, OPPDAL, Torvesgjerdet. Coord.: 32V NQ 2664,4164, lat./long.: 62.6046°'N, 9.519°'E, Naturbeitemark, gjengroende, 2005.09.25, Geir Gaarder 4360 (O-F-281003 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): S¯R-TR¯NDELAG, OPPDAL, Torve S¯. Coord.: 32V NQ 2688,4184, lat./long.: 62.6064°'N, 9.5237°'E, Naturbeitemark, 2005.09.25, Geir Gaarder 4359 (O-F-281002 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): S¯R-TR¯NDELAG, OPPDAL, Oppdal: Nervika. Coord.: 32V NQ 3234,4003, lat./long.: 62.5897°'N, 9.6298°'E, [Alt.: 510 m], Kalkrik naturbeitemark, 2006.09.11, John Bjarne Jordal <Note: Stilk helt kvit, ikke lengdefibret/stripet, sporer store og ellipsoide (JBJ).> (O-F-361088 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): S¯R-TR¯NDELAG, OPPDAL, Oppdal: Vinstra. Coord.: 32V NQ 33134,31025, lat./long.: 62.5088°'N, 9.6434°'E, [Alt.: 786 m], Kortbeitet, t›rr beitebakke med lang hevd., 2007.09.19, Jon T. Klepsland JK07-S177 (O-F-286292 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): S¯R-TR¯NDELAG, OPPDAL, Oppdal: Vinstradalen, Kall-lykkjesetra [Kall›kkjs‘tra], nedafor vegen. Coord.: 32V NQ 33049,30249, lat./long.: 62.5018°'N, 9.6416°'E, [Alt.: 820 m], Baserik naturbeitemark, ved sti i skogkant, 2009.08.31, John Bjarne Jordal <Note: Ustripet fot uten gulskj‘r (JBJ).> (O-F-291363 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): S¯R-TR¯NDELAG, ¯RLAND, ¯rland: Storfosna, Dalehamna. Coord.: 32V NR 197,616, lat./long.: 63.6821°'N, 9.3993°'E, [Alt.: 5 m], I naturbeitemark (dels strandeng, dels graskledt strandber), 2000.10.07, Geir Gaarder, et al. 2483 (O-F-223056 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): S¯R-TR¯NDELAG, ¯RLAND, ¯rland: Storfosna, M›nsterplassen. Coord.: 32V NR 208,616, lat./long.: 63.682°'N, 9.4215°'E, [Alt.: 5 m], I beitemark n‘r stranda, noe naturengpreg, 2000.10.08, Geir Gaarder 2488 (O-F-223016 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): TELEMARK, BAMBLE, Nons†s. Coord.: 32V NL 3096,3805, lat./long.: 58.9809°'N, 9.5387°'E, Edell›vskog, lind eik, l†gurt, 2011.09.24, Inger-Lise Fonneland, Rune Solvang, Dag Pettersen I-LF 11-205 - Det. Inger-Lise Fonneland <Note: Sterkt bitter hatthud> (O-F-242367 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): TELEMARK, SKIEN, Skien: L›kenberg. Coord.: 32V NL 40505,60794, lat./long.: 59.1843°'N, 9.7088°'E, Beitemark, ugj›dsla, 2010.09.01, Per Marstad, Sigve Reiso PM 218-10 - Det. Per Marstad (O-F-244588 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): TROMS, HARSTAD, Harstad: Gryt›ya: Hestestranda. Coord.: 33W WS 508,525, lat./long.: 68.979°'N, 16.2703°'E, Naturbeitemark, 2003.09.12, Geir Gaarder 3727 (O-F-201846 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): TROMS, HARSTAD, Harstad: Gryt›ya, Hestestranda. Coord.: 33W WS 508,525, lat./long.: 68.979°'N, 16.2703°'E, Naturbeitemark, 2003.09.12, Geir Gaarder 3728 (O-F-223292 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): TROMS, LAVANGEN, Spansdalen, Tennevoll. Coord.: 33W XS 1,2, lat./long.: 68.7129°'N, 17.8393°'E, grasmark i skoggrensa, 1974.08.08, Ola Skifte 6/74 (TROM-F-1141 - edit: 2014-03-27)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): TROMS, LYNGEN, Oksvik, under lifoten ved Henrikelva . Coord.: 34W DC 6,1, lat./long.: 69.5397°'N, 20.1029°'E, Beitemark, s.m. C. pratensis, 1967.09.08, S. Sivertsen (TRH-F-179 - edit: 2015-12-03)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): VESTFOLD, LARVIK, Larvik: Snipekollen. Coord.: 32V NL 51650,53050, lat./long.: 59.1136°'N, 9.902°'E, Lind, eik, hassel etc., 2008.09.16, Per Marstad PM 200-08 <Note: og Tor Erik Brandrud> (O-F-244038 - edit: 2013-09-30)
 • HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): VESTFOLD, T¯NSBERG, Gullkrona.. Coord.: 32V NL 781-788,724-730, [lat./long.: 59.2864°'N, 10.3779°'E], I gress i en all‚ under eik, bj›rk og b›k., 1982.10.27, Steinar Aase (O-F-82198 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. HYGROCYBE LACMUS (Skifervokssopp) (NT): ¯STFOLD, FREDRIKSTAD, Kr†ker›ya. Coord.: 32V PL 076-116,570-656, [lat./long.: 59.1771°'N, 10.9186°'E], 1953.09.27, W. Ramm (O-F-5332 - edit: 2013-09-30)

  Antall treff: 203. Seneste oppdatering av databasen: 2017.01.27.
  Seneste redigeringsdato for viste poster: 2016-09-19.
  Dagens dato: 2022.07.01