Norsk SoppDatabase

Søkeresultat - Etiketter


FORKLARING
Søkekriterier:
- Takson: MICROGLOSSUM OLIVACEUM
 • MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): AKERSHUS, B’RUM, ¯verland Arboret, B‘rum. Coord.: 32V NM 869-872,444-452, lat./long.: 59.9319°'N, 10.5584°'E, 2001.09.18, Oliver Smith - Det. Gro Gulden 2001 (O-F-220033 - edit: 2013-09-30)
 • MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): AKERSHUS, EIDSVOLL, Tisj›en, v/Dokknesvangen. Coord.: 32V PM 177-185,980-989, [lat./long.: 60.4055°'N, 11.1448°'E], 1990.09.11, Gro Gulden (O-F-71203 - edit: 2013-09-30)
 • MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): AKERSHUS, NES, ¸rnes, v/Glomma. Coord.: 32V PM 365-374,669-678, [lat./long.: 60.1206°'N, 11.4655°'E], engskr†ning n‘r ¸rnes folkepark, 1951.10.14, Gudrun Tansen - Det. Finn-Egil Eckblad 1961 (O-F-58471 - edit: 2013-09-30)
 • MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): AKERSHUS, NES, 1 km. N. f. ¸rnes. Coord.: 32V PM 37,69-71, [lat./long.: 60.1483°'N, 11.4766°'E], Grasbakke ved Glomma, 1953.09, Gudrun Tansen - Det. Finn-Egil Eckblad 1961 (O-F-58470 - edit: 2013-09-30)
 • MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): AKERSHUS, NES, ¸rnes, H›ie v/Glomma. Coord.: 32V PM 37-38,67-69, [lat./long.: 60.1301°'N, 11.4843°'E], beitemark, 1957., Gudrun Tansen (O-F-58472 - edit: 2013-09-30)
 • MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): AUST-AGDER, ARENDAL, His›y. Coord.: 32V MK 866,764, lat./long.: 58.4286°'N, 8.7714°'E, [Alt.: 20 m], Muldjord med liljekonvall, gress, litt bl†b‘r, eik, l›nn, rogn, noe furu og gran., 1998.09.10, Inger-Lise Fonneland - Det. Finn-Egil Eckblad <Note: Gr›nne/ nesten bl†gr›nne, helt glatt fot. Mindre sporer enn ur.> (O-F-90509 - edit: 2013-09-30)
 • MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): AUST-AGDER, ARENDAL, Trom›ya, Kvernhuskjerr. Coord.: 32V MK 917,812, lat./long.: 58.4718°'N, 8.8586°'E, [Alt.: 40 m], p† jord, litt gress, v†rerteknapp, fiol, moskusurt, lind, hassel, l›nn, eik. Enkeltst†ende gran og furutr‘r i omr†det, 1998.10.11, Tove H. Dahl (O-F-72158 - edit: 2013-09-30)
 • MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): AUST-AGDER, ARENDAL, S›rsvann.. Coord.: 32V MK 828,803, lat./long.: 58.4635°'N, 8.7061°'E, [Alt.: 50 m], 1998.10.12, Tove Hafnor Dahl <Note: ¯kologi: Se skjema. NB! Glatte stilker. Ark 66/98. Belegg 61 (THD).> (O-F-170989 - edit: 2013-09-30)
 • MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): AUST-AGDER, ARENDAL, Sagvann.. Coord.: 32V MK 818,788, lat./long.: 58.45°'N, 8.689°'E, [Alt.: 50 m], 1998.10.14, Tove Hafnor Dahl <Note: ¯kologi: Se skjema. Glatte stilker. Ark 69/98. Belegg 66 (THD).> (O-F-170994 - edit: 2013-09-30)
 • MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): AUST-AGDER, ARENDAL, S›rsvann. Coord.: 32V MK 828,803, lat./long.: 58.4635°'N, 8.7061°'E, [Alt.: 50 m], Mest eik, l›nn, hassel, bl†veis, litt gress, 1999.09.29, Tove H. Dahl (O-F-64788 - edit: 2013-09-30)
 • MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): AUST-AGDER, ARENDAL, His›y. Coord.: 32V MK 866,763, lat./long.: 58.4277°'N, 8.7714°'E, [Alt.: 30 m], Kant av delvis gjengrodd jorde med blandet l›vskog, mye eik, l›nn, hassel, bl†veis, 1999.10.05, Tove H. Dahl (O-F-64789 - edit: 2013-09-30)
 • MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): AUST-AGDER, ARENDAL, Trom›y. Coord.: 32V MK 917,812, lat./long.: 58.4718°'N, 8.8586°'E, [Alt.: 40 m], Blandet l›vskog, mest eik, bl†veis, gress, 1999.10.07, Tove H. Dahl (O-F-64791 - edit: 2013-09-30)
 • MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): AUST-AGDER, ARENDAL, Lillelv/Sagvann. Coord.: 32V MK 818,788, lat./long.: 58.45°'N, 8.689°'E, [Alt.: 50 m], Mest eik, l›nn, hassel, bl†veis, 1999.10.13, Tove H. Dahl (O-F-64797 - edit: 2013-09-30)
 • MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): AUST-AGDER, ARENDAL, S›rsvann. Coord.: 32V MK 829,804, lat./long.: 58.4644°'N, 8.7078°'E, [Alt.: 50 m], Eikeskog, litt l›nn, bl†veis, liljekonvall, 1999.10.14, Tove H. Dahl (O-F-64801 - edit: 2013-09-30)
 • MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): AUST-AGDER, ARENDAL, Landb›. Coord.: 32V MK 902,924, lat./long.: 58.5724°'N, 8.8324°'E, [Alt.: 90 m], Rik l›vskog, eik, l›nn, hassel, bl†veis, myske, 1999.10.15, Tove H. Dahl (O-F-64802 - edit: 2013-09-30)
 • MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): AUST-AGDER, ARENDAL, Trom›y, kvernhuskjerr.. Coord.: 32V MK 918,811, lat./long.: 58.4709°'N, 8.8603°'E, [Alt.: 40 m], Eik, L›nn, Lind, gress, rikt omr†de, 2000.09.07, Tove H. Dahl 135/2000 - Det. Gro Gulden 2001 (O-F-161855 - edit: 2013-09-30)
 • MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): AUST-AGDER, ARENDAL, Landb›, Landb›hei.. Coord.: 32V MK 902,924, lat./long.: 58.5724°'N, 8.8324°'E, [Alt.: 90 m], Rik edell›vskog, 2000.09.25, Tove H. Dahl 159/2000 - Det. Gro Gulden (O-F-161856 - edit: 2013-09-30)
 • MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): AUST-AGDER, ARENDAL, Arendal: Vigeland. Coord.: 32V MK 7289,7846, lat./long.: 58.446°'N, 8.5357°'E, Rik edell›vskog, lind, hassel, eik, bl†veis,, 2009.08.29, Inger-Lise Fonneland I-LF09-113 (O-F-290907 - edit: 2013-09-30)
 • MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): AUST-AGDER, FROLAND, Seljest›l. Coord.: 32V MK 842,894, lat./long.: 58.5453°'N, 8.7294°'E, [Alt.: 110 m], Edell›vskog, muldjord, lind, eik.og bl†veis., 1998.09.18, Inger-Lise Fonneland - Det. Finn-Egil Eckblad (O-F-90514 - edit: 2013-09-30)
 • MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): AUST-AGDER, FROLAND, Seljest›l. Coord.: 32V MK 842,894, lat./long.: 58.5453°'N, 8.7294°'E, [Alt.: 110 m], Muldjord i edell›vskog. Lind, eik. og bl†veis. Lite vegetasjon p† bakken., 1998.09.18, Inger-Lise Fonneland - Det. Finn-Egil Eckblad (O-F-90515 - edit: 2013-09-30)
 • MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): AUST-AGDER, FROLAND, Syd for Bukkefjell, Sn›l›s. Coord.: 32V MK 678,838, lat./long.: 58.5968°'N, 8.58357°'E, [Alt.: 200 m], Under hassel, bl†veis, myske, eik, 2001.09.16, Inger-Lise Fonneland 110-01 (O-F-270070 - edit: 2013-09-30)
 • MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): AUST-AGDER, RIS¯R, Skrei†sen.. Coord.: 32V NL 083,130, lat./long.: 58.7574°'N, 9.1443°'E, [Alt.: 60 m], Muldjord i edell›vskog, 1999.10.08, Tove Hafnor Dahl, Ellen Svalheim, Inger-Lise Fonneland 759B - Det. Inger-Lise Fonneland (O-F-170878 - edit: 2013-09-30)
 • MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): AUST-AGDER, RIS¯R, Nedre Lindbekk.. Coord.: 32V NL 093,141, lat./long.: 58.7673°'N, 9.1617°'E, [Alt.: 15 m], Muldjord i rik edell›vskog m/ bl†veis, 1999.10.08, Inger-Lise Fonneland 753 <Note: Fruktleg. bl†gr›nne med glatt stilk (ILF).> (O-F-170869 - edit: 2013-09-30)
 • MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): BUSKERUD, HOLE, Hole: Steins†sen. Coord.: 32V NM 70894,62165, lat./long.: 60.0904°'N, 10.2745°'E, Kalkfuruskog med hassel, 2011.09.08, Gunvor Bollingmo - Det. Per Fadnes (O-F-243992 - edit: 2013-09-30)
 • MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): BUSKERUD, NEDRE EIKER, Ryghsetra. Coord.: 32V NM 5888,2222, lat./long.: 59.7338°'N, 10.0473°'E, Kalkrik sl†tteeng, 2006.10.17, Reidun Braathen - Det. Even W. Hanssen (O-F-281838 - edit: 2013-09-30)
 • MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): FINNMARK, ALTA, Vassbotndalen: Cir'goj†kka . Coord.: 34W EC 72,66, lat./long.: 69.9955°'N, 22.8992°'E, [Alt.: ca. 60 m], H›ystaudeveg., 1999.08.27, H. Dissing, Sigmund Sivertsen 99-17 (TRH-F-22878 - edit: 2015-12-19)
 • MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): HEDMARK, TYNSET, Tynset: Tylldalen: Gammelvangen. Coord.: 32V NP 9355,9466, lat./long.: 62.1722°'N, 10.7965°'E, Kalkrik naturbeitemark, 2010.08.20, Harald Bratli, John Bjarne Jordal (O-F-297057 - edit: 2013-09-30)
 • MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): HEDMARK, TYNSET, Midtvangan 2. Coord.: 32V 0581617,6902132, lat./long.: 62.3582°'N, 10.6178°'E, Setervoll - naturbeitemark, 2012.08.24, Geir Gaarder 6629 (O-F-246031 - edit: 2014-12-17)
 • MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): HORDALAND, BERGEN, Bergen: Milde Bot. Hage. Coord.: 32V KM 9308,8511, lat./long.: 60.25°'N, 5.2608°'E, [Alt.: 15 m], sauebeite ved siden av eik, hassel, lind, 2005.09.24, Terhi Pousi (O-F-179534 - edit: 2013-09-30)
 • MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): HORDALAND, B¯MLO, Spyss›ya vest, 200 m fr† sj›en. Coord.: 32V KM 958,268, lat./long.: 59.7293°'N, 5.3684°'E, [Alt.: 10 m], Kalkrik naturbeitemark. Nokre individ, 2005.09.21, A. Knutsen (BG-F-15970 - edit: 2014-04-23)
 • MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): HORDALAND, B¯MLO, Gr›n†s, N¯ for Eikehaugen. Coord.: 32V KM 956,241, lat./long.: 59.705°'N, 5.3674°'E, Fuktig beitemark. Mange eks spreidd p† sletta, 2005.10.10, A. Knutsen (BG-F-15969 - edit: 2014-04-23)
 • MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): HORDALAND, B¯MLO, B›mlo: Spyss›y vest. Coord.: 32V KM 9584,2686, lat./long.: 59.7294°'N, 5.3683°'E, [Alt.: 10 m], Beitemark, 2007.10.05, John Bjarne Jordal (O-F-68577 - edit: 2013-09-30)
 • MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): HORDALAND, B¯MLO, B›mlo: Spiss›y, Myra. Coord.: 32V KM 95815,26829, lat./long.: 59.729°'N, 5.3678°'E, [Alt.: 30 m], Naturbeitemark p† kalk, sau, 2009.10.01, Per Fadnes, Arne Vatten 22 - Det. Per Fadnes (O-F-288873 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): M¯RE OG ROMSDAL, GISKE, Giske: Vigra, Molnes. Coord.: 32V LQ 5093,4291, lat./long.: 62.5869°'N, 6.0973°'E, [Alt.: ca. 30 m], Naturbeitemark, kalkrik sand, 2004.09.30, John Bjarne Jordal (O-F-178022 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): M¯RE OG ROMSDAL, GISKE, Giske: Vigra, Molnes. Coord.: 32V LQ 5113,4298, lat./long.: 62.5876°'N, 6.1012°'E, [Alt.: 25 m], Naturbeitemark, 2004.09.30, John Bjarne Jordal (O-F-178018 - edit: 2013-09-30)
 • MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): M¯RE OG ROMSDAL, ULSTEIN, Ulstein: G†sneset. Coord.: 32V LQ 35525,20365, lat./long.: 62.3782°'N, 5.8194°'E, Skjellsandeng strandeng, 2008.10.16, Perry G. Larsen, Dag Holtan (O-F-243993 - edit: 2013-09-30)
 • MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): NORDLAND, EVENES, ovenfor Liland.. Coord.: 33W WR 770,974, lat./long.: 68.4772°'N, 16.8821°'E, [Alt.: 30 m], P† eng, kulturmark., 1995.08.31, S›lvi Simons - Det. Sigmund Sivertsen (TROM-F-37838 - edit: 2014-03-27)
 • MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): OPPLAND, VESTRE TOTEN, Steinberg/ Toten museum. Coord.: 32V NN 957,313, lat./long.: 60.7063°'N, 10.7543°'E, [Alt.: 400 m], plen i gammel park, 1998.08.31, Geir Gaarder (O-F-93887 - edit: 2013-09-30)
 • MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): OPPLAND, VESTRE TOTEN, Vestre Toten: G†rder. Coord.: 32V NN 906,318, lat./long.: 60.7105°'N, 10.661°'E, [Alt.: 410 m], Naturbeitemark (hest), kalkrikt og hovedsaklig grunnlendt, 2000.09.21, B. H. Larsen - Det. Geir Gaarder 1939 (O-F-224247 - edit: 2013-09-30)
 • MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): OPPLAND, VESTRE TOTEN, Vestre Toten: Presteseter. Coord.: 32V NN 897,289, lat./long.: 60.6847°'N, 10.6432°'E, [Alt.: 405 m], Naturbeitemark (storfe), kalkrikt, sv‘rt grunnlendt, 2000.11.02, B. H. Larsen (O-F-224099 - edit: 2013-09-30)
 • MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): OPPLAND, ¯STRE TOTEN, Brunsberg. Coord.: 32V PN 020,284, lat./long.: 60.6787°'N, 10.8681°'E, [Alt.: 240 m], kalkrik sl†tteeng, 1998.08.25, Geir Gaarder (O-F-93888 - edit: 2013-09-30)
 • MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): ROGALAND, KARM¯Y, Karm›y: ¯ygardstuva, Sandve. Coord.: 32V KL 82639,65166, lat./long.: 59.1699°'N, 5.1966°'E, Sauebeite n‘r sj›., 2011.09.10, Merete Stava - Det. Tove H. Dahl <Note: http://www.biologforeningen.org/enbiolog/topic.asp?TOPIC_ID27196> (O-F-244257 - edit: 2013-09-30)
 • MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): ROGALAND, SOLA, Sola: SV-siden av Vigdelveten. Coord.: 32V LL 015,295, lat./long.: 58.8585°'N, 5.5591°'E, I ugj›dsla beitebakke, 2001.10.18, John Inge Johnsen (O-F-294564 - edit: 2013-09-30)
 • MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): SOGN OG FJORDANE, SOLUND, Hersvikbygda: Hagevatnet, V-siden, n‘r s›renden.. Coord.: 32V KN 81,83-85, lat./long.: 61.1326°'N, 4.9416°'E, Gressmark, sterkt beitet. (Uten gr›nne farvetoner), 1966.09.27, Sigmund Sivertsen (TROM-F-39426 - edit: 2014-03-27)
 • MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): S¯R-TR¯NDELAG, RENNEBU, Rennebu: Gravakselen s›r. Coord.: 32V NQ 55084,68652, lat./long.: 62.8438°'N, 10.0818°'E, Naturbeitemark p† utmarksbeite, 2009.09.10, Geir Gaarder 5665 (O-F-293597 - edit: 2013-09-30)
 • MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): S¯R-TR¯NDELAG, RENNEBU, Rennebu: Gravaksellykja vest. Coord.: 32V NQ 54600,69854, lat./long.: 62.8547°'N, 10.0726°'E, Naturbeitemark p† setervoll-lignende utmarksbeite, 2009.09.10, Geir Gaarder 5677 (O-F-293609 - edit: 2013-09-30)
 • MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): S¯R-TR¯NDELAG, ¸FJORD, Tonningen 2. Coord.: 32V 0546000,7104257, lat./long.: 64.0609°'N, 10.0228°'E, Naturbeitemark, 2012.10.03, Geir Gaarder 6585 (O-F-245987 - edit: 2014-12-17)
 • MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): TELEMARK, BAMBLE, Lauv†sen S. Coord.: 32V 0529703,6537264, lat./long.: 58.9739°'N, 9.5166°'E, [Alt.: 121 m], Rik, eldre l†gurt-eikeskog., 2011.09.07, Tom H. Hofton, Rune Solvang THH 11348 - Det. Tom H. Hofton 2011 (O-F-247147 - edit: 2014-12-17)
 • MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): TELEMARK, BAMBLE, Bamble: Eikstrand. Coord.: 32V NL 41548,43724, lat./long.: 59.031°'N, 9.7238°'E, ¸pen, grunnlendt kalkmark, 2012.08.30, Thomas L‘ss›e, Anne Molia AM-193a-2012 <Note: Rute 19. Polygon 1> (O-F-245571 - edit: 2013-09-30)
 • MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): TELEMARK, PORSGRUNN, Frierflogene, Porsgrunn. Coord.: 32V NL 3783,4721, lat./long.: 59.0626°'N, 9.6598°'E, Kalkhasselskog med innslag av lind og gran, 2015.09.21, Rune Solvang, Inger-Lise Fonneland I-LF 2015-33 - Det. Inger-Lise Fonneland (O-F-252980 - edit: 2016-09-27)
 • MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): VESTFOLD, SANDE, Bj›rk›ya. Coord.: 32V NL 757-769,982-996, [lat./long.: 59.5206°'N, 10.3493°'E], I blandingsskog p† kalkjord, 1985.08.24, Arne Hov, Per Marstad 100-85 - Det. Per Marstad (O-F-58468 - edit: 2013-09-30)
 • MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): VESTFOLD, SANDE, Bj›rk›ya ganske n‘r 99/85. Coord.: 32V NL 757-769,982-996, [lat./long.: 59.5206°'N, 10.3493°'E], 1985.08.28, Per Marstad, Arne Hov 100/85 - Det. J. Nitare (O-F-58467 - edit: 2013-09-30)
 • MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): VESTFOLD, SANDE, Bj›rk›ya. Coord.: 32V NL 757-769,982-996, [lat./long.: 59.5206°'N, 10.3493°'E], Muldrik jord m/moser, furu, bj›rk og ask + div. pl., 1985.08.28, Per Marstad, Arne Hov 101/85 - Det. J. Nitare (O-F-58469 - edit: 2013-09-30)
 • MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): VESTFOLD, SANDE, Kommers›ya. Coord.: 32V NL-NM 73-74,98-00, [lat./long.: 59.5273°'N, 10.3081°'E], Blandingsskog, kalkrikt, 1987.09.12, Arne Hov - Det. Per Marstad 1987 (O-F-58465 - edit: 2013-09-30)
 • MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): VESTFOLD, SANDE, Sande: Bjerk›ya. Coord.: 32V NL 76675,98045, lat./long.: 59.5138°'N, 10.3549°'E, Kalkfuruskog m.innslag av l›vtr‘r, 2008.10.23, Turid Nakling Kristiansen PM 261-08 - Det. Per Marstad (O-F-244351 - edit: 2013-09-30)
 • MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): VESTFOLD, TJ¯ME, Moutmarka. Coord.: 32V NL 79-80,48, [lat./long.: 59.0684°'N, 10.3953°'E], Beitemark med einer., 1987.10.11, Per Marstad 267/87 - Det. Johan Nitare (O-F-58466 - edit: 2013-09-30)
 • MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): VESTFOLD, TJ¯ME, Tj›me: Fyn. Coord.: 32V NL 83205,48794, lat./long.: 59.0704°'N, 10.4513°'E, Grasmark m/einer, 2008.10.19, Per Marstad, Turid Nakling Kristiansen PM 255-08 - Det. Per Marstad (O-F-244349 - edit: 2013-09-30)
 • MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): VESTFOLD, TJ¯ME, Tj›me: Moutmarka. Coord.: 32V NL 79949,48450, lat./long.: 59.0679°'N, 10.3944°'E, Naturbeitemark, med enkelte furuer og seljer, 2008.10.22, Turid Nakling Kristiansen, Per Marstad PM 259-08 - Det. Per Marstad (O-F-244350 - edit: 2013-09-30)
 • MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): VESTFOLD, TJ¯ME, Tj›me: Fyn. Coord.: 32V NL 83254,48795, lat./long.: 59.0704°'N, 10.4521°'E, Grasmark, 2009.09.08, Per Marstad, Turid Nakling Kristiansen PM 226-09 - Det. Per Marstad (O-F-244353 - edit: 2013-09-30)
 • MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): VESTFOLD, TJ¯ME, Tj›me: Moutmarka. Coord.: 32V NL 80147,48718, lat./long.: 59.0703°'N, 10.3979°'E, Ugj›dslet grasmark, 2010.10.07, Turid Nakling Kristiansen, Per Marstad - Det. Per Marstad (O-F-244600 - edit: 2013-09-30)
 • MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): VESTFOLD, TJ¯ME, Tj›me: Moutmarka. Coord.: 32V NL 8000,4846, lat./long.: 59.068°'N, 10.3954°'E, Ugj›dslet grasmark, 2012.10.02, Per Marstad (O-F-301509 - edit: 2016-07-22)
 • MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): ¯STFOLD, FREDRIKSTAD, Engalsvik, n‘r Storesandvik . Coord.: 32V NL 99,13, [lat./long.: 58.7501°'N, 10.7195°'E], I veikant (grus) i granskog, blant gress, tytteb‘r, mose og enkelte bj›rketr‘r og selje. like inntil et lite tjern., 1981.09.05, Roy Kristiansen - Det. Sigmund Sivertsen (TRH-F-22466 - edit: 2015-10-05)
 • MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): ¯STFOLD, MOSS, Moss: Refsnes naturreservat. Coord.: 32V NL 91715,91744, lat./long.: 59.4542°'N, 10.6178°'E, Alm-lindeskog, 2010.09.28, Even W. Hanssen, Reidun Braathen <Note: Denne har tidligere blitt kalt M. fuscorubens- kobbertunge, men er n† bare anerkjent som en fargevariant av M. olivaceum -oliventunge> (O-F-244355 - edit: 2013-09-30)
 • MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): ¯STFOLD, MOSS, Moss: Refsnes naturreservat. Coord.: 32V NL 91685,91755, lat./long.: 59.4543°'N, 10.6173°'E, Alm-lindeskog, 2010.09.28, Even W. Hanssen, Reidun Braathen <Note: Denne har tidligere blitt kalt M. fuscorubens- kobbertunge, men er n† bare anerkjent som en fargevariant av M. olivaceum -oliventunge> (O-F-244354 - edit: 2013-09-30)
 • MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): ¯STFOLD, MOSS, Moss: Refsnes. Coord.: 32V NL 9170,9174, lat./long.: 59.4542°'N, 10.6177°'E, Alm-lindeskog, 2012.09.28, Reidun Braathen, Even W. Hanssen (O-F-301581 - edit: 2015-12-22)
 • MICROGLOSSUM OLIVACEUM (Oliventunge) (VU): ¯STFOLD, MOSS, Moss: Refsnes. Coord.: 32V NL 9170,9174, lat./long.: 59.4542°'N, 10.6177°'E, Alm-lindeskog, 2012.09.28, Even W. Hanssen, Reidun Braathen (O-F-301582 - edit: 2015-12-22)

  Antall treff: 66. Seneste oppdatering av databasen: 2017.01.27.
  Seneste redigeringsdato for viste poster: 2016-09-27.
  Dagens dato: 2022.07.01