Norsk SoppDatabase

Søkeresultat - Etiketter


FORKLARING
Søkekriterier:
- Takson: PORPOLOMA METAPODIUM
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): AKERSHUS, ASKER, Skaugum, 1964.09.03, A. Sletten - Det. G. Gulden 1967 <Note: NFRI-Herbarium> (NFRI-F5490 - edit: 2007.02.16)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): AKERSHUS, ASKER, Asker: Solli. Coord.: 32V NM 750,353, lat./long.: 59.849°'N, 10.3395°'E, [Alt.: 380 m], Velhevdet naturbeitemark, 2000.08.25, T. Blindheim, Geir Gaarder, Ingunn L›vdal 2531 - Det. Geir Gaarder (O-F-223540 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): AKERSHUS, EIDSVOLL, Dokknesvangen. Coord.: 32V PM 174-183,980-989, [lat./long.: 60.4056°'N, 11.1403°'E], beitemark p† kalkgrunn, 1993.08.15, Gro Gulden 586/93 - Det. Katriina Bendiksen 2004 (O-F-50618 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): AKERSHUS, EIDSVOLL, Eidsvoll: Stigersand vest. Coord.: 32V PN 2002,1495, lat./long.: 60.5526°'N, 11.1887°'E, [Alt.: 210 m], Ugj›dslet beitemark. Eksp: , 2004.10.01, Bj›rn Harald Larsen 18 (O-F-188907 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): HEDMARK, OS, Os: Kl›ft†sen. Coord.: 32V NQ 98024,42344, lat./long.: 62.5988°'N, 10.9093°'E, Beite, rikt, 2010.08.20, Reidun Braathen, Even W. Hanssen, Hermod Karlsen, Siv Moen (O-F-244725 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): HEDMARK, OS, Os: Ryvollen. Coord.: 32V PQ 00385,39435, lat./long.: 62.5721°'N, 10.9535°'E, Gammel utsl†tt, 2010.08.20, Inger Kristoffersen, Edvin W. Johannesen, Wenche Eli Johansen, Tanaquil Enzensberger (O-F-244726 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): HEDMARK, OS, Os: Kl›ft†sen. Coord.: 32V NQ 98225,42294, lat./long.: 62.5983°'N, 10.9132°'E, Hagemarkskog, 2010.08.20, Jytte Birk Kaas, Turid Nakling Kristiansen, Per Marstad, Perry G. Larsen (O-F-244549 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): HEDMARK, OS, Os: Ryvollen i Vangr›ftdalen. Coord.: 32V PQ 0146,3981, lat./long.: 62.5752°'N, 10.9747°'E, [Alt.: 774 m], Beitemark i fjellbj›rkeskog, 2010.08.21, Marthe Gjestland, Thyra Solem, Grete Str›ms›e, Hans Myhre, Beate R›kke (O-F-295818 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): HEDMARK, STANGE, Stange: Brattli. Coord.: 33V 0295353,6719928, lat./long.: 60.563°'N, 11.2661°'E, Gras/plen, 2012.10.10, Heidi St›en - Det. Hans Myhre (O-F-301640 - edit: 2016-07-26)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): HORDALAND, BMLO, B›mlo: Vestre Vika. Coord.: 32V KM 84496,16678, lat./long.: 59.6324°'N, 5.1773°'E, [Alt.: 13 m], Naturbeitemark, 2008.10.09, Asbj›rn Knutsen - Det. John Bjarne Jordal (O-F-287895 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): HORDALAND, BMLO, B›mlo: [Moster] Gr†n†s [Gr›n†s], Eikhaugen. Coord.: 32V KM 95661,24135, lat./long.: 59.7048°'N, 5.3676°'E, [Alt.: 32 m], I naturbeitemark i kanten av hagemark, 2008.10.11, Asbj›rn Knutsen, John Bjarne Jordal - Det. John Bjarne Jordal (O-F-287794 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): HORDALAND, ETNE, Etne: Aksland ›st. Coord.: 32V LM 2373,2341, lat./long.: 59.7112°'N, 5.8664°'E, Naturbeitemark med storfe, 2006.10.12, Geir Gaarder 4868 (O-F-68895 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): HORDALAND, ETNE, Etne: Aksland vest. Coord.: 32V LM 2339,2315, lat./long.: 59.7087°'N, 5.8605°'E, Naturbeitemark med sau, 2006.10.12, Geir Gaarder 4875 (O-F-68897 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): HORDALAND, FUSA, Holmefjord. Coord.: 60°17.2'N 5°40.1'E, lat./long.: 60.2867°'N, 5.6683°'E, [Alt.: 68 m], I gamal sl†ttemark, 2010.09.20, Olav Aas <Note: BAS-AGA> (BG-F-16270 - edit: 2014-04-23)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): HORDALAND, KVINNHERAD, Kvinnherad: Varalds›yna: vstehus. Coord.: 32V LM 3393,6733, lat./long.: 60.1093°'N, 6.0122°'E, Naturbeitemark, 2008.10.04, Geir Gaarder 5489 (O-F-288774 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): HORDALAND, RADY, Rad›y: Mar›yna. Coord.: 32V 0274868,6737896, lat./long.: 60.713°'N, 4.8728°'E, [Alt.: 20 m], Naturbeitemark; blant moser og gras p† marka, 2014.09.25, John Bjarne Jordal JB14-4473 (O-F-251627 - edit: 2015-09-09)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): HORDALAND, STORD, ad L›nning. Coord.: 32V LM 021-033,325-333, [lat./long.: 59.7873°'N, 5.4851°'E], in betuletis, 1886.09.09, Axel Blytt - Det. Katriina Bendiksen 2004 (O-F-80257 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): HORDALAND, STORD, Stord: L›nning/Kattatveit. Coord.: 32V LM 03036,33246, lat./long.: 59.79°'N, 5.4899°'E, [Alt.: 50 m], Naturbeitemark, sau, 2009.09.04, Per Fadnes 11 (O-F-288862 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): HORDALAND, STORD, Kj›lsvika, F›yno. Coord.: 32V KM 9817,2816, lat./long.: 59.7422°'N, 5.4084°'E, [Alt.: 1 m], Strandeng, 2012.08.08, Per Fadnes 264 (O-F-245803 - edit: 2014-12-17)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): HORDALAND, STORD, Stord: Hovaneset. Coord.: 32V LM 05629,34621, lat./long.: 59.8036°'N, 5.5347°'E, Naturbeitemark, 2014.10.12, Per Fadnes 335 (O-F-303974 - edit: 2016-07-19)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): HORDALAND, SVEIO, Sveio: Lauv†s. Coord.: 32V KM 9493,1023, lat./long.: 59.5799°'N, 5.3683°'E, Naturbeitemark, 2007.10.05, Gunvor Bollingmo - Det. Per Marstad (O-F-68606 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): HORDALAND, TYSNES, Tysnes: Aanuglevikjo. Coord.: 32V LM 16120,47245, lat./long.: 59.9216°'N, 5.7102°'E, Sl†ttemark, 2014.09.16, Arne Vatten, Per Fadnes 347 - Det. Per Fadnes 2014 (O-F-303986 - edit: 2016-04-19)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): HORDALAND, ULLENSVANG, Ullensvang: Vestlige del av Hus i Kinsarvik. Coord.: 32V LM 74913,95085, lat./long.: 60.3728°'N, 6.7315°'E, [Alt.: 91 m], I steinet naturbeitemark med einer, 2008.08.26, John Bjarne Jordal (O-F-287955 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): MRE OG ROMSDAL, AURE, Aure: Semundset p† Ertv†gs›ya.. Coord.: 32V MR 707,110, lat./long.: 63.2273°'N, 8.418°'E, [Alt.: ca. 70 m], P† gml. naturengbeitemark (sommarfj›sekre), n† beita av sau., 2001.09.02, Finn Oldervik, Geir Gaarder 49 - Det. Geir Gaarder (O-F-260010 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): MRE OG ROMSDAL, AURE, Aure: Bj›rings‘tra. Coord.: 32V MR 821,125, lat./long.: 63.2415°'N, 8.6447°'E, Setervoll, 2001.09.13, Finn Oldervik - Det. Finn Oldervik, Geir Gaarder 3127 (O-F-222749 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): MRE OG ROMSDAL, GISKE, Giske: Alnes ›st. Coord.: 32V LQ 443,317, lat./long.: 62.4841°'N, 5.9795°'E, [Alt.: 40 m], Naturbeitemark, 1995.09.27, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal (O-F-241943 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): MRE OG ROMSDAL, GISKE, Alnes vest. Coord.: 32V LQ 432,314, lat./long.: 62.4809°'N, 5.9584°'E, [Alt.: 20 m], magert utmarksbeite, 1998.09.19, Geir Gaarder, K. J. Grimstad, D. Holtan - Det. Katriina Bendiksen 2004 (O-F-93939 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): MRE OG ROMSDAL, HERY, Her›y: Myraneset. Coord.: 32V LQ 219,190, lat./long.: 62.3602°'N, 5.5588°'E, [Alt.: 10 m], Naturbeitemark, 1994.09.27, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal - Det. Geir Gaarder (O-F-241941 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): MRE OG ROMSDAL, HERY, Mulevika. Coord.: 32V LQ 203,185, lat./long.: 62.355°'N, 5.5284°'E, [Alt.: 20 m], kystbeite, 1998.08.09, Geir Gaarder - Det. Katriina Bendiksen 2004 (O-F-93937 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): MRE OG ROMSDAL, HERY, Her›y: Mulevika. Coord.: 32V LQ 2013,1871, lat./long.: 62.3564°'N, 5.5241°'E, [Alt.: ca. 20 m], I naturbeitemark, 2004.09.07, John Bjarne Jordal <Note: Melduft, lange sylindriske sp., svartner (JBJ).> (O-F-178028 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): MRE OG ROMSDAL, HERY, Her›y: Mulevik. Coord.: 32V LQ 201-202,187-188, [lat./long.: 62.3572°'N, 5.5253°'E], Naturbeitemark, 2004.09.13, M. Noordeloos, Gro Gulden, John Bjarne Jordal - Det. Katriina Bendiksen 2005 (O-F-67416 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): MRE OG ROMSDAL, HERY, Her›y: Mulevika p† Nerlands›ya. Coord.: 32V LQ 20128,18704, lat./long.: 62.3563°'N, 5.524°'E, [Alt.: 10 m], I mager naturbeitemark med finnskjegg, 2009.09.23, John Bjarne Jordal (O-F-291131 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): MRE OG ROMSDAL, HERY, Her›y: Runde Gogs›yr. Coord.: 32V LQ 25056,23998, lat./long.: 62.406°'N, 5.6137°'E, Naturbeitemark, 2009.10.08, Perry G. Larsen, Dag Holtan (O-F-244724 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): MRE OG ROMSDAL, NORDDAL, Norddal: Herdalen: Botnen. Coord.: 32V MQ 111,004, lat./long.: 62.2253°'N, 7.2909°'E, [Alt.: 310 m], Naturbeitemark, 1995.09.05, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal (O-F-241942 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): MRE OG ROMSDAL, NORDDAL, Norddal: Herdalen: Botnen. Coord.: 32V MQ 111,004, lat./long.: 62.2253°'N, 7.2909°'E, [Alt.: 310 m], Naturbeitemark, 1996.10.02, John Bjarne Jordal (O-F-241944 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): MRE OG ROMSDAL, SANDE, S›ndm›re: indre S›vde, [lat./long.: 62.2555°'N, 5.42391°'E], P† kalken, 1885.08.11, Cand. real. Bj›rlykke - Det. Katriina Bendiksen 2004 (O-F-80253 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): MRE OG ROMSDAL, SANDE, Ulandsvika. Coord.: 32V LQ 170-175,085-090, lat./long.: 62.2662°'N, 5.4799°'E, [Alt.: 20 m], Kystgrashei., 1994.09.28, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal - Det. Katriina Bendiksen 2004 (O-F-90232 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): MRE OG ROMSDAL, SANDE, N.f. Sandshamn. Coord.: 32V LQ 173-175,079-085, lat./long.: 62.2598°'N, 5.4837°'E, [Alt.: 20 m], Kystgrashei., 1994.09.28, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal - Det. Katriina Bendiksen 2004 (O-F-90220 - edit: 2016-01-28)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): MRE OG ROMSDAL, SANDE, Sande: Dolsteinhola. Coord.: 32V LQ 13520,07699, lat./long.: 62.2544°'N, 5.4084°'E, Kystlynghei beitet av villsau., 2009.10.07, Perry G. Larsen, Dag Holtan (O-F-244723 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): MRE OG ROMSDAL, SKODJE, Fylling. Coord.: 32V LQ 84,35, [lat./long.: 62.5324°'N, 6.7553°'E], 1987.09.06, Anna-Elise Torkelsen 219/87 - Det. Katriina Bendiksen 2004 (O-F-80254 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): MRE OG ROMSDAL, SKODJE, Engsethdalen,Fylling. Coord.: 32V LQ 83,34, [lat./long.: 62.5231°'N, 6.7365°'E], Beitemark, 1988.09.11, O. Grande - Det. Katriina Bendiksen 2004 (O-F-80252 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): MRE OG ROMSDAL, SKODJE, Fylling i Engesetdalen. Coord.: 32V LQ 83,34, [lat./long.: 62.5231°'N, 6.7365°'E], beite, 1994.08.16, Per Marstad 27-94 - Det. Katriina Bendiksen 2004 (O-F-70637 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): MRE OG ROMSDAL, SKODJE, Fylling: Nedreli. Coord.: 32V LQ 842,352, lat./long.: 62.5301°'N, 6.7506°'E, [Alt.: 100 m], gjengroende beitemark, 1998.08.08, Geir Gaarder, K. J. Grimstad, D. Holtan - Det. Katriina Bendiksen 2004 (O-F-93938 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): MRE OG ROMSDAL, SKODJE, Fylling: Solli. Coord.: 32V LQ 843,346, lat./long.: 62.5247°'N, 6.7529°'E, [Alt.: 80 m], i naturbeitemark, 1999.10.24, Geir Gaarder 1561 - Det. Katriina Bendiksen 2004 (O-F-105585 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): MRE OG ROMSDAL, SMLA, R›nningan (n‘r Haukarhaugen) . Coord.: 32V MR 53,18, lat./long.: 63.2924°'N, 8.0727°'E, [Alt.: ca. 70 m], Beitemark, 1992.09.21, John Bjarne Jordal, Sigmund Sivertsen MR 92-47 (TRH-F-20341 - edit: 2015-12-06)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): MRE OG ROMSDAL, SUNNDAL, Jordalsgrend . Coord.: 32V MQ 65,59, [lat./long.: 62.7642°'N, 8.3243°'E], Beitemark, 1981.09.18, John Bjarne Jordal - Det. Sigmund Sivertsen (TRH-F-20560 - edit: 2015-11-15)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): MRE OG ROMSDAL, SUNNDAL, Jordalsgrend. Coord.: 32V MQ 64,59, [lat./long.: 62.7641°'N, 8.3047°'E], Gamel beitemark, sommerfj›smarka (sauebeite), 1989.09.13, John Bjarne Jordal - Det. Katriina Bendiksen 2004 (O-F-80251 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): MRE OG ROMSDAL, SUNNDAL, Jordalsv›ttu. Coord.: 32V MQ 645,594, lat./long.: 62.7637°'N, 8.3057°'E, Jordalsgrenda., 1994.08.14, John Bjarne Jordal - Det. Katriina Bendiksen 2004 (O-F-90227 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): MRE OG ROMSDAL, SUNNDAL, Sunndal: Jordalsgrend, Jordals›ra, Trolldalen. Coord.: 32V MQ 65415,60026, lat./long.: 62.7689°'N, 8.3226°'E, [Alt.: 15 m], Gammel sl†ttemark, 2011.08.08, John Bjarne Jordal (O-F-252544 - edit: 2016-02-17)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): MRE OG ROMSDAL, SURNADAL, Surnadal: Nordmarka: Aust for Austergarden. Coord.: 32V NQ 023,908, lat./long.: 63.0472°'N, 9.0465°'E, [Alt.: 370 m], Naturbeitemark, 1997.09.24, John Bjarne Jordal (O-F-241946 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): MRE OG ROMSDAL, TINGVOLL, Tingvoll: Tingvollv†gen; Saltkjelen. Coord.: 32V MQ 577,760, lat./long.: 62.9119°'N, 8.1684°'E, Naturbeitemark, 2000.09.01, Geir Gaarder 2512 (O-F-223068 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): MRE OG ROMSDAL, TINGVOLL, Tingvoll: Solvang (Lages beite). Coord.: 32V MQ 613,699, lat./long.: 62.8576°'N, 8.2406°'E, I naturbeitemark, 2003.09.20, Geir Gaarder 3670 (O-F-223391 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): MRE OG ROMSDAL, TINGVOLL, Tingvoll: Saltkjelen. Coord.: 32V MQ 577,762, lat./long.: 62.9137°'N, 8.1683°'E, Beitemark; Eksp.: S, 2007.09.11, Geir Gaarder 5126 (O-F-285379 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): MRE OG ROMSDAL, TINGVOLL, Tingvoll: Ven†s. Coord.: 32V MQ 617,700, lat./long.: 62.8585°'N, 8.2485°'E, I gammel, artsrik beitemark, 2007.09.17, Geir Gaarder 5202 (O-F-285454 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): MRE OG ROMSDAL, TINGVOLL, Strupstad ›vre. Coord.: 32V MQ 65297,81747, lat./long.: 62.9639°'N, 8.3157°'E, Svakt l†gurtpreget sl†tteeng, 2011.07.31, Geir Gaarder 6354 (O-F-242730 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): MRE OG ROMSDAL, RSTA, rsta: Myklebustst›len. Coord.: 32V LQ 6165,0383, lat./long.: 62.2407°'N, 6.3371°'E, [Alt.: 340 m], Kalkfattig naturbeitemark, 2006.09.18, John Bjarne Jordal (O-F-361249 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): MRE OG ROMSDAL, LESUND, lesund: Emblem: Ytsteb›en. Coord.: 32V LQ 675,257, lat./long.: 62.4393°'N, 6.4337°'E, [Alt.: 100 m], Naturbeitemark, 1999.09.25, Dag Holtan, John Bjarne Jordal - Det. John Bjarne Jordal (O-F-241945 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): MRE OG ROMSDAL, LESUND, lesund: Raudaberg Eidsneset. Coord.: 32V LQ 61824,25184, lat./long.: 62.4321°'N, 6.3234°'E, Beitemark p† glimmerskifer, 2008.10.16, Dag Holtan, Perry G. Larsen (O-F-244722 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): NORD-TRNDELAG, HYLANDET, H›ylandet: Aunet. Coord.: 33W UM 7971,9860, lat./long.: 64.8899°'N, 12.4592°'E, Naturbeitemark, litt kalkrik, 2010.09.05, Ulrike Hanssen, Kristin Maria Flynn - Det. Geir Gaarder 6076 (O-F-296197 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): NORD-TRNDELAG, LIERNE, Nordli: Kvernvika. Coord.: 33W VM 2770,4998, lat./long.: 64.4677°'N, 13.4967°'E, Gjengroende eng, 2005.09.12, Geir Gaarder 4544 (O-F-281186 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): NORD-TRNDELAG, NAMDALSEID, Eldbrenna. Coord.: 32V PS 07440,14648, lat./long.: 64.1415°'N, 11.2081°'E, [Alt.: ca. 160 m], I naturbeitemark, 2011.10.23, Else Landsem - Det. John Bjarne Jordal 2013 (TRH-F-15795 - edit: 2015-09-16)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): NORD-TRNDELAG, NAMDALSEID, Skatlandstranda, ›stsida av elva. Coord.: 32V PS 1834, 2999, lat./long.: 64.2756°'N, 11.4441°'E, [Alt.: ca. 100 m], I mosegrodd beitemark, sl†ttemark, 2012.09.07, H†kon Holien, Harald Bratli 74/12 - Det. H†kon Holien 2012 (TRH-F-15398 - edit: 2012-12-07)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): NORD-TRNDELAG, NAMDALSEID, Liasetran. Coord.: 32V PS 1943, 2563, lat./long.: 64.2361°'N, 11.4631°'E, [Alt.: ca. 120 m], I naturbeitemark, 2013.09.11, H†kon Holien, Harald Bratli, John Bjarne Jordal 196/13 - Det. John Bjarne Jordal 2013 (TRH-F-15755 - edit: 2015-09-16)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): NORD-TRNDELAG, STEINKJER, Steinkjer: vre Ogndalen: Mokk. Coord.: 33V UL 587-595,971-975, [lat./long.: 63.9745°'N, 12.1222°'E], [Alt.: 300-340 m], Betesmark, 2009.09.03, Ellen Larsson Bel. 152 - Det. Alf Nilsson, Britt Nilsson 2009 (O-F-289378 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): NORD-TRNDELAG, STEINKJER, s›rvest for Skj‘rsj›en, Hals. Coord.: 32V PS 17996,19258, lat./long.: 64.1794°'N, 11.4284°'E, [Alt.: ca. 260 m], Naturbeitemark, 2014.09.14, H†kon Holien 162/14 (TRH-F-16044 - edit: 2015-09-16)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): NORDLAND, HEMNES, Sandmoen. Coord.: 33W 0453646,7328077, lat./long.: 66.0102°'N, 13.9700°'E, Storfebeite, 2013.07.23, Geir Gaarder 6752 (O-F-246152 - edit: 2014-12-17)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): OPPLAND, GRAN, Gran: Framstads‘tra. Coord.: 32V NM 917,954, lat./long.: 60.385°'N, 10.6644°'E, [Alt.: 660 m], Mager setervoll i granskog; Eksp.: S, 2000.08.19, Geir Gaarder 1808 (O-F-224326 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): OPPLAND, GRAN, Gran: S›rhelgedalen. Coord.: 32V NN 925,051, lat./long.: 60.4705°'N, 10.6833°'E, Beitemark, 2001.09.27, B. H. Larsen - Det. B. H. Larsen, Geir Gaarder 3119 (O-F-222908 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): OPPLAND, NORD-FRON, Nord-Fron: yasetra. Coord.: 32V NP 47845,43965, lat./long.: 61.7258°'N, 9.9054°'E, Hestebeitet setervoll, 2009.08.31, Bj›rn Harald Larsen (O-F-296782 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): OPPLAND, NORDRE LAND, Tranhaug. Coord.: 32V NN 618,403, lat./long.: 60.7923°'N, 10.1361°'E, [Alt.: 160 m], sl†tteeng, 1998.08.26, Geir Gaarder - Det. Katriina Bendiksen 2004 (O-F-93936 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): OPPLAND, VANG, Vang: Sparstad. Coord.: 32V MN 76615,79264, lat./long.: 61.1472°'N, 8.5656°'E, Naturbeitemark i overgang til bj›rkehage, 576 moh, 2010.09.04, Tanaquil Enzensberger <Note: f›rst svak r›dning, senere svart; [Kvant.:] 1 fruktlegeme> (O-F-244727 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): OPPLAND, VESTRE TOTEN, Steinberg - Toten museum. Coord.: 32V NN 957,313, lat./long.: 60.7063°'N, 10.7543°'E, [Alt.: 400 m], plen i gammel park (n‘r lind og hassel), sammen med Hygrocybe intermedia, 1998.08.11, Geir Gaarder - Det. Katriina Bendiksen 2004 (O-F-93933 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): OPPLAND, VESTRE TOTEN, Vestre Toten: Finnstad. Coord.: 32V NN 916,302, lat./long.: 60.6959°'N, 10.6785°'E, [Alt.: 470 m], Naturbeitemark (storfe), kalk, 2000.08.17, B. H. Larsen, Geir Gaarder - Det. Geir Gaarder 1873 (O-F-224187 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): OPPLAND, VESTRE TOTEN, Vestre Toten: Rognlia. Coord.: 32V NN 855,149, lat./long.: 60.56°'N, 10.5602°'E, [Alt.: 500 m], Naturbeitemark (sau), trolig noe kalk, 2000.08.21, Geir Gaarder, B. H. Larsen 1858 (O-F-224298 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): OPPLAND, VESTRE TOTEN, Vestre Toten: Teiterud. Coord.: 32V NN 910,119, lat./long.: 60.5318°'N, 10.6591°'E, [Alt.: 410 m], Naturbeitemark (hest), ikke i hevd, 2000.09.25, B. H. Larsen (O-F-224089 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): OPPLAND, STRE TOTEN, Tors‘tra. Coord.: 32V PN 074,164, lat./long.: 60.5696°'N, 10.9604°'E, [Alt.: 500 m], setervoll, 1998.08.28, Geir Gaarder - Det. Katriina Bendiksen 2004 (O-F-93934 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): OPPLAND, STRE TOTEN, Hersj›s‘tra. Coord.: 32V PN 124,143, lat./long.: 60.5494°'N, 11.0504°'E, [Alt.: 570 m], setervoll, 1998.08.30, Geir Gaarder - Det. Katriina Bendiksen 2004 (O-F-93935 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): OPPLAND, STRE TOTEN, Holos‘tra. Coord.: 32V PN 060,195, lat./long.: 60.5978°'N, 10.9365°'E, [Alt.: 480 m], setervoll, 1998.09.06, Geir Gaarder - Det. Katriina Bendiksen 2004 (O-F-93932 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): OPPLAND, STRE TOTEN, stre Toten: Flenes. Coord.: 32V PN 134,226, lat./long.: 60.6236°'N, 11.0733°'E, [Alt.: 260 m], P† mager, velhevdet sauebeite; Eksp.: N, 2000.08.16, Geir Gaarder 1837 (O-F-224313 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): OPPLAND, STRE TOTEN, stre Toten: Laupens‘tra. Coord.: 32V PN 023,173, lat./long.: 60.579°'N, 10.8679°'E, [Alt.: 560 m], Setervoll med naturbeitemark, kalkfattig, 2000.08.18, Geir Gaarder 2340 (O-F-223021 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): OPPLAND, STRE TOTEN, stre Toten: deli i verskreia. Coord.: 32V PN 045,223, lat./long.: 60.6233°'N, 10.9106°'E, [Alt.: 360 m], Mager beitemark med noe ungskog, 2000.08.20, Geir Gaarder 2247 (O-F-223977 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): OSLO, OSLO, Ulsrudvann in stmarka. Coord.: 32V PM 04,40, [lat./long.: 59.8888°'N, 10.8674°'E], 1953.07.30, Finn-Egil Eckblad - Det. Katriina Bendiksen 2004 (O-F-80256 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): ROGALAND, HJELMELAND, Hjelmeland: Trodla - Tysdal, Jonafl†t. Coord.: 32V LL 52713,64603, lat./long.: 59.1949°'N, 6.4214°'E, [Alt.: 75 m], Gammel, ugj›dsla naturbeitemark, 2009.09.08, John Inge Johnsen, John Bjarne Jordal - Det. John Bjarne Jordal (O-F-291440 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): ROGALAND, HJELMELAND, Hjelmeland: Trodla - Tysdal, aust for husa. Coord.: 32V LL 53421,64507, lat./long.: 59.1943°'N, 6.4338°'E, [Alt.: ca. 75 m], Mager naturbeitemark, i terrassekant, 2009.09.08, John Inge Johnsen, John Bjarne Jordal (O-F-291455 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): ROGALAND, RENNESY, Nipen. Coord.: 32V 0306900,6557659, lat./long.: 59.1143°'N, 5.6268°'E, [Alt.: 98 m], naturbeitemark, p† marka, 2013.09.28, John Bjarne Jordal (O-F-247523 - edit: 2014-12-17)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): SOGN OG FJORDANE, ASKVOLL, Askvika. Coord.: 32V KP 91,07, lat./long.: 61.3455°'N, 5.101°'E, [Alt.: 5 m], Utmarksbeite med sau., 1994.09.11, Geir Gaarder - Det. Katriina Bendiksen 2004 (O-F-90231 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): SOGN OG FJORDANE, GLOPPEN, Gloppen: Nord for Fella. Coord.: 32V LP 666,489, lat./long.: 61.7503°'N, 6.4742°'E, [Alt.: 460 m], P† storfebeite, naturengpartier p† noe kalkrik grunn, 2001.08.01, Geir Gaarder 2777 (O-F-176138 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): SOGN OG FJORDANE, HYLLESTAD, Setevika, Hyllestad. Coord.: 32V KN 9753,8263, lat./long.: 61.1259°'N, 5.2403°'E, Ugj›dslet beitemark, 2003.08.26, Terje Systad, Bj›rn Harald Larsen - Det. Bj›rn Harald Larsen (O-F-67454 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): SOGN OG FJORDANE, LUSTER, Luster: Hafslo, Tvangen. Coord.: 32V MP 032,002, lat./long.: 61.3243°'N, 7.1926°'E, Naturbeitemark (sau+storfe), 2001.08.22, B. H. Larsen - Det. B. H. Larsen, Geir Gaarder 3178 (O-F-222818 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): SOGN OG FJORDANE, SELJE, Selje: Honningsv†gen, Stranda. Coord.: 32V LQ 013,016, lat./long.: 62.194°'N, 5.1814°'E, [Alt.: 20 m], I naturbeitemark, kalkfattig; Eksp.: N, 2000.10.03, Geir Gaarder, J. B. Jordal 2436 (O-F-223599 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): SOGN OG FJORDANE, SOLUND, Hersvik, p† beitemark like N for skolen., [lat./long.: 61.0766°'N, 4.7639°'E], 1966.09.26, Sigmund Sivertsen (TRH-F-10522 - edit: 2012-05-18)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): SOGN OG FJORDANE, SOLUND, Solund: Olderkalven. Coord.: 32V KN 6983,8383, lat./long.: 61.1214°'N, 4.726°'E, Heipreget beitemark p† ›y som beites godt av sau, 2006.10.05, Geir Gaarder 4957 (O-F-68868 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): SOGN OG FJORDANE, STRYN, Stryn: Nos ›st. Coord.: 32V LP 622,600, lat./long.: 61.8482°'N, 6.3825°'E, [Alt.: 560 m], P† naturbeitemark, svakt beitet, 2001.08.05, Geir Gaarder 2801 (O-F-176137 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): SOGN OG FJORDANE, VIK, Hatleli. Coord.: 32V LN 876,713, lat./long.: 61.0608°'N, 6.9185°'E, [Alt.: 120 m], Beitemark., 1994.09.08, John Bjarne Jordal, Geir Gaarder - Det. Katriina Bendiksen 2004 (O-F-90228 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): SOGN OG FJORDANE, VIK, Hatleli. Coord.: 32V LN 876,713, lat./long.: 61.0608°'N, 6.9185°'E, [Alt.: 120 m], Beitemark., 1994.09.08, John Bjarne Jordal, Geir Gaarder - Det. Katriina Bendiksen 2004 (O-F-90229 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): SOGN OG FJORDANE, VIK, Hatleli. Coord.: 32V LN 876,713, lat./long.: 61.0608°'N, 6.9185°'E, [Alt.: 120 m], Beitemark., 1994.09.08, John Bjarne Jordal, Geir Gaarder (O-F-90230 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): SOGN OG FJORDANE, VGSY, V†gs›y: Refvika nord for Refvikahornet. Coord.: 32V KP 946,803, lat./long.: 61.9996°'N, 5.0777°'E, [Alt.: 80 m], I naturbeitemark, 2000.10.05, Geir Gaarder, J. B. Jordal 2396 (O-F-222995 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): SR-TRNDELAG, HEMNE, Hemne: Asplis‘tra. Coord.: 32V NR 1120,1929, lat./long.: 63.3023°'N, 9.2235°'E, P† gjengroende setervoll, gulaks-engkveineng, 2007.08.07, Geir Gaarder 5050 (O-F-285304 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): SR-TRNDELAG, MIDTRE GAULDAL, Midtre Gauldal: Budal i Budalen. Coord.: 32V NQ 7584,7356, lat./long.: 62.8842°'N, 10.4916°'E, I gjengroende eng, 2007.08.30, Geir Gaarder 5207 (O-F-285459 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): SR-TRNDELAG, MIDTRE GAULDAL, Midtre Gauldal: Prestvollen. Coord.: 32V NQ 6043,9158, lat./long.: 63.0488°'N, 10.1952°'E, P† setervoll/nedlagt plass med kortvokst engvegetasjon, 2007.09.07, Geir Gaarder 5042 (O-F-285296 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): SR-TRNDELAG, MIDTRE GAULDAL, Midtre Gauldal: H›sbakken. Coord.: 32V NQ 8607,7513, lat./long.: 62.896°'N, 10.6934°'E, P† beitemark i ganske bratt dalside, 2007.09.08, Geir Gaarder 5035 (O-F-285289 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): SR-TRNDELAG, MIDTRE GAULDAL, Midtre Gauldal: Enden. Coord.: 32V NQ 7075,7158, lat./long.: 62.8674°'N, 10.3906°'E, Godt beitet setervoll, 2007.09.10, Geir Gaarder 5028 (O-F-285282 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): SR-TRNDELAG, OPPDAL, Oppdal: Gravfelet p† Vang. Coord.: 32V NQ 3305,4131, lat./long.: 62.6011°'N, 9.6438°'E, [Alt.: 560 m], Hagemark/naturbeitemark, 2005.08.22, John Bjarne Jordal JBJ-3233 <Note: R›dner, sterk mellukt, typisk utseende, sylindriske sporer, ikke pr›vd Melzer> (O-F-158413 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): SR-TRNDELAG, OPPDAL, Oppdal: Gorsetlia. Coord.: 32V NQ 36802,43010, lat./long.: 62.616°'N, 9.7172°'E, [Alt.: 746 m], I baserik naturbeitemark, 2008.08.21, John Bjarne Jordal (O-F-287930 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): SR-TRNDELAG, OPPDAL, Oppdal: Gorsetlia. Coord.: 32V NQ 36964,42916, lat./long.: 62.6151°'N, 9.7203°'E, [Alt.: 698 m], Baserik naturbeitemark, 2008.08.21, John Bjarne Jordal <Note: Mellukt (JBJ)> (O-F-287916 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): SR-TRNDELAG, RENNEBU, Rennebu: Brattsets‘tra ›stre. Coord.: 32V NQ 4516,5728, lat./long.: 62.7432°'N, 9.8839°'E, Setervoll, 2008.09.19, Geir Gaarder 5442 (O-F-288727 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): SR-TRNDELAG, RENNEBU, Rennebu: Eggjs‘trin. Coord.: 32V NQ 57377,67564, lat./long.: 62.8337°'N, 10.1264°'E, Naturbeitemark p† gammel setervoll, 2009.09.09, Geir Gaarder 5704 (O-F-293636 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): SR-TRNDELAG, RENNEBU, Rennebu: Berk†ks‘tra. Coord.: 32V NQ 55593,64138, lat./long.: 62.8032°'N, 10.0902°'E, Naturbeitemark p† gammel setervoll, 2009.09.09, Geir Gaarder 5708 (O-F-293640 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): SR-TRNDELAG, RENNEBU, Rennebu: Gravaksellykja vest. Coord.: 32V NQ 54603,69798, lat./long.: 62.8542°'N, 10.0727°'E, Naturbeitemark p† setervoll-lignende utmarksbeite, 2009.09.10, Geir Gaarder 5676 (O-F-293608 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): SR-TRNDELAG, SNILLFJORD, stan. Coord.: 32V NR 25071,39949, lat./long.: 63.487°'N, 9.5034°'E, Naturbeitemark, 2011.10.14, Geir Gaarder 6446 (O-F-242822 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): SR-TRNDELAG, TRONDHEIM, Lian . Coord.: 32V NR 65,30, lat./long.: 63.3971°'N, 10.311°'E, [Alt.: 260-280 m], Beitemark, 2007.09.17, Marthe Gjestland - Det. Marthe Gjestland, Sigmund Sivertsen 2007 (TRH-F-24611 - edit: 2015-11-29)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): SR-TRNDELAG, TRONDHEIM, H›stad. Coord.: 32V NR 5700,3180, lat./long.: 63.4102°'N, 10.1415°'E, Beitemark, 2016.09.22, Thyra Solem, Marthe Gjestland (TRH-F-24957 - edit: 2016-12-13)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): STFOLD, FREDRIKSTAD, Gamlebyen. Coord.: 32V PL 11,64, [lat./long.: 59.2049°'N, 10.9525°'E], Blant gress og kl›ver, 1980.08.04, Roy Kristiansen - Det. Katriina Bendiksen 2004 (O-F-80255 - edit: 2013-09-30)
 • PORPOLOMA METAPODIUM (Grå narremusserong) (EN): STFOLD, FREDRIKSTAD, Gamlebyen, Krigskirkeg†rden , [lat./long.: 59.1985°'N, 10.8735°'E], Blant gress og kl›ver, n‘r hengebj›rk, b›k og kastanje, 1980.12.04, Roy Kristiansen 32-80 (TRH-F-8992 - edit: 2015-10-10)

  Antall treff: 114. Seneste oppdatering av databasen: 2017.01.27.
  Seneste redigeringsdato for viste poster: 2016-12-13.
  Dagens dato: 2022.10.07