NORSK BOTANISK FORENING
MEDDELELSER 1936
SÆRTRYKK AV
NYTT MAGASIN FOR NATURVIDENSKAPENE
BIND 77
TRYKT MED BIDRAG AV FRIDTJOF NANSENS FOND
OSLO 1937
A. W. BRØGGERS BOKTRYKKERI A/S

Innhold
Norsk Botanisk Forening, stiftet 2. desember 1935 1
Lov for Norsk Botanisk Forening 3
Norsk Botanisk Forenings medlemmer 4
Årsberetning for Norsk Botanisk Forening for 1936 7
Norsk Botanisk Forenings ekskursjoner og utferder i 1936 (ved Johannes Lid) 9
Notiser 12
Benum, Peter: Epipogium aphyllum i Troms fylke 81
- Floraen på Karlsøy i Troms fylke 39
Braarud, Trygve: Noen spredte lakttagelser over vannplanter 82
Frisch, Ragnar: Honningplanter i Norge 93
Heiberg, Hans H. H.: A New Norwegian Habitat for Papaver relictum (Lundstr.) Nordhagen 89
Holmboe, Jens: Overlærer O. Nyhuus (nekrolog) 13
Horn, Kristian: Hydnum septentrionale Fr. i Norge 129
Hygen, Georg: Über Gametenkopulation bei der Grünalge Bulbocoleon piliferum Pringsh 133
Høeg, Ove Arbo: Orchis masculus L. og andre planter samlet i Opdal sommeren 1936 av Johs. E. Haugen 91
Jørstad, Ivar: Notes on Some Heteroecious Rust Fungi 105
Lid, Johannes: Dryopteris austriaca var. Willeana n. var. 102
- Vinddrive lauv og frø på Hardangervidda 99
Lundestad, Jon: Nitratreduktion durch einige Agar-spaltende Meeresbakterien 136
Ranes, Olav: Planteliste frå Grip på Nordmøre 90
Robak, Håkon: Om innflydelsen av muggsopper på fruktlegemedannelsen hos skjellsoppen Phollota mutabilis (Schaeff.) Quel. på kunstig næringsbunn 120
Størmer, Per: Lav på en hattsopp 131
Tambs-Lyche, Hans: Forekomsten av Ranunculus Cymbalaria Pursh i Østfold og Båhuslän 15


NORSK BOTANISK FORENING
MEDDELELSER 1937
SÆRTRYKK AV
NYTT MAGASIN FOR NATURVIDENSKAPENE
BIND 77
TRYKT MED BIDRAG AV FRIDTJOF NANSENS FOND
OSLO 1938
A. W. BRØGGERS BOKTRYKKERI A/S

Redaksjonsnevnd: Johannes Lid, Ivar Jørstad, Per Scholander
Innhold
Årsberetning for Norsk Botanisk Forening for 1937 V
Norsk Botanisk Forenings regnskap for 1937 VI
Norsk Botanisk Forenings ekskursjoner og utferder i 1937, ved Johannes Lid VII
Årsberetning for Norsk Botanisk Forenings virksomhet i Trondheim 1937, ved Ove Arbo Høeg X
Bjørn Børlykke, ved Jens Holmboe XIII
Notiser XV
Benum, Peter: Matricaria discoidea DC. i Nord-Noreg 75
Braarud, Trygve: Om forekomsten av Scirpus multicaulis i Aust-Agder 83
Bøhme, Chr. Fr.: Oslo Helseråds kontroll av torvført sopp gjennem 6 år 105
Dahl, Eilif: Interesting Finds of Lichens in Norway 127
Fægri, Knut: Trekk av Lichina-artenes utbredelse i Norden 141
Hanssen, Olaf: Einerklædde hus på Vestlandet 95
Holmboe, Jens: Spredte bidrag til Norges flora. IV 1
Jørstad, Ivar: Gymnosporangium on Pomaceous Fruits in Norway 121
Kaasa, Jon: Finnestaden for Scirpus radicans i Heddal i Telemark 89
Lid, Johannes: Mosbollar 101
Lynge, B.: Et lite bidrag til Færøenes lavflora 139
Mejland, Yngvar: Litt om planteveksten på Lohtana i Troms 81
Robak, Håkon: Litt om råte på tremasse og om en ny-identifisert råtesopp, Corticium calceum Fr 113
Samuelsson, Gunnar: Om floran i Nordfjord 37
- Spridda anteckningar om Norges flora 67
Størmer, Per: Mos og lav på einerklædde hus på Vestlandet 99
- Plagiothecium plathyphyllum Moenkem. in Norway 92


NORSK BOTANISK FORENING
MEDDELELSER 1938
SÆRTRYKK AV
NYTT MAGASIN FOR NATURVIDENSKAPENE
BIND 77
TRYKT MED BIDRAG AV FRIDTJOF NANSENS FOND
OSLO 1939
A. W. BRØGGERS BOKTRYKKERI A/S

Redaksjonsnevnd: Johannes Lid, Ivar Jørstad, Per Scholander
Innhold
Årsberetning for 1938 III
Norsk Botanisk Forenings regnskap for 1938 IV
Norsk Botanisk Forenings ekskursjoner og utferder i 1938, ved Johannes Lid V
Årsberetning for Norsk Botanisk Forenings virksomhet i Trøndelag 1938, ved Ove Arbo Høeg VII
Notiser X
Norsk Botanisk Forenings styre og medlemmer XI
Benum, Peter: Hippophaë rhamnoides L. og Isatis tinctoria L. i Troms fylke 40
Devold, J.: Fra Balsfjords flora 1
Høeg, Ove Arbo: G. T. Holms liste over plantenavn fra Numedal og Sandsvær i 1750-årene 89
Kilander, Sven: Poa annua L. x supina Schrad. funnet i Norge 45
Lid, Johannes: Nansens Grønlandsplantar 1888 81
Lid, Johannes: Ein rest av Morten Wormskiolds Kamtchatkaplantar 83
Persson, Herman: Till kännedomen om Lofotens mossflora 113
Podpera, Josef: Bryum Ingridae Podpera, nov. subsp. Ein neues Moos aus Norwegen 108
Strompdal, Knut: Planteliste frå Velfjord i Nordland 49


NORSK BOTANISK FORENING
MEDDELELSER 1939
SÆRTRYKK AV
NYTT MAGASIN FOR NATURVIDENSKAPENE
BIND 77
TRYKT MED BIDRAG AV FRIDTJOF NANSENS FOND
OSLO 1940
A. W. BRØGGERS BOKTRYKKERI A/S

Redaksjonsnevnd: Johannes Lid, Erling Christophersen, Ivar Jørstad
Innhold
Årsmelding for 1939 III
Norsk Botanisk Forenings regnskap for 1939 IV
Årsmelding for 1939 fra lokalforeningen i Trondheim, ved Ove Arbo Høeg V
Norsk Botanisk Forenings ekskursjoner og utferder l 1989, ved Johannes Lid VII
Notiser VIII
Christophersen, Erling: Primula finmarchica Jacq 1
Lillefosse, Torkel: Strandebarms flora 15
Robak, Håkon: Norske finnesteder for Orchis sambucina 43
Dahl, Eilif, og Emil Hadac: Maur som blomsterbestøvere 46
Mejland, Yngvar: Scirpus pumilus funnet l Nordreisa 49
Lid, Johannes: Ivar Aasens herbarium 67
Størmer, Per- Bidrag til Telemarks bladmosflora 81
Lynge, Bernt: Noen høydegrenser for laver i Troms fylke 102
Robak, Håkon: Nye undersøkelser over muggsoppers innflytelse på fruktlegemedannelsen hos Pholiota mutabilis 105


NORSK BOTANISK FORENING
MEDDELELSER 1940
SÆRTRYKK AV
NYTT MAGASIN FOR NATURVIDENSKAPENE
BIND 77
TRYKT MED BIDRAG AV FRIDTJOF NANSENS FOND
OSLO 1941
A. W. BRØGGERS BOKTRYKKERI A/S

Redaksjonsnevnd: Johannes Lid, Erling Christophersen, Ivar Jørstad
Innhold
Årsmelding for 1940 III
Norsk Botanisk Forenings regnskap for 1940 IV
Årsmelding for 1940 for Trøndelagsavdelingen, ved Ove Arbo Høeg V
Norsk Botanisk Forenings ekskursjoner og utferder i 1940, ved Johannes Lid VI
Notiser VII
Holmboe, Jens: Konservator Ove Dahl. 1862-1940 1
- Spredte bidrag til Norges flora. V 9
Reiersen, Johannes: Nymphaea-artene i Norge 45
Hauge, Halvor Vegard: Botanisk litteratur om norske innsjøer 69
Haglund, G. og C. G. Lillieroth: Beiträge zur Taraxacum-Flora der Insel-gruppe Lofoten 83
Dahl, Eilif: Two new plants from Greenland 101
- Gymnadenia conopsea x Orchis Traunsteineri i Norge 103
Størmer, Per: Bidrag til Rogalands mosflora 105
Baardseth, Egil: Scinaia furcellata and Desmarestia ligulata in Norway 121
Hagen, Asbjørn: Notes on Norwegian Uredineae 123


NORSK BOTANISK FORENING
MEDDELELSER 1941
SÆRTRYKK AV
NYTT MAGASIN FOR NATURVIDENSKAPENE
BIND 77
TRYKT MED BIDRAG AV FRIDTJOF NANSENS FOND
OSLO 1942
A. W. BRØGGERS BOKTRYKKERI A/S

Redaksjonsnevnd: Johannes Lid, Erling Christophersen, Ivar Jørstad
Innhold
Årsmelding for 1941 III
Utdrag av Norsk Botanisk Forenings regnskap for 1941 IV
Årsmelding for 1941 for Trøndelagsavdelingen, ved Ove Arbo Høeg V
Norsk Botanisk Forenings ekskursjoner og utferder i 1941, ved Johannes Lid VIII
Notiser IX
Norsk Botanisk Forenings styre og medlemmer X
Baardseth, Egil: A Study of the Vegetation of Steinsfjord, Ringerike 9
Benum, Peter: Asplenium adulterinum på Rauøya, Tjøtta i Nordland 63
Flovik, Karl: The Chromosome Number of Some Species of Carex and Eriophorum 77
Hagen, Asbjørn: Onygena equina and corvina in Norway 93
Holmboe, Jens: Professor dr. Bernt Lynge. 1884-1942 1
Jørstad, Ivar: The Aecidial Stage of Puccinia confinis 100
Jørstad, Ivar: Gyrocephalus helvelloides In Norway 104
Lid, Johannes: Hippophaë rhamnoides i Lom 67
Mejland, Yngvar: Carex stylosa og Draba crassifolia i Skandinavia 71
Samuelsson, Gunnar: Om floran i Nordfjord. II 49
Størmer, Per: Eurhynchium Zetterstedtii spec. nov. and E. striatum s. str. In Norway 78
Tollan, Ivar: Nordgrensa for Ilex aquifolium l Norge 48
Vogt, Thorolf: Arabis suecica Fr. ved Røros, ny for Norge 75


{short description of image}Blyttias hjemmeside
Sist oppdatert 04.12.2001 JW