Årgang/volume 56 (1998), hefte/issue 2

Lederen: NBF og Lokal Agenda 21 54 pdf s. 53-55
Klaus Høiland 50 år! 55 pdf s. 53-55

FORENINGSSIDER
Norge rundt - turer sommer og høst 1998 56 pdf s. 56-87
Årsmeldinger og ekskursjonsreferater 1997 57 pdf s. 56-87

FLORISTISK SMÅGODT
Jan Erik Eriksen: Skogsivaks funnet i Rørostraktene 88 pdf s. 88-91
Tore Berg: Tre lerkesporer sammen på Ekeberg, Oslo 88 pdf s. 88-91

DE SMÅ DETALJER
Klaus Høiland: Med matfat på akselbladene - en liten kommentar 89 pdf s. 88-91
Finn Wischmann: Fire små nebb og to karser 90 pdf s. 88-91

NORGES BOTANISKE ANNALER
Johan Kielland-Lund & Anders Often: Giftkjeks Conium maculatum på Hedemarken / Conium maculatum in Hedmark county, Eastern Norway 92 pdf s. 92-93
Anders Often: Smalt dunkjevle Typha angustifolia som neofytt i Hedmark / Typha angustifolia as an alien in Hedmark county, south Norway 94 pdf s. 94-95
Torbjørn Alm & Annette Furnes: Tradisjonell bruk av sibirgraslauk Allium schoenoprasum ssp. sibiricum i Nord-Norge / Traditional use of Allium schoenoprasum ssp. sibiricum in North Norway 96 pdf s. 96-101
Torbjørn Alm & Anders Often: En masseforekomst av korsandemat Lemna trisulca i Deatnu/Tana, Finnmark / A large stand of Lemna trisulca in Deatnu/Tana, Finnmark 102 pdf s. 102-107
Bernt-Håvard Øyen: Furuskogene på Vestlandet og noen fellestrekk med de skotske furuskogene / Scots pine forests in Western Norway and some affinities with the Scots pine forests in Scotland 108 pdf s. 108-119
Anders Often & Hans Staaland: Ferskvannsplanter: Rike på natrium (Na), og viktige for saltbalansen hos store beitedyr / Aquatic macrophytes: Rich in sodium (Na), and important to the salt balance of large herbivores 120 pdf s. 120-125
Roger Halvorsen & Trond Grøstad: Er strandkarse Lepidium latifolium L. ei ballastplante i Norge? Tre nye funn av strandkarse i Vestfold og Østfold / Is Lepidium latifolium L. a ballast plant in Norway? Three new finds of L. latifolium in Vestfold and Østfold counties, SE Norway 126 pdf s. 126-133

FEATURE- OG REPORTASJEBOLKEN
Klaus Høiland og Dag Klaveness: Er malariaparasitten en alge? 131 pdf s. 126-133

INNI GRANSKAUEN
Klaus Høiland: Gardermobanen 134 pdf s. 134-137
Klaus Høiland: Et lite tilsvar til Ola Wergeland Krog 134 pdf s. 134-137
Klaus Høiland: Men kopperviruset var ikke utryddet! 136 pdf s. 134-137

BØKER
Nedkvitne & Gjerdåker (1997): Lind i norsk natur og tradisjon (Anders Danielsen) 138 pdf s. 138-140
Tønsberg, Gauslaa, Haugan, Holien & Timdal (1995): The threatened macrolichens of Norway (Bjørn Petter Løfall) 138 pdf s. 138-140

ANDRE BLADER 140 pdf s. 138-140


Blyttias hjemmeside
Sist oppdatert 25.09.2001 Jan Wesenberg