Årgang/volume 56 (1998), hefte/issue 4

{short description of image}

FORENINGSSIDER
Leder: NBF og Direktoratet for naturforvaltning 194 pdf s. 193-202
Nytt medlemsblad 195 Ekskursjonsreferater våren 1998 195 pdf s. 193-202
Lokalfloraverk utgitt - og enda ett til! 202 pdf s. 193-202

DE SMÅ DETALJER
Finn Wischmann: Engmarihånd og smalmarihånd 203 pdf s. 203-204

NORGES BOTANISKE ANNALER (1)
Arne Hegre: Finsåsmarka i Snåsa, Nord-Trøndelag har årviss blomstring av huldreblom Epipogium aphyllum 205 pdf s. 205-207
Anders Often: Bruk av rundbelg Anthyllis vulneraria s.l. i kunsteng og blomstereng i Norge, samt litt om andre utgåtte kunstengvekster 208 pdf s. 208-219

AKTUALITETSSTOFF
Inger Nordal og Reidar Elven: Norge i ledelsen for et panarktisk floraprosjekt! 220 pdf s. 220-222

MINNEORD
Rolf Berg: Konservator Sverre Løkken (1936-1998) 223 pdf s. 223-224

NORGES BOTANISKE ANNALER (2)
Trond Grøstad og Roger Halvorsen: Sjeldne adventivplanter på skrotemark (avfallshauger) på Sollistrand i Horten, Borre kommune 225 pdf s. 225-228
Øystein Røsok: Lappkjuke Amylocystis lapponica i Norge, en indikatorart på artsrike kontinuitetsskoger. Rettelse/Erratum 229 pdf s. 229-230
Roger Halvorsen, Trond Grøstad, Kjell Thowsen og Jorunn Barrow: Tre nye adventivplanter i norsk flora 231 pdf s. 231-235

FLORISTISK SMÅGODT
Roger Halvorsen: Krypmure, Potentilla reptans f. fl. plena på Valberg i Kragerø - en uvanlig vakker form 236 pdf s. 236-239
Roger Halvorsen: Attfunn av systermarihand Dactylorhiza sambucina på den gamle lokaliteten på Grønåsen i Kragerø, Telemark 237 pdf s. 236-239
Jan Wesenberg: Arabis brassica - ny skrinneblomst-art for Norge 238 pdf s. 236-239
Liv S. Nilsen: Svartor Alnus glutinosa ved Abelvær i Nærøy, Nord-Trøndelag - ny nordgrense 239 pdf s. 236-239

INNI GRANSKAUEN
Klaus Høiland: Når tankene har fått luft... 240 pdf s. 240-241
Finn Roar Bruun: "Norwegian Wood" - en kommentar 240 pdf s. 240-241

BØKER
Det norske Hageselskap (1997-1998): Hageselskapets grunnbokpakke (Per M. Jørgensen) 242 pdf s. 242-244
Økland & Økland (1998): Vann og vassdrag 3 (Gunnar Halvorsen) 243 pdf s. 242-244


Blyttias hjemmeside
Sist oppdatert 28.09.2001 Jan Wesenberg