Innhold i "Polarflokken" siden 1990

Forkortelser:
F=Finnmark
T=Troms
N=Nordland
S=Svalbard
Disse viser fra hvilket fylke artikkelen er om.
Ingen markering betyr at det er fellesstoff.

Vol 14 (1) 1990 Vol 14 (2) 1990  
Vol 15 (1) 1991 Vol 15 (2) 1991  
Vol 16 (1) 1992 Vol 16 (2) 1992  
Vol 17 (1) 1993 Vol 17 (2) 1993 Vol 17 (3) 1993
Vol 18 (1) 1994 Vol 18 (2) 1994  
Vol 19 (1) 1995 Vol 19 (2) 1995  
Vol 20 (1) 1996 Vol 20 (2) 1996  
Vol 21 (1) 1997 Vol 21 (2) 1997  
Vol 22 (1) 1998 Vol 22 (2) 1998  
Vol 23 (1) 1999 Vol 23 (2) 1999  

Vol 14 (1) 1990
3 Ola Skifte: Til minne-Niels Foged
9 Halvor Gjærum: Rust og sotsopper i Nord-Norge
15 T. Andy Sortland: Nytt funn av blindlemenmose, Tetraplodon paradoxus, i Nordreisa
17 Andy Sortland: Elvemose, Fontinalis, i Nord-Norge.
31 T. R.W.M. Corner: The Scottish mountain flora in relation to the flora of an isolated Norwegian valley-Rappdalen in Lyngen.
54 Olav Gjærvoll: Brev fra hovedforeningen/NBF
55 Reinhard Mook & Karl-Dag Vorren: Temperaturklimaet ved grensen mellom fjellvegetasjonsbeltene.
109 Torbjørn Alm & Karl-Dag Vorren: Klima og vegetasjon i Nord-Norge de siste 22 000 år.
116 T Reidar Alvestad: Veikantfloraen på Sørtromsøya. Ekskursjon 26/6 1989.
120 NBF-NN: Informasjon om NBF-aktiviteter sommeren 1990.

Vol 14 (2) 1990
123 T Red.: Kalkfuruskogen i Skibotn er redda.
125 F Torbjørn Alm: Bidrag til floraen på Porsangerhalvøya i Finnmark.
162 Arve Elvebakk: Mister plantane årsrytmen av drifhuseffekten?
162 Arve Elvebakk: Evjebrodd, Limosella aquatica, og tre andre nord-norske "pusleplantar" på ferskvass-strender.
169 Alfred Granmo: Politisk dogmatisme som vitenskap-tilfellet Lysenko.
179 T Torbjørn Alm: Floraen på Spildra-nyfunn og tillegg.
189 N Andy Sortland, Johainnes Reiersen & Johann Sirnes: Jervrapp,Poa arctica R. Br., i Lofoten
195 F Geir Mathiassen: Sopp fra Svanvik, Sør-Varanger, 1990
204 T Ivar L. Andersen: Snauveronika, Veronica serpyllifolia L., et lite kjent ugras på våre breddegrader.
207 T Andy Sortland: Litt om flora og vegetasjon på Sør-Fugløya i troms.
218 T Arve Elvebakk & Nils Christian Fareth: Gubbeskjegg (Alectoria sarmentosa) funnet i Ramfjorden ved Tromsø.
223 N Andy Sortland, Johannes Reiersen & Johan Sirnes: Opptrer rognasal (Sorbus hybrida L.) spontant i Lofoten?
226 Øystein Normann: Plantenes ville sexliv: BOKANMELDELSE av Berg, Fægri & Ryvarden: Norges ville blomster.

Vol 15 (1) 1991
2 T Arve Elvebakk: Botanisk hage i Tromsø
7 N Johannes Reieresen & Johan Sirnes: Eple (Malus domesticus) forvillet i Moskenes.
11 N Andy Sortland: Kystbjørkeskog med storfrytle (Luzula sylvatica) i Lofoten.
19 Johannes Reiersen & Johan Sirnes: Tjønngras (Littorella uniflora) et gammelt og to nye funn.
21 S Arve Elvebakk: Blålav (Toninia caeruleonigricans) ny for Svalbard.
24 T Wojciech Paul: Contribution to the Flora of the Northern Part og Lyngen Peninsula (Troms, Norway)
45 F Torbjørn Alm: Floraen i Finnmark. 1. Innledning
99 F Torbjørn Alm: Floraen i Finnmark. 2. Liljefamilien ( Lilliaceae s. L.).
120 Brynhils Mørkved: Vårfloraen i Innsbruck, Østerrike.
128 Øystein Norman: Kart over norske fjellplanter. BOKANMELDELSE av Gjerevoll, O. Alpine Plants.
131 T Torbjørn Alm: Floraen på Spildra i Kvænangen- nyfunn og tillegg.

Vol. 15 (2) 1991
135 Brynhild Mørkved: Medisinplanter i nord-norsk kvinnetradisjon.
147 N Johannes Reiersen & Andy Sortland: Amerikamjølke ( Epilobium adenocaulon ) funnet i Nord-Norge.
147 T Erling W. Nilsen: Tromsøpalmen.
151 F Torbjørn Alm: Om forekomstene av nyserot ( Veratrum album) på Kvitnes i Berlevåg.
157 N Andy Sortland: Ny nordgrense for blåstarr (Carex flacca)
160 T Ivar L. Andersen: Nye lokaliteter for strandplanter i Troms fylke.
163 T Wojciech Paul: Contribution to the North Lyngen flora-supplement.
165 F Torbjørn Alm: Sogneprest Landmarks planteliste fra Vardø.
195 T Arve Elvebakk & Reidar Alvestad: Ny nordgrense for gullstjerne (Gagea lutea) i Kattfjorden vest for Tromsø.
198 Øystein Normann: Praktisk floravern.
201 Andy Sortland: Knappsiv (Juncus conglomeratus) og lyssiv (Juncus effusus) I Nord-Norge.
215 T Torbjørn Alm & Johannes Reiersen: Asplenium trichomanes ssp. inexpectans -en ny Nord-norsk svartburkne.
221 T Torbjørn Alm & Johannes Reiersen: To funn av liljekonvall (Convallaria majalis) på Hinnøya.
228 N Arve Elvebakk: Kopparlav (Umbilicaria polyphylla) funnen i Steigen, Nordland.

Vol 16 (1) 1992
2 TF Torbjørn Alm: Noen fugletuer i Troms og Finnmark.
15 N Andy Sortland: Ny nordgrense for kystbjønnsjegg (Trichophorum cespitosum ssp. germanicum)
19 F Torbjørn Alm: Litt om floraen i Ahkkanas (Guovdageainnu suohkan/Kautokeino kommune)
33 T Torbjørn Alm: En forekomst av ullbakkestjerne (Erigeron uniflorus ssp. eriocephalus) på Hinnøya.
37 F Dag Svalastog: Noen interessante plantefunn i Finnmark 1991.
39 F Knut Fredriksen: Ny vestgrense for kolamelde (Atriplex lapponica Pojark.), og en diskusjon av artens utbredelse i Norge.
49 F Torbjørn Alm: Vegetasjonen på et serpentinfelt i Alta, Finnmark.
57 Andy Sortland: Ryllsiv (Juncus articulatus) i Nord-Norge.
61 N Torbjørn Alm: Vegetasjonen på et sandfelt ved Hievsenjavri i Tysfjord, Nordland.
69 F Torbjørn Alm: Floraen i Finnmark. 3. Tillegg til innledning.
89 F Torbjørn Alm: Floraen i Finnmark. 4. Marihåndfamilien (Orchidaceae).
147 F Torbjørn Alm: Floraen i Finnmark. 5. Perikumfamilien (Hypericaceae)
153 N Andy Sortland: Mannfallet-en botanisk oase på Vestvågøy i Lofoten.
163 Terje Thun & Karl-Dag Vorren: trærnes årringer-klimaets "fingeravtrykk".
183 T Hartvig Sætra: Botanisk streiftog på Lavangens solside.
195 T Torbjørn Alm: To funn av tuearve (Minuartia biflora) på Hinnøya.
199 N Mats G. Nettelbladt & Ivar Aastad: Orkidedagene i Bodø 1991.
207 Innsamling av frø til Botanisk hage.

Vol. 16 (2) 1992
215 N Torbjørn Alm, Christin Jensen, Helge I. Høeg, Anders Often og Synøve Fjeldstad Selvik: Vårmarihånd (Orchis mascula) i Vesterålen.
225 F Torbjørn Alm: Amtmann Sommerfelts botaniske opptegnelser fra Finnmark 1799.
253 N Torbjørn Alm, Christin Jensen og Anders Often: Bleikmyrklegg (Pedicularis Lapponica) på Andøya- første funn i Lofoten-Vesterålen.
257 T Torbjørn Alm & Anders Often: Serpentinflora og - vegetasjon ved Lavika i Gratangen.
275 T Reidar Haugan: Bristskjold (Umbilicaria leiocarpa) ny for Nord-Norge.
279 N Mats Nettelbladt & Kjell Ivar Flatberg: Kvitmyrak (Rhynchospora alba) funnet i Bodø.
279 Anders Often: Noen Heracleum-inntrykk fra Georgia og Russland sommeren 1992.
289 N Torbjørn Alm & Anders Often: Bidrag til fjellfloraen på Andøy.
293 T Torbjørn Alm: Veikantflora og -vegetasjon på Tromsøya.
299 Torbjørn Alm: Botanikk sett med kattøyne.
307 N Andy Sortland: Mannasøtegress (Glyceria fluitans) - ett staselig gress med sans for Lofoten.
311 T Ivar L. Andersen: Noen nye plantelokaliteter på Tromsøya.
313 T Arve Elvebakk: Er tromsøpalmen (Heracleum laciniatum auct. scand.) Innført til Nord-Norge via England?
317 F Torbjørn Alm: Forekomstene av vasskrans (Zannichellia palustris) på Elvenes i Sør-Varanger.
323 Mats Nettelbladt: Botanisk artsvern i Norge.
327 T Arve Elvebakk: Colobanthus quitensis - en Antarktis-plante i dyrking i Troms.
327 Vintermøte for norske pollenanalytikere i Tromsø, 9.-10. januar 1993.
340 Årsmeling 1992, Norsk botanisk forening, Nord-norsk avdeling.
343 Referat fra årsmøtet i Norsk botanisk forening, Nord-norsk avdeling.
343 Torbjørn Alm: Innholdet i "Polarflokken" gjennom 15 år- bibliografi og emneregister 1977-1991.

Vol. 17 (1) 1993
3 S Christina Wegener: Setergråmose (Racomitrium sudeticum) ny for Spitsbergen.
7 F Torbjørn Alm: Floraen i Finnmark 6. Lyngfamilien (Ericaceae)
55 F Torbjørn Alm: Floraen i Finnmark 7. Ertefamilien (Fabaceae)
115 F Torbjørn Alm: Floraen i Finnmark 8. Tamariskfamilien (Tamaricaceae)
119 F Torbjørn Alm: Floraen i Finnmark 9. Kornellfamilien (Cornaceae)
123 F Torbjørn Alm: Floraen i Finnmark 10. Fjellprydfamilien (Diapensiaceae)
127 Hartvig Sætra: Funn av korallpiggsopp (Hericium coralloides) i Nord-Norge.
131 Torbjørn Alm: Noen Fugletuer i fjellet.
139 N Anders Often: Dalfiol (Viola selkirkii Pursh. ex Goldie) i Nord-Norge.
153 N Reidar Elven, Hanne Sickel & Lise Hatten: Havsivaks (Bolboschoenus maritimus) ny for Nord-Norge.
160 T Lennart Nilsen: Tromsø botaniske hage - et historisk resyme for perioden 1900-1902.
138 Urter til nytte og glede.
169 Flere urter til nytte og glede.
169 Nytt fra nord-norsk avdeling av Norsk Botanisk Forening.

Vol. 17 (2) 1993 Festskrift til Ola Skifte 21.10.1993.
177 Ola Skifte
177 Tabula gratulatoria
185 Hartvig Sætra: En rolig kar fra Havlandet.
189 Olaf I. Rønning: Botanikeren og museumsmannen Ola Skifte.
195 Povl Simonsen: På tokt med Ola Skifte.
198 Alfred Granmo: En botanikkekspedisjon i Skjomen.
204 Torstein Engelskjøn: Førstekonsevator Ola Skifte og Scientia amabilis.
213 Brynhild Mørkved: Einer (Juniperus communis) i nord-norsk folketradisjon.
218 Torbjørn Alm: Finnmarkspors (Ledum palustre) i samisk og nord norsk folketradisjon.
231 Johannes Reiersen: Med Ola Skifte til Skottland.
249 S Arve Elvebakk: Myrtust (Kobresia sipliciuscula) på Svalbard.
255 Dag Olav Øvstedal: Tre nord-norske lignosar: tromsøbjørk, kola-or og sibirgran.
273 N Mats Nettelbladt: Den rike floraen i frodige Salten.
285 T Karl-Dag Vorren: Pollen-nedfall og vegetasjon. En undersøkelse i et skogsområde i Målselv, Nord-Norge, 69 N.br.
323 F Finn-Egil Eckblad: Den eldste utforsking av Finnmarks soppflora.
331 Sigmund Sivertsen: Laccaria pumila Fayod and L. Altaica Sing. - are they really synonyms?
345 Gro Gulden: Forsvinner kantarellen og andre skogsopper på grunn av luft- forurensninger, og hva betyr i så fall dette for skogen vår?
371 Klaus Høiland: Studier av hekseringer av nelliksopp (Marasmius oreades) i dyne- Grashei på Lista (Vest-Agder)
385 T Katriina Bendiksen & Egil Bendiksen: Contribution to the macromycete flora of Troms (North Norway) and adjacent Finnish Lappland.
409 Meinhard Moser: The genus Collybia (Fr.) Staude in the area of Femsjø, Småland, Sweden.
421 Anna-Elise Torkelsen: Slekten gaffelsopp (Calocera) i Norge.
431 Ivar L. Andersen & Halvor Gjærum: Øyeflekker på høymol og nærstående arter i Nord-Norge forårsaket av Ramularia-arter.
439 Alfred Granmo: Fruktifiserende meldrøye (Claviceps purpurea) i Nord-Norge.
447 Halvor B. Gjærum: Rustsopper på geitrams (Epilobium angustifolium) i Nord-Norge.
457 Bibliografi-Ola Skifte.

Vol. 17 (3) 1993.
463 F Torbjørn Alm, Gunn-Anne Sommersel & Siri Øiesvold: Håndmarinøkkel (Botrychium lanceolatum) på Sørøya i Finnmark - ny nordgrense.
471 T Ivar Heggelund: Nye lokaliteter for læstadiusvalmue (Papaver laestadianum) i Signaldalen.
485 N Andy Sortland: Kysttjønnaks (Potamogeton polygonifolius Pourr.) i Nord-Norge.
491 N Anders Langangen: Kransalgene i Nordland.
519 F Torbjørn Alm, Inger Greve Alsos, Kari Anne Bråthen, Gunn-Anne Sommersel & Siri Øiesvold: Bidrag til floraen i Finnmark.
539 Christin Jensen & Svein Morten Eilertsen: Suksesjonsundersøkelser i kulturbetinget Vegetasjon i Nord-Norge.
555 F Torbjørn Alm, Stein Rune Karlsen & Lennart Nilsen: Tre nye funn av tveskjegg- Veronika (Veronica chmaedrys) i Finnmark.
559 N Mats G. Nettelbladt: Nye innslag i Bodøs vegkantflora.
567 F Kari Anne Bråthen & Torbjørn Alm: Floraen på Rolvsøya i Finnmark.
593 T Arve Elvebakk: Småragg (Ramalina dilacerata) ein trua lavart funnen i Troms.
SMÅSTOFF:
462 Nytt æresmedlem i nord-norsk avdeling av NBF.
538 Vårtur til Fløya.
600 Møter og ekskursjoner i 1993.
604 Årsmøte i Norsk botanisk forening, Nord-norsk Avdeling
606 Bokanmeldelse: "Norges ville planter, bind 1-2"
609 Minneord: Gunvor Snekvik Knaben (1911-1993)

Vol. 18 (1) 1994.
3 Johannes Reiersen: Kvitveis nord for Salten.
41 TF Anders Langangen: Notis om kransalgene i Troms og Finnmark.
49 T Anders Often: Kjempebjørnekjeks (Heracleum mantegazzianum) funnet i Tromsø.
55 T Ivar Heggelund: Nye plantefunn fra Gjøvarden, Hamneidet og ellers i Nord-Troms.
67 Torbjørn Alm: Får vi en reaktivering av de "fossile" sanddynene på kysten.
75 T Anders Often: Historie og økologi som forklaring av mangfold - et eksempel fra et artsrikt, borealt sørberg i Tromsø.
95 Arve Elvebakk & J.M. Henriquez: Ephedra frustillata: a prostrate gymnosperm from the national park Torres del Paine, southernmost Chile.
105 T Torstein Engelskjøn & Alfred Granmo: Fjellfloraen på fastlandet ved Tromsø- klassisk og verneverdig.
115 T Torstein Engelskjøn: Litt om furu ved Tromsø.
123 T Torstein Engelskjøn: Botaniske registreringer i Tromsø kommune.
133 S Arve Elvebakk, Reidar Elven, Sigmund Spjelkavik, Dietbert Thannheiser & Hans- Joachim Schweitzer: Bottrychium boreale and Puccinellia angustata ssp. palibinii New to Svalbard.
141 F Leif Ryvarden & Sigmund Sivertsen: Bidrag til kunnskapen om Stjernøyas flora.
147 T Torstein Engelskjøn: Tromsø Botaniske Hage åpnet.
161 Mats G. Nettelbladt & Anders Westlund: Nytt rutenett og koordinatsystem på N50 kartene fra Statens kartverk.
104 VI IOPB symposium i Tromsø.
157 Bokmelding: "China Plant Red Data Book"

Vol. 18 (2) 1994.
169 F Torbjørn Alm & Gunn-Anne Sommersel: En ødeeng (gieddi) i Stabbursdalen, Finnmark - et samisk kulturlandskap.
179 N Anders Langangen: Sjøglattkrans, Tolypella normaniana Nordstedt, en endemisk kransalge for Nord-Norge.
189 F Torbjørn Alm, Inger Greve Alsos, Kari Anne Bråthen, Berit Nordtug, Anders Often & Gunn-Anne Sommersel: Bidrag til floraen i Finnmark. Nyfunn i 1994, med særlig vekt på kulturspredte arter.
225 N Anders Often, Anders Langangen & Vibekke Vange: Hårkrans, Chara canescens Lois., en ny kransalge for Nordland
233 F Anders Often: Kalksvartburkne (Asplenium trichomanes ssp. quadrivalens) og andre godbiter i SØ-skrenten av Kista, Russeluft, Alta kommune.
241 T Halvor B. Gjærum: Hårstarr (Carex cappilaris L.), en ny vert for sotsoppen Urocystis fischeri Koem. ex Wint.
247 T Halvor B. Gjærum, Torstein Engelskjøn & Ola Skifte: Finnmyrt, Chamaedaphne Calyculata (L.) Moench, ny for Norge (Storfjord i Troms) med Rustsoppen Chrysomyxa ledi var. cassandrea.
253 F Ola Skifte & Frans-Emil Wielgolaski: Et besøk på den særpregete kirkegården i Kautokeino.
259 F Inger Greve Alsos & Torbjørn Alm: To lavlandsforekomster av stjernøyvalmue (Papaver radicatum ssp. macrostigma) på Stjernøya.
265 T Inger Nordal, Bengt Jonsell, Torstein Engelskjøn & Ola Skifte: En ny botanisk Lokalitet med ekstremt manfold, Brattfjell ved Tromsø.
277 T Torstein Engelskjøn & Ola Skifte: Krypsivaks, Trichophorum pumilum (Vahl) Sch. & Th. ved Brattfjell, Tromsø.
285 T Lennart Nilsen, Torstein Engelskjøn, Christin Jensen & Eva Kramvik: Tindved, Hippaphae rhamnoides L.- ny nordgrense ved Brattfjell, Tromsø.
293 T Brynhild Mørkved & Karl-Dag Vorren: Snøstjerneblom (Stellaria longipes Goldie.) funnet i Målselv.
309 T Loyd Villmo: Nytt funn av fjellpestrot (Petasites frigidus) på Tromsøya.
SMÅSTOFF:
167 Johannes Reiersen 80 år.
180 F Nytt funn av hldreblom (Epipogium aphyllum) i Alta.
252, 292 T Enda ei ødelagt orkidemyr, Tromsø-undersøkelsen 1994.
246, 319 Bokanmeldelser: "Sopp i Norge før i tiden"; "Norges planter" bind 3-4.
315 100 års minneseminar- professor Rolf Nordhagen.
321 Møter og ekskursjoner 1993/94.
329 Referat fra årsmøtet, årsmelding m.v.

Vol. 19 (1) 1995
3 F Torbjørn Alm & Inger Greve Alsos: Noen strandplantefunn på Stjernøya i Finnmark.
11 N Anders Often & Vibekke Vange: Funn av maigull (Chrysosplenium alternifolium) i Nord-Norge.
17 F Torbjørn Alm, Inger Greve Alsos & Kari Anne Bråthen: Floraen på Måsøy i Finnmark.
47 Halvor Solheim: Endofytter i grannåler i Nord-Norge.
59 T Ivar Heggelund: Besøk på fjellet Loapmi i nord-Troms, med funn av dvergrublom (Draba crassifolia)
69 N Torbjørn Alm, Anders Often, Gunn-Anne Sommersel & Vibekke Vange. To sørberg på Tjeldøya i Nordland.
81 T Alfred Granmo: En befaring til tyrihjelm-forekomstene på Arnøy.
89 T Ivar Heggelund: En sjelden orkidehybrid, grønnkurle x skogmarihånd (Coeloglossum viride x Dactylorhiza fuchsii) funnet ved Gjøvarden i Nordreisa.
95 F Torbjørn Alm & Berit Nordtug: En forekomst av dvergsyre (Koenigia islandica) på havstrand i Lebesby, Finnmark.
Notiser og annet småstoff.
66 T Ivar Heggelund: Noen plantefunn fra Rotsundelv i Nordreisa.
78 N Anders Often: " Siste sjanse" for Nord-Norges største almeforekomst.
100 T Torstein Engelskjøn: Kontroll av en agressiv nykomling i Tromsø, Heracleum mantegazzianum.
103 T Unni R. Bjerke Gamst: En blomsterglad amatør tar laus i bakkene - noen ord om Plantefunn i Movikdalen.
108 F Torbjørn Alm, Kari Anne Bråthen & Anders Often. Sjøkrans (Chara delicatula) i Pasvi - ny for Finnmark.

Vol. 19 (2) 1995
111 T Anders Langangen: Kalksjøer i Troms.
119 F Torbjørn Alm, Inger Greve Alsos & Anders Often: Rike skoglier på Altenes i Alta, Finnmark.
131 Anders Langangen & Irmgard Blindow: Kransalgen Tolypella canadansis Sawa i Skandinavia.
141 F Torbjørn Alm, Inger Greve Alsos, Marianne Iversen & Anders Often: Kosakkveronika (Veronica gentianoides) og andre kulturspredde arter i Finnmark.
151 N Unn Tveraabak: Funn av storklokke (Campanula latifolia) og pors (Myrica gale) i Lofoten.
157 F Torbjørn Alm & Inger Greve Alsos: Floraen på Stappan i Nordkapp.
177 F Torbjørn Alm, Inger Greve Alsos, Kari Anne Bråthen & Anders Often: Ta vare på polarflokken.
179 Vladimir B. Kuvaev: Arktiske og subarktiske høgfjell - sentra for formutvikling.
187 F Torbjørn Alm: Veikantflora i Guovdageaidnu/Kautokeino, Alta og Nordkapp.
193 T Per Helge Nylund: Funn av ullborre (Arctium tomentosum) på Tromsøya.
201 T Nye utbredelsesdata for karplanter - Troms 1995. Notiser og annet småstoff:
138 T Torbjørn Alm & Kari Anne Bråthen: Noen plantefunn i Kvænangen, Troms.
156 N Kjell Magne Olsen: Nytt funn av hybriden mellom polarvier og rynkevier (Salix polaris x reticulata).
198 F Torbjørn Alm & Gunn-Anne Sommersel: Flotelvmose (Fontinalis hypnoides) i Guovdageaidnu/Kautokeino - andre funn i Nord-Norge.
215 T Anne-Lise Nilsen: Floristisk bidrag fra Troms 1995.
221 N Per Straumfors: Brei dunkjevle (Typha latifolia) funnen i Nordland.
221 Torstein Engelskjøn & Mari Aasen: Godt år for fjellmarinøkkel (Botrychium boreale)
225 Ekskursjonsrapporter 1995.
240 Møter.

Vol. 20 (1) 1996
3 N Andy Sortland: Litt om furu i Lofoten.
9 Brynhild Mørkved: "Vårknipa" i nordnorsk tradisjon, med hovedvekt på forholdene i Troms og Lofoten/Vesterålen.
19 N Geir Gaarder, Mats G. Nettelbladt & Tomas Rydkvist: Huldrestry, Usnea longissima, funnet i Nord-Norge - og noen merknader til artens status i Europa.
25 Brynhild Mørkved: Plantefarging i nordnorsk kvinnetradisjon.
29 Torbjørn Alm: Bruk av rosenrot (Rhodelia rosea) mot skjørbuk.
33 N Anders Langangen: To eksempler på ødeleggelse av kransalgelokaliteter i Nordland, og noen generelle betraktninger omkring ødeleggelse av slike lokaliteter.
39 T Hartvig Sætra: Myrrapp (Poa palustris L.) ny for Troms, og andre tidlegare upubliserte plantefunn i fylket.
51 F Torbjørn Alm & Inger Greve Alsos: Floraen på Store Altsula, i Magerøysundet . (Nordkapp, Finnmark)
59 N Anders Langangen: Forslag til foreløpig liste over verneverdige kransalgelokaliteter i Nordland.
65 T Halvor B. Gjærum: Rustsopper i Storfjord og Kåfjord.
75 N Ola Skifte: Botaniske observasjoner under eit besøk på Sør-Arnøy, Gildeskål herad m.a. knegras (Danthonia decumbens)
79 Alfred Granmo: Botanikeren Lars Levi Læstadius.
Notiser og småstoff:
2 Jostein Jevningen 1910-1996.
8 Møter og ekskursjoner hausten 1996.
64 F Marit Mjelde: Broddtjønnaks (Potamogeton friesii Rupr.) i Porsanger, Finnmark.
72 N Anders Often: En blandet forekomst av glatt og håret fjellskrinneblom (Arabis alpina var. alpina L. og var. glabrata A. Blytt)
85 T Magne Elvestad & Ivar Heggelund: Litt om marinøkler i Nordreisa og ellers.
89 Torbjørn Alm & Anders Often: Hvite ("albino") blomster i Nord-Norge - og noen andre fargevarianter.
93 T Anders Often: Hvit form av vanlig lerkespore (Corydalis intermedia) funnet ved Ramfjordnes i Tromsø.
95 Torbjørn Alm & Alfred Granmo: Først og størst - litt om rekorder i planteriket.

Vol. 20 (2) 1996
99 T Torbjørn Alm & Unni R. Bjerke Gamst: Dolomittområdet mellom Brattfjell og Breivikeidet i Tromsø - noen supplerende karplantefunn.
105 T Torbjørn Alm: Legepestrot (Petasites hybridus) funnet i Hastad, Troms - ny nordgrense.
108 Anders Langangen: Ferskvannsalgene som den del av det biologiske mangfoldet i Norge, og en foreløpig veurdering av deres vernebehov.
115 T Torstein Engelskjøn, Geir Arnesen & Mari Aasen: Arenaria humifusa - dvergarve på to fjell i Skibotn, Troms.
121 N Andy Sortland: Kvitkurle (Leucorchis albida ssp. albida) i Lofoten.
129 T Torstein Engelskjøn & Karl-Dag Vorren: Ranunculus sulphureus - polarsoleie oppdaget i Troms.
137 Brynhild Mørkved: Barns lek med ville vekster i nordnorsk tradisjon.
143 F Torbjørn Alm & Vibekke Vange: En rasmarksforekomst av solsikke (Helianthus annuus) i Lebesby, Finnmark.
147 T Geir Arnesen & Torstein Engelskjøn: Fjellraden sør for Skibotndalen: en nyoppdaget, rik fjellflora.
157 T Torstein Engelskjøn: Carex bigelowii x holostoma nov. hybr. Funnet sør for Skibotndalen, Skibotn, Troms.
Notiser og annet småstoff:
97 Fra redaksjonen.
120 N Andy Sortland: Jervrapp (Poa arctica) og fjellpestrot (Petasites frigidus) på Klevheia på Vestvågøya.
136 T Andy Sortland: Noen mindre vanlige ruderatplanter i Tromsø sentrum.
162 Unni R. Bjerke Gamst: Fioler.
163 N Anders Langangen: Langklubbvalen - en Chara-sjø på Vega i Nordland.
165 Anders Often & Torbjørn Alm: Kryssliste for Nord-Norge.
169 T Torbjørn Alm & Unni R. Bjerke Gamst: Noen kulturspredte arter på den nordøstlige delen av Tromsøya, Tromsø. *
173 T Ole Isak Solbakken & Hartvig Sætra: Plantefunn i Nordreisa 1996
175 F Torbjørn Alm & Torstein Engelskjøn: Mariatistel (Silybum marianum) funnet i Alta, Finnmark.
177 Torbjørn Alm & Anders Often: Nye funn av planter med avvikende blomsterfarge i Nord-Norge.
182 Torbjørn Alm & Alfred Granmo: Først og størst - "Polarflokkens" rekordspalte.
185 Andy Sortland: Avvikere i midnattsol - fargevarianter i blomst og bær hos planter i Nord-Norge.
189 Ekskursjonsrapporter 1996.
189 1. Ekskursjon til Kreta, 16.05. - 23.05. 202 2. Ekskursjon til Kreta, 01.08. - 04.08. 204 3. Ekskursjoner i Tromsø-området.
209 Årsmøtereferat.
211 Årsmelding.
213 Høringsuttalelse til "Utkast for verneplan for kystregionen i Troms fylke".

Vol. 21 (1) 1997
2 Brynhild Mørkved: Krydderurtenes historie i Nord-Norge.
13 N Halvor B. Gjærum: Rustsopper i Fauske, Nordland.
17 F Torbjørn Alm & Unni R. Bjerke Gamst: Floraen på Silda i Loppa, Finnmark.
35 F Anders Often & Kåre A. Lye: Senecio cordatus på Alteidet i Alta, Finnmark.
39 T Unni R. Bjerke Gamst: Første blomstring i Tromsø-området.
45 F Torbjørn Alm & Mikko Piirainen: Den finske botanikeren A.A. Arrhenius` opptegnelser fra Varanger 1880.
69 T Anders Langangen: Flere kalksjøer i Troms.
73 F Torbjørn Alm: Floraen i Finnmark. 11. Sildrefamilien (Saxifragaceae)
109 Brynhild Mørkved:Dyrking av spesielle spinat- og salatvekster i nord for 120 år siden.
125 T Torstein Engelskjøn: 1958- floristikk fra Tromsø; Kårvik, Kårvikdalen og Stortind og Ringvassøya.
Notiser og annet småstoff:
1 Fra redaksjonen.
2 Ekskursjoner, vår- sommer 1997.
44 Unni R. Bjerke Gamst: Mjødurt.
68 N Anders Often & Vibekke Vange: "Jonas" (Fallopia japonica) i Storfjorden, Brønnøy kommune.
117 N Loyd Villmo: Det eldste barskogreservatet i Nord-Norge.
120 N Mats Nettelbladt & Trond Skoglund: Kryssliste for Salten.
123 Brynhild Mørkved: Prosjekt gamle hageplanter i Nord-Norge.
134 N Anders Often & Vibekke Vange: Engstarr (Carex hostiana) i Grane og Hattfjelldal kommuner.
137 Uttalelse til verneplan for barskog i Nord-Norge, nord for Saltfjellet.
139 Ekstraordinært årsmøte.
140 Hovedfagseskursjonen i Chile "sørsommeren" 1996.
142 Informasjon fra Norsk Botanisk Forening.
144 Møteplan høsten 1997.

Vol 21 (2) 1997.
145 T Andy Sortland: Veikantfloraen på Tromsøya, august 1997.
159 F Torbjørn Alm & Unni R. Bjerke Gamst: Nordandfjorden på Sørøya (Hasvik, Finnmark) - en botanisk skisse.
167 Dag-Olav Øvstedal: Om fruktkarakterar hos tromsøpalme og kjempebjønnkjeks.
171 F Torbjørn Alm & Ola Skifte: Floraen på Loppa i Finnmark.
203 N Anders Often & Knut Rydgren: Skogbingel (Mercurialis perennis) i Nordland.
219 F Torbjørn Alm, Inger Greve Alsos & Kari Anne Bråthen: Floraen på Hjelmsøya i Måsøy, Finnmark.
241 N Andy Sortland: Utbredelse og hyppighet av bregner i Lofoten og Vesterålen.
261 F Torbjørn Alm & Anders Often: Floraen på Store Ekkerøya i Vadsø, Finnmark.
Notiser og annet småstoff:
200 T Ole Isak Solbakken: Besøk på Svartfjellet (Vuosgaisa) i Nordreisa, Troms.
216 T Torbjørn Alm & Unni R. Bjerke Gamst: Kaifloraen i Tromsø.
260 Andy Sortland: Noen nye observasjoner av albinisme.
269 Torbjørn Alm & Anders Often: Funn av planter med avvikende blomsterfarge i Nord-Norge 1997.
272 Unni R. Bjerke Gamst: Bjørka.
273 F Mikko Piirainen: Briza media in Sør-Varanger, new for Finnmark.
275 T Torbjørn Alm & Unni R. Bjerke Gamst: Skrotemarksflora i den gamle sjøflyhavna på Skattøra, Tromsø.
282 Torstein Engelskjøn: Bokanmeldelse - "Norges nasjonalparker"
283 Utkast til verneforslag for Skibotnutløpet - uttalelse fra Nordnorsk avdeling av NBF.
285 Årsmelding for Norsk Botanisk Forening, Nord-norsk avdeling.
286 Årsmøtereferat.
288 Foreløpig møteplan - våren 1998

Vol. 22 (1) 1998
3 Reidar Elven & Torstein Engelskjøn: Myrtistel(Cirsium palustre (L.) Scop.) - nordlige utposter på Senja og i Alta.
7 T Unn Tveraabak, Signe Aanby, Cathrine Børresen, Sigrid Kjeldaas, Kjetil Lerfall Virve Ravolainen & Siv-Heidi Ruud: Nye registreringer av sopp i Troms - fra Soppkurset Bio 311B høsten 1997.
15 F Torbjørn Alm & Vibekke Vange: Kulturlandskapet på Heammogieddi i Guovdageaidnu/Kaautokeino (Finnmark)
23 F Karl-Dag Vorren & Brynhild Mørkved: "Pomorokor" rødknapp (Knautia arvensis) i Hamningsberg-Sandfjorden (Båtsfjord, Finnmark).
29 F Torbjørn Alm & Gunn-Anne Sommersel: Vannflora og -vegetasjon på noen lokaliteter langs Guovdageaineatnu/Kautokeinoelva, Finnmark.
39 N Trond Skoglund: Noen plantefunn fra Meløy i Nordland.
45 N Anders Often & Vibekke Vange: Kransmynte (Clinopodium vulgare L.) i Nordland.
51 F Torbjørn Alm: Floraen i Finnmark. 12. Supplerende litteraturoversikt.
81 F Torbjørn Alm: Floraen i Finnmark. 13. Vasskransfamilien (Zannichelliaceae).
83 F Torbjørn Alm: Floraen i Finnmark. 14. Ålegressfamilien (Zosteraceae)
85 F Torbjørn Alm: Floraen i Finnmark. 15. Småburknefamilien (Aspleniaceae)
93 F Mikko Piirainen & Torbjørn Alm: Gallium x pomeranicum Retz. (G.album x verum) in Sør-Varanger, Finnmark.
100 Inger Greve Alsos, Torbjørn Alm & Torsteien Engelskjøn: Finnes polarblokkebær og "småtyttebær" i Nord-Norge?
111 T Halvor B. Gjærum: Rustsopper i Lyngen Kommune, Troms.
Notiser og annet småstoff:
28 T Torbjørn Alm & Unni R. Bjerke Gamst: Vår ved Brattfjell, Troms.
37 Unni R. Bjerke Gamst: Hegg. 80 F Torbjørn Alm: Floraen i Finnmark - en liten kommentar.
98 T Torbjørn Alm, Solveig Bjerke Gamst & Unni R. Bjerke Gamst: Duskbergknapp ( Sedum forsterianum ) og noen andre skrotemarksarter i Tromsø.
115 F Mora Aronsson & Peter Ståhl: Kveinhavre, Trisetum subalpestre, återfunnen på Varanger.
117 T Torbjørn Alm & Kari Anne Bråthen: Forvillet hvitrogn ( Sorbus koehneana ) i Kvæfjord, Troms.
119 NT Torbjørn Alm: Forvillet russeblåstjerne (Scilla sibirica) m.v. i Nordland og Troms.
121 Ekskursjonsrapporter 1997.
124 Nytteplanter: karve.
125 Fra bokhylla…
127 Salg - Polarflokken.
128 Ekskursjonsprogram 1998.
130 Møteplan høsten 1998.

Vol. 22 (2) 1998
133 F Torbjørn Alm: Gjøglerblom (Mimulus guttatus) på Suolovuopmi i Guovdageaidnu / Kautokeino - ny for Finnmark.
138 Lars Gunnar Reinhammar: Kommentar om vit- og fjallyxne (Pseudorchis albida s. lat., Orchieaceae) i Nordnorge.
147 T Torbjørn Alm, Inger Greve Alsos, Per K. Bjørklund, Solveig Bjerke Gamst, Unni R. Bjerke Gamst, Eva Kramvik & Trond Schumacher: Bidrag til floraen på Reinøya i Troms.
155 Torbjørn Alm & E. Charles Nelson: Nordnorske funn av vettenyrer og andre langdrevne frø.
165 N Trond Skoglund: Floraen i Meløy, Nordland.
Notiser og annet småstoff.
131 Fra redaksjonen.
132 Brynhilds gode urtesuppe.
146 Unni R. Bjerke Gamst: Blåklokker.
161 E. Charles Nelson: "Løsningsstein, vettenyrer & ormestein" and other sea-beans.
163 Torstein Engelskjøn: Dolomitt, bergverk og floravern.

Vol 23 (1) 1999
3 N Trond Skoglund & Mats G. Nettelbladt: Noen observasjoner av myrtistel (Cirsium palustre (L.) Scop.), hovedsakelig i Salten, Nordland.
9 T Jarle Werner Bjerke & Geir Arnesen: Bidrag til floraen i ytre Kvænangen, Troms.
15 Anders Langangen: Flere opplysninger om utbredelsen og økologien til kransalgen Toplypella canadensis Sawa.
21 S Torstein Engelskjøn & Sigmund Spjelkavik: Vegetasjon med dvergbjørk ( Betula nana) ved Colesdalen, Svalbard.
35 Torbjørn Alm: J.M. Normans botaniske feltarbeid i Nord-Norge.
Notiser og annet småstoff.
1 Fra redaksjonen.
8 T Torstein Engelskjøn & Mari Aasen: Eplekjerner spirer - også i fjellet.
29 N Mats G. Nettelbladt & Solrunn Karlsen: Nyfunn i Salten (Nordland) 1998.
32 Unni R. Bjerke Gamst: Ferieminne: Veronica chamaedrys.
33 N Mats G. Nettelbladt & Åse Bøilestad Breivik: Ny nordgrense for ormetunge (Ophioglossum vulgatum) i Gildeskål, Nordland.
92 N Trond Skoglund: Hjulmarikåpe (Alchemilla propinqua) - nytt bidrag til floraen i Meløy.
95 S Torstein Engelskjøn & Mari Aasen: Svalbard-prospektkort med plantar - ein studie i florakunnskap og det motsette.
97 T Leidulf Lund: Fjellnøkleblom (Prumula scandinavica) - ny for veikantfloraen i Tromsø.
99 S Birgit Brosø: Grønt Ny-Ålesund 2000.
102 S Birgit Brosø: Bruk av kommersielle frøblandinger i Longyearbyen.
103 Gro Rundfloen: Plantegale nordmenn i Chile.
107 N Mats G. Nettelbladt: Ekskursjon til Nordsi`a i Bodø, 12.07.1998, i samarbeid med Salten naturlag.
108 T Loyd Villmo: Ekskursjon til Tomasjorddalen i Balsfjord, 19.07.1998.
110 N Mats G. Nettelbladt: Salten naturlags botanikerturer i 1998.
111 Karl-Dag Vorren: Bokomtale: "Asbjørn Moen, 1998: Nasjonalatlas for Norge. Vegetasjon."
115 Mats G. Nettelbladt: Noen kommentarer til Moen: Nasjonalatlas for Norge: Vegetasjon.
116 Unni R. Bjerke Gamst: Uforberedt.
117 Medlemsliste, Norsk botanisk forening, nordnorsk avdeling.

Vol. 23 (2) 1999.
121 S Torstein Engelsjøn: Rypestarr x smalstarr (Carex lachenalii x parallela) ny for Svalbard.
127 F Torbjørn Alm: Floraen på Havøya i Måsøy, Finnmark.
151 Torstein Engelskjøn & Geir Arnesen: Krysningen hvitstarr x slåttestarr (Carex bicolor x nigra) - en ny hybrid.
157 Geir Mathiassen, Alfred Granmo & Ola Skifte: Tretti år med gulporet fåresopp (Albatrellus syringae (Parmasto) Pouzar) i Nord-Norge, og dens nåværende norske utbredelse.
165 N Trond Soglund: Floraen på Glomfjellet i Nordland.
187 T Torbjørn Alm: Veikantflora på nord-Tromsøya i Tromsø (Troms) - endringer etter syv år.
188 S Inger Greve Alsos: Utbredelse av sjelden karplanter sett i forhold til "Plan for nye verneområder for Svalbard." Notiser og annet småstoff:
156 Unni R. Bjerke Gamst: Cyclamen creticum.
186 Unni R. Bjerke Gamst: Den lille våren.
202 N Inger Greve Alsos & Vibekke Vange: Vårmarihand (Orchis mascula L.) på Bufjellet, Bø i Vesterålen (Nordland).
205 Ola Skifte: Lapprosa.
209 N Andy Sortland: Skruehavgress (Ruppia cirrhosa) gjennfunnet i Nord-Norge etter 120 år.
211 Torbjørn Alm & Vibekke Vange: Kuler av kjerringhår (Desmarestia aculeata) - en nordlig utgave av Middelhavets "pelotes de mer". Ekskursjonsrapporter 1999.
213 N Trond Skoglund: Helgetur til Hamarøy 3.-4. juli 1999.
214 N Trond Skoglund & Mats G. Nettelbladt: Tjongsfjordhalvøya 18. juli 1999.
216 Inger Greve Alsos: Spørreundersøkelse i Botanisk forening, Nordnorsk avdeling.