Natur i Østfold
ISSN 0800-0352

Bestilling av Natur i Østfold (1982 - )

I spesielle tilfeller kan utgåtte enkeltnr. eller artikler fra utgåtte nr. fås i kopi.
Forløper for "Natur i Østfold" var "Østfold-ornitologen" (1974-81). Oversikt over lagerbeholdning av dette bladet, samt av "Landskapsvern" (1978-79, utgitt av Østfold Naturvern), finner du her.

Alle bestillinger fra:
Geir Hardeng, {short description of image} geir.hardeng@fm-os.stat.no
Tlf. jobb 69 24 71 22, privat 69 34 24 43
Fuglevik platå 19, 1673 Kråkerøy.

Priser:
Kr.10 pr. hefte 1982-91
Kr.15 pr. hefte 1992-97
Kr.20 pr. hefte fra 1998

Lagerbeholdning:
1982: Nr. 1,2 (komplett)
1983: Nr. 1,2,3 (komplett)
1984: Nr. 1,2 (komplett)
1985: Nr. 1 (ikke nr.2)
1986: Nr. 2 (ikke nr.1)
1987: Nr. 1,2 (komplett)
1988: Nr. 2 (ikke nr.1)
1989: Nr. 1,2 (komplett)
1990: Nr. 1 (komplett)
1991: Suppl. nr.1 (ikke nr.1,2)
1992: Nr. 1,2 og suppl. nr.2 (komplett)
1993: Nr. 1-2 (komplett)
1994: Nr. 1-2 (ikke suppl. nr.3)
1995: Nr. 1,2 (komplett)
1996: Nr. 1,2 (komplett)
1997: Nr. 1-2 (komplett)
1998: Nr. 1-2 (komplett)
1999: Nr. 1, 2 (komplett)
2000: Nr.1

Bestilling av Østfold-Ornitologen (1974-81)

Alle bestillinger fra:
Geir Hardeng, {short description of image} geir.hardeng@fm-os.stat.no
Tlf. jobb 69 24 71 22, privat 69 34 24 43
Fuglevik platå 19, 1673 Kråkerøy.

Pris: Kr. 10- pr. hefte.

Lagerbeholdning:
1974: Utgått (nr.1, 2, 3-4)
1975: Nr. 1, 2, 3-4 (komplett)
1976: Nr. 1, 2, 3-4 (komplet)
1977: Nr. 1, 3-4 (ikke nr.2)
1978: Nr. 1-2 (ikke nr.3-4)
1979: Nr. 3-4 (ikke nr.1+2)
1980: Nr. 1 (ikke nr. 2, 3-4)
1981: Nr. 3-4 (ikke nr.1-2)

Landskapsvern (utgitt av Østfold Naturvern) gratis:
1978: Nr.1,2,3 (komplett)
1979: Nr. 2


{short description of image} Opp til NBFs hjemmeside
{short description of image} Opp til NBF-Østfoldavdelingens hjemmeside
{short description of image} Opp til SABIMAs hjemmeside
GH 6.12.2000 / Sist oppdatert 23.12.2000 JW