NBF-logoTegning av issoleie

Plantefotoarkiv

Spisslønn Acer platanoides

{short description of image} VF Larvik: Ranvika. Foto: Per M. Hagen 2002.
{short description of image} {short description of image} (A) OSLO Oslo: Ekebergskråninga. Foto: Jan Wesenberg 1989.
(B) OSLO Oslo: Lambertseter. Foto: Jan Wesenberg 2003.
{short description of image} ØF Sarpsborg. Foto: Egil Michaelsen 2003.
(1) TE Kragerø: Stavnes. Foto: Norman Hagen 2001.
(2) TE Skien: Gulset. Foto: Norman Hagen 2002.
(3, 4) TE Skien: Gulset. Foto; Norman Hagen 2003.

{short description of image}Opp til NBFs hjemmeside
Sist oppdatert 20.05.2003 JW