NBF-logoTegning av issoleie

Plantefotoarkiv

Kalmusrot Acorus calamus

{short description of image} OSLO Oslo: Østensjøvannet. Foto: Arve Græsdal 2002.
{short description of image} OSLO Oslo: Østensjøvannet. Foto: Bjørn Ove Indrøy 2003.

{short description of image}Opp til NBFs hjemmeside
Sist oppdatert 10.02.2004 JW