NBF-logoTegning av issoleie

Plantefotoarkiv

Engreverumpe Alopecurus pratensis

OSLO Oslo: Østensjøvannet. Foto: Jan Wesenberg 2004.

{short description of image}Opp til NBFs hjemmeside
Sist oppdatert 25.01.2005 JW